MoodleMoot 2017 - program

09. lipnja 2017., Srce, Zagreb

Program (pdf)

9:30-10:00 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
10:00-10:10 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
Moderator: Sandra Kučina Softić
10:10-10:45

Creating a student-centred digital learning experience at the Open University

Louise Olney i Steve Rycroft, The Open University, Velika Britanija (via webinar)

Olney_Rycroft_prezentacija  Snimka_webinara

10:45-11:15

Moodle i analitika učenja

Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV  Grabar_sazetak  Grabar_prezentacija  Snimka_webinara

11:15-11:30

Zajedno smo skupa! Sudjelovanje u oblikovanju budućnosti Moodla​

Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV  Klindzic_sazetak  Klindžić_prezentacija  Snimka_webinara

11:30-11:45

Moodle 3.2. i 3.3. – novosti

Kristina Golem, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Golem_CV  Golem_sazetak  Golem_prezentacija  Snimka_webinara

11:45-12:00 Pauza za kavu
Dvorana E (Moderator: Darko Grabar),
Dvorana A (Moderator: Ivana Bosnić)
12:00-12:20

Dvorana E Student folder and other useful AMC plugins​

Eva Karall, University of Vienna

Karall_CV  Karall_sazetak  Karall_prezentacija  Snimka_webinara

Dvorana A Deset godina e-učenja na Agronomskom fakultetu​

Zoran Luković, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Lukovic_CV  Lukovic_sazetak​  Lukovic_prezentacija  Snimka_webinara

12:20-12:40

Dvorana E Lutkarenje konfiguracijama Moodle sustava​

Ante Jurjević, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Jurjevic_CV  Jurjevic_sazetak  Jurjevic_prezentacija  Snimka_webinara

Dvorana A Zajednica = Kako ? Forum​

Mate Kosor, Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru

Kosor_CV  Kosor_sazetak​  Kosor_prezentacija  Snimka_webinara

12:40-13:00

Dvorana E ISVU  i Merlin na Veleučilištu u Rijeci​

Teo Brusić, Veleučilište u Rijeci

Brusic_CV  Brusic_sazetak​  Brusic_prezentacija  Snimka_webinara

Dvorana A Samoučenje uz Moodle

Ivica Buzov, Upravna škola Zagreb

Buzov_CV  Buzov_sazetak​  Buzov_prezentacija

13:00-13:20

Dvorana E Upisna metoda Zbornica - nastavnici na prvom mjestu​

Vedran Mušica, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Musica_CV  Musica_sazetak​  Musica_prezentacija  Snimka_webinara

Dvorana A E-repeticije za osnovnoškolce: Moodle kao računalni trener znanja​

Suzana Tomaš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Josipa Ivić, Osnovna škola Manuš, Split

Tomas_CV  Ivic_CV  Tomas_Ivic_sazetak​  Ivić_Tomaš_prezentacija  Snimka_webinara

13:20-13:40

Dvorana E Radionica za studente uživo. Prikaz kratke radionice za studente u 15 minuta ili kraće

Maja Perković & Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV  Klindzic_Perkovic_sazetak​  Perković_Klindžić_prezentacija  Snimka_webinara

Dvorana A Kako i zašto koristim značke u mojim e-kolegijima?​

Nađa Dešpalj, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Despalj_sazetak​  Dešpalj_prezentacija  Snimka_webinara

13:40-14:10 Pauza za ručak
Dvorana E (Moderator: Sandra Kučina Softić)

14:10-14:40

Dvorana E Moodle solutions integration for a traditional university: VMU case​

Danute Pranckute & Marius Sadauskas, Vytautas Magnus University, Litva (via webinar)  ​ 

Pranckute_Sadauskas_prezentacija  Snimka webinara

Dvorana B
Dvorana A 

14:50-16:20

Dvorana B Radionica: Izrada dodataka za sustav Moodle

Voditelj radionice: Zvonko Martinović

Martinovic_CV  Martinovic_sazetak​  Martinović_prezentacija  Martinović_dodaci_radionica

Dvorana A Radionica: Izrada pitanja i testova u sustavu Moodle

Voditelj radionice: Vedran Mušica

Musica_CV  Musica_radionica_sazetak

16:20-16:40 Diskusija