Sastanci s predstavnicima za e-učenje UniZG

2. sastanak - 8.12.2016.

Teme sastanka:

1. Predstavljanje radionica i tečajeva Srca u cilju unaprjeđenja digitalnih kompetencija nastavnika

2. Predstavljanje novog online tečaja Creative Commons licence na obrazovnim sadržajima

3. Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u RH - novosti

4. Predstavljanje sustava Dabar

1. sastanak - 28.9.2016.

Teme sastanka:

  1. Kako vam Srce i Centar za e-učenje mogu pomoći u implementaciji e-učenja (aktivnosti Srca, novosti za ak. godinu 2016./2017.)
  2. Izvještaj o provedenoj anketi o potrebama nastavnika za obrazovanjem u području ICT i e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu
  3. Izvještaj o provedenoj analizi o softverima za plagijarizam
  4. Predstavljanje knjižice 1-2-3 u sustavu Moodle