Dan e-učenja i internetskih servisa Sveučilišta u Zagrebu

14. prosinca 2016., aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

 Program

 Galerija slika

Prezentacije Srca

Prezentacija
10 godina rada i aktualni projekti Centra za e-učenje Srca
Prezentacija
Plagiranje i softveri za otkrivanje plagiranja u kontekstu pan-europske platforme za etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju (ETINED)
Prezentacija
Iskoristite Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) – otvorite pristup podacima