Informacijski sustav visokih učilišta

ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) smanjuje broj administrativnih poslova za nastavnike, studente i osoblje u pomoćnim službama. ISVU utječe na povećanje točnosti i dostupnosti informacija te pomaže donošenju odluka i izradi strategija. Nadalje, usvajanje standarda koji su potrebni za implementaciju ISVU-a ima pozitivne efekte na kvalitetu i učinkovitost studija.

Nastavnicima je primarno namijenjen ISVU modul Nastavnički portal (https://www.isvu.hr/nastavnici/) i putem tog modula nastavnici za pojedine predmete uređuju:

 • Tjedni plan nastave za predavanja i vježbe
 • Opis predmeta i popis literature
 • Diplomske zadatke

Na tom mjestu nastavnici mogu naći razne informacije o nastavi i ispitima; npr. raspored nastave, različiti popisi studenata, raspored ispita te razni statistički pokazatelji.

Nastavnici mogu raditi, ili pregledavati, s podacima studenata, odnosno za one za koje vrijedi:

 • nastavnik koji je prijavljen za rad u modul Nastavnici evidentiran je kao izvođač za predmet u akademskoj godini u kojoj je student slušao predmet
 • evidentirano da nastavnik izvodi (%) nastave pojedinoj grupi u prozoru Predmet u akademskoj godini
 • napravljena je grupa za predmet u prozoru Nastavne grupe za predmet u semestru
 • student koji se prikaže u popisu raspoređen u tu nastavnu grupu za predmet.

 

Ovisno o ovlastima koje nastavnik ima, omogućen mu je rad s podacima, ili pregled podataka za određeni predmet, kao što su ocjene studenata. Nastavnički portal povezan je sa modulima Studiji i Studenti i Ispiti; svaka izmjena podataka evidentirana kroz nastavnički portal preslikava se u ostale module.

 

Preduvjeti za rad sa nastavničkim portalom:

 • Imenovanje za rad s podacima ili pregled podataka
 • Nastavnik mora biti evidentiran kroz kadrovsku aplikaciju
 • ISVU Centar potpore nastavniku dodjeljuje dozvole u skladu s imenovanjem, korisničko ime i aktivacijski kod za rad s aplikacijom
 • ISVU koordinator dodjeljuje nastavniku dozvole nad predmetima

 

Studentima je namijenjen ISVU modul Studomat, a više o tome možete pročitati na stranicama namijenim studentima.

Kontakt

web-stranice: www.isvu.hr/nastavnici