Dokumenti

Planovi rada

Plan rada Srca za 2017. godinu

Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2017. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Plan rada Sveučilišnog računskog centra za 2017. godinu raspravljen je i usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 21. prosinca 2016. godine.

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Srca u 2015. godini

Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2015. godinu pripremili su Kolegij i Stručno vijeće Sveučilišnog računskog centra.
Izvještaj o radu Sveučilišnog računskog centra za 2015. godinu raspravljen je i usvojen na 8. sjednici Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra održanoj 19. svibnja 2016. godine.