HR-ZOO

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak

Bez napredne i razvijene e-infrastrukture sustav visokog obrazovanja i znanosti ne može uspješno ostvarivati promjene i svoju ulogu u društvu i gospodarstvu.
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/2014)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uvrstilo je prijedlog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak - HR-ZOO na indikativnu listu infrastruktumih projekata predviđenih za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (engl. European Regional Development Fund - ERDF) za razdoblje 2014 .- 2020. Glavni cilj projekta je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temelj nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture Republike Hrvatske i koji će osigurati svim institucijama i pojedincima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja dugoročno dovoljne, pouzdane i održive računalne i podatkovne resurse te mrežnu povezanost, potrebne za njihovo djelovanje i rad.

HR-ZOO je osmišljen kao zajednička infrastruktura za potrebe modernog obrazovanja i međunarodno relevantnih istraživanja te instrument integracije u europski istraživački prostor (European Research Area, ERA) i europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA). Taj projekt uključuje uspostavu nacionalnih sjedišta (u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu), grid-sjedišta s klasterima za znanstveno računanje, HPC-sjedišta za posebno zahtjevna računanja, /cloud/-sjedišta za računalne i podatkovne resurse opće namjene, diskovne i tračne resurse za pohranu velikih kolekcija podataka te novu širokopojasnu okosnicu nacionalne akademske mreže.

Tijekom 2017. godine očekuje se izrada projektne dokumentacije i prijava projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) na natječaj za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). U okviru tih aktivnosti izradit će se glavni projekti uređenja prostora i opremanja sjedišta te glavni projekt arhitekture i dizajna nove CARNetove mreže. Izradit će se studija izvodljivosti i pripremiti sva potrebna natječajna dokumentacija.