Međunarodna suradnja

Međunarodnu suradnju Srca čine sudjelovanja i aktivni doprinosi u međunarodnim projektima, članstva i sudjelovanja u radu niza međunarodnih udruga i ustanova, organizacija i te formalni i neformalni kontakti s međunarodnim ustanovama i stručnjacima.

Članstvom i sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga i projekata Srce osim razmjene znanja i iskustava ostvaruje i integraciju Hrvatske u europski istraživački prostor (engl. European Reasearch Area, ERA) i prostor visokog obrazovanja (engl. European Higher Education Area, EHEA) kao i mogućnost sudjelovanja u kreiranju budućih trendova.

Danas Srce aktivno sudjeluje u sljedećim međunarodnim (EU) projektima:

 • EGI-Engage (Engaging the Research Community towards an Open Science Commons), infrastrukturni projekt prijavljen u sklopu poziva EINFRA-1-2014 novog EU programa za istraživaje i inovacije - Horizon 2020. Projekt je započeo 1. ožujka 2015. i trajati će 30 mjeseci. EGI-Engage okuplja 43 partnera iz cijele Europe, SAD-a i šest zemalja u azijsko-pacifičkoj regiji. Srce i Institut Ruđer Bošković hrvatski su sudionici u projektu. Ciljevi projekta EGI-Engage su jačanje postojećih računalnih kapaciteta, proširenje portfelja usluga kao i baze korisnika. Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI) se na ovaj način povezuje sa sličnim europskim infrastrukturama čime se osigurava integriranost Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor.
 • GN4-2 (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network) druga je faza infrastrukturnog projekta GÉANT4 koja će trajati 32 mjeseca, od 1. svibnja 2016. godine do 31. prosinca 2018. godine. GÉANT4 odvija se pod okriljem FPA (engl. Framework Partnership Agreement) koje pokriva razdoblje od 7 godina, a financira se u sklopu programa Obzor 2020 (engl. Horizon2020), Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije (2014.-2020.). Hrvatsku u projektu zastupa Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, a Srce sudjeluje u svojstvu treće strane (Third Party) odnosno kao višegodišnji partner CARNeta na projektima GÉANT. Zahvaljujući prethodnim generacijama GÉANT projekta uspostavljena je napredna pan-europska mrežna infrastruktura GÉANT za potrebe istraživača i njihovih projekata unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA). GN4-2 pomoći će u podizanju europskog istraživanja na višu razinu, potičući znanstvenu izvrsnost, pristup istraživačkim podacima i njihovo ponovno korištenje te podržavajući Otvorenu znanost. Također će potaknuti smanjenje troškova znanstvene infrastrukture promovirajući interoperabilnost e-infrastruktura na europskoj razini.
 • ReOPEN (Recognition of Valid and Open Learning) čiji je cilj razvoj metoda verifikacije neformalnog obrazovanja (OOL - Open and Online Learning) i transparentno priznavanje vještina kvalifikacija i kompetencija od strane obrazovnih ustanova i poslodavaca. Srce je partner na projektu i sudjelovat će u glavnim aktivnostima: uspostavi platforme, izradi obrazovnih materijala i razmjeni iskustava.
 • Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility – CEF). Svrha projekta je promoviranje korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana u zemljama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Projektom će se provesti tehničke i poslovno-normativne prilagodbe sustava e-Građani, Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i javnih elektroničkih usluga za građane. Predviđeni završetak projekta je 14. lipnja 2017. godine. Nositelj i koordinator projekta je Ministarstvo uprave, a projektni partneri su Financijska agencija (FINA), Ministarstvo financija – Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, CARNet, Sveučilišni računski centar – Srcei Hrvatska turistička zajednica.

Temeljem posebnog ugovora s DANTE Ltd. (nakon rekonstrukcije pod nazivom GÉANT Association Ltd) koja operativno upravlja paneuropskom mrežom GÉANT, Srce udomljuje i daje osnovnu podršku radu međunarodnog čvora te mreže u Republici Hrvatskoj na koji je povezana CARNetova mreža. GÉANT Association, koji je formalno uspostavljen 7. listopada 2014. godine na sastanku u Berlinu, formiran je reorganizacijom TERENA-e i DANTE-a, a kao odgovor na zahtjev zajednice europskih akademskih i istraživačkih mreža za uspostavom jedinstvene upravljačke strukture.

Pregled međunarodnih projekata:

U svojoj bogatoj povijesti Srce je sudjelovalo u brojnim projektima u okviru međunarodnih programa za financiranje projekata H2020, LLP, FP7, FP6, IPA, TEMPUS i COST 11.

Stručnjaci Srca sudjeluju u radu međunarodnih ustanova ili tijela, kao što su:

 • FIF - Future Internet Forum, nacionalni predstavnik
 • ET2020, Working Group on Digital Skills and Competences, nacionalni predstavnik
 • EDEN – European Distance and E-Learning Network, izvršni odbor
 • ECAM – European Committee for Academic Middleware
  • Vijeće za akademski middleware koje djeluje pod okriljem GÉANT Association
 • EGI Council – European Grid Initiative Council
 • e-IRG – e-Infrastructure Reflection Group,nacionalni predstavnik
 • EUGridPMA – European Policy Management Authority for Grid Authentication
 • GÉANT Association
  • Uprava organizacije GÉANT Association
  • Radne skupine TF-EMC2: European Middleware Coordination and Collaboration i TF- MNM: Mobility and Network Middleware
 • GeGC – Global eduroam Governance Committee 
  • Vijeće za globalnu uslugu eduroam™ koje djeluje pod okriljem GÉANT Association
 • REFEDS – Research and Education Federations, radna skupina koja okuplja predstavnike federacija elektroničkih identiteta iz znanstvene i obrazovne zajednice

Vezano uz aktivnosti na pojedinim proizvodima Srce ima svoje članstvo u sljedećim međunarodnim udrugama:

 • EDEN: European Distance and E Learning Network
 • EGI.eu: European Grid Initiative
 • EUgridPMA – European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science
 • EUNIS: The European University Information Systems Organization
 • euroCRIS: the European Organisation for International Research Information
 • Euro-IX: European Internet Exchange Association
 • RIPE NCC - Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
 • REFEDS - Upravno vijeće

Povijesne zanimljivosti

Srce je sudjelovalo i u organizaciji brojnih međunarodnih sportskih i drugih događanja od kojih izdvajamo suradnju i pružanje informatičke podrške u organizaciji Svjetskog kupa u gimnastici (Zagreb, 1982.), Svjetskog prvenstva u umjetničkom klizanju za juniore (Sarajevo, 1982.), Svjetskom kupu u alpskom skijanju (Bjelašnica, 1983), XIV. zimskih olimpijskih igara (Sarajevo, 1984), Igara dobre volje (Moskva, 1986.), Univerzijade (Zagreb, 1987.), te XV. zimskih olimpijskih igara, (Calgary, 1988.). Informacijski sustav za 'on-line' upravljanje i praćenje gimnastičkih natjecanja korišten je i na Ljetnim olimpijskim igrama u Los Angelesu.

Punih 35 godina Srce je bilo organizator tradicionalne međunarodne konferencije Information Technology Interfaces - ITI, čija je misija bila pospješiti komunikaciju i interakciju između istraživača i stručnjaka koji se bave razvojem i primjenama metoda i tehnika u širokome području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Srce i Sveučilište u Zagrebu bili su domaćini najveće europske konferencije o e-učenju – EDEN 2014 koja se održavala u Zagrebu od 10. do 13. lipnja 2014. u prostoru Srca i Hypo Centra. Tema konferencije bila je From Education to Employment and Meaningful work with ICT (http://www.eden-online.org/2014_zagreb.html)