Aktualni projekti i korisnici

Računalni klaster Isabella danas koristi  91 istraživački projekt i 268 znanstvenika iz vodećih sveučilišnih i znanstvenih ustanova u Hrvatskoj.

Projekti koji se trenutno odvijaju na Isabelli su (sortirani po abecedi):

 • Analiza biološke raznolikosti okolišnim čimbenicima i daljinskim promatranjem - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (prof.dr.sc. Sven D. Jelaska)
 • Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture - Filozofski fakultet, Rijeka(Dean Crnković)
 • Broenstedove i Lewisove kiseline i baze u kemiji i biokemiji - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Robert Vianello)
 • Dijagnostika i fizička svojstva cirkumstlarne tvari - Odjel za fiziku, Rijeka (prof.dr.sc. Dubravka Kotnik-Karuza)
 • Distribuirani algoritmi za pronalaženje optimalnih puteva u grafovima - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (Robert Manger)
 • Dizajn, sinteza i svojstva organskih liganada i njihovih metalnih kompleksa - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr. sc. Ljerka Tušek-Božić)
 • Dizajn i sinteza novih dusikovih heterociklickih fluorofora i fluorescentnih nanomaterijala kao kemijskih senzora za pH i metalne ione - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Robert Vianello)
 • Ekološke priprave i elektrokemijska karakterizacija biološki aktivnih spojeva - Prehrambeno biološki fakultet, Zagreb (dr. sc. Marijana Jukić)
 • Eksperimentalne tehnike kvantne komunikacije i kvantne informacije  - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Mario Stipčević)
 • Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (Gordan Horvat)
 • Elektronska svojstva hibridnih nanostruktura - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Željko Crljen)
 • Elektronska svojstva površina i nanostruktura - Prirodoslovno-matematički fakultet - Fizički odsjek, Zagreb (prof.dr.sc. Goranka Bilalbegović)
 • Enhancement of the Innovation Potential in SEE throuhg new Molecular Solutions in Research and Development - InnoMol (dr. Pau Marc Munoz Torres)
 • Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja (prof. dr. sc. Zlatko Šatović)
 • Epigenetičke i imunomodulatorne promjene u zloćudnim tumorima glave i vrata - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr. Koraljka Gall-Trošelj)
 • Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi - Opservatorij Hvar, Geodetski fakultet, Zagreb (prof. dr.sc. Bojan Vršnak)
 • Evolucija i funkcija brzo evoluirajućeg dijela eukariotskog genoma - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Durđica Ugarković)
 • Fizika i primjena nanostruktura i volumne tvari - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Krešimir Furić)
 • Fizika na LHC energijama - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Vuko Brigljević)
 • Fizikalno kemijske interakcije biomedicinski važnih prirodnih antioksidansa - Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (prof.dr.sc. Stanko Uršić)
 • Fiziološki i stereokemijski vazni kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: Molekulsko modeliranje kombinirano s eksperimentalnim istraživanjima - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (dr.sc. Jasmina Sabolović)
 • Foton-atom međudjelovanje i korelacija - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Tihomir Surić)
 • Host-guest međudjevovanja u policikličkim sistemima - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Davor Margetić)
 • Interakcije organofosfata, karbamata i određenih liganada s esterazama - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (dr.sc. Zrinka Kovarik)
 • Istraživanje hadronskih sustava upotrebom relativističkih projektila - Prirodoslovno-matematički fakultet - Fizički odsjek, Zagreb (prof.dr.sc. Miroslav Furić)
 • Istraživanje i sustavi praćenja neuobičajene dinamike Jadrana - Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (Ivica Vilibić)
 • Istraživanje kemijske reaktivnosti - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Aleksandar Sabljić)
 • Istraživanje višečestičnih sustava Monte Carlo simulacijama - Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije, Split (doc.dr.sc Leandra Vranješ Markić)
 • Kinetika i mehanizam katalitičkog antioksidacijskog djelovanja Mn-porfirina - Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (dr. sc. Mladen Biruš)
 • Klimatske varijacije i promjene i odjek u područjima utjecaja - Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb (dr. sc. Marjana Gajić-Čapka)
 • Kontrola atomske i molekularne dinamike oblikovanim laserskim poljima - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Nađa Došlić)
 • Korisnički prilagođeni postupci raspoređivanja i namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. godini (prof. dr. sc. Domagoj Jakobović)
 • Krajobrazna genetika poljskog jasena - Šumarski fakultet, Zagreb (dr. sc. Martina Temunović)
 • Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (doc.dr.sc. Dominik Cinčić)
 • Kritične pojave i sustavi izvan ravnoteže - Institut za fiziku, Zagreb (dr.sc. Katarina Uzelac)
 • lsporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije (prof. dr.sc. Maja Matijašević)
 • Makrociklički ligandi, strukturne promjene otopina i molekularne spektroskopije - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Goran Baranović)
 • Matematičko modeliranje cirkulacije i satelitsla detekcija graničnih procesa  - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Ivica Janeković)
 • Medium access control protocol for visible light communication in vehicular communication networks (dr.sc. Neven Vrček)
 • Mehanokemijska reaktivnost pod kontoliranim uvjetima temperature i atmosfere za čistu sintezu funkcionalnih materijala - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (Krunoslav Užarević)
 • Metabolizam i interakcije biološki aktivnih spojeva i QSAR (dr.sc. Mirza Bojić)
 • Metalni hibridi u čistim energetskim sustavima - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Želimir Blažina)
 • Meteotsunamis, destructive long ocean waves in the tsunami frequency band: from observations and simulations towards a warning system (MESSI) (UKF no. 25/15) - Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (dr.sc. Jadranka Šepić)
 • Metode znanstvene vizualizacije - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Karolj Skala)
 • Modeliranje i međudjelovanje kompleksa prijelaznih metala i bioliganada - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (dr. sc. Jasmina Sabolović)
 • Modeliranje zabranjenih vrpci perovskita za fotovoltai6ne primjene (doc. dr. lgor Lukačević)
 • Molekularni aspekti oksidativnih procesa u stanicama (MolOxStress) - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Mario Vazdar)
 • Molekulska struktura i dinamika sustava s paramagnetskim česticama - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Boris Ravkin)
 • Molekulsko modeliranje strukture i reaktivnosti organskih spojeva - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (prof. dr. sc Zlatko Mihalić)
 • Mreže za profesionalno usavršavanje mladih znanstvenika u interdisciplinarnim istraživanjima inovativnih površina i materijala - MiPoMaT - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. David Smith)
 • Multiferoični i magnetoelektrični sustavi - FerMoEl (doc.dr.sc. Damir Pajić)
 • Multifunkcionalni materijali - svojstva i primjene (doc.dr.sc. Igor Lukačević)
 • Nekovalentne interakcije u dizajnu novih fotoosjetljivih molekula - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Davor Margertić)
 • Nuklearna struktura i nuklearna astrofizika - Prirodoslovno-matematički fakultet - Fizički odsjek, Zagreb (dr.sc. Tamara Nikšić)
 • Numeričke metode u geofizičkim modelima - Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odsjek, Zagreb (dr.sc. Mladen Rogina)
 • Numerički proračun elektromagnetskih polja transformatora - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (prof. dr.sc. Željko Štih)
 • Numeričko modeliranje strujanja fluida kroz poroznu sredinu - Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odsjek, Zagreb (prof.dr.sc. Mladen Jurak)
 • Oluje i prirodne katastrofe - Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb (dr.sc. Branka Ivančan-Picek)
 • Optimiranje korištenja vjetropotencijala u vjetroelektrani - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (prof.dr.sc. Branimir Matijašević)
 • Organizacijski procesi i optičke interakcije u kondenziranim molekulskim sustavima - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Dubravko Risović)
 • Organski i bioorganski procesi u osnovnom i elektronski pobuđenim stanjima - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Mirjana Eckert-Maksić)
 • Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima - Elektrotehnički fakultet, Osijek (dr.sc. Radoslav Galić)
 • Povezanost fleksibilnosti, strukture i aktivnosti u porodici dipeptidil peptidaza III (dr.sc Sanja Tomić)
 • Površine i nanostrukture: Teorijski pristupi i numerički proračuni - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Radovan Brako)
 • Pronos zagađenja u podzemlju i procjena rizika kao posljedica odlaganja otpada - Sveučilište u Splitu (prof.dr.sc. Roko Andričević)
 • Proučavanje biomakromolekula računalnim metodama i razvoj novih algoritama - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc Sanja Tomić)
 • Quantum Computation: Parallelism and Visualization - Građevinski fakultet, Zagreb (prof.dr.sc. Mladen Pavičić)
 • Quantum semiconductor structures for the next generation devices (dr. sc. Branko Pivac)
 • Racionalno skladištenje energije za održivi razvoj energetike - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (Luka Perković)
 • Računalna genomika mikrobnih okoliša i bioinformatika ekstremofila - Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb (prof.dr.sc. Kristian Vlahoviček)
 • Računalna rješenja u bioznanostima: uloga molekulske fleksibilnosti COMPSOLS-MOLFLEX (dr.sc. David Smith)
 • Računalne okoline za sveprisutne raspodijeljene sustave - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (prof.dr.sc. Siniša Srbljić)
 • Računalno proučavanje strukture i funkcije proteina - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. David Smith)
 • Rakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i supramolekulski inžinjering - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (prof. dr. sc Hrvoj Vančik)
 • Razvoj alata za analizu tržišta električne energije - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (prof.dr.sc. Slavko Krajcar)
 • Skala skalabilnosti karbokationa, njihove strukture i biomimetska pregrađivanja - Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (prof.dr.sc. Olga Kronja)
 • Spektroskopija NMR i modeliranje bioaktivnih molekula - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Dejan Plavšić)
 • Spektroskopija, kemijska svojstva i reakcije biološki aktivnih molekula - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr. sc. Branka Kovač)
 • Struktura, međudjelovanja i prijenos u vodenim otopinama s primjenama - Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije, Split (dr. sc. Srećko Kilić)
 • Sustav za "in silico" osmišljavanje novih biološko aktivnih kemijskih entiteta (prof. dr. sc. Daslav Hranueli)
 • Tanki filmovi legura silicija na prijelazu iz amorfne u uređenu strukturu - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Davor Gracin)
 • Temeljna svojstva nanostruktura i defekata u poluvodičima i dielektricima - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Branko Pivac)
 • Teorija, modeliranje i uporaba autonomno orijentiranih računalnih struktura - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (prof. dr. sc. Slobodan Ribarić)
 • Uloga rekombinacije u popravku DNA i evoluciji genoma - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr.sc. Krunoslav Brčić-Kostić)
 • Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma - Prirodoslovno-matematički fakultet, Split (dr.sc. Leandra Vranješ Markić)
 • Utilization of the whole mitogenome in cattle breeding and conservation genetics - MitoTAUROmics (prof.dr.sc Ino Čurik)
 • Utjelovljeni razgovorni agenti za usluge u umreženim i pokretljivim sustavima - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb (prof.dr.sc. Igor S. Pandžić)
 • Utvrđivanje sastava crijevne mikrobiote,upalnih makreza, prehrambenog i endokrinog sustava u pacijenata s upalnom bolesti crijeva (doc.dr.sc. Donatella Verbanac)
 • Vibracijska dinamika i struktura multifunkcionalnih polimernih sustava - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (dr.sc. Vladimir Dananić)
 • Višenuklearni metalni sustav: sinteza i svojstva - Institut Ruđer Bošković, Zagreb (dr. Pavica Planinić)
 • Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju - Farmaceutsko biokemijski fakultet, Zagreb (prof.dr.sc. Gordan Lauc)