ISSP REST API

ISSP REST API

ISSP REST API koji se nalazi na adresi https://issp.srce.hr/api je zamišljen kao jedinstvena pristupna točka sustavima ISSP i ISAK. Izabrana je REST API tehnologija kao dugoročno održivo, robusno i skalabilno rješenje.

Uvjeti za pristupanje API-u su detaljano opisani na adresi https://issp.srce.hr/api. Na spomenutim stranicama nalazi se potrebna dokumentacija, te primjer konzumiranja novog API-ija.

Korisnici postojećih web servisa će biti obaviješteni kako će funkcionalnost nekog od postojećih servisa biti prebačena u ISSP REST API, te će im biti ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu svojih aplikativnih rješenja.

OPĆE NAPOMENE

Vlasnik sustava ISSP i ISAK je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te je u skladu sa tim obavezan preduvjet za korištenje podsustava dozvola (sporazum MZOS i korisnika ili odluka MZOS dostavljena Srcu) kojom MZOS dopušta pojedinom korisniku (pravnoj osobi) pristup podacima i korištenje ovog podsustava. Po primitku takve dozvole Srce će započeti komunikaciju sa korisnikom. Dozvola MZOS obuhvaća samo podatke kojima korisnik dobiva pravo pristupa, pa sve specifičnosti ili dodatne potrebe korisnik mora dogovoriti s MZOS i ishoditi odgovarajuću dozvolu.

POSTUPAK ZA ZAINTERESIRANU PRAVNU OSOBU

Postupak za zainteresiranu pravnu osobu (korisnika) za dobivanje prava na korištenje API-ja sastoji se od slijedećih koraka:

  1. Nakon što se putem web adrese https://issp.srce.hr/api upoznao s postupkom i osnovnim mogućnostima API-ja, korisnik kontaktira MZOS sa zahtjevom za dodjelu prava pristupa podacima
  2. Ukoliko korisniku niti jedan od postojećih resursa/metoda API-ja nije zadovoljavajući, javlja se Srcu s posebnim zahtjevom navodeći svoje potrebe nakon čega Srce analizira opravdanost i izvedivost zahtjeva, te javlja MZOS i korisniku rezultate analize. U slučaju pozitivne odluke MZOS, Srce u dogovoru s korisnikom proširuje funkcionalnost API-ja
  3. Korisnik s MZOS potpisuje sporazum o korištenju podsustava s točno određenim modelom korištenja i opsegom posluživanih podataka
  4. MZOS obavještava Srce o sporazumu s korisnikom te daje podatke o kontakt osobi koja zastupa korisnika
  5. Srce evidentira novog korisnika podsustava i daje pristupne podatke kontakt osobi
  6. Srce obavještava MZOS o obavljenom poslu