Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa:

  1. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
  2. GÉANT Association, NL, Amsterdam
  3. GÉANT Limited, UK, Cambridge

Zagreb, 1. 12. 2016.

Prethodno savjetovanje

Usluga tima stručnjaka za podršku u provedbi projekta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (8. 2. 2018.) 

Postupci u tijeku

Trenutno nema otvorenih postupaka.

Plan nabave 2018.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2018. godinu.

Zagreb, 19. 1. 2018.

pdf.png  Plan nabave 2018. (19. 1. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena I. (26. 1. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena II. (14. 2. 2018.)

 

Plan nabave 2017.

Temeljem odredbe članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.

Zagreb, 17. 2. 2017.

pdf.png  Plan nabave 2017. (17. 2. 2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena I. (25. 8. 2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena II. (12. 9 .2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena III. (11. 10. 2017.)
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem odredbe članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-OUSRH) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

pdf.png  Registar ugovora 2015 (31. 12. 2015.)
pdf.png  Registar ugovora 2016 (30. 12. 2016.)
 

Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga Sveučilišnog računskog centra