Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa:

  1. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
  2. GÉANT Association, NL, Amsterdam
  3. GÉANT Limited, UK, Cambridge

Zagreb, 1. 12. 2016.

Postupci u tijeku

Nabava poslužitelja za virtualizaciju (14. 9. 2017.)

Obnova sustava za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka (25. 8. 2017.)

Nabava visokoučinkovitog spremišta za potrebe usluga High Performance Computinga (25. 8. 2017.)

Plan nabave 2017.

Temeljem odredbe članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.

Zagreb, 17. 2. 2017.

pdf.png  Plan nabave 2017. (17. 2. 2017.)

Plan nabave 2016.

Temeljem odredbe članka 20. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-OUSRH) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2016. godinu.

Zagreb, 21. 4. 2016.

pdf.png  Plan nabave 2016. (21. 4. 2016.)
pdf.png  Plan nabave 2016. - izmjena I. (21. 10. 2016.)
pdf.png  Plan nabave 2016. - izmjena II. (30. 12. 2016.)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem odredbe članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-OUSRH) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

pdf.png  Registar ugovora 2015 (31. 12. 2015.)
pdf.png  Registar ugovora 2016 (30. 12. 2016.)
 

Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga Sveučilišnog računskog centra