Plagiranje i softveri za otkrivanje plagiranja

Srce je provelo analizu komercijalnih softvera za otkrivanje plagiranja kako bi pomogli ustanovama u sustavu visokog obrazovanja kod odabira takvih softvera, ali i kako bi potakli raspravu na ovu temu.

Pdf  Analiza softvera za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju

Plagiranje, odnosno općenito etičnost u znanosti i obrazovanju, posljednjih je godina aktualna tema. Vijeće Europe je uvidjevši trendove u obrazovanju 2015. godine uspostavilo pan-europsku platformu za etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju (ETINED) čiji je jedan od ciljeva i zaštita, razvoj i podupiranje akademske čestitosti, s posebnim naglaskom na borbu protiv plagiranja. Posebno je istaknuta važnost akademske čestitosti među obrazovnim institucijama u visokom obrazovanju zbog povećanja broja studenata, ali i rastuće konkurencije među sveučilištima.

Postojanje softvera za otkrivanje plagiranja važan je element kada je riječ o sustavnom pristupu otkrivanju plagiranja. Softveri za otkrivanje plagiranja imaju niz prednosti kao što su mogućnost provjere velike količine radova iz repozitorija radova u kratkom vremenskom razdoblju, provjeru sličnosti te izradu izvještaja koji mogu poslužiti kao potvrda originalnosti rada. Ujedno korištenje ovih softvera na ustanovama doprinosi i rastu svijesti među studentima o etičnosti te studenti obraćaju više pažnje kako pravilno parafrazirati, referencirati i citirati nečiji rad. Pri tome treba naglasiti da je softver samo alat koji koriste nastavnici, istraživači i studenti te ostale odgovorne osobe u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pri analizi i odlučivanju o eventualnom postojanju plagijata.