StuDOM

Za proces studiranja danas je od izuzetne važnosti mogućnost pristupa obrazovnim i drugim informacijskim resursima putem globalne mreže interneta. Uvođenjem pristupa internetu iz studentskih soba u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu želja je ovoj studentskoj populaciji osigurati bolje uvjete studiranja.

Mogućnošću pristupa na internet studentima se prvenstveno želi olakšati proces studiranja, što uključuje pristup obrazovnim, znanstvenim i raznim informativnim sadržajima, te mogućnost on-line obavljanja administrativnih poslova vezanih uz studiranje.

Ideja o ustroju lokalnih računalnih mreža studentskih domova nastala je 2003. godine u Sveučilišnom računskom centru koji je ideju predstavio Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa (prije Ministarstvo znanosti i tehnologije) pod imenom Projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM. Nakon prezentiranja idejnog rješenja MZOŠ je odlučio financirati projekt te je zadužilo Srce za koordinaciju poslova projektiranja i izgradnje lokalnih mreža studentskih domova.

Završetkom projekta StuDOM odnosnog njegovih četiriju faza uspostavljena je infrastruktura u 6 gradova i 11 studentskih domova koja poslužuje oko 10000 studenata te uključuje veliku količinu aktivne računalne i mrežne opreme. Sva navedena oprema u vlasništvu je pojedinog studentskog centra te su samim time brigu o funkcionalnosti domske infrastrukture preuzeli nadležni studentski centri.

Kako se radi o infrastrukturi od iznimnog značaja, te potrebi za daljnjim razvojem usluga uspostavljenih projektom StuDOM, Sveučilišni računski centar predložio je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa tijekom 2007. godine sklapanje ugovora o uspostavi Centra potpore StuDOM. Pokretanjem Centra potpore StuDOM raspodijeljeni su poslovi između studentskih centara i Srca, te su stvoreni preduvjeti za daljnje pružanje stručne podrške pojedincima i službama zaduženim za održavanje uspostavljene StuDOM infrastrukture (nadogradnju i održavanje mrežne opreme, Linux poslužitelja, AA sustava, izobrazbu djelatnika studentskih centara...).

Dodatne informacije

web-stranice: studom.srce.hr

Periodički izvještaji

Predbilježite se na obavijesti Srca!