Sustav za e-učenje Merlin

MerlinCentar za e-učenje je, sukladno Strategiji e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, uspostavio i održava sveučilišni sustav za e-učenje. Sustav za e-učenje Merlin bazira se na softverskom rješenju Moodle koje je razrađeno i prilagođeno potrebama korisnika.

Sustav održavaju djelatnici Centra za e-učenje, a omogućuje ustanovama, nastavnicima i studentima pouzdanu platformu za e-učenje bez naknade. Sustav se kontinuirano razvija i prilagođava potrebama svojih korisnika. Veći dio aplikacije je na hrvatskom jeziku, a na prijevodu ostatka aplikacije još se radi.

Merlin je dostupan prvenstveno svima na Sveučilištu u Zagrebu, te ostalim ustanovama u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja.

Od akademske godine 2016./2017. sustav Merlin baziran je na sustavu Moodle inačice 3.1, a sustav u arhivi od ranije akademske godine i dalje je inačice Moodle 2.9.

Sustav za e-učenje Merlin dostupna je na adresi: http://merlin.srce.hr.


Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika sustavom za e-učenje Merlin u 2015. godini. [PDF]