Priručnici i animacije o sustavu za e-učenje Merlin

Priručnici

Priručnik za nastavnike: 

inačica 3.1 (PDF, DOC), inačica 2.9 (PDFDOC), inačica 2.7 (PDF, DOC), inačica 2.4 (PDF, DOC), inačica 1.9 (PDF, DOC)

Priručnik za studente:

inačica 3.1 (PDF, DOC), inačica 2.9 (PDF, DOC), inačica 2.7 (PDF, DOC), inačica 2.4 (PDF, DOC)

Priručnik za institucijske korisnike:

inačica 3.1 (PDF, DOC)

 1-2-3 Moodle (na primjeru sustava za e-učenje Merlin)

Animacije

Dodatni materijali


ikonica_otvoreni_pristup.png Materijali dostupni u Otvorenom pristupu