WLAN

Središnja ideja UNIZG-WLAN usluge je izgradnja jedinstvene bežične mreže Sveučilišta u Zagrebu kao dodatka postojećim žičanim lokalnim mrežama pojedinih fakulteta i ustanova u sastavu Sveučilišta. Cilj je omogućiti što većem broju korisnika lagan i siguran pristup Internetu. Time im se prije svega žele osigurati bolji uvjeti studiranja i znanstvenog rada u smislu omogućavanja mobilnosti nastavnika i studenata i mogućnosti prostorno i vremenski nesputanog pristupa informacijskim sadržajima i izvorima. Pri tome se polazi od jasne vizije da je za proces studiranja i znanstveno-istraživačkog rada već danas, a da će još više u bliskoj budućnosti biti izuzetno važna mogućnost pristupa obrazovnim i drugim informacijskim resursima dostupnim putem globalne mreže sa svakog mjesta i u svako vrijeme. 

UNIZG-WLAN je infrastrukturna usluga Srca unutar koje je Srce zaduženo za uspostavu i održavanje središnjih komponenti bežične mreže, dok je članica zadužena za nabavu i održavanje krajnjih pristupnih uređaja. Srce u sklopu usluge pruža i tehničku podršku administratorima članica.

Pristup mreži, servisima i sadržajima unutar usluge imaju samo oni članovi zajednice kojima odgovarajući elektronički identitet dodijeli njihovo matično učilište. Kroz UNIZG-WLAN implementiran je pristup mreži po eduroam standardu. Osim eduroam pristupa, na infrastrukturi je omogućen i gost pristup namijenjen gostima članica koji ne posjeduju AAI@EduHr el. identitet te pristup eduroam installer-u u svrhu lakšeg podešavanja klijentskih uređaja za pristup na eduroam mrežu.