Webinar Kako kvalitetno organizirati i upravljati istraživačkim podacima

Logotip hrvatskog nacionalnog RDA čvora

Nacionalni Research Data Alliance (RDA) čvor održat će webinar pod nazivom „Kako kvalitetno organizirati i upravljati istraživačkim podacima“.

U pripremu i održavanje webinara, osim Srca uključene su sljedeće ustanove: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Sveučilišna knjižnica u Splitu, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Srce se pridružilo međunarodnom Tjednu otvorenoga pristupa koji se ove godine održava od 19. do 25. listopada 2020. organizacijom webinara na kojem će biti predstavljen nedavno objavljen priručnik o upravljanju istraživačkim podacima pod nazivom „Istraživački podaci – što s njima?“. Cilj webinara je informirati zajednicu o mogućnostima vezanim uz čuvanje, objavu i organizaciju istraživačkih podataka s posebnim naglaskom na postupke imenovanja, organizacije i verzioniranja podataka.

Datum: 20.10.2020. (utorak)

Vrijeme održavanja: 10:00 – 11:30 sati

Prijava na događaj: REGISTRACIJA

Soba za webinar: Poveznica za ulazak u webinar

Program

Hrvatski RDA čvor (Kristina Posavec, Srce)
► U uvodnom dijelu predstavit će se aktivnosti, organizacija i rad hrvatskog RDA čvora te njihovi suradnici.

Istraživački podaci – što s njima?: Priručnik o upravljanju istraživačkim podacima (Ljiljana Poljak, Sveučilišna knjižnica u Splitu)
► Priručnik donosi smjernice za upravljanja istraživačkim podacima u svrhu njihovog učinkovitog dijeljenja te ponovne upotrebe u skladu s FAIR (engl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) načelima te je napisan s obzirom na hrvatski kontekst i infrastrukturu te je nastao u sklopu aktivnosti na projektu RDA Europe 4.0 u suradnji s djelatnicama Sveučilišne knjižnice Rijeka, Sveučilišne knjižnice u Splitu, Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Priručnik prati životni ciklus istraživačkih podataka te pruža smjernice istraživačima za upravljanje s podacima prije, tijekom i nakon istraživanja.

Imenovanje, organizacija i verzioniranje podataka (Marta Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
►Prezentirat će se dio priručnika koji se bavi fazama prikupljanja, obrade i analize podataka te odrađuje teme imenovanja, organizacije i verzioniranja podataka. Na praktičnim primjerima prikazat će se načini organizacije podataka te smjernice za kvalitetno upravljanje podacima koje će obuhvatit dodjeljivanje naziva datotekama, organizaciju datoteka, mapa i podmapa te upravljanje s različitim verzijama podataka.

Predložak readme.txt datoteke

Prezentacija Kako kvalitetno organizirati i upravljati istraživačkim podacima

Snimka webinara 

 

Zastava Europske unije

Projekt RDA Europe 4.0 financiran je iz EU programa Obzor 2020.