EGI-ACE

EGI Advanced Computing for EOSC

Oznaka projekta:        101017567
Trajanje projekta:       1.1.2021. - 30.6.2023.
Broj partnera:             33
Izvor financiranja:      Obzor 2020

Cilj projekta

Projekt EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE) ima za cilj postaviti temelje računalne platforme za europski oblak za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC). EOSC je nastao kao inicijativa Europske komisije da razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga podrži razvoj otvorene znanosti i inovacija, a time europskim znanstvenicima osigura mogućnost korištenja svih prednosti podatkovno utemeljene znanosti, nudeći virtualno okruženje s besplatnim, otvorenim uslugama za pohranu podataka, upravljanje, analizu i ponovnu uporabu u svim znanstvenim područjima.

O projektu

Koordinator projekta je EGI.eu, a provodit će ga u suradnji s još 32 partnera, među kojima je i Srce. Srce i partnerske ustanocve GRNET i CNRS sudjeluju u projektnoj aktivnosti izgradnje i održavanja federacijskog servisa ARGO koji obavlja mrežni nadzor servisa računalne platforme za EOSC, slanje obavijesti u slučaju incidenata te izvještavanje o dostupnosti i pouzdanosti rada servisa.

Financiranje i trajanje projekta

Projekt je financiran sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, od siječnja 2021. do lipnja 2023. godine.