NI4OS-Europe

National Initiatives for Open Science in Europe

Oznaka projekta:      857645
Trajanje projekta:     36 mjeseci
Broj partnera:           22
Izvor financiranja:    Obzor 2020

Projekt NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) je dio aktivnosti na uspostavi Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC). U provedbi projekta sudjeluju Srce i Institut Ruđer Bošković kao hrvatski predstavnici u konzorciju pod vodstvom organizacije Ethniko Diktyo Erevnas Technologias AE (GRNET) iz Grčke.

Cilj projekta

Cilj projekta NI4OS-Europe je podržati koordinaciju, konvergenciju i federaciju nacionalnih i/ili tematskih inicijativa za otvorene istraživačke podatke i usluge EOSC-a razvijanjem odgovarajućih zajedničkih alata i mehanizama. Vizija projekta je dati doprinos razvoju portfelja usluga EOSC-a, unaprijediti upravljački model i osigurati implementaciju EOSC-a na europskoj razini. Projektom će se podržati razvoj i implementacija nacionalnih inicijativa Oblaka za otvorenu znanost u 15 zemalja članica i pridruženih zemalja. NI4OS-Europe surađivat će s ostalim inicijativama povezanim s EOSC-om kako bi doprinio zajedničkoj platformi, uključujući skup politika, pravila i načela za upravljanje uslugama i istraživačkim podacima unutar ekosustava EOSC-a.

 
 
 
 

O projektu

NI4OS-Europe olakšat će korisnicima pristup infrastrukturi, podacima, resursima i uslugama kako bi ostvarili korist od dijeljenja iskustava i na taj način stvorili mogućnosti za povećanje kapaciteta inovacija regionalnih znanosti. Time će pridonijeti razvoju Europskog oblaka otvorene znanosti. Projekt NI4OS-Europe potaknut će tehnička unapređenja relevantna za otvorenu znanosti u okruženju, podržavajući velik broj otvorenih i održivih usluga. Osigurat će uključivost i jednak pristup infrastrukturama, podacima i uslugama svim europskim istraživačima. Projekt će osnažiti znanstvene i istraživačke regionalne zajednice te time omogućiti najvišu razinu izvrsnosti povezujući regionalnu znanstvenu i istraživačku zajednicu. Pružit će potporu regionalnom IKT i znanstvenom sektoru sprečavajući odljev mozgova jer će brojni dionici IKT i znanstveni profesionalci u regiji biti angažirani u uključivanje i upotrebu usluga EOSC-a. Projekt NI4OS-Europe doprinijet će zadržavanju takvih profesionalaca u regiji osiguravajući im jednake mogućnosti.

Postupnim usklađivanjem politika i praksi nacionalnih i/ili tematskih inicijativa relevantnih za EOSC sa standardima EOSC-a omogućit će se otvoreni pristup nekomercijalnim uslugama preko EOSC portala. Projekt NI4OS-Europe aktivirat će snažnu mrežu ljudskih resursa pokrivajući širok raspon dionika, kao i infrastrukturu i pružatelje usluga u regiji, kako bi pružio podršku cjelokupnoj viziji EOSC-a, arhitekturi i procesima upravljanja.

Financiranje i trajanje projekta

Projekt NI4OS-Europe financira se EU sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Projekt je započeo 1. rujna 2019. godine i trajat će 36 mjeseci.

PARTNERI

National Infrastructures for Research and Technology SA (GRNET, Grčka), Athena Research & Innovation Center (ATHENA, Grčka), The Cyprus Institute (CYI, Cipar), University of Cyprus (UCY, Cipar), Institute of Information and Communication Technologies (IICT, Bugarska), SRCE - University of Zagreb, University Computing Centre (SRCE, Hrvatska), Ruđer Bošković Institute (RBI, Hrvatska), Governmental Agency for IT Development (KIFU, Mađarska), University of Debrecen (UD, Mađarska), National Institute for Research and Development (ICI, Rumunjska), Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI, Rumunjska), Academic and Research Network of Slovenia (ARNES, Slovenija), University of Maribor Library (UMUKM, Slovenija),  Institute of Physics Belgrade (IPB, Srbija), University of Belgrade (UOB, Srbija), Albanian Academic Network - Interinstitutional ICT Research Centre (RASH, Albanija), University of Banja Luka (UNI BL, Bosna i Hercegovina), Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (UKIM, Sjeverna Makedonija), University of Montenegro, Faculty of Electrical Engineering (UOM, Crna Gora), Research and Educational Networking Association of Moldova (RENAM, Moldavija), Institute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (IIAP, Armenija) i Georgian Research and Educational Networking Association (GRENA, Gruzija).

Prikaz zemalja partnera na projektu NI4OS-Europe