Sakupljač feed-ova

Održana redovita skupština Saveza ALUMNI UNIZG

Sveučilište u Zagrebu - čet, 2018-07-12 13:09
Na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 5. srpnja 2018. održana je redovita skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG, na kojoj se okupilo 60-ak alumna, većinom predsjednika i predstavnika alumni društava – članova Saveza te nekoliko dekana i prodekana.   Na početku skupštine nazočne je pozdravio predsjednik Predsjedništva i Saveza ALUMNI UNIZG prof. dr. sc. Mario Šafran te zamolio rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa da se obrati skupu. Rektor Boras u svojem je govoru istaknuo ulogu i važnost alumni zajednice za sveučilište i jačanje njegova ugleda u zemlji i svijetu. Nazočne je podsjetio na to da Sveučilište u Zagrebu ulazi u svoju 350. akademsku godinu te da će tu značajnu obljetnicu neprekidnoga akademskoga djelovanja našega Sveučilišta obilježiti brojna događanja od 1. listopada 2018. do 31. prosinca 2019. Unatoč tomu što je nacionalnom strategijom predviđeno povećano ulaganje u znanost i obrazovanje, upozorio je na kontinuirano smanjeno financiranje znanosti i visokoga obrazovanja. Stoga smatra da bi alumni udruge putem svojih istaknutih članova, osobito profesora, gospodarstvenika i političara, trebale djelovati na razvijanje svijesti o visokome obrazovanju kao temelju razvitka svake države. Zaključio je da će vrijednosti koje mladima usadimo, prvo putem obitelji, a potom školovanjem, razviti osjećaj odanosti svojemu sveučilištu i svojoj domovini.   Nakon rektorovih pozdravnih riječi, prof. dr. sc. Mario Šafran izvijestio je Skupštinu o radu Predsjedništva u prvoj godini njihova četverogodišnja mandata. Izvijestio je kako se Predsjedništvo sastalo osam puta te kontinuirano komunicira sa svojim članovima u cilju napretka rada Saveza. U izvještajnom razdoblju objavljena su dva broja Glasnika Saveza, u prosincu 2017. i u lipnju 2018., kojima je zainteresirana javnost informirana o novostima i zanimljivostima iz alumni udruga i sa Sveučilišta u Zagrebu te su predstavljeni pojedini istaknuti članovi naših udruga. Radi poboljšanja distribucije novosti iz Saveza i sa Sveučilišta, pa tako i Glasnika, pokrenut je newsletter te je otvoren profil „Alumni Sveučilišta u Zagrebu” na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn. Predsjedništvo nastavlja projekt dodjeljivanja e-adresa s jedinstvenom alumni.unizg.hr adresom te je u tijeku razrada modela dodjele iste adrese studentima završnih godina studija kako bi sastavnice ostale u kontaktu sa svojim studentima i nakon diplomiranja. Nazočne je podsjetio i na to da je Savez u veljači organizirao dobro posjećeno predavanje izv. prof. dr. sc. Davora Lauca „Kako pronaći i privući bivše studente u alumni organizacije“ vezano uz mogućnosti i alate koji pomažu pri traženju bivših studenata Sveučilišta u svrhu njihova boljeg umreživanja, o čemu je pisao i Universitas. U nastavku je Skupština prihvatila u članstvo Saveza tri alumni udruge: Udrugu bivših studenata Arhitektonskoga fakulteta - ALUMNI AF, Udrugu bivših studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Alumni Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko društvo bivših studenata i prijatelja Grafičkoga fakulteta – AMAC GRF te je u Savezu sada ukupno 26 udruga, od kojih su 22 osnovane na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, a 4 u inozemstvu. Službeni dio skupštine nastavio se panel-diskusijom „Alumni – primjeri dobre prakse“. Raspravu je moderirao prof. dr. sc. Mario Šafran koristeći se kao podlogom za raspravu sljedećim pitanjima: Kolika je lojalnost bivših studenata svome Sveučilištu te što udruge i sastavnice čine ili mogu učiniti da bi razvile i održale lojalnost svojih alumna?; Kakav je i kako možemo unaprijediti odnos uprava sastavnica i Sveučilišta prema alumni udrugama?; Počiva li aktivnost alumni udruge na entuzijazmu pojedinaca ili stvarnom kontinuiranom radu?; Kakvo je iskustvo alumni udruga iz inozemstva – nešto sasvim drugo ili novi naziv za poznati sadržaj?; Udruge jučer, danas, sutra - pitanje financiranja rada i aktivnosti udruga (ima li objektivno mjerljivih rezultata provedenih alumni aktivnosti?). U raspravi su sudjelovali brojni predstavnici alumni udruga prenoseći svoja iskustva. Za motiviranje alumna, pojedine udruge organiziraju okupljanje generacija, fakultetski bal, stručna predavanja, različite društvene aktivnosti, aktivni su na društvenim mrežama i slično. Osobito je važno povezivanje s alumnima iz gospodarstva radi pomoći studentima u provedbi stručne prakse ili praćenju njihovih karijera. Prisutan je problem s financiranjem rada udruga te je većina aktivnosti prepuštena entuzijazmu pojedinaca, a ponekad i osobnim poznanstvima usmjerenima na motiviranje alumna za donatorske i ostale alumni aktivnosti. Iznimno je važna svijest uprava sastavnica i Sveučilišta o ulozi i važnosti alumna te je zanimljivo bilo čuti motive i iskustva dekana koji su u prošloj godini pokrenuli rad alumni udruga na svojim fakultetima. Slijedom provedene rasprave donesene su sljedeće smjernice za razvoj alumni aktivnosti:
  • Studente sustavnije upoznavati s alumni filozofijom tijekom studija, npr. već na uvodnim satima za brucoše upoznati studente sa značajem alumna za djelovanje i razvoj fakulteta te motivirati nastavno osoblje za kontinuirano razvijanje osjećaja lojalnosti u studenta prema svojemu fakultetu tj. Sveučilištu (tijekom dana fakulteta organizirati obraćanje alumna, tijekom studentskih igara uključiti alumne,  organizirati okupljanja generacija s ciljem promicanja lojalnosti Sveučilištu i sl.);
  • Predsjednike alumni udruga sustavno uključiti u rad uprava sastavnica, npr. pozivati ih na tematske sastanke proširenih kolegija dekana;
  • Pozivaju se alumni udruge da se učestalije koriste distributivnim kanalima za informiranje o provedenim aktivnostima kojima se koristi Savez ALUMNI UNIZG – Glasnik Saveza, newsletter, profil na LinkedInu i sl.;
  • Alumni udruge, vezano za specifičnosti sastavnice na kojoj su osnovane, trebaju definirati aktivnosti kojima bi se ostvarile dodane vrijednosti za alumne (npr. organizacija konferencija / predavanja / panel-diskusija radi povezivanja dionika pojedine struke, rješavanja aktualnih problema za pojedinu struku i organizacija stručne prakse i sl.).

Svečana dodjela diploma studentima diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije

Sveučilište u Zagrebu - sri, 2018-07-11 10:01
Svečana dodjela diploma studentima diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije održat će se u četvrtak 12. srpnja 2018. godine u 10 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb). Devetoj generaciji studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije diplome će uručiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i profesor Daniel Hagège sa Sveučilišta u Orléansu, koji je ujedno i jedan od koordinatora ovoga studijskoga programa. Svečanosti će nazočiti Nj. E. Corinne Meunier, veleposlanica Republike Francuske u Republici Hrvatskoj. Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na diplomskom studiju iz područja bioindustrije temelji se na Sporazumu o suradnji kojeg su čelnici dviju institucija potpisali u studenom 2007. Na temelju Sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na diplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz područja molekularne biologije te na diplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz područja molekularne biotehnologije, omogućeno je pohađanje dijela nastave koju izvodi Sveučilište u Orléansu, kao i obavljanje prakse u francuskim tvrtkama, čime će steći preduvjete za stjecanje francuske diplome Sveučilišta u Orléansu na razini magistra iz područja bioindustrije (Diplôme de Master du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du Vivant, spécialité techniques bio-industrielles). Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju nastave na drugoj godini diplomskoga studija sudjeluju profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na francuskom, engleskom i hrvatskom jeziku. Uz Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Orléansu, realizaciju programa podržava Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj. Svečana dodjela diploma devetoj generaciji studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije održat će se u prisustvu dekanice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešije, dekana Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Ježeka, prodekana za međunarodnu suradnju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomice Hrenara, koordinatora studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vladimira Mrše i koordinatorice studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu prof. dr. sc. Višnje Besendorfer.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade 'Inovacija godine' za 2017.

Sveučilište u Zagrebu - uto, 2018-07-10 14:54
Udruga inovatora Hrvatske objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade Inovacija godine za 2017. godinu. Nagrada je ustanovljena u cilju unaprjeđenja i promicanja inovatorstva i inovativnoga djelovanja te podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske, a Udruga inovatora Hrvatske tradicionalno je dodjeljuje na prigodnoj svečanosti upriličenoj povodom obilježavanja Dana hrvatskih inovatora.

Nagrada se dodjeljuje za komercijaliziranu inovaciju inovativnim pojedincima, državljanima Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske. Inovacije i tehnološki razvoj ključni su za postizanje najkompetitivnijega i najdinamičnijega gospodarstva temeljenoga na znanju, odnosno u stvaranju inovativnoga gospodarstva koje se temelji na visokom obrazovanju i istraživanjima na javnim znanstvenim institucijama. Inovacije su ključni element povezivanja i transfera tehnologije iz akademske u industrijsku zajednicu. Akademska zajednica, unatoč deficitu ulaganja u znanost, trudi se i postiže velike uspjehe u inovacijama na svjetskoj razini. Primjerice, u samo protekle tri godine inovativni projekti Sveučilišta u Zagrebu ostvarili su iznimno značajne uspjehe i priznanja na međunarodnim izložbama - osvojeno je čak 80 nagrada! Ti uspjesi inovativnih projekata pokazatelj su kako akademska zajednica ima ljude koji su iznimno konkurentni u svjetskom znanstvenom, istraživačkom i obrazovnom prostoru. Prijave su otvorene do 3. rujna 2018. do 16 sati. Javni poziv Obrazac prijave Pravilnik o dodjeli

Inovativni projekti Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnoj izložbi i sajmu u Kini i Indiji

Sveučilište u Zagrebu - uto, 2018-07-10 13:40

Nakon iznimnih uspjeha inovativnih projekata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na 2. međunarodnom sajmu inovacija IIF (International Innovation Fair) u Indiji i osvojene zlatne i brončane medalje te iznimnoga uspjeha inovativnih projekata studenata Sveučilišta u Zagrebu na 9. međunarodnoj izložbi inovacija IEIK 2016. (9th International Exhibition of Inventions) koja se održava svake dvije godine u Kini i osvojena tri zlata, dva srebra i jedne bronce, i ove godine Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske, predstavit će međunarodnoj javnosti inovativne projekte studenata naših sastavnica.

Na 3. međunarodnom sajmu inovacija IIA International Innovation Fair (IIIF 2018), koji će se održavati od 8. do 10. rujna 2018. u Vishakapatnamu u Indiji, te 10. međunarodnoj izložbi inovacija – 10th International Exhibition of Inventions (IEIK 2018), koja će se održavati od 13. do 15. rujna 2018. u Foshanu u Kini, sudjelovat će četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (Tekstilno-tehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Grafički fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje) s pet studentskih inovativnih projekata (Inteligentni odjevni predmet za nadzor rada šumskih radnika, OptIC – Program za razvoj i optimizaciju ionskih kromatografskih metoda, Algoritam za definiranje najoptimalnijih smjernica za razvoj grafičkog proizvoda, Robot za igranje šaha, Bionička šaka).

Međunarodna izložba inovacija IEIK održava se svake dvije godine u organizaciji Kineske udruge inovatora, a na njoj je 2016. godine predstavljeno više od 2500 inovacija iz cijeloga svijeta te potpisan Memoranduma o razumijevanju između Kineske asocijacije inovatora (CAI) i Udruge inovatora Hrvatske. Memorandum koji su ime svojih institucija potpisali glavni tajnici ovih organizacija, Yu Huarong i Zoran Barišić, temelj je ovogodišnje suradnje.

Na međunarodnom sajmu inovacija IIF 2017 u organizaciji Indijske asocijacije inovatora bilo je prikazano više od 300 inovacija iz tridesetak zemalja, a Udruga inovatora Hrvatske je na poziv samoga predsjednika asocijacije inovatora Dr. A. S. Rao predstavila 6 inovativnih projekata koji su izazvale veliku pozornost indijske poslovne zajednice.

Popis projekata_IEIK 2018 i IIIF 2018

18. Svjetski kongres saksofonista

Sveučilište u Zagrebu - uto, 2018-07-10 11:03
Koncert u povodu Svečanoga otvorenja 18. Svjetskoga kongresa saksofonista održat će se u utorak 10. srpnja 2018. u 20 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Na koncertu će solistički nastupiti vrsni saksofonisti Arno Bornkamp, Claude Delangle, Timothy McAllister i Antonio Garcia Jorge uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Pierrea-Andréa Valadea.   Na programu će biti sljedeća djela:
  1. G. Lago: Leyendas for alto saxophone and orchestra
  2. Ph. Leroux: L'Unique trait de Pinceau
  3. J. Adams: Saxophone Concerto
  4. B. Papandopulo: Koncert za saksofon
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu organizira 18. Svjetski kongres saksofonista koji će se održati od 10. do 14. srpnja 2018. Gotovo 1500 sudionika Kongresa sudjelovat će u više od 400 događanja, koncerata, predavanja i radionica na raznim koncertnim pozornicama i nekonvencionalnim prostorima diljem grada Zagreba, što će uvelike obogatiti zagrebačku ljetnu kulturnu ponudu. Organizacija Svjetskoga kongresa predstavit će hrvatsku kulturu i umjetnost te smjestiti Hrvatsku, grad Zagreb i Muzičku akademiju na međunarodnu kartu destinacija kulturnoga turizma. Katalog s programom Facebook stranica

Veliki uspjeh profesora i studenata Sveučilišta u Zagrebu na Festivalu inovacija SVIIF 2018

Sveučilište u Zagrebu - pon, 2018-07-09 15:43
Na Festivalu inovacija SVIIF 2018 (Silicon Valley International Invention Festival) u srcu kalifornijske Silicijske doline (Santa Clara, SAD) održanom od 2. do 4. srpnja 2018. hrvatski inovatori, među kojima većina sa Sveučilišta u Zagrebu, ostvarili su sjajan uspjeh. Sudjelovanje hrvatskih inovatora na Festivalu organizirala je Udruga inovatora Hrvatske uz potporu Hrvatske gospodarske komore te u suradnji s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture. Udruga inovatora Hrvatske na festivalu predstavila je 6 inovacija i postigla odlične rezultate osvojivši 6 medalja i jedno posebno priznanje. Zlatnom medaljom i posebnim priznanjem Kineske asocijacije inovatora nagrađena je 3D znanstvena podmornica autora Josipa Oroza, studenta Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Lovre Stipanovića, studenta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Martina Sokolovića, učenika Srednje strukovne škole iz Samobora te mentora Ivana Vlainića, a uz potporu Društva pedagoga tehničke kulture i informatike grada Samobora. Zlatne medalje pripale su i Nevidljivom označavanju u vizualnom i infracrvenom spektru na tekstilu s INK JET tehnologijom autora prof. dr. sc. Vilka Žiljka, izv. prof. dr. sc. Ivane Stanimirović Žiljak, prof. dr. sc. Klaudija Papa i prof. dr. sc. Jane Žiljak Gršić s Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Medicinskom električnom krevetu LIFT&GO autora Borisa Perovskog iz tvrtke BERNARDA d.o.o. Srebrnom medaljom nagrađene su Uzgoj lijeske s krošnjom koja ima oblik uspravnog vretena na potpornju autora Vlade Moulisa i Apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke – RUCONBAR autora prof. dr. sc. Stjepana Lakušića s Građevinskoga fakulteta Sveučilište u Zagrebu. Brončana medalja pripala je Soku od limunske trave s aronijom i jabukom autora Bože Grginovića i Ive Pavić Grginović. Hrvatski inovatori su još jednom potvrdili izvrsnost i konkurentnost na održanom Festivalu na kojem je sudjelovalo 450 inovatora iz 25 zemalja svijeta koji su predstavili više od 400 inovacija na 2000 metara kvadratnih izložbenoga prostora. Izvor vijesti: Udruga inovatora Hrvatske

Veleposlanik Republike Argentine posjetio Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu - čet, 2018-07-05 09:02
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je u srijedu 4. srpnja 2018. veleposlanika Republike Argentine Nj. E. Maximiliana Gregorija-Cernadasa i gospodina Rubena Mazzija, zamjenika predsjednika za razvoj poslovanja iz Odjela za nuklearnu energiju tvrtke INVAP.     Radni sastanak održan je s ciljem dogovaranja mogućnosti akademske suradnje u području nuklearne fizike. Sastanku su stoga nazočili predstavnik Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta prof. dr. Matko Milin i predstavnik Instituta Ruđer Bošković dr. sc. Milko Jakšić, koji je argentinsko izaslanstvo u nastavku posjetilo. Uz rektora Borasa sa Sveučilišta u Zagrebu sastanku je nazočila i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica središnjega Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu,  

Sveučilište u Zagrebu potpisalo u Rimu Memorandum o razumijevanju s Pontifikalnim sveučilištem Antonianum

Sveučilište u Zagrebu - sri, 2018-07-04 10:47
U utorak, 26. lipnja 2018. godine, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, je u Rimu na Pontifikalnom sveučilištu Antonianum, s članovima izaslanstva Sveučilišta u Zagrebu, prorektoricom za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivanom Čuković-Bagić i prorektorom za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Milošom Judašom te doc. dr. sc. Andrejom Sršen s Hrvatskih studija, potpisao Memorandum o razumijevanju s prorektorom Pontifikalnog sveučilišta Antonianum prof. dr. sc. fra Agustinom Hernandezom. U istoj prigodi je i izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru na čelu s prorektoricom za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sanjom Bijakšić te s članovima, prorektorom za znanost i razvoj prof. dr. sc. Ivom Čolakom i prof. dr. sc. fra Ikom Skokom s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, potpisalo Memorandum o razumijevanju s Pontifikalnim sveučilištem Antonianum jednakoga sadržaja. Svečanom su potpisivanju nazočili i veleposlanici pri Svetoj Stolici: Nj. E. Neven Pelicarić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske, Nj. E. Slavica Karačić, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Bosne i Hercegovine i Nj. E. Carlos Avila Molina, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Hondurasa. Veleposlanici su posebno zahvalili izaslanstvu Sveučilišta u Zagrebu na iskazanom interesu za teme integralne ekologije koja uključuje ne samo prirodno-ekološke probleme suvremenog svijeta, već i društveno-ekonomske, što i znanstvena zajednica danas sve više prepoznaje kao važno znanstveno uporište. Rektor prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je na sastanku, koji je prethodio svečanom potpisivanju, kako je za Sveučilište u Zagrebu važno promicanje europskih vrijednosti kroz aktivnosti koje proizlaze iz samog Memoranduma, te zahvalio na suradnji članovima delegacije Pontifikalnog sveučilišta Antonianum, kao i veleposlanicima pri Svetoj Stolici koji su nazočili sastanku. Poslije svečanog potpisivanja izaslanstvo Sveučilišta u Zagrebu posjetilo je hrvatsku crkvu sv. Jeronima u Rimu i papinski Zavod Sv. Jeronim gdje ih je primio rektor preč. Bože Radoš. Istoga je dana rektor prof. dr. sc. Damir Boras zajedno s prof. dr. sc. fra. Ikom Skokom gostovao na Vatikanskom radiju u emisiji u kojoj su govorili o značenju potpisanih Memoranduma za akademsku zajednicu i o budućoj suradnji. Izaslanstvo Sveučilišta u Zagrebu je sljedeći dan, na čelu s prorektoricom Ivanom Čuković-Bagić, zajedno s izaslanstvom Sveučilišta u Mostaru prisustvovalo na Trgu svetoga Petra u Vatikanu općoj Papinoj audijenciji kojom su prilikom primljeni na rukoljub Papi Franji te mu uručili i prigodni poklon u ime rektora prof. dr. sc. Damira Borasa i rektora prof. dr. sc. Zorana Tomića, a od Pape dobili uobičajene poklone. Nakon audijencije je Nj. E. Neven Pelicarić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, ugostio izaslanstvo Sveučilišta u Zagrebu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici gdje se razgovaralo o daljnjoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Pontifikalnog sveučilišta Antonianum.

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje ljudskim potencijalima"

Sveučilište u Zagrebu - pon, 2018-07-02 15:21
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje ljudskim potencijalima" za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalima u akademskoj godini 2018./2019.
1. UVJETI I PRAVO UPISA
Na Studij se mogu upisati pristupnici:

a) sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem, i to:
predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem
odgovarajućim bolonjskim diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ostvarenih 300 ECTS bodova)
strani državljani koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij, a kojima je diploma priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH na Sveučilištu u Zagrebu)

b) s prosječnom ocjenom studija većom od 3,5, odnosno kandidati s nižim prosjekom ukoliko prilože preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij

Od pristupnika se očekuje poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

Pravo upisa na Studij stječu pristupnici koji zadovoljavaju uvjete upisa. Ako se za upis na Studij prijavi više pristupnika od upisne kvote, pravo upisa stječu pristupnici koji udovoljavaju svim uvjetima natječaja i koji su odabrani putem selekcijskog postupka. Glavne odrednice selekcijskog postupka su prosjek ocjena na studiju i motivacijski razgovor.

S kandidatima koji ostvare pravo upisa na Studij sklapa se Ugovor o studiranju uz plaćanje. Ugovorom se utvrđuju status studenta, visina naknade te prava i obveze ugovornih strana.

2. UPISNA KVOTA
Na Studij se prima 30 studenata. 3. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA
Detaljan program studija dostupan je na stranici http://uljp.unizg.hr/.
Studij traje tri semestra i nosi 90 ECTS bodova. Povrh toga, na Studiju postoji i pripremni semestar u okviru kojeg se održava nastava na razlikovnim predmetima. Razlikovni predmeti ne nose ECTS bodove, a svrha im je omogućiti studentima stjecanje znanja koja su im neophodna za praćenje nastave na Studiju. Za svakog se studenta određuju posebno, ovisno o tome je li tijekom svojeg preddiplomskog ili diplomskog studija položio ispite koje sadržajno obuhvaćaju gradivo propisano pojedinim razlikovnim predmetom. 4. UPIS I POČETAK NASTAVE
Upis na Studij održat će se 15. i 16. listopada 2018. Održavanja nastave na razlikovnim predmetima u pripremnom semestru započinje 22. listopada 2018. Održavanje redovite nastave na Studiju započinje u ljetnom semestru 25. veljače 2019.

5. VISINA ŠKOLARINE
Školarina iznosi 14.000,00 kn po semestru, odnosno 42.000,00 kn za tri semestra koliko traje Studij. Dodatno, za svaki razlikovni predmet koji studenti trebaju položiti jer nisu stekli potrebna formalna osnovna ekonomska, psihološka i/ili statistička znanja, potrebno je platiti 1.500,00 kn. Izvan uplaćene školarine su i troškovi prijave odnosno obrane specijalističkog rada u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn. Školarinu je moguće platiti jednokratno ili u nekoliko rata.

6. POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Postupak prijave za upis na studij sastoji se u popunjavanju i dostavi obrasca za prijavu i popratne dokumentacije, poštom na adresu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Prijava za upis na Studij uključuje sljedeće dokumente:

    Obrazac prijave [ DOWNLOAD]
    Diploma prethodnog(ih) studija (ovjerena preslika)
    Prijepis ocjena sa svih prethodnih razina studija
    Preporuke ukoliko je prosjek ocjena kandidata na prethodnim studijima bio niži od 3,50 (dvije preporuke)
    Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
    Izvadak iz matice rođenih (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
    Životopis
    Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ukoliko kandidat dodiplomski    sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
    Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 3. rujna do 3. listopada 2018.

Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati  poštom na adresu:
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Referada za poslijediplomske studije (s naznakom za: Studij Upravljanje ljudskim potencijalima)
Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu upisa na studij, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Opširnije informacije nalaze se na web stranici Studija  http://uljp.unizg.hr/. Za dodatne upite kontaktirati:

(a) izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus; thernaus@efzg.hr, tel. 01/2383-265.

(b) doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić; mparmac@ffzg.hr, tel. 01/4092-378.

Svečano promovirano novih 368 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu - ned, 2018-07-01 11:02
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, u nedjelju 1. srpnja 2018. u 10 i 14 sati, održane su dvije svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Rektor prof. dr. sc. Damir Boras promovirao je novih 368 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prve svečanosti u 10 sati promovirana su 183 kandidata, a na drugoj njih 185. U skladu s protokolom, kandidati su bili odjeveni u svečane odore (toge) i akademske kape, te su od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskoga narodnoga kazališta došli u dvjema povorkama koje su predvodila dva sveučilišna pedela, zbog čega je između 9.20 i 9.30 sati te između 13.20 i 13.30 sati kratkotrajno obustavljen promet na sjevernoj strani Trga Republike Hrvatske. Prema zgradi Hrvatskoga narodnoga kazališta desetak minuta kasnije kretala se povorka prorektora i dekana predvođena rektorom, koju su dva sveučilišna pedela povela do Zdenca života, gdje je organizirano fotografiranje. Povorka rektora, prorektora i dekana potom je u zgradu Hrvatskoga narodnoga kazališta ušla na glavni ulaz. Promocije su započele svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana na pozornicu HNK-a, nakon čega je intonirana himna RH. Na svečanosti je uslijedio govor rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Nakon što su kandidati izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima znanosti i umjetnosti, promovirani kandidati prebacili su kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su završile akademskom himnom Gaudeamus igitur. Svečanostima u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu nazočili su predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Tome Antičić i predstavnica Grada Zagreba Sanja Urek. U ime novopromoviranih doktora znanosti i umjetnosti uzvanicima se na prvoj svečanosti obratila Biljana Vranković, koja je doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a na drugoj promociji zahvalu je izrekao Marko Dušak, koji je doktorirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Svečano otvaranje Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture 2. srpnja

Sveučilište u Zagrebu - čet, 2018-06-28 12:08
U auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) u ponedjeljak 2. srpnja 2018. u 9 sati svečano će biti otvorena Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture koju zajednički već dugi niz godina organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika. Na svečanom otvaranju polaznike će pozdraviti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, prof. i voditeljica Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture prof. dr. sc. Zrinka Jelaska. U radu Sveučilišne škole ove godine sudjeluje 28 polaznika iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja (Austrija, Slovenija, Francuska, Mađarska, Njemačka, Nizozemska, Švicarska, Slovenija, Velika Britanija, Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, SAD, Argentina, Meksiko, Čile, Australija). Kao i prethodnih godina, Školu će polaziti i stipendisti s partnerskih sveučilišta. Ove godine desetero stipendista dolazi sa Sveučilišta u Grazu (Austrija), Sveučilišta u Beču (Austrija), Sveučilišta u Glasgowu (Škotska), Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilišta u Rosariju (Argentina), Humboldt sveučilišta u Berlinu (Njemačka), Sveučilišta Pontificia Universidad Catolica de Chile (Čile) te Instituta Filip Kaušić (Austrija). Sveučilišna škola namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Akademski program obuhvaća 120 školskih sati nastave (105 obveznih i 15 sati izbornih nastavnih sati), pri čemu se jezična nastava sastoji od odvojenih gramatičkih i lektorskih sati. Znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine - početnu (1, 2, 3), srednju (1, 2, 3) i naprednu (1, 2). Akademski dio programa održat će se u učionicama u zgradi Ureda za međunarodnu suradnju u Zvonimirovoj 8. Program iz hrvatske kulture i povijesti sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. Uključuje akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti, stručno vođene posjete muzejima, galerijama, umjetničkim izložbama, kulturnim i znanstvenim ustanovama, odlaske na kazališne predstave i koncerte, susrete s poznatim hrvatskim umjetnicima, kao i studijske izlete u Hrvatsko zagorje i na Plitvička jezera. Polaznici koji polože ispite u okviru Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture dobit će diplomu Sveučilišne škole, svjedodžbu s upisanim ocjenama i potvrdu o ostvarenih 8 ECTS bodova za Hrvatski jezik i 1 ECTS bod za Hrvatsku kulturu. Rad ovogodišnje Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture službeno će započeti u subotu 30. lipnja, a završiti u petak 27. srpnja, kada će polaznicima biti uručene diplome.

Projekt RONNA G4 u Londonu dobio prestižnu međunarodnu nagradu za najbolju inovaciju

Sveučilište u Zagrebu - čet, 2018-06-28 10:38
Projekt RONNA G4 (robotska neuronavigacija četvrte generacije) za stereotaktičku navigaciju s primjenom u neurokirurgiji, pokrenut prije sedam godina na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Kliničkom bolnicom Dubrava i Hrvatskim institutom za istraživanje mozga, nagrađen je glavnom nagradom u kategoriji najbolje inovacije (Best Integration and Innovation Award) u sklopu glasovitoga međunarodnoga Hamlyn simpozija o medicinskoj robotici kojega organizira Imperial College u Londonu. The Hamlyn Symposium 2018 održavao se od 24. do 27. lipnja u Londonu na temu predstavljanja sljedeće generacije medicinske robotike i okupio brojne svjetske znanstvenike i stručnjake iz područja medicine, inženjerstva te akademske zajednice. Prof. dr. sc. Bojan Jerbić i doc. dr. sc. Darko Chudy kao voditelji projekta pozvani su da ga predstave na simpoziju, uz osam drugih pozvanih projekata iz Njemačke, Kanade, Nizozemske, SAD, Italije, Koreje i Švicarske. Razvojni tim RONNE prezentirao je svoja najnovija rješenja robotske primjene u stereotaktičkoj neurokirurgiji temeljena na umjetnoj inteligenciji. U iznimnoj konkurenciji međunarodni je odbor, sastavljen od vodećih svjetskih znanstvenika u području medicinske robotike, ocijenio kako RONNA predstavlja najbolje znanstveno i tehnološko postignuće u medicinskoj robotici u 2018. Na taj su način Hrvatska i Sveučilište u Zagrebu uvršteni među vodeće svjetske istraživačke i razvojne centre u području medicinske robotike. Od srpnja 2013. s RONNOM se provode intenzivna pretklinička ispitivanja tijekom kojih su izvedena brojna objektivna ispitivanja i mjerenja. Zahvaljujući sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj RONNA je unaprijeđena do kliničke i komercijalne razine. U sklopu projekta izvedena je u ožujku 2016. prva robotizirana stereotaktička neurokirurška operacija, čime je započela faza kliničkih ispitivanja sustava (izbjegava se bilo kakav oblik rizika za pacijenta). To je prva takva operacija u ovom dijelu Europe. RONNA sa svojim tehnološkim karakteristikama omogućava kvalitetnije i brže obavljanje operativnih zahvata, njihovu manju invazivnost, brži oporavak pacijenta, bolje iskorištavanje operativnih resursa bolnice, ovladavanje novim znanjima i uvođenje novih tehnologija u medicinsku praksu.  

U nedjelju dvije svečane promocije novih 368 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu - sri, 2018-06-27 11:09
U nedjelju 1. srpnja 2018. u 10 i 14 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se dvije svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Rektor prof. dr. sc. Damir Boras na prvoj će svečanosti promovirati 183, a na drugoj 185 novih doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s protokolom, kandidati će biti odjeveni u svečane odore (toge) i akademske kape, te će od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskoga narodnoga kazališta doći u dvjema povorkama koje će predvoditi dva sveučilišna pedela, zbog čega će između 9.20 i 9.30 sati te između 13.20 i 13.30 sati kratkotrajno biti obustavljen promet na sjevernoj strani Trga Republike Hrvatske. Desetak minuta kasnije, povorka prorektora i dekana predvođena rektorom ući će u zgradu Hrvatskoga narodnoga kazališta. U razdoblju kretanja povorke predvođene rektorom također će kratkotrajno biti obustavljen promet. Promocija će započeti svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana na pozornicu HNK-a, nakon čega će biti intonirana himna Republike Hrvatske. Na svečanosti će uslijediti govor rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Nakon što kandidati izgovore tekst prisege i rektor ih proglasi doktorima znanosti i umjetnosti, promovirani kandidati prebacit će kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime će i simbolično ući u novo i više akademsko zvanje. Uslijedit će uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti će završiti akademskom himnom Gaudeamus igitur. Očekuje se da će svečanoj promociji doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu nazočiti brojni gosti i uzvanici.

Interaktivno predavanje: Diplomski i završni radovi - osnovne i bitne informacije

Sveučilište u Zagrebu - uto, 2018-06-26 11:46
Interaktivno predavanje pod nazivom "Diplomski i završni radovi - osnovne i bitne informacije" održat će se u četvrtak 28. lipnja 2018. od 18 do 19.30 sati u Studentskom centru Zagreb (Savska 25) na 1. katu glavne zgrade u centru za tehnologiju "Stablo znanja". Polaznici će moći saznati informacije o vrstama i strukturi radova, pretragama, citiranju i navođenju literature te programskim podrškama i rješenjima. Predavanje je namijenjeno studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija. Iskustva sudionika prijašnjih predavanja:  „Dobili smo sve potrebne informacije o pisanju radova te odgovore na ključna pitanja. Svakako preporučujem.“ [4.18.-14]  „Motiviranost predavača i poticanje komunikacije sudionika, dobro strukturirana prezentacija, dobri primjeri.“ [4.18.-03]  „Jednostavnost prenošenja kompliciranih informacija studentima! :)“ [4.18.-02]

Predavač Božidar Nikša Tarabić, mag. psych. odgovore će na postavljena pitanja, u okviru svojih kompetencija, dati tijekom predavanja.

Akademik Dragan Čović primio počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu - uto, 2018-06-19 15:24
Svečana dodjela počasnoga doktorata akademiku Draganu Čoviću održana je u utorak 19. lipnja 2018. u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu počasni je doktorat prof. dr. sc. Draganu Čoviću, akademiku Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini te hrvatskomu članu Predsjedništva BiH dodjelilo za doprinos jačanju bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, očuvanje hrvatskoga identiteta, promicanje demokratskih vrijednosti i afirmaciju hrvatske obrazovne, znanstvene i kulturne baštine u Europi i svijetu. Počasni doktorat predao je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras na temelju izvješća Stručnoga povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata, koji je prihvatio Senat 15. svibnja 2018. Stručno povjerenstvo djelovalo je u sastavu: prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Amir Hamzić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Svečanost dodjele počasnoga doktorata započela je uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, nakon čega je uslijedio govor promotora prof. dr. sc. Tonćija Lazibata. Nakon što je rektor proglasio prof. dr. sc. Dragana Čovića počasnim doktorom Sveučilišta u Zagrebu, akademik Čović upisao se u Knjigu počasnih doktora i obratio uzvanicima. Svečanosti su nazočili uglednici iz političkoga, akademskoga i javnoga života iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine: predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, druga zamjenica predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto, izaslanik predsjednice RH prof. dr. sc. Mate Granić, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner, ministar financija i trezora u Vijeću ministara BiH i zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, ministar rada i mirovinskoga sustava RH Marko Pavić, ministar pravosuđa RH Dražen Bošnjaković, ministar državne imovine RH dr. sc. Goran Marić, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, predsjednik Sveučilišnoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Petar Mišević te brojni drugi. U povodu dodjele počasnoga doktorata Sveučilišta u Zagrebu, u 16 sati u auli, akademik Dragan Čović održat će predavanje naziva Euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine i Republika Hrvatska.    


'Doživite Šangaj u srcu Zagreba!' - 38 godina prijateljstva dva grada

Sveučilište u Zagrebu - uto, 2018-06-19 14:07
Šangaj i Zagreb obilježavaju 38 godina prijateljstva izložbom fotografija i plakata renomiranih kineskih umjetnika koja je u ponedjeljak 18. lipnja 2018. otvorena u zagrebačkoj Galeriji Forum. Izložba Kreativni Šangaj bit će otvorena svega nekoliko dana te uz klasičan izložbeni postav posjetiteljima nudi i virtualan let iznad Šangaja u pravom balonu na vrući zrak postavljenom u prizemlju Galerije. Izložba je dio međunarodnoga projekta Čudesni Šangaj koji u samom srcu Zagreba posjetiteljima pruža sasvim neobičan doživljaj Šangaja.    Simboličnim otkrivanjem fotografije šangajskoga Bunda (napućena šetnica na zapadnoj strani rijeke Huang Pu), zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević i zamjenica direktorice Ureda za informiranje Gradske uprave Grada Šangaja Su Rongjuan službeno su otvorile izložbu. Uz stotinjak uzvanika otvorenju su prisustvovali i mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH, savjetnik za gospodarstvo Veleposlanstva NR Kine Liu Kai  i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu. Dobri odnosi dvaju gradova nastavljaju se i kroz projekt Prozor Šangaja koji od 2002. provodi Knjižnica grada Šangaja. U sklopu projekta donirane su knjige predstavnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Knjižnice grada Zagreba i Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu. Zagrebačka izložba bit će otvorena za javnost do 22. lipnja 2018. Ulaz je besplatan.

Svečana dodjela počasnoga doktorata akademiku Draganu Čoviću 19. lipnja 2018.

Sveučilište u Zagrebu - pet, 2018-06-15 13:13
Svečana dodjela počasnoga doktorata akademiku Draganu Čoviću održat će se u utorak 19. lipnja 2018. u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14). Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje počasni doktorat prof. dr. sc. Draganu Čoviću, akademiku Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini te hrvatskomu članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine za doprinos jačanju bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, očuvanje hrvatskoga identiteta, promicanje demokratskih vrijednosti i afirmaciju hrvatske obrazovne, znanstvene i kulturne baštine u Europi i svijetu. Počasni doktorat dodijelit će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras na temelju izvješća Stručnoga povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata, koji je prihvatio Senat 15. svibnja 2018. Stručno povjerenstvo djelovalo je u sastavu: prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Amir Hamzić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Svečanost dodjele počasnoga doktorata započet će uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, nakon čega će uslijediti govor promotora prof. dr. sc. Tonćija Lazibata. Nakon što rektor proglasi prof. dr. sc. Dragana Čovića počasnim doktorom Sveučilišta u Zagrebu, akademik Čović upisat će se u Knjigu počasnih doktora te se obratiti uzvanicima. U povodu dodjele počasnoga doktorata Sveučilišta u Zagrebu, u 16 sati u auli, akademik Dragan Čović održat će predavanje naziva Euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine i Republika Hrvatska.

Svečano proglašeni novi članovi HAZU

Sveučilište u Zagrebu - pet, 2018-06-15 12:44
U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u četvrtak 14. lipnja održana je svečanost na kojoj je predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić proglasio novih 10 redovitih članova, 8 dopisnih članova, 10 članova suradnika, kao i 6 reizabranih članova suradnika koji su izabrani na skupštini Akademije 10. svibnja.

Novoproglašeni redoviti članovi su: u Razredu za društvene znanosti akademik Arsen Bačić i akademik Željko Tomičić, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti akademik Tomislav Cvitaš i akademik Goran Muić, u Razredu za medicinske znanosti akademik Dražen Matičić i akademkinja Mirna Šitum, u Razredu za filološke znanosti akademik Marko Samardžija, u Razredu za književnost akademkinja Željka Čorak, u Razredu za likovne umjetnosti akademik Igor Rončević te u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju akademik Davorin Kempf. Novi dopisni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti su: Davor Rodin u Razredu za društvene znanosti, Silvio Ferrari iz Italije u Razredu za književnost, Vanda Grubišić iz SAD-a u Razredu za prirodne znanosti, Jadranka Gvozdanović iz Njemačke u Razredu za filološke znanosti, Ivan Mirković iz SAD-a u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Živko Pavletić iz SAD-a u Razredu za medicinske znanosti, Harry White iz Irske u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju te Peter Wriggers iz Njemačke u Razredu za tehničke znanosti. Novoproglašeni članovi suradnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti su: u Razredu za društvene znanosti Anđelko Akrap, Vladimir Strugar i Stjepan Ćosić, u Razredu za prirodne znanosti Vlasta Ćosović i Tvrtko Korbar, u Razredu za medicinske znanosti Lovorka Grgurević, u Razredu za likovne umjetnosti Krešimir Rogina i Vinko Penezić, u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju Hana Breko Kustura i u Razredu za tehničke znanosti Sanja Steiner. Za članove suradnike Hrvatske akademije ponovno su proglašeni Silvia Tomić u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Miloš Judaš (prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu) u Razredu za medicinske znanosti, Mira Menac-Mihalić i Marko Tadić u Razredu za filološke znanosti, Nenad Fabijanić u Razredu za likovne umjetnosti i Jurica Sorić u Razredu za tehničke znanosti. Nakon ovogodišnjih izbora u Hrvatskoj akademiji je ukupno 144 redovitih članova, 130 dopisnih članova i 87 članova suradnika. Akademik Goran Muić, rođen 1969., ujedno je i najmlađi redoviti član HAZU. Najstariji je akademik Drago Grdenić, rođen 1919., koji je 1959. postao izvanredni član, a 1973. redoviti član. U svom uvodnom govoru predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić kazao je da se izborom novih članova Akademija obnavlja, podsjetivši na mnoge istaknute osobe iz hrvatskog znanstvenoga i umjetničkoga života koji su bili Akademijini članovi, posebno na one koji su preminuli od zadnjih izbora 2016. „Ima više izvrsnih kandidata nego što ima mjesta u Akademiji, ali bitno je da su oni koji su izabrani izvrsni i da su to osobe iza kojih stoje djela nacionalnoga i međunarodnoga značenja. Izbor novih članova pokazatelj je i vrijednosti za koje se Akademija zalaže, a Akademija i akademici uvijek su njegovali kult rada. Akademija nije samo skup struka, nego i skup ličnosti. Vjerujem da će novoizabrani akademici služiti na čast, nastaviti djelo svojih predšasnika i da će svojim izborom i radom potvrđivati misiju Akademije da bude savjest i svijest nacije, jedna od najvećih konstanti i i simbol koji daje poruku društvu. Akademija je neovisna, nepristrana, i za razliku od drugih institucija ona nema parcijalnih interesa. Stoga Akademija jamči i stabilnost i jedinstvo nacije. U Akademiji postoji samo jedna Hrvatska. Hrvatska akademija se čuje, ali po prvi put Akademija se i sluša jer njeni stavovi ulaze u društvo. Po prvi put postoji svijest da društvo treba Akademiju i više se ne moramo nametati društvu“, kazao je akademik Kusić, podsjetivši na povijesnu ulogu Akademije u izgradnji hrvatskog nacionalnog identiteta i borbi za očuvanje hrvatske državnosti. Podsjetio je i na aktivnost HAZU u 2017. kada je organizirala 438 različitih događanja. Iznio je i podatke da je Akademija u svojih 157 godina objavila ukupno 6368 edicija, od čega 244 u 2017. Posebno je istaknuo nakladnički niz Modernizacija prava od 40 knjiga i ediciju Hrvatska prirodna i kulturna dobra. Nakon govora predsjednika Akademije, kratka obrazloženja o novoizabranim dopisnim članovima Akademije pročitao je glavni tajnik akademik Pavao Rudan, a tajnici pojedinih Akademijinih razreda pročitali su obrazloženja za novoizabrane redovite članove i članove suradnike svog razreda. Potom je uslijedilo uručivanje povelja svim novim članovima Akademije. Akademkinja Mirna Šitum zahvalila je u ime svih novih članova poručivši da je svatko od njih unio srce u svoja znanstvena i umjetnička djela te dugi niz godina ustrajao u vjerovanju da svojim marljivim radom i dosljednim stavovima sudjeluje u izvrsnosti. Nakon zahvale uslijedio je glazbeni program u kojem je violinist Orest Shourgot uz glasovirsku pratnju Domagoja Gušćića izveo djela Souvenir a Steinbrück Franje Krežme i Thais Meditation Julesa Masseneta. Uz akademike, svečanosti proglašenja prisustvovali su brojni uzvanici i predstavnici hrvatskoga političkoga, znanstvenoga, kulturnoga i javnoga života, među kojima je bio i potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov, izaslanik predsjednice Republike dr. sc. Mate Granić, izaslanik predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, kao i članovi obitelji novoizabranih članova Akademije. Izvor vijesti: službene mrežne stranice HAZU

Sveučilište u Zagrebu na tribini predstavlja potencijale i inovacije u tekstilnoj industriji

Sveučilište u Zagrebu - pet, 2018-06-15 09:43
U srijedu 20. lipnja 2018. u 11 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) održat će se stručni skup pod nazivom Inovacije u tekstilnoj industriji. Događanje zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te partnerom Udrugom inovatora Hrvatske s ciljem predstavljanja inovativnih projekata i primjera uspješne suradnje Sveučilišta i njegovih sastavnica s gospodarstvom. Suorganizator je Vijeće za tehnološki razvoj HAZU. Od prosinca 2014. ovo je dvadeset i treće u nizu događanje u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske, čiji je cilj podržavati suradnju sveučilišta i hrvatskoga gospodarstva, pomagati studentima u njihovima poduzetničkim pothvatima te doprinijeti općemu gospodarskomu napretku. Tribina će započeti pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, predstavnika Vlade i predstavnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nakon pozdrava organizirana je modna revija pod nazivom EX-vonia nagrađenoga studenta diplomskoga studija modnoga dizajna Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Damira Begovića. Pod mentorstvom izv. prof. mr. art. Jasminke Končić osvojio je prvu nagradu na prestižnom modnom natjecanju iD International Emerging Designers Show, koje se održalo u svibnju ove godine u Dunedinu (Novi Zeland). Kolekcija je inspirirana visokom modom i slavonskom narodnom nošnjom. Bazirana je na unikatnim i jedinstvenim tehnikama koje su vezane za slavonsko-brodsku narodnu nošnju i odijevanje kojima dizajner suprotstavlja elemente odijevanja visoke mode i Diorovog New Looka. Uvodno izlaganje pod nazivom Inovacije u tekstilnoj tehnologiji na Tekstilno-tehnološkom fakultetu održat će prof. dr. sc. Dubravko Rogale. Uslijedit će panel rasprava koju će moderirati dekanica TTF-a prof. dr. sc. Sandra Bischof, a sudjelovat će: Marin Rogić, predsjednik uprave tvrtke Tabacco d.o.o. – Hrvatski kišobran, Vinko Barišić, direktor Jadran tvornice čarapa d. d., prof. dr. sc. Tanja Pušić, voditeljica Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil TTF-a, Dragica Mihajlović, modna dizajnerica, inovatorica i predsjednica udruge „Nikola Tesla – genij za budućnost“ i Matea Bručić, modna dizajnerica i inovatorica te bivša studentica TTF-a. U hrvatskoj tekstilnoj i odjevnoj industriji Tekstilno-tehnološki fakultet poznat je kao izvorište kreativnosti i inovativnosti. Od osnivanja Fakulteta postoji čvrsta veza između industrije i znanstvenika na Fakultetu koja se ogleda u zajedničkoj suradnji pri uvođenju i primjeni novih tehnologija, novih proizvodnih postupaka i uvođenju specijalističkih programskih paketa za računalne programe koji se koriste u spomenutoj industrijskoj grani. Profesori s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta i njihove inovacije i izumi su prepoznati i priznati u međunarodnoj inovativnoj zajednici te su nagrađeni na prestižnim svjetskim izložbama izuma i inovacija.

Potpisan ugovor između Varaždinske županije i Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu - pet, 2018-06-15 08:45
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i župan Varaždinske županije Radimir Čačić potpisali su 14. lipnja 2018. u Županijskoj palači u Varaždinu Ugovor o zajedničkoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Varaždinske županije. Sveučilište u Zagrebu omogućit će Varaždinskoj županiji dostupnost svim informacijama i znanjima koja mogu pridonijeti razvoju Županije, te će pružati stručnu pomoć u pripremi projekata i obrazovanju kadrova. - Sredina smo s velikim potencijalom koji se otvara u visokoškolskom obrazovanju. Udaljeni smo svega 20-ak kilometara od Slovenije i Mađarske te 60-ak kilometara od Austrije, dok je Sveučilište u Zagrebu udaljeno svega sat vremena od Varaždina. Imamo dva javna sveučilišta jedinstvena u Hrvatskoj i to je mogućnost koju trebamo još više koristiti. U 10 do 15 godina možemo za 30 do 40 posto povećati broj redovnih i izvanrednih studenata, a u sljedećih 20 godina i udvostručiti njihov broj. Kad u našem gradu postignemo omjer da jedna trećina stanovništva koja ovdje živi i radi, ovdje nalazi i svoje interese, što je karakteristika sveučilišnih gradova, naš grad će dobiti sasvim drugu dušu i budućnost. Ovo danas su koraci u tom smjeru – rekao je župan Čačić. - Župan Čačić jako dobro razumije strateške odrednice koje su bitne za Varaždin kao visokoobrazovni centar. Mali grad naspram Zagreba, ali s dva sveučilišta i odličnom infrastrukturom, s novim studentskim centrom, novim planovima za drugu fazu infrastrukturnih objekata te blizu velike europske okoline. Ovdje ćemo moći osigurati dolazak stranih studenata, ali i hrvatskih studenata koji će ovdje studirati te nakraju i ostati ovdje, što nam je i cilj – rekao je rektor Boras. Rektor je pohvalio i Sveučilište Sjever. Varaždinska županija i Sveučilište u Zagrebu zajednički će surađivati na razvoju znanstvenih i stručnih potencijala Varaždinske županije, razvoju turističkih i kulturnih potencijala, razvoju inovacija i prijenosa znanja i tehnologija u gospodarstvu, razvoju ljudskih potencijala zaposlenih u županijskoj upravi i ostalim obrazovnim, zdravstvenim i znanstvenim ustanovama, realizaciji zajedničkih stručnih i znanstvenih istraživanja, realizaciji centara kompetitivnosti u strukovnom obrazovanju, realizaciji zajedničkih gospodarskih programa i projekata. O provedbi Ugovora, koji je danas potpisan, brinut će Odbor za suradnju sastavljen na partitetnoj osnovi, a župan Čačić i rektor Boras po dužnosti su članovi Odbora i njegovi predsjedatelji. Potpisivanju ugovora prisustvovali su zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.
Izvor vijesti i fotografije: službene mrežne stranice Varaždinske županije

Stranice

Pretplati se na Srce sakupljač