Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 1 hour 20 sec

Šangajska lista - Sveučilište u Zagrebu ponovno između 401. i 500. mjesta

pon, 2019-08-19 10:21
Prema podacima objavljenim 15. kolovoza, Sveučilište u Zagrebu na prestižnoj Šangajskoj listi najboljih svjetskih sveučilišta za 2019. godinu rangirano je između 401. i 500. mjesta. Sveučilište u Zagrebu vratilo se među 500 najboljih sveučilišta u svijetu prvi puta nakon 2016. godine, kada je isto bilo pozicionirano između 401. i 500. mjesta. Šangajska lista jedna je od najprestižnijih svjetskih globalnih rang-lista sveučilišta koja prvenstveno vrednuje uspješnost visokoobrazovnih institucija prema pokazateljima znanstvenoga i istraživačkoga rada. Šangajska lista objavljuje se od 2003., a Sveučilište u Zagrebu u klub najuspješnijih svjetskih sveučilišta plasiralo se prvi puta 2011. Kao i prethodnih godina, prvo mjesto na Šangajskoj listi već 16. puta zauzima Sveučilište Harvard. Za njim slijede sveučilišta Stanford i Cambridge, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley. Prvih 20 mjesta na Šangajskoj listi ove su godine pripala američkim (16), britanskim (3) i jednom švicarskom sveučilištu. Uz podatke za najuspješnijh 500 svjetskih sveučilišta, ShanghaiRanking Consultancy ove je godine objavio i podatke o plasmanu sveučilišta od 501. do 1000. mjesta. Uz Sveučilište u Zagrebu, koje je plasirano između 401. i 500. mjesta, ove je godine na listu 1000 svjetskih sveučilišta prvi puta ušlo i Sveučilište u Splitu, koje je rangirano između 701. i 800. mjesta.


Cijelu Šangajsku rang-listu sveučilišta za 2019. godinu pogledajte na službenoj mrežnoj stranici: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html.

Objavljen Natječaj za upis na specijalistički studij 'Konferencijsko prevođenje'

pet, 2019-08-09 13:18
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Konferencijsko prevođenje u akademskoj godini 2019./2020. za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist konferencijskoga prevođenja.

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke u skladu s bolonjskom shemom studiranja, te oni koji zadovolje na razredbenom ispitu.

Prijavi treba priložiti:
 1. ispunjen obrazac za prijavu
 2. ovjeren preslik diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
 3. životopis.
Prijave se podnose na propisanom obrascu, a prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi.

Školarina za akademsku godinu 2019./2020. iznosi 30.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B i A-C1-C2, te 35.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B-C, A-B1-B2, A-C1-C2-C3, itd. Školarina će se plaćati u ratama.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za izlazak na razredbeni ispit. Druga razina odabira bit će razredbeni ispit, koji ima selekcijsku svrhu. Troškovi razredbenog postupka iznose 500,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je 17. kolovoza 2019. Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom: NATJEČAJ ZA UPIS NA PDSS KONFERENCIJSKO PREVOĐENJE)
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Detaljnije informacije pogledajte ovdje.

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2019./2020.

pet, 2019-07-26 14:21
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. redovitoj sjednici u 350. ak. god. (2018./2019.), održanoj 11. lipnja 2019., donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020.  
Natječaj
za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2019./2020. (.pdf)
Tablica upisnih mjesta za upis u I. godinu DIPLOMSKIH STUDIJA u ak. god. 2019./2020.*
Datum objave Natječaja: 26. srpnja 2019.

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 

Objavljeni natječaji za upis na poslijediplomske studije FBF-a

uto, 2019-07-23 11:08
Objavljeni su natječaji za upis studenata u akademsku godinu 2019./2020. na poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.     NATJEČAJ za upis studenata na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u akademskoj godini 2019./2020. Više možete vidjeti OVDJE.
NATJEČAJ za upis na SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE u akademskoj godini 2019./2020. Više možete vidjeti OVDJE.  

Simpozij 'Peptide Chemistry Day' na Sveučilištu u Zagrebu

čet, 2019-07-18 14:32
Simpozij pod nazivom „Peptide Chemistry Day“ održat će se u četvrtak 19. rujna 2019. na Sveučilištu u Zagrebu (Zvonimirova ulica 8). Cilj Simpozija je okupiti vrhunske znanstvenike i istraživače koji djeluju u različitim područjima znanosti o peptidima. Uz predstavljanje recentnih istraživačkih rezultata i najnovijih istraživanja, svrha okupljanja je potaknuti međusobnu suradnju i razmjenu kontakata, posebice doktoranada i postdoktoranada te njihovu mobilnost. Stoga se naročito pozivaju mladi znanstvenici i kolege te studenti da sudjeluju na ovom događanju. Organizator Simpozija je Sveučilište u Zagrebu. Ovaj mini simpozij se na znanstveni način uključuje u obilježavanje proslave 350. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu i 45 godina sustavnoga istraživanja peptida u Hrvatskoj.

PRELIMINARNI PROGRAM 9.00 - 9.15 Opening addresses
9.15 - 9.45
Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
(Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
Crystallization and X-ray crystallographic studies on insulin derivatives 9.45 - 10.15
Dr. sc. Andreja Jakas
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Biologically active peptides and glycopeptides as a result of chemical modification of natural compounds
10.15 - 10.45
Dr. sc. Goran Kragol
(Fidelta d.o.o.)
Macrocycle-inspired peptidomimetics for challenging targets
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 11.45
Prof. dr. sc. Žiga Jakopin
(Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Discovery of nanomolar desmuramylpeptide agonists of the innate immune receptor nucleotide-binding oligomerization domain containing protein 2 (NOD2) possessing immunostimulatory properties
11.45 - 12.15
Prof. dr. sc. Lidija Barišić
(Zavod za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
Ferrocene peptidomimetics 12.15 - 12.45
Prof. dr. sc. Leo Frkanec (Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Synthesis, characterization and self-assembly of small peptidic gelators based on amyloid β-protein
12.45 - 13.15
Dr. sc. Mario Vazdar
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Interaction of positively charged peptides in water and phospholipid bilayers 13.15 - 14.15 Lunch break
14.15 - 14.45
Dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović
(Institut Ruđer Bošković)
IUPAC - Recommendations for nomenclature and graphical representation in peptide chemistry
14.45 - 15.15
Dr. sc. Ivanka Jerić
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Assembly of peptidomimetics by multicomponent reactions 15.15 - 15.45
Dr. sc. Rosana Ribić
(Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
Design, synthesis and immunostimulating activity of mannosylated desmuramyl peptides

15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 16.30
Dr. sc. Adela Štimac
(Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu)
Biomolecular interactions of plant lectin and self-assembled hybrid bilayers modified with bacterial peptidoglycan
16.30 - 17.00
Dr. sc. Ruža Frkanec
(Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu)
Peptide Based Synthetic Vaccines: From Epitope to Adjuvants
17.00 - 17.15 Closing remarks

Sudjelovanje na događanju je besplatno, odnosno ne plaća se kotizacija. Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski.

PRIJAVNICA
Simpozij su podržali:
   The European Peptide Society    Hrvatsko kemijsko društvo    Hrvatska zaklada za znanost    Institut Ruđer Bošković    Pliva Hrvatska d.o.o.

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo"

čet, 2019-07-18 13:58
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo" (drugi upisni rok) za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni specijalist / specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020. 1. UPIS I POČETAK NASTAVE Drugi upisni rok na studij započinje 12. srpnja. 2019 godine. Nastava započinje 1. listopada 2019. i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. 2. PRAVO UPISA Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij  društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkoga smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova ( s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl. oec., dipl. ing., prof. isl. ) ili usporedivi studij u inozemstvu. Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije. 3. UPISNA KVOTA Na Studij se prima 40 studenata. 4. VISINA ŠKOLARINE
Visina cjelokupne školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate. 1. rata -20.000,00 kn, uplata tijekom upisa 2. rata – 10.000,00 kn, uplata do 23. prosinca 2019. 3. rata – 10.000,00 kn, uplata do 30. travnja 2020. Osobe koje ne završe studij obranom završnog rada niti do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su dodatno platiti troškove ispita i obrane završnoga rada koji nastanu u razdoblju nakon 30.09.2021.  5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/. Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru. 6. PRIJAVI ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI
-       ispunjen obrazac za prijavu -       original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnoga bilježnika) -       prijepis ocjena -       dokaz o poznavanju engleskoga jezika (npr. Potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskoga) -       životopis  7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 10. rujna 2019.  Obrazac za prijavu na ovaj natječaj objavljen je na mrežnoj stranici studija.   Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati poštom na adresu: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Centar za poslijediplomske studije (s naznakom za: Studij Intelektualno vlasništvo) Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb   Dodatne upite poslati na e-mail: kmzoric@unizg.hr  ili na tel.: (01) 469 81 66.   KLASA:643-02/19-16/01
URBROJ: 380-061/038-19-5  

Natječaj za upis polaznika interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija 'Dentalno-medicinski turizam'

sri, 2019-07-17 15:57
Objavljen je natječaj za upis polaznika interdisciplinarnog poslijediplomskoga specijalističkog studija 'Dentalno-medicinski turizam' u trajanju od jedne godine (dva semestra). Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica dentalno-medicinskog turizma traje jednu akademsku godinu, a planirani početak je zimski semestar akademske 2019./2020. godine. Cijena studija iznosi 25.000,00 kuna i plaća se za I. i II. semestar po 12.500,00 kuna. Broj polaznika je ograničen. Uvjeti:
 • završen studij dentalne medicine/stomatologije ili neki drugi sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri godine (za one koji su studij završili prije primjene Bolonjske deklaracije), odnosno najmanje pet godina za sve ostale,
 • znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.
Prijava i potrebni dokumenti:
 • prijava za upis (obrasci su dostupni na: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji)
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • domovnica,
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (prilažu osobe koje su studij završile izvan R. Hrvatske).
 • ovjereni prosjek ocjena diplomskog studija ili diploma supplement
 • dokaz o znanju engleskog jezika,
 • dokaz o znanju rada na računalu,
 • potvrdu ustanove ili pisanu izjavu o plaćanju troškova studiranja,
 • priznanica o uplaćenim troškovima prijave na natječaj u iznosu od 400,00 kuna na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615104.
Prikupljanje prijava na natječaj je do 20. rujna 2019. godine, a predaju se u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Dentalno-medicinski turizam“. Obavijesti se mogu dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, telefon: +3851 4807364, fax: +3851 4807361 ili na mrežnoj stranici.  

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata"

sri, 2019-07-17 15:23
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata u ak. god. 2019./2020. (V. generacija) za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte. Studij u partnerstvu provode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

U provedbi studija surađuju domaći i strani stručnjaci. Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.

Prijavi treba priložiti:
1.   Ispunjen obrazac za prijavu;
2.   Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije*;
3.   Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnoga tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na specijalistički studij.

Prijave se podnose na propisanim obrascima.
Obrazac za prijavu i program studija nalaze se OVDJE.

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za polaznike/-ice s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenoga, pristupnici za stipendije trebaju priložiti i motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice.

Poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata traje dva semestra.
Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova.

Školarina za studij (oba semestra) iznosi 26.000,00 kuna, moguće je plaćanje u ratama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. listopada 2019.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
(s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Kontakt osoba: Karmela Pižeta, 01/4895 803, e-mail: kpizeta@pravo.hr
Održan radni sastanak rektora Sveučilišta u Zagrebu i predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba

uto, 2019-07-16 15:07
U utorak 16. srpnja 2019. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je na radnom sastanku predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba prof. dr. sc. Dragu Prgometa. Sastanku su nazočili i državna tajnica za promet doc. dr. sc. Nikolina Brnjac, hrvatski kipar i član Skupštine Grada Zagreba Ivan Kujundžić te voditeljica Kabineta predsjednika Gradske skupštine Natalija Horvat.

Rektor Boras i predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet razgovarali su o već postojećoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Gradske skupštine te o mogućnostima proširenja. Glavna je tema sastanka bila otvaranje prostora za međusobnu potporu i bolju komunikaciju između ove dvije institucije.  

Studentski međunarodni simpozij održan na Fakultetu organizacije i informatike

uto, 2019-07-16 10:48
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 14. do 25. lipnja 2019. bio je domaćin tradicionalnoga Studentskoga međunarodnog simpozija (9th Student’s Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context). Ovogodišnji partneri Simpozija bili su predstavnici američkih Sveučilišta: DePaul University, Chicago, IL, University of Cincinnati, OH, University of South Carolina, SC i University of Central Florida, Orlando, FL, USA. Na ovogodišnjem Simpoziju sudjelovalo je 14 gostiju iz SAD-a, uz više od stotinu studenata Fakulteta organizacije i informatike i Erasmus studenata iz Francuske. U različite radionice posredno je bilo uključeno otprilike 300 pripadnika lokalne zajednice.
Cilj Simpozija je umrežavanje nastavnika i studenata u međunarodne istraživačke timove, upoznavanje s različitostima u kulturi, povezivanje s potrebama lokalne zajednice na projektima volontiranja i pronalaženje načina uključivanja studenata slabije zastupljenih skupina u proces obrazovanja. Gostujući studenti su stipendisti TRIO McNair programa stipendiranja nadarenih, koji često dolaze iz obitelji slabijega imovinskog stanja, prva su generacija studenata u obitelji i pripadnici su nacionalnih manjina. Suradnja s federalnim McNair programom naglašava upravo važnost socijalne dimenzije obrazovanja. Radi se o suradnji koja je započela 2010., a do sada je u mobilnosti u oba smjera sudjelovalo 83 nastavnika i studenata iz SAD-a i sa FOI-ja. Program se sastojao od prezentacija rezultata studentskih projekata, radionica, terenskih istraživanja, sportskih i kulturnih događanja. Poseban naglasak je stavljen na uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-a) u različitim područjima, kao na primjer u očuvanju prirodne i kulturna baštine pod zaštitom UNESCO-a, projektima usmjerenim na potrebe lokalne zajednice u području volontiranja, socijalnog poduzetništva i sl. Nastavak studentskih prezentacija planira se putem video-prijenosa na Studentskoj online sekciji međunarodne konferencije CECIIS u listopadu 2019., a koja će se održati upravo na FOI-ju. Želja je da se ovaj projekt, koji promovira izvrsnost, suradnju i iskustveno učenje, nastavi i idućih godina. Fakultet zahvaljuje svima koji su omogućili i nadalje omogućavaju ovu dugoročnu suradnju; Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, SZ FOI, Upravi FOI, Studentskom centru Varaždin, Gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji, FOI-ju, FOI Alumni, Centru za volontiranje i humanizirani rad FOI, brojnim institucijama lokalne zajednice, partnerima iz SAD-a, studentima, nastavnicima, predstavnicima medija i svim drugim dionicima. Detaljnije informacije o programu

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 'Ekoinženjerstvo'

pon, 2019-07-15 15:33
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo u akademskoj godini 2019./2020. za stjecanje akademskoga naziva SVEUČILIŠNI/SVEUČILIŠNA SPECIJALIST/SPECIJALISTICA EKOINŽENJERSTVA.


Pravo upisa
imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga diplomskoga studija (ili četverogodišnjega sveučilišnoga dodiplomskoga studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkoga i biotehničkoga područja. Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

Prijavi treba priložiti:
1. ispunjen obrazac za prijavu;
2. ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
3. životopis;
4. prijepis svih ocjena sa studija;
5. potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi. Prijave se podnose na propisanom obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Školarina za akademsku godinu 2019./2020. iznosi 8.000,00 kuna po semestru.

Za kandidate koji upisuju razlikovne kolegije troškovi školarine se uvećavaju za 4.000,00 kuna. Ukoliko troškove studija snosi poduzeće ili ustanova, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću Odluku o snošenju troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 31. kolovoza 2019.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(s naznakom za: EKOINŽENJERSTVO)
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Više možete vidjeti OVDJE.

Kontakt osoba:
Tihana Popović
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Telefon: + 385 (01) 4597 261
E-mail: ekoinz@fkit.hr

Polaznici Ljetne škole 'Domovina' posjetili Sveučilište u Zagrebu

pon, 2019-07-15 12:18
Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu s prorektoricama prof. dr. sc. Ivanom Čuković-Bagić i prof. dr. sc. Mirjanom Hruškar 14. srpnja u auli ugostio je polaznike Ljetne škole "Domovina" (Domovina Birthright Program) - novoga projekta Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, nastao u partnerstvu s Udruženjem hrvatsko–američkih stručnjaka.
Na iskustvenom putovanju diljem lijepe naše domovine sudjeluje 33 polaznika u dobi od 18 do 30 godina iz Argentine, Australije, Južne Afrike, Kanade, Perua i Sjedinjenih Američkih Država, a upoznat će zemlju svojih korijena, njenu kulturu, povijest, običaje i njezinu budućnost te, dakako, svoje vršnjake. Polaznici zajedno otkrivaju hrvatske ljepote od Iloka do Čilipa, bogatu hrvatsku kulturu, hrvatsku sveučilišnu tradiciju, ali i suvremene izazove pred kojima se hrvatska nalazi. Imat će priliku osjetiti ponos koračajući djedovinom, pronaći svoju osobnu povijest i ugraditi ju u svoju budućnost, otkriti nit koja povezuje hrvatski narod unatoč geografskim, jezičnim, generacijskim udaljenostima, razumjeti svoju zemlju, svoj narod, njegovu nedjeljivost i jedinstvenost. Projekt je podržan od niza institucija i tijela u cijeloj Republici Hrvatskoj, čime se jasno poručuje da su Hrvati diljem svijeta jedan cjeloviti narod te da je njegovo zajedništvo bezuvjetno. U sklopu programa upoznavanja s domovinom polaznici su posjetili i Sveučilište u Zagrebu, na kojemu su Sveučilište predstavili studenti Petra Kozjak s Ekonomskoga fakulteta i Fakulteta političkih znanosti i Borna Nemet, student Učiteljskoga fakulteta i zamjenik predsjednika Studentskoga zbora. Rektor Boras pozvao ih je da studiraju na zagrebačkom Sveučilištu, da sudjeluju u razmjenama studenata, da nastave znastvenu i stručnu karijeru te se zaposle u Hrvatskoj. Iz Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske prisustvovali su: Dario Magdić, prof., ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državnoga tajnika i dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i Croatiana Orešković, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore.

Studenti Sveučilišta u Zagrebu osvojili nagradu "Nikola Tesla - Genij za budućnost"

pon, 2019-07-15 09:41
U Hotelu Esplanade u Zagrebu 10. srpnja 2019. svečanim programom i dodjelom godišnje nagrade "Nikola Tesla – Genij" za budućnost obilježeni su Dan Nikole Tesle - dan znanosti, tehnologije i inovacija i 163. obljetnica rođenja Nikole Tesle.  
Desetu godinu zaredom dodijeljena je i godišnja nagrada "Nikola Tesla – Genij za budućnost" u tri kategorije. U kategoriji Kviza znanja iz fizike i općeg znanja o Nikoli Tesli nagrada je pripala Antonu Kontiću, studentu Fakulteta elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu. U kategoriji Kreativnoga i inovativnoga proizvoda i suvenira inspiriranog Teslinim izumima nagradu za inovaciju Bionička šaka dobio Davor Širinić, student Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Na prigodnoj svečanosti nagradu je preuzeo mentor rada prof. dr. sc. Željko Šitum.

U kategoriji Teslinoga proširenog djelovanja dobila je tvrtka Recro Topusko za projekt Recro bike servis. Okupljenim uglednicima iz znanstvenoga i društvenoga života Hrvatske i predstavnicima veleposlanstava akreditiranih u Republici Hrvatskoj prigodnim govorima obratili su se, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Tome Antičić, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Ivica Lovrić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković dr. sc. David Matthew Smith, izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj mr. sc. Andrea Doko Jelušić, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske Ivan Bračić i predsjednica Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost Dragica Mihajlović. Više o trodnevnom obilježavanju Teslinog rođendana i njegova Dana možete vidjeti OVDJE.

Prof. dr. sc. Mislavu Grgiću dodijeljeno odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

pon, 2019-07-15 01:30
Povodom obilježavanja Dana državnosti, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uručila je 27. lipnja 2019. niz priznanja za posebne zasluge istaknutim pojedincima iz različitih područja javnog djelovanja. Jedan od dobitnika priznanja je i bivši dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva i redoviti član HATZ-a prof. dr. sc. Mislav Grgić. Prof. Grgiću uručeno je odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanstveni rad, popularizaciju znanosti i privlačenje međunarodnih projekata. Predsjednica Grabar-Kitarović čestitala je svim dobitnicima i naglasila kako vjeruje da će ova priznanja svima biti dodatna motivacija za nove uspjehe u daljnjem radu.

Početak radova na objektu 215 u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u sklopu provedbe projekta HR-ZOO

čet, 2019-07-11 12:07
Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 9. srpnja 2019. godine predstavljen je strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) koji se izvodi u razdoblju 2018.-2021., a financira se sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj čija ukupna vrijednost iznosi 196,8 milijuna kuna. Svrha i glavni cilj projekta je izgradnja računalnoga i podatkovnoga oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, a doprinijet će povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. Svim će institucijama i pojedincima iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja osigurati dugoročno dovoljne, pouzdane i održive informacijske i komunikacijske (IKT) resurse. Korištenje zajedničkih nacionalnih resursa omogućit će značajne uštede te potaknuti kulturu dijeljenja resursa i podataka. Uspostava specijaliziranih timova vrhunsko osposobljenih stručnjaka tzv. e-znanstvenika predstavljat će novi organizacijski oblik korisničke podrške znanstvenicima i istraživačkim projektima, kako bi olakšao rad znanstvenika s vrhunskom tehnologijom koja im je na raspolaganju, a s ciljem poboljšanja kvalitete i relevantnosti samih istraživačkih aktivnosti. U današnje vrijeme sveprisutnosti velike količine podataka (Big Data) i multidisciplinarnosti, znanost i visoko obrazovanje nezamislive su bez e-infrastrukture, odnosno njenih komponenti kao što su moderno opremljeni podatkovni centri, napredni računalni sustavi i podatkovna spremišta te širokopojasne komunikacijske mreže. Nositelj projekta je Sveučilišni računarski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) koji ujedno koordinira i projektnim konzorcijem kojega još čine: Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković i CARNET. Projekt predviđa uspostavu mreže sjedišta u četiri grada: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Svečana dodjela diploma studentima diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije

sri, 2019-07-10 15:01
Desetom naraštaju studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije diplome će uručiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i profesorica Chantal Pichon, koordinatorica programa na Sveučilištu u Orléansu i izaslanica rektora Sveučilišta u Orleansu. Uz dekanicu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta prof. dr. sc. Aleksandru Čižmešija i dekana Prehrambeno-biotehničkoga fakulteta prof. dr. sc. Damira Ježeka, svečanosti će nazočiti prvi savjetnik veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Yannick Andrianarahinjaka, koordinatori studija na PMF-u i PBF-u prof. dr. sc. Višnja Besendorfer i prof. dr. sc. Vladimir Mrša te prorektori Sveučilišta u Zagrebu. Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na diplomskom studiju iz područja bioindustrije temelji se na Sporazumu o suradnji koji su čelnici dviju institucija potpisali u studenomu 2007. Na temelju Sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na diplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta iz područja molekularne biologije te na diplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta iz područja molekularne biotehnologije omogućeno je pohađati dio nastave koju izvodi Sveučilište u Orléansu, kao i obavljati praksu u francuskim tvrtkama, čime će steći preduvjete za stjecanje francuske diplome Sveučilišta u Orléansu na razini magistra iz područja bioindustrije (Diplôme de Master du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du Vivant, spécialité techniques bio-industrielles). Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju nastave na drugoj godini diplomskoga studija sudjeluju profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na francuskom, engleskom i hrvatskom jeziku. Uz Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Orléansu, realizaciju programa podupire Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj.

Senat Sveučilišta uputio Vladi RH 'Apel za očuvanje sustava javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa'

uto, 2019-07-09 15:03

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 9. srpnja 2019. jednoglasno je donio Apel za očuvanje sustava javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa. Senat Sveučilišta u Zagrebu smatra da je Javni poziv za financiranje znanstvenih časopisa, koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, protivan važećim zakonskim normama i traži njegovo hitno opozivanje te osiguravanje regularnog i dostatnog financiranja znanstvenih časopisa u 2019. godini. Naime, sredstva predviđena javnim pozivom značajno su manja od sredstava koja su časopisi dobivali prethodnih godina što dovodi u pitanje njihov opstanak.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 12. lipnja 2019. Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. U točki II. Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini propisano je da pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga RH te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost. Također, pravo prijave dano je i znanstvenim organizacijama iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanovama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija osim javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta, jer su njima, kako stoji u točki II. Javnog poziva, „troškovi izdavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te časopisa za popularizaciju znanosti prihvatljivi u sklopu programskog financiranja“. Sadržaj točke II. Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini nije zakonit, jer nije u skladu odredbama članka 108. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Naime, sadržaj Javnog poziva ne može isključiti javna sveučilišta i javne znanstvene institute iz prava na prijavu na Javni poziv s izlikom da su im troškovi izdavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te časopisa za popularizaciju znanosti prihvatljivi u sklopu programskog financiranja. Sadržajem točke II. Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini javna sveučilišta i javni znanstveni instituti su diskriminirani u odnosu na organizacije civilnog društva – udruge, trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost i druge znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Isto tako, u Državnom proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu sredstva namijenjena za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini nalaze se unutar aktivnosti Izdavanje domaćih znanstvenih časopisa i ne spadaju u aktivnost Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta, odnosno u aktivnosti Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta i Programsko financiranje javnih visokih učilišta. Dakle sredstva namijenjena izdavanju domaćih znanstvenih časopisa u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu ne mogu se koristiti u okviru sredstava namijenjenih za programsko financiranje javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta, na što je upozoreno i u izvješću Državne revizije o izvršenju Državnoga proračuna RH za 2018. godinu.

Reforma sustava javnog financiranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja uvođenjem tzv. programskih ugovora osmišljena je i provedena u razdoblju kada nije djelovalo središnje najviše nacionalno znanstveno i stručno tijelo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj. Sve ove činjenice upućuju na zaključak kako je promjenama sustava javnog financiranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja izigrana ustavna, zakonodavna i predstavnička uloga Hrvatskog sabora kao najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tijela u Republici Hrvatskoj.

APEL za očuvanje sustava javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje znanstvanih časopisa u 2019.

ODLUKA Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom se jednoglasno prihvaća Apel

PREPORUKA uredništvima časopisa koje izdaju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu


Ugrožen dugogodišnji sustav uravnoteženog financiranja znanstvenih časopisa

Republika Hrvatska je tijekom više proteklih decenija razvila objektivan, uravnotežen i poticajan sustav vrednovanja znanstvenih časopisa koji se temelji na nizu objektivnih parametara. Sagledavajući unatrag praksu financiranja izdavanja znanstvenih časopisa od prvih donesenih pravila 1995. godine pa sve do posljednjih iz veljače 2018. i lipnja 2019. godine, može se zaključiti da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao tijelo državne uprave vodilo prepoznatljivu nacionalnu politiku financiranja koja je rezultirala nesumnjivim i objektivno mjerljivim porastom kvalitete i međunarodne vidljivosti hrvatskih znanstvenih časopisa. Tome nedvojbeno svjedoče podatci da je, krajem 2018. godine, 123 hrvatskih časopisa referirano u WoSCC, 155 časopisa u Scopusu, a 106 u DOAJ. Ovim rezultatima Hrvatska odskače od svih nama usporedivih zemalja. Nezakonita promjena u načina financiranja znanstvenih časopisa dovela je do urušavanja prepoznatljive i uspješne nacionalne politike, do ugrožavanja opstanka velikog broja časopisa i do diskriminacije časopisa koje izdaju javna sveučilišta i javni znanstveni instituti.

Nezakonita promjena načina financiranja znanstvenih časopisa proizvela je dva pogubna učinka s nesagledivim znanstvenim, političkim i kulturnim posljedicama:

1)     Rušenje nacionalnog sustava vrednovanja i podupiranja znanstvenih časopisa koji je izgrađivan tijekom više decenija i koji je po sebi postao kulturnom institucijom od posebne nacionalne važnosti i nesumnjive međunarodne prepoznatljivosti.

2)     Drastično smanjivanje sredstava koja se izdvajaju za financiranje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti vidljivo je u tablici koja prikazuje isplaćena sredstva za znanstvene časopise i časopise za popularizaciju znanost od 2016. do 2018. te planirana sredstava za 2019. godinu.  

Godina

Isplaćena sredstva u kn

Broj financiranih časopisa

2016.

10.218.532,00

175

2017.

12.024.403,00

187

2018.

12.044.389,00

188

2019.

2.599.214,00  (predviđena sredstva)

 

 

Međunarodna znanstvena konferencija o anketnim istraživanjima - ESRA 2019

uto, 2019-07-09 14:50
Na Ekonomskom fakultetu od 15. do 19. srpnja 2019. održat će se međunarodna znanstvena konferencija 8th Conference of the European Survey Research Association – ESRA 2019. Riječ je o najvećoj europskoj konferenciji o anketnim istraživanjima i anketnim podacima, koja se od 2005. godine u organizaciji udruge The European Survey Research Association (ESRA) redovito održava svake dvije godine.
 
Ove godine u 219 skupova, predavanja i prezentacija raspoređeno je preko 850 radova i postera s više od 1400 autora, što ovogodišnju konferenciju čini jednom od najvećih ikad održanih znanstvenih konferencija iz društvenih znanosti u Zagrebu i Hrvatskoj. Očekuje se dolazak više od 800 sudionika, znanstvenika s vodećih američkih, britanskih, australskih i europskih sveučilišta poput Harvarda, Standforda, Michigana, Chicaga i dr., ali i stručnjaka iz prakse iz raznih statističkih ureda i multinacionalnih globalnih kompanija kao što su Google i Facebook.

Više informacija i program konferencije nalaze se na poveznici.

Održana redovita Skupština Saveza ALUMNI UNIZG

uto, 2019-07-09 14:18
U ponedjeljak 8. srpnja 2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu održana je redovita Skupština Saveza bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj su se okupili predstavnici fakultetskih alumni udruga i alumni udruga iz inozemstva, ali i drugi bivši studenti i prijatelji Sveučilišta u Zagrebu. Skup je započeo odavanjem počasti dvojici nedavno preminulih istaknutih alumna zaslužnih za razvoj alumni filozofije na Sveučilištu: prof. emer. Branku Kunstu, utemeljitelju i prvome predsjedniku Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkoga studija (AMACIZ) te članu Predsjedništva Saveza od 2005. do 2007., i prof. dr. sc. Mladenu Vraniću, počasnome predsjedniku AMCA Toronto i počasnome doktoru Sveučilišta u Zagrebu. Na početku se okupljenima obratio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras istaknuvši važnost i ulogu bivših studenata za razvoj i promicanje Sveučilišta, a predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG prof. dr. sc. Mario Šafran zahvalio mu je na svesrdnoj potpori u radu Saveza. Potom je prof. Šafran dao izvješće o radu Predsjedništva Saveza za dvogodišnje razdoblje, ističući nove promotivne aktivnosti, uz molbu udrugama da redovito obavješćuju Savez o svojim aktivnostima kako bi se o njima informirala šira javnost putem Glasnika ili Newslettera Saveza. Skupština je jednoglasno poduprla primanje u Savez dviju novih alumni udruga: Udruge diplomanata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - AMAC-SC i Udruge bivših studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Alumni FPZG te su sada u Savezu 24 fakultetske udruge i četiri udruge iz inozemstva. Nakon formalnoga dijela sjednice prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić s Filozofskoga fakulteta, glavna urednica monografije o Sveučilištu u Zagrebu, održala je predavanje Kako prikazati 350 godina Sveučilišta u Zagrebu?

Ugledni gospodarstvenici na konstituirajućoj sjednici obnovljenoga Gospodarskog vijeća FSB-a

pon, 2019-07-08 13:03
Na inicijativu i u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 8. srpnja 2019. održan je 1. sastanak Gospodarskoga vijeća FSB-a u novom sastavu, u koje je uključeno 28 uglednih kompanija, odnosno gospodarstvenika.   Ciljevi osnivanja Gospodarskoga vijeća su: unaprjeđenje studijskih programa na svim razinama i njihovo usklađivanje s potrebama gospodarstva, pospješenje suradnje s gospodarstvom kroz zajedničke znanstveno-istraživačke projekte te povećanje udjela i opsega tema cjeloživotnoga obrazovanja. Pored ostaloga, Fakultet kroz rad Gospodarskoga vijeća od gospodarstvenika očekuje savjetodavnu ulogu po pitanju osuvremenjivanja, razvoja i periodičnih promjena studijskih programa, odnosno pokretanje inicijativa za osnivanje novih studijskih programa. Davanje mišljenja i smjernica najrelevantnijih predstavnika tržišta rada bit će od velike važnosti, posebice u dijelu izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO). Članovi Gospodarskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje uglavnom su alumniji Fakulteta, a ujedno i ugledni gospodarstvenici koji zapošljavaju magistre strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Oni su svojim sudjelovanjem u Gospodarskom vijeću pokazali spremnost podijeliti s akademskom zajednicom svoje vrijedno iskustvo, znanje, ali i problematiku s kojom se svakodnevno susreću prilikom svojega poslovanja. Svi članovi Vijeća su pohvalili ovu inicijativu i izrazili spremnost za aktivno sudjelovanje u daljnjem radu jer u tome vide mehanizam održavanja visoke kvalitete vlastitih stručnjaka i kadrova koje Fakultet već cijelo jedno stoljeće kontinuirano educira i priprema za tržište rada. Jedan od prvih zaključaka ovog sastanka jest imenovanje gospodina Damira Vanđelića, člana Uprave Adris grupe d.d., predsjednikom Gospodarskog vijeća FSB-a, te izv. prof. dr. sc. Željka Alara njegovim zamjenikom. Pored Uprave Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i ostalih predstavnika Fakulteta, vanjski članovi Gospodarskoga vijeća redom dolaze iz kompanija: AD PLASTIK, ADRIS GRUPA, AVL-AST, Borel lift d.o.o., BRODOSPLIT, CORTEC Corporation, CRODUX d.o.o., CVH - Centar za vozila Hrvatske, DELTA AIR d.o.o., EKO d.o.o., EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., ELEKTROMETAL, Elektroprojekt d.d., HEP, HGK, Hrvatska udruga poslodavaca, HSTEC, INETEC d.o.o, KLIMA OPREMA, KONČAR - Električna vozila, KONČAR - Energetski transformatori, METALPRODUKT, Navis Consult d.o.o., OMCO Croatia d.o.o., Šestan-Busch d.o.o., TEHNIX, VERTIV, YAZAKI.

Stranice