Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 3 hours 7 min

Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen novi projekt akademske mobilnosti: Erasmus+ "Projekt mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107)"

uto, 2019-09-03 14:04
Unutar programa Erasmus+, Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - Projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107), koji omogućuje razmjenu studenata i osoblja (sveučilišnih nastavnika i administrativnog osoblja) između europskih i ne-europskih partnera, Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen je novi projekt s ukupnim proračunom u iznosu od 585.945,00 EUR.
Njime će se podržati mobilnost između Sveučilišta i 46 partnerskih institucija iz 21 zemlje. S obzirom na dodijeljena sredstva kao i broj uklječenih partnera, ovo je ujedno i najveći projekt unutar Republike Hrvatske ovakvoga tipa. Projekt traje 36 mjeseci, počevši od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022., a Sveučilište u Zagrebu će prve natječaje za svoje studente i osoblje organizirati krajem listopada 2019. Popis partnerskih sveučilišta s kojima će biti moguća mobilnost, a temeljem iskaza interesa sastavnica Sveučilišta prilikom podnošenja projektne prijave je sljedeći:
 • Albanija: Universiteti Bujqesor I Tiranes, Universeti Shkodres Luigj Gurakuqi,
 • Bosna i Herzegovina: Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu,
 • Brazil: Universidade Federal do Parana, Universidade de Sao Paulo,
 • Crna Gora: Univerzitet Crne Gore Podgorica,
 • Egipat: Alexandria University, Benha University, Ain Shams University,
 • Filipini: Visayas State University,
 • Gruzija: Ilia State University,
 • Indonezija: Universitas Teknologi Yogyakarta, Bogor Agricultural University (IPB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Institut Teknologi Bandung,
 • Iran: University of Isfahan,
 • Južnoafrička Republika: North-West University, University of Pretoria,
 • Kolumbija: Pontificia Universidad Javeriana,
 • Kosovo: Universiteti i Prishtines,
 • Kuba: Universidad de Granma,
 • Izrael: University of Haifa, Bar Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev, Tel Aviv University, Beit Berl College,
 • Maroko: Universite Cadi Ayyad, Universite Mohammed Premiere 1 – UMP,
 • Moldavija: Universitatea Agrara de Stat din Moldova,
 • NR Kina: Shanghai University of International Business and Economics, Xi'an Jiaotong University, Huazhong Agricultural University,
 • Republika Koreja: University of Ulsan Foundation for Industry Cooperation,
 • Ruska Federacija: National Research University Higher School of Economics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Saint Petersburg State University,
 • SAD: North Carolina State University, The Pennsylvania State University, Indiana University of Pennsylvania
 • Ukrajina: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ivan Franko National University of Lviv, National TU Dnipro Politechnic, Taras Shevchenko National University of Kyiv
   

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu među najboljim svjetskim studijima u području poslovne ekonomije

uto, 2019-09-03 12:59
U srpnju 2019. Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu službeno je dodijeljena AACSB akreditacija, čime se Fakultet priključio zajednici od 5 posto najkvalitetnijih institucija iz 56 zemalja iz cijeloga svijeta koje pružaju obrazovanju u području poslovne ekonomije. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) najstarije je globalno akreditacijsko tijelo na svijetu za visokoškolske institucije iz područja poslovne ekonomije. Povodom dodjeljivanja AACSB akreditacije dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić istaknuo je da "Ekonomski fakultet već gotovo 100 godina snažno utječe na izgradnju i oblikovanje nacionalne, ali i šire regionalne ekonomije i ekonomske politike. Dodijeljena AACSB akreditacija je potvrda kvalitete djelovanja i utjecaja Fakulteta, što će dalje osnažiti ulogu i važnost Fakulteta u nacionalnom, regionalnom i europskom obrazovnom i gospodarskom kontekstu“.
 
AACSB je osnovan 1916. te od tada, kako navodi Stephanie M. Bryant, izvršna potpredsjednica i direktorica akreditacija, ovo udruženje „akreditira institucije koje odlikuje izvrsnost u ključnim područjima – obrazovanja i učenja, istraživanja te kvalitete programa/kurikuluma“.

AACSB akreditacijski tim i tijela odlučivanja su istaknuli da je Ekonomski fakultet Zagreb u potpunosti ispunio sve akreditacijske zahtjeve ovoga vanjskoga vrednovanja te posebno istaknuli izvrsnost u sljedećim područjima:
 • visoka kvaliteta djelovanja i predanost Fakulteta pretočene u snažne misiju, viziju i strategiju razvoja Fakulteta;
 • kvaliteta obrazovnog procesa i izvrsno iskustvo studiranja;
 • izvrsni studenti koji stječu vrhunske kompetencije i vještine za razvoj karijera u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju;
 • kompetentni nastavnici koji imaju odlične rezultate u znanstvenom istraživanju i njegovoj primjeni u poslovnoj i razvojnoj praksi;
 • internacionalizacija Fakulteta po osnovi 6 studijskih programa na engleskom jeziku, ugovorima o suradnji s oko 140 stranih inozemnih znanstvenih institucija i strukovnih organizacija, velikog broja stranih studenata i multikulturalnog iskustva studiranja; te
 • snažan utjecaj na gospodarstvo i širu društvenu zajednicu.

Posebno je naglašen značaj strateškog fokusa Ekonomskog fakulteta da gradi budućnost i inovacije na izuzetnoj tradiciji i snažnoj mreži alumnija, oslanjajući se na izuzetne djelatnike posvećene dobrobiti Fakulteta i svih dionika. AACSB akreditatori su potvrdili da sve navedeno čini veliku razliku na nacionalnoj i sve više na regionalnoj i međunarodnoj razini, što Ekonomski fakultet svrstava među najbolje institucije u svijetu prema ovom objektivnom i globalno relevantnom vanjskom vrednovanju.
 
Ova akreditacija je posebno značajna jer je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina sveučilišna visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj kojoj je dodijeljena AACSB akreditacija koja akreditira cjelokupnu instituciju, uz međunarodnu EPAS akreditaciju, koju je za svoj međunarodno priznat sveučilišni studijski program na engleskom jeziku „Bachelor Degree in Business“ Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zavrijedio još 2011. godine. Čestitamo!

Predavanje pod nazivom "Mjerenje ljudskoga kapitala znanja"

uto, 2019-09-03 11:05
Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 9. rujna u 11 sati dr. sc. Harry Patrinos, menadžer sektora za obrazovanje u Svjetskoj banci za regiju Europe i središnje Azije, održat će predavanje na temu mjerenja ljudskog kapitala znanja, tj. vještina koje ljudi usvoje tijekom svojih života. Istraživanja pokazuju da učenici diljem svijeta pohađaju nastavu, ali nužno ne usvajaju nova znanja. Dr. sc. Patrinos će predstaviti novo istraživanje koje mjeri ishode učenja u 164 zemlje, te obuhvaća 98 % svjetske populacije praćene u razdoblju od 2000. do 2017. godine. Rezultati ovog istraživanja također pružaju novi uvid u vezu između ljudskog kapitala i ekonomskog razvoja zemalja. Sveučilište u Zagrebu za svoju primarnu misiju ima obrazovanje i vodeći je čimbenik u stvaranju budućih profesionalaca te njihovo postavljanje na tržište rada. Nova znanja i inovativni pristup u ovom području pomoći će u razradi metodika ishoda učenja i njihove diseminacije u okviru sustava za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju. Ishodi ili rezultati učenja iznimno su važni visokoškolskim ustanovama jer one koreliraju međusobno, s poslodavcima i gospodarskim subjektima te širom društvenom zajednicom. Svako ozbiljno istraživanje stoga utječe na dopunu postojećih, osmišljavanje novih, učinkovitijih studijskih programa koji će omogućiti izobrazbu kvalitetnijih i konkurentnijih stručnjaka spremnih za aktivno participiranje u gospodarstvu. Istraživanje dr. sc. Patrinosa veliko je i opsežno te nudi nove zaključke u vezi usvajanja novih znanja, a time i inovativne pristupe u povezivanju potencijala budućih zaposlenika u gospodarstvu i razvoja samoga gospodarstva. Tribina „Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske“ organizirana je kao niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica kojima je cilj poticati i popularizirati ideju o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga gospodarstva. Pozivamo Vas na 26. događanje koje će se održati u sklopu ove Tribine! Prsutne će uvodno pozdraviti prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskoga fakulteta, a voditelj tribine je izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška, također s  Ekonomskoga fakulteta. Radni jezik je engleski. Više o predavaču dr. sc. Harryju Patrinosu možete vidjeti OVDJE. Prijaviti se možete OVDJE. Organizacijski odbor:
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik, akademik Leo Budin, akademik Marin Hraste, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prof. dr. sc. Nikola Mrvac, prof. dr. sc. Gordana Pavlović i prof. dr. sc. Tibor Pentek Savjet Tribine: prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu akademkinja Vida Demarin, tajnica Razreda za medicinske znanosti i članica Predsjedništva HAZU-a Suorganizator:
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svjetska banka Hrvatska Partner:
Udruga inovatora Hrvatske

Ministarstvo prihvatilo studijski program "Demografija i hrvatsko iseljeništvo" na Hrvatskim studijima

sri, 2019-08-28 11:36
Dana 27. kolovoza 2019. u Upisniku studijskih programa postali su dostupni podatci o upisu integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga dvopredmetnoga studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva pod šifrom 2536. Time je provedena Potvrda od 22. kolovoza 2019. koju je izdala državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak. Izdavanjem Potvrde stekli su se uvjeti za početak izvođenja studijskoga programa. Studijski program demografije i hrvatskoga iseljeništva počet će se izvoditi 30. rujna ove godine, kada počinje nova nastavna godina na Hrvatskim studijima. Uvjeti upisa u prvu godinu određeni su u listopadu 2018., a upisne kvote u veljači 2019. Mjesta još ima i zainteresirani se mogu prijaviti ovdje. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 9. srpnja 2019. Odluku o ustroju i izvedbi sveučilišnoga integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni) Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studijski program izvodi se na Hrvatskim studijima (Sveučilišni kampus Borongaj), traje pet godina, njime se stječe 150 bodova po ECTS-u. Studij se odvija u području društvenih znanosti, znanstvenom polju demografije. Studira se u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijskim programom, pri čemu je za završetak diplomskoga sveučilišnoga studija potrebno skupiti najmanje 300 bodova po ECTS-u. Završetkom studijskoga programa stječe se akademski naziv magistar/magistra demografije i hrvatskoga iseljeništva. Senat je akreditirao studijski program na temelju Elaborata, opisa 69 predmeta, Odluke Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija, druge dokumentacije potrebne za reakreditaciju, triju međunarodnih recenzija, pozitivnoga Mišljenja Odbora za proračun, pozitivnoga Mišljenja Vijeća društvo-humanističkoga područja o potrebi i svrhovitosti studijskoga programa i Prijedloga Odbora za upravljanje kvalitetom. Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 24. srpnja 2019. odobrilo je da se studijski program demografije i hrvatskoga iseljeništva izvodi integrirano. Agencija za znanost i visoko obrazovanje prihvatila je Studiju o opravdanosti izvođenja predloženoga studijskoga programa te je 6. kolovoza 2019. dala pozitivno Mišljenje o opravdanosti izvođenja studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva sredstvima državnoga proračuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražilo je 31. srpnja 2019. od Sveučilišta u Zagrebu dopunu zahtjeva, a Sveučilište u Zagrebu poslalo je 9. kolovoza 2019. Ministarstvu odgovor. Studijski program obuhvaća ukupno 69 kolegija, 50 obvezatnih i 19 izbornih (od kojih se mora izabrati 7) i diplomski rad. Iz skupine demografskih predmeta studenti će slušati predmete (26): Demografija 1 i 2, Osnove matematike u demografiji, Osnove statistike u demografiji, Demografske mjere i modeli, Javni sustavi i stanovništvo, Povijesna demografija, GIS-analiza stanovništva, Filozofsko-teološki pristup stanovništvu, Računalni programi u demografiji, Demografske baze podataka, Integrativna bioetika, Novi koncept države, Globalna strategija, Populacijska politika, Stanovništvo Hrvatske, Demografski teorijsko-metodološki koncept, Korporativna demografija, Izborni sustavi, Regionalna ekonomika, Stanovništvo svijeta, Regionalna demografija, Stanovništvo i financijski sustav, Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost, Demografski revitalizacijski obrasci i Terenska nastava iz demografije. Izborni su kolegiji iz demografskoga dijela studija (10): Demografska studija, Demografske projekcije i simulacije, Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.–1998., Diplomski seminar, Ekonomika rada, Geopolitika i geostrategija, Migracije mladih visokoobrazovanih, Prostor i stanovništvo, Stanovništvo Europe i Tranzicija, država, dijaspora. Iz skupine iseljeničkih predmeta studenti će slušati (24): Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva, Povijest hrvatskoga iseljeništva, Teorija migracija, Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice, Tipologija iseljavanja, Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura, Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj, Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva, Pravni aspekti iseljeništva i povratništva, Hrvati u Bosni i Hercegovini, Integracija Hrvatske i iseljeništva, Hrvatsko političko iseljeništvo, Iseljeničko-povratničke organizacije, Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu, Hrvati u Njemačkoj, Gospodarski potencijali iseljeništva, Hrvatska žena u iseljeništvu, Hrvatske katoličke misije, Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat, Integracijski pristup, Diplomatski i konzularni poslovi, Useljenički modeli i Terenska nastava u iseljeništvu. Izborni su kolegiji iz iseljeničkoga dijela studija (9): Hrvati u Australiji i Novom Zelandu, Hrvati u Južnoj Americi, Hrvati u Sjevernoj Americi, Hrvatski iseljenički mediji, Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje, Identitet moliških Hrvata, Integracija hrvatskih useljenika, Knjižno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata i Znameniti Hrvati u svijetu.

Održana prva ljetna škola "Klinička prehrana i dijetoterapija" EU projekta EXPPAND

uto, 2019-08-27 14:58
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s Hrvatskim liječničkim zborom održao je prvu ljetnu školu Klinička prehrana i dijetoterapija od 23. do 27. kolovoza 2019. u Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu. Projekt EXPPAND pokrenuo je 2018. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partnerima: Hrvatskim liječničkim zborom, Stomatološkim fakultetom, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnoga fonda. U sklopu projekta predviđeno je kreiranje, akreditacija, razvoj i provedba dva nova programa na engleskom jeziku: izbornoga predmeta „Eksperimentalna farmakologija i patologija“ i ljetne škole „Klinička prehrana i dijetoterapija“. Važnost ovih programa ogleda se u aktivnostima koje doprinose ostvarivanju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, posebno za postizanje najmanje 10% za odlaznu i 5% za dolaznu mobilnost studenata do 2025. godine. Ljetnu školu Klinička prehrana i dijetoterapija razvio je multidisciplinarni tim domaćih i stranih stručnjaka s područja medicine, biokemije, farmacije i nutricionizma početkom 2019., a namijenjena je studentima diplomskih studija Medicinskog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 23. do 27. kolovoza 2019. ljetna škola Kliničke prehrane i dijetoterapije održana je po prvi put u nastavnom centru KBC- a Zagreb, pohađalo ju je 22 studenta, a predavači su bili istaknuti stručnjaci na području kliničke prehrane i nutricionizma iz Europe i Hrvatske. Kroz interaktivna predavanja, radionice i usklađene rasprave studenti su stekli i nadopunili znanja o prehrani bolesnika i opće populacije. Ova ljetna škola osim internacionalizacije obrazovanja potiče i interdisciplinarnost, budući da područje medicinske prehrane danas predstavlja sinergiju više profesija. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima EU omogućeno je usvajanje i razvoj novih znanja i vještina za studente putem e-materijala kao i aktivno sudjelovanje studenata na predavanjima te rad s predavačima na radionicama korištenjem najnovije opreme u kliničkoj praksi.  Prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., FEBGH, predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora i voditelj ljetne škole projekta EXPPAND istaknuo je kako mu je čast i zadovoljstvo što su sinergijom svih uključenih u projekt dobivena bespovratna sredstva za projekt EXPPAND. Nastavio je kako je zahvaljujući tomu moguće aktivno utjecati na mobilnost mladih u Hrvatskoj s obzirom da je prema podacima EUROSTAT-a 2015. mobilnost studenata diplomskih studija bila tek 0,5%. Također, naglasio je kako je kvaliteta škole na visokoj razini što se očituje akreditacijom programa od strane Sveučilišta u Zagrebu te sudjelovanjem istaknutih europskih stručnjaka kao predavača u školi. Europski prepoznat gastroenterolog, voditelj Kliničkog centra za istraživanje na Norwich Medical School Ujedinjenog Kraljevstva prof. Alastair Forbes napomenuo je kako se ova ljetna škola ističe upravo po kurikulumu sa širokim spektrom pokrivenih tema moderne kliničke prakse s uporištem u temeljnim znanostima. Također, smatra kako su koncept  i materijali ljetne škole usmjereni, ne samo na teorijsku i znanstvenu podlogu kliničke prehrane, nego osiguravaju dovoljno vremena za praktičnu primjenu svega naučenog i konstruktivne rasprave predavača sa studentima o primjerima iz svakodnevne kliničke prakse. Osim mobilnosti studenata, cilj EU projekta EXPPAND je doprinijeti osnaživanju znanja nastavnoga i nenastavnoga osoblja kroz posjet međunarodnim konferencijama, unaprjeđenjem znanja engleskog jezika te razmjenom znanja s međunarodnim predavačima. Zajedničko djelovanje Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i partnera Hrvatskog liječničkog zbora u razvoju i provedbi ljetne škole Kliničke prehrane i dijetoterapije doprinos je razvoju i jačanju europskog prostora visokoga obrazovanja. Dugoročni pozitivni učinci ovoga projekta na razini Republike Hrvatske doprinose razvoju specifičnih znanja te vještina ciljanih skupina - studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, a time se osigurava konkurentnost i zapošljavanje sudionika. Više informacija: http://exppand.eu

Šangajska lista - Sveučilište u Zagrebu ponovno između 401. i 500. mjesta

pon, 2019-08-19 10:21
Prema podacima objavljenim 15. kolovoza, Sveučilište u Zagrebu na prestižnoj Šangajskoj listi najboljih svjetskih sveučilišta za 2019. godinu rangirano je između 401. i 500. mjesta. Sveučilište u Zagrebu vratilo se među 500 najboljih sveučilišta u svijetu prvi puta nakon 2016. godine, kada je isto bilo pozicionirano između 401. i 500. mjesta. Šangajska lista jedna je od najprestižnijih svjetskih globalnih rang-lista sveučilišta koja prvenstveno vrednuje uspješnost visokoobrazovnih institucija prema pokazateljima znanstvenoga i istraživačkoga rada. Šangajska lista objavljuje se od 2003., a Sveučilište u Zagrebu u klub najuspješnijih svjetskih sveučilišta plasiralo se prvi puta 2011. Kao i prethodnih godina, prvo mjesto na Šangajskoj listi već 16. puta zauzima Sveučilište Harvard. Za njim slijede sveučilišta Stanford i Cambridge, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley. Prvih 20 mjesta na Šangajskoj listi ove su godine pripala američkim (16), britanskim (3) i jednom švicarskom sveučilištu. Uz podatke za najuspješnijh 500 svjetskih sveučilišta, ShanghaiRanking Consultancy ove je godine objavio i podatke o plasmanu sveučilišta od 501. do 1000. mjesta. Uz Sveučilište u Zagrebu, koje je plasirano između 401. i 500. mjesta, ove je godine na listu 1000 svjetskih sveučilišta prvi puta ušlo i Sveučilište u Splitu, koje je rangirano između 701. i 800. mjesta.


Cijelu Šangajsku rang-listu sveučilišta za 2019. godinu pogledajte na službenoj mrežnoj stranici: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html.

Objavljen Natječaj za upis na specijalistički studij 'Konferencijsko prevođenje'

pet, 2019-08-09 13:18
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Konferencijsko prevođenje u akademskoj godini 2019./2020. za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist konferencijskoga prevođenja.

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke u skladu s bolonjskom shemom studiranja, te oni koji zadovolje na razredbenom ispitu.

Prijavi treba priložiti:
 1. ispunjen obrazac za prijavu
 2. ovjeren preslik diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
 3. životopis.
Prijave se podnose na propisanom obrascu, a prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi.

Školarina za akademsku godinu 2019./2020. iznosi 30.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B i A-C1-C2, te 35.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B-C, A-B1-B2, A-C1-C2-C3, itd. Školarina će se plaćati u ratama.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za izlazak na razredbeni ispit. Druga razina odabira bit će razredbeni ispit, koji ima selekcijsku svrhu. Troškovi razredbenog postupka iznose 500,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je 17. kolovoza 2019. Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom: NATJEČAJ ZA UPIS NA PDSS KONFERENCIJSKO PREVOĐENJE)
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Detaljnije informacije pogledajte ovdje.

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2019./2020.

pet, 2019-07-26 14:21
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. redovitoj sjednici u 350. ak. god. (2018./2019.), održanoj 11. lipnja 2019., donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020.  
Natječaj
za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2019./2020. (.pdf)
Tablica upisnih mjesta za upis u I. godinu DIPLOMSKIH STUDIJA u ak. god. 2019./2020.*
Datum objave Natječaja: 26. srpnja 2019.

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 

Objavljeni natječaji za upis na poslijediplomske studije FBF-a

uto, 2019-07-23 11:08
Objavljeni su natječaji za upis studenata u akademsku godinu 2019./2020. na poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.     NATJEČAJ za upis studenata na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u akademskoj godini 2019./2020. Više možete vidjeti OVDJE.
NATJEČAJ za upis na SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE u akademskoj godini 2019./2020. Više možete vidjeti OVDJE.  

Simpozij 'Peptide Chemistry Day' na Sveučilištu u Zagrebu

čet, 2019-07-18 14:32
Simpozij pod nazivom „Peptide Chemistry Day“ održat će se u četvrtak 19. rujna 2019. na Sveučilištu u Zagrebu (Zvonimirova ulica 8). Cilj Simpozija je okupiti vrhunske znanstvenike i istraživače koji djeluju u različitim područjima znanosti o peptidima. Uz predstavljanje recentnih istraživačkih rezultata i najnovijih istraživanja, svrha okupljanja je potaknuti međusobnu suradnju i razmjenu kontakata, posebice doktoranada i postdoktoranada te njihovu mobilnost. Stoga se naročito pozivaju mladi znanstvenici i kolege te studenti da sudjeluju na ovom događanju. Organizator Simpozija je Sveučilište u Zagrebu. Ovaj mini simpozij se na znanstveni način uključuje u obilježavanje proslave 350. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu i 45 godina sustavnoga istraživanja peptida u Hrvatskoj.

PRELIMINARNI PROGRAM 9.00 - 9.15 Opening addresses
9.15 - 9.45
Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
(Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
Crystallization and X-ray crystallographic studies on insulin derivatives 9.45 - 10.15
Dr. sc. Andreja Jakas
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Biologically active peptides and glycopeptides as a result of chemical modification of natural compounds
10.15 - 10.45
Dr. sc. Goran Kragol
(Fidelta d.o.o.)
Macrocycle-inspired peptidomimetics for challenging targets
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 11.45
Prof. dr. sc. Žiga Jakopin
(Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Discovery of nanomolar desmuramylpeptide agonists of the innate immune receptor nucleotide-binding oligomerization domain containing protein 2 (NOD2) possessing immunostimulatory properties
11.45 - 12.15
Prof. dr. sc. Lidija Barišić
(Zavod za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
Ferrocene peptidomimetics 12.15 - 12.45
Prof. dr. sc. Leo Frkanec (Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Synthesis, characterization and self-assembly of small peptidic gelators based on amyloid β-protein
12.45 - 13.15
Dr. sc. Mario Vazdar
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Interaction of positively charged peptides in water and phospholipid bilayers 13.15 - 14.15 Lunch break
14.15 - 14.45
Dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović
(Institut Ruđer Bošković)
IUPAC - Recommendations for nomenclature and graphical representation in peptide chemistry
14.45 - 15.15
Dr. sc. Ivanka Jerić
(Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković)
Assembly of peptidomimetics by multicomponent reactions 15.15 - 15.45
Dr. sc. Rosana Ribić
(Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
Design, synthesis and immunostimulating activity of mannosylated desmuramyl peptides

15.45 - 16.15 Coffee break
16.15 - 16.30
Dr. sc. Adela Štimac
(Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu)
Biomolecular interactions of plant lectin and self-assembled hybrid bilayers modified with bacterial peptidoglycan
16.30 - 17.00
Dr. sc. Ruža Frkanec
(Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu)
Peptide Based Synthetic Vaccines: From Epitope to Adjuvants
17.00 - 17.15 Closing remarks

Sudjelovanje na događanju je besplatno, odnosno ne plaća se kotizacija. Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski.

PRIJAVNICA
Simpozij su podržali:
   The European Peptide Society    Hrvatsko kemijsko društvo    Hrvatska zaklada za znanost    Institut Ruđer Bošković    Pliva Hrvatska d.o.o.

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo"

čet, 2019-07-18 13:58
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo" (drugi upisni rok) za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni specijalist / specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020. 1. UPIS I POČETAK NASTAVE Drugi upisni rok na studij započinje 12. srpnja. 2019 godine. Nastava započinje 1. listopada 2019. i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. 2. PRAVO UPISA Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij  društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkoga smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova ( s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl. oec., dipl. ing., prof. isl. ) ili usporedivi studij u inozemstvu. Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije. 3. UPISNA KVOTA Na Studij se prima 40 studenata. 4. VISINA ŠKOLARINE
Visina cjelokupne školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate. 1. rata -20.000,00 kn, uplata tijekom upisa 2. rata – 10.000,00 kn, uplata do 23. prosinca 2019. 3. rata – 10.000,00 kn, uplata do 30. travnja 2020. Osobe koje ne završe studij obranom završnog rada niti do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su dodatno platiti troškove ispita i obrane završnoga rada koji nastanu u razdoblju nakon 30.09.2021.  5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/. Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru. 6. PRIJAVI ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI
-       ispunjen obrazac za prijavu -       original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnoga bilježnika) -       prijepis ocjena -       dokaz o poznavanju engleskoga jezika (npr. Potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskoga) -       životopis  7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 10. rujna 2019.  Obrazac za prijavu na ovaj natječaj objavljen je na mrežnoj stranici studija.   Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati poštom na adresu: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Centar za poslijediplomske studije (s naznakom za: Studij Intelektualno vlasništvo) Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb   Dodatne upite poslati na e-mail: kmzoric@unizg.hr  ili na tel.: (01) 469 81 66.   KLASA:643-02/19-16/01
URBROJ: 380-061/038-19-5  

Natječaj za upis polaznika interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija 'Dentalno-medicinski turizam'

sri, 2019-07-17 15:57
Objavljen je natječaj za upis polaznika interdisciplinarnog poslijediplomskoga specijalističkog studija 'Dentalno-medicinski turizam' u trajanju od jedne godine (dva semestra). Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica dentalno-medicinskog turizma traje jednu akademsku godinu, a planirani početak je zimski semestar akademske 2019./2020. godine. Cijena studija iznosi 25.000,00 kuna i plaća se za I. i II. semestar po 12.500,00 kuna. Broj polaznika je ograničen. Uvjeti:
 • završen studij dentalne medicine/stomatologije ili neki drugi sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri godine (za one koji su studij završili prije primjene Bolonjske deklaracije), odnosno najmanje pet godina za sve ostale,
 • znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.
Prijava i potrebni dokumenti:
 • prijava za upis (obrasci su dostupni na: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji)
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • domovnica,
 • diploma ili ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (prilažu osobe koje su studij završile izvan R. Hrvatske).
 • ovjereni prosjek ocjena diplomskog studija ili diploma supplement
 • dokaz o znanju engleskog jezika,
 • dokaz o znanju rada na računalu,
 • potvrdu ustanove ili pisanu izjavu o plaćanju troškova studiranja,
 • priznanica o uplaćenim troškovima prijave na natječaj u iznosu od 400,00 kuna na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615104.
Prikupljanje prijava na natječaj je do 20. rujna 2019. godine, a predaju se u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Dentalno-medicinski turizam“. Obavijesti se mogu dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, telefon: +3851 4807364, fax: +3851 4807361 ili na mrežnoj stranici.  

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata"

sri, 2019-07-17 15:23
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata u ak. god. 2019./2020. (V. generacija) za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte. Studij u partnerstvu provode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

U provedbi studija surađuju domaći i strani stručnjaci. Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik.

Prijavi treba priložiti:
1.   Ispunjen obrazac za prijavu;
2.   Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije*;
3.   Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnoga tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na specijalistički studij.

Prijave se podnose na propisanim obrascima.
Obrazac za prijavu i program studija nalaze se OVDJE.

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za polaznike/-ice s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenoga, pristupnici za stipendije trebaju priložiti i motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice.

Poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata traje dva semestra.
Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova.

Školarina za studij (oba semestra) iznosi 26.000,00 kuna, moguće je plaćanje u ratama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 1. listopada 2019.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
(s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Kontakt osoba: Karmela Pižeta, 01/4895 803, e-mail: kpizeta@pravo.hr
Održan radni sastanak rektora Sveučilišta u Zagrebu i predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba

uto, 2019-07-16 15:07
U utorak 16. srpnja 2019. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je na radnom sastanku predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba prof. dr. sc. Dragu Prgometa. Sastanku su nazočili i državna tajnica za promet doc. dr. sc. Nikolina Brnjac, hrvatski kipar i član Skupštine Grada Zagreba Ivan Kujundžić te voditeljica Kabineta predsjednika Gradske skupštine Natalija Horvat.

Rektor Boras i predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet razgovarali su o već postojećoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Gradske skupštine te o mogućnostima proširenja. Glavna je tema sastanka bila otvaranje prostora za međusobnu potporu i bolju komunikaciju između ove dvije institucije.  

Studentski međunarodni simpozij održan na Fakultetu organizacije i informatike

uto, 2019-07-16 10:48
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 14. do 25. lipnja 2019. bio je domaćin tradicionalnoga Studentskoga međunarodnog simpozija (9th Student’s Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context). Ovogodišnji partneri Simpozija bili su predstavnici američkih Sveučilišta: DePaul University, Chicago, IL, University of Cincinnati, OH, University of South Carolina, SC i University of Central Florida, Orlando, FL, USA. Na ovogodišnjem Simpoziju sudjelovalo je 14 gostiju iz SAD-a, uz više od stotinu studenata Fakulteta organizacije i informatike i Erasmus studenata iz Francuske. U različite radionice posredno je bilo uključeno otprilike 300 pripadnika lokalne zajednice.
Cilj Simpozija je umrežavanje nastavnika i studenata u međunarodne istraživačke timove, upoznavanje s različitostima u kulturi, povezivanje s potrebama lokalne zajednice na projektima volontiranja i pronalaženje načina uključivanja studenata slabije zastupljenih skupina u proces obrazovanja. Gostujući studenti su stipendisti TRIO McNair programa stipendiranja nadarenih, koji često dolaze iz obitelji slabijega imovinskog stanja, prva su generacija studenata u obitelji i pripadnici su nacionalnih manjina. Suradnja s federalnim McNair programom naglašava upravo važnost socijalne dimenzije obrazovanja. Radi se o suradnji koja je započela 2010., a do sada je u mobilnosti u oba smjera sudjelovalo 83 nastavnika i studenata iz SAD-a i sa FOI-ja. Program se sastojao od prezentacija rezultata studentskih projekata, radionica, terenskih istraživanja, sportskih i kulturnih događanja. Poseban naglasak je stavljen na uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-a) u različitim područjima, kao na primjer u očuvanju prirodne i kulturna baštine pod zaštitom UNESCO-a, projektima usmjerenim na potrebe lokalne zajednice u području volontiranja, socijalnog poduzetništva i sl. Nastavak studentskih prezentacija planira se putem video-prijenosa na Studentskoj online sekciji međunarodne konferencije CECIIS u listopadu 2019., a koja će se održati upravo na FOI-ju. Želja je da se ovaj projekt, koji promovira izvrsnost, suradnju i iskustveno učenje, nastavi i idućih godina. Fakultet zahvaljuje svima koji su omogućili i nadalje omogućavaju ovu dugoročnu suradnju; Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, SZ FOI, Upravi FOI, Studentskom centru Varaždin, Gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji, FOI-ju, FOI Alumni, Centru za volontiranje i humanizirani rad FOI, brojnim institucijama lokalne zajednice, partnerima iz SAD-a, studentima, nastavnicima, predstavnicima medija i svim drugim dionicima. Detaljnije informacije o programu

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 'Ekoinženjerstvo'

pon, 2019-07-15 15:33
Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo u akademskoj godini 2019./2020. za stjecanje akademskoga naziva SVEUČILIŠNI/SVEUČILIŠNA SPECIJALIST/SPECIJALISTICA EKOINŽENJERSTVA.


Pravo upisa
imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga diplomskoga studija (ili četverogodišnjega sveučilišnoga dodiplomskoga studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkoga i biotehničkoga područja. Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

Prijavi treba priložiti:
1. ispunjen obrazac za prijavu;
2. ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
3. životopis;
4. prijepis svih ocjena sa studija;
5. potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi. Prijave se podnose na propisanom obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Školarina za akademsku godinu 2019./2020. iznosi 8.000,00 kuna po semestru.

Za kandidate koji upisuju razlikovne kolegije troškovi školarine se uvećavaju za 4.000,00 kuna. Ukoliko troškove studija snosi poduzeće ili ustanova, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću Odluku o snošenju troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 31. kolovoza 2019.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(s naznakom za: EKOINŽENJERSTVO)
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Više možete vidjeti OVDJE.

Kontakt osoba:
Tihana Popović
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Telefon: + 385 (01) 4597 261
E-mail: ekoinz@fkit.hr

Polaznici Ljetne škole 'Domovina' posjetili Sveučilište u Zagrebu

pon, 2019-07-15 12:18
Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu s prorektoricama prof. dr. sc. Ivanom Čuković-Bagić i prof. dr. sc. Mirjanom Hruškar 14. srpnja u auli ugostio je polaznike Ljetne škole "Domovina" (Domovina Birthright Program) - novoga projekta Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, nastao u partnerstvu s Udruženjem hrvatsko–američkih stručnjaka.
Na iskustvenom putovanju diljem lijepe naše domovine sudjeluje 33 polaznika u dobi od 18 do 30 godina iz Argentine, Australije, Južne Afrike, Kanade, Perua i Sjedinjenih Američkih Država, a upoznat će zemlju svojih korijena, njenu kulturu, povijest, običaje i njezinu budućnost te, dakako, svoje vršnjake. Polaznici zajedno otkrivaju hrvatske ljepote od Iloka do Čilipa, bogatu hrvatsku kulturu, hrvatsku sveučilišnu tradiciju, ali i suvremene izazove pred kojima se hrvatska nalazi. Imat će priliku osjetiti ponos koračajući djedovinom, pronaći svoju osobnu povijest i ugraditi ju u svoju budućnost, otkriti nit koja povezuje hrvatski narod unatoč geografskim, jezičnim, generacijskim udaljenostima, razumjeti svoju zemlju, svoj narod, njegovu nedjeljivost i jedinstvenost. Projekt je podržan od niza institucija i tijela u cijeloj Republici Hrvatskoj, čime se jasno poručuje da su Hrvati diljem svijeta jedan cjeloviti narod te da je njegovo zajedništvo bezuvjetno. U sklopu programa upoznavanja s domovinom polaznici su posjetili i Sveučilište u Zagrebu, na kojemu su Sveučilište predstavili studenti Petra Kozjak s Ekonomskoga fakulteta i Fakulteta političkih znanosti i Borna Nemet, student Učiteljskoga fakulteta i zamjenik predsjednika Studentskoga zbora. Rektor Boras pozvao ih je da studiraju na zagrebačkom Sveučilištu, da sudjeluju u razmjenama studenata, da nastave znastvenu i stručnu karijeru te se zaposle u Hrvatskoj. Iz Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske prisustvovali su: Dario Magdić, prof., ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državnoga tajnika i dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i Croatiana Orešković, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore.

Studenti Sveučilišta u Zagrebu osvojili nagradu "Nikola Tesla - Genij za budućnost"

pon, 2019-07-15 09:41
U Hotelu Esplanade u Zagrebu 10. srpnja 2019. svečanim programom i dodjelom godišnje nagrade "Nikola Tesla – Genij" za budućnost obilježeni su Dan Nikole Tesle - dan znanosti, tehnologije i inovacija i 163. obljetnica rođenja Nikole Tesle.  
Desetu godinu zaredom dodijeljena je i godišnja nagrada "Nikola Tesla – Genij za budućnost" u tri kategorije. U kategoriji Kviza znanja iz fizike i općeg znanja o Nikoli Tesli nagrada je pripala Antonu Kontiću, studentu Fakulteta elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu. U kategoriji Kreativnoga i inovativnoga proizvoda i suvenira inspiriranog Teslinim izumima nagradu za inovaciju Bionička šaka dobio Davor Širinić, student Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Na prigodnoj svečanosti nagradu je preuzeo mentor rada prof. dr. sc. Željko Šitum.

U kategoriji Teslinoga proširenog djelovanja dobila je tvrtka Recro Topusko za projekt Recro bike servis. Okupljenim uglednicima iz znanstvenoga i društvenoga života Hrvatske i predstavnicima veleposlanstava akreditiranih u Republici Hrvatskoj prigodnim govorima obratili su se, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Tome Antičić, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Ivica Lovrić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković dr. sc. David Matthew Smith, izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj mr. sc. Andrea Doko Jelušić, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske Ivan Bračić i predsjednica Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost Dragica Mihajlović. Više o trodnevnom obilježavanju Teslinog rođendana i njegova Dana možete vidjeti OVDJE.

Prof. dr. sc. Mislavu Grgiću dodijeljeno odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

pon, 2019-07-15 01:30
Povodom obilježavanja Dana državnosti, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uručila je 27. lipnja 2019. niz priznanja za posebne zasluge istaknutim pojedincima iz različitih područja javnog djelovanja. Jedan od dobitnika priznanja je i bivši dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva i redoviti član HATZ-a prof. dr. sc. Mislav Grgić. Prof. Grgiću uručeno je odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanstveni rad, popularizaciju znanosti i privlačenje međunarodnih projekata. Predsjednica Grabar-Kitarović čestitala je svim dobitnicima i naglasila kako vjeruje da će ova priznanja svima biti dodatna motivacija za nove uspjehe u daljnjem radu.

Početak radova na objektu 215 u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u sklopu provedbe projekta HR-ZOO

čet, 2019-07-11 12:07
Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 9. srpnja 2019. godine predstavljen je strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) koji se izvodi u razdoblju 2018.-2021., a financira se sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj čija ukupna vrijednost iznosi 196,8 milijuna kuna. Svrha i glavni cilj projekta je izgradnja računalnoga i podatkovnoga oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, a doprinijet će povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. Svim će institucijama i pojedincima iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja osigurati dugoročno dovoljne, pouzdane i održive informacijske i komunikacijske (IKT) resurse. Korištenje zajedničkih nacionalnih resursa omogućit će značajne uštede te potaknuti kulturu dijeljenja resursa i podataka. Uspostava specijaliziranih timova vrhunsko osposobljenih stručnjaka tzv. e-znanstvenika predstavljat će novi organizacijski oblik korisničke podrške znanstvenicima i istraživačkim projektima, kako bi olakšao rad znanstvenika s vrhunskom tehnologijom koja im je na raspolaganju, a s ciljem poboljšanja kvalitete i relevantnosti samih istraživačkih aktivnosti. U današnje vrijeme sveprisutnosti velike količine podataka (Big Data) i multidisciplinarnosti, znanost i visoko obrazovanje nezamislive su bez e-infrastrukture, odnosno njenih komponenti kao što su moderno opremljeni podatkovni centri, napredni računalni sustavi i podatkovna spremišta te širokopojasne komunikacijske mreže. Nositelj projekta je Sveučilišni računarski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) koji ujedno koordinira i projektnim konzorcijem kojega još čine: Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković i CARNET. Projekt predviđa uspostavu mreže sjedišta u četiri grada: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Stranice