Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 54 min 1 sec

Potpisan Sporazum o razumijevanju između Veleposlanstva NR Kine i ALU

pet, 2018-12-14 11:16
Na Sveučilištu u Zagrebu 11. prosinca 2018. potpisan je Sporazum o razumijevanju između Veleposlanstva Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Sporazum su u ime svojih institucija potpisali savjetnik u Veleposlanstvu Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj Li Xin i dekan Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. art. Tomislav Buntak. Svečanost je započela pozdravnim govorom veleposlanika Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj Nj. E. Zhaoming Hua i rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa. Svečanom potpisivanju nazočili su prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu red. prof. art. Mladen Janjanin, prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Akademije likovnih umjetnosti izv. prof. art. Danko Friščić i dr. art. Ida Blažičko s ALU-a. Između ostaloga, na temelju potpisanoga Sporazuma o razumijevanju ostvarit će se međusobna suradnja na organizaciji izložbi profesora i studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u Veleposlanstvu NR Kine u Zagrebu. Također, potpisanim Sporazumom stvoreni su preduvjeti za razmjenu znanja o tradicionalnim i suvremenim tehnikama i primjerima dobre prakse između kineskih sveučilišta i ALU, kao i za organizaciju zajedničkih simpozija, radionica, kolegija i studija, te  ostvarivanje zajedničkih istraživačkih projekata i izložbi.

Predstavljanje projekata fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području internacionalizacije

pet, 2018-12-14 10:54
U ponedjeljak 17. prosinca 2018. u 10 sati u  auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) održat će se konferencija za novinare i predstavljanje projekata fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području internacionalizacije.

U okviru poziva UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokoga obrazovanja 12 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu dobilo je bespovratna sredstva za provedbu projekata radi poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju. Riječ je o sredstvima koja su osigurana iz Europskoga socijalnoga fonda, operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ti će se projekti provoditi u razdoblju od 12 do 36 mjeseci, a njihovi su specifični ciljevi povećanje broja združenih studija te obrazovnih i studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Većini projekata odobreno je financiranje od oko 1,7 milijuna kuna. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, konferenciji za novinare nazočit će dekani i prodekani 12 sastavnica te voditelji projekata u području internacionalizacije koji će biti predstavljeni.
Bespovratna sredstva za provedbu projekata dodijeljena su sljedećim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu:
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – Diplomski studijski program na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology
 • Stomatološki fakultet – Studij dentalne medicine na engleskome jeziku
 • Medicinski fakultet – Uvođenje novoga programa Eksperimentalne farmakologije i patologije i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija – EXPPAND
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva – Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva (FER-IN)
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet – Razvoj integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija farmacije na engleskome jeziku (Pharma 5.0)
 • Šumarski fakultet - Internacionalizacija studijskih programa „kod kuće" (InterSumfak)
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet – InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta
 • Prirodoslovno-matematički fakultet – Razvoj internacionalnoga diplomskoga sveučilišnoga studija biomedicinske matematike na PMF-u – BioMedMath
 • Tekstilno-tehnološki fakultet – Internacionalizacija doktorskoga studija Tekstilna znanost i tehnologija
 • Fakultet prometnih znanosti – LoMI – Internacionalizacijom preskačemo granice
 • Veterinarski fakultet - Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskome jeziku
 • Kineziološki fakultet – Razvoj i izvedba poslijediplomskoga specijalističkoga studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda na engleskome jeziku
S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija koje zajednički izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta, dodjela bespovratnih sredstava za provedbu tih projekata doprinijet će daljnjoj internacionalizaciji hrvatskoga sustava visokoga obrazovanja te unaprjeđenju njegove kvalitete. Također, time će se poboljšati vidljivost i ojačati promicanje hrvatskih visokih učilišta u inozemstvu kako bi se što više stranih studenata i nastavnika privuklo na studije u RH.

Preminuo počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu dr. Johann Georg Reißmüller

čet, 2018-12-13 11:31
Dr. Johann Georg Reißmüller, pravnik, publicist, bivši urednik Frankfurter Allgemeine Zeitunga i počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, preminuo je u 86. godini u Frankfurtu. Svojim pisanjem, dr. Johann Georg Reißmüller ubrzao je međunarodno priznanje Hrvatske te pomogao da njemačka i svjetska javnost spoznaju pravu istinu o stanju u bivšoj Jugoslaviji. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je počasni doktorat dr. Johannu Georgu Reißmülleru 5. travnja 1995. u području društvenih znanosti. Bio je 82. počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, a to visoko sveučilišno priznanje dodijelio mu je rektor prof. dr. sc. Marijan Šunjić. Prema izvješću Povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata iz 1995., dr. Johann Georg Reißmüller bio je „jedna od najuglednijih osoba u suvremenoj europskoj publicistici te je svojim znanstveno i moralno utemeljenim osvjetljavanjem povijesnih zbivanja u Republici Hrvatskoj i u susjednim zemljama vrlo zaslužan za upoznavanje javnosti sa složenošću problematike i s političkim i etičkim dimenzijama sukoba. Njegov je rad u svim aspektima izniman doprinos znanosti i hrvatskom društvu, svjedočanstvo istinske humanosti, prožeto dubokom etičkom odgovornošću.“ J. G. Reißmüller rođen je 1932. u češkom gradu Litomerice. Zanimanje za politička i pravna pitanja potaknula su ga da se upiše na studij pravnih znanosti na Sveučilištu u Tübingenu, koji je završio 1955. Tri godine poslije obranio je doktorski rad o granicama općega prava na slobodu u njemačkome ustavu. Težnja za političkim novinarstvom dovela ga je 1961. u uredništvo političke rubrike jednih od najstarijih i najuglednijih njemačkih novina Frankfurter Allgemein Zeitung. Uz brojne članke u FAZ-u, J. G. Reißmüller objavio je i više knjiga, među kojima i Jugoslawien – Vielvölkerstaat zwischen Ost und West, Die vergessene Hälfte. Osteuropa und wir, Der Krieg vor unserer Haustür. Hintergründe der historischen Tragödie, Die bosnische Tragödie i dr.

Na svečanosti u Hrvatskomu saboru dodijeljene državne nagrade za znanost

čet, 2018-12-13 09:08
U Hrvatskomu saboru u srijedu 12. prosinca 2018.svečano su dodijeljene državne nagrade za znanost za 2017. godinu: nagrade za životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnje nagrade za znanstvene novake. Riječ je o državnim nagradama koje se dodjeljuju za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.
Odlukom Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost za 2017. godinu, ukupno je 33 laureata (31 nagrada), a nagrade su im na svečanosti uručili predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, koji je ujedno i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost te ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak. Nagradu za životno djelo dobili su: Prof. dr. sc. Janko Herak, umirovljeni redoviti profesor s Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer
, profesorica emeritus s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i bivša rektorica Sveučilišta u Zagrebu (2002. - 2006.)
Dr. sc. Vera Garaj - Vrhovac
, umirovljena znanstvena savjetnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
Dr. sc. Josip Kovačević
, umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta za poljoprivredu u Osijeku
Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić
, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru
Prof. dr. sc. Emilio Marin
, redoviti profesor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti. Sa Sveučilišta u Zagrebu Godišnju nagradu za znanost dobili su: doc. dr. sc. Dominik Cinčić, prof. dr. sc. Igor Pažanin i izv. prof. dr. sc. Vernesa Smolčić s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, prof. dr. sc. Bojan Baletić s Arhitektonskoga fakulteta, prof. dr. sc. Igor Kuzle s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Bruno Zelić s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Marko Samardžija s Veterinarskoga fakulteta, prof. dr. sc. Blaženka Kos s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, prof. dr. sc. Davor Boban i prof. dr. sc. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti te prof. dr. sc. Krešimir Petković s Fakulteta političkih znanosti.
Nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti dobila je prof. dr. sc. Tena Perišin s Fakulteta političkih znanosti. Godišnju nagradu za znanstvene novake dobio je, između ostalih, doc. dr. sc. Igor Bogunović s Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Predsjednik Sabora čestitao je dobitnicima državnih nagrada za znanost istaknuvši u svojemu obraćanju da je nagrada koja im je dodijeljena potvrda da je prepoznat njihov znanstveni rad, doprinos unapređenju znanstvene misli, istraživanja i prakse, doprinos unapređenju profesionalnog statusa njihovih znanstvenih disciplina, ali i širenju spoznaja o hrvatskoj znanosti u nas i u svijetu, kao i u međunarodnoj stručnoj javnosti. Popis dobitnika Obrazloženja

Svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu

sri, 2018-12-12 15:55
U petak 14. prosinca 2018. u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) održat će se svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanosti će biti promovirano 18 novih doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji su doktorat stekli na sljedećih devet sastavnica: Agronomskom, Arhitektonskom, Filozofskom, Kineziološkom, Medicinskom, Prehrambeno-biotehnološkom, Stomatološkom, Fakultetu elektrotehnike i računarstva te Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Nove doktore znanosti promovirat će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras. Promocija će započeti svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana u aulu Sveučilišta, nakon čega će biti intonirana himna RH. Na svečanosti će uslijediti govor rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Nakon što kandidati izgovore tekst prisege i rektor ih proglasi doktorima znanosti, promovirani kandidati prebacit će kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime će i simbolično ući u novo i više akademsko zvanje. Uslijedit će uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanost će završiti akademskom himnom Gaudeamus igitur.

Professor emeritus Daniel Hagège 100. počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu

sri, 2018-12-12 14:52

Na današnjoj svečanosti održanoj u auli Sveučilišta u Zagrebu dodijeljen je počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu profesoru emeritusu Danielu Hagègeu sa Sveučilištu u Orléansu. Time je professor emeritus Daniel Hagège postao 100. počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu. Počasni doktorat profesoru emeritusu Danielu Hagègeu dodijelio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras na temelju izvješća Stručnoga povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata, koje je prihvatio Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 12. lipnja 2018.

Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je počasni doktorat profesoru emeritusu Danielu Hagègeu, profesoru Sveučilišta u Orléansu u Francuskoj, za iznimne doprinose razvoju znanstvenih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu, posebice u području biokemije, biologije i molekularne biotehnologije, za suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu te za njegovu afirmaciju u Europskom prostoru visokoga obrazovanja.

Stručno povjerenstvo djelovalo je u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Mrša (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednik povjerenstva, prof. dr. sc. Damir Ježek (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Marijana Krsnik Rasol, professor emerita Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Slobodan Barbarić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Višnja Besendorfer (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Svečanost dodjele počasnoga doktorata započela je uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, nakon čega je uslijedio govor promotora prof. dr. sc. Vladimira Mrše.

Nakon što je rektor proglasio profesora emeritusa Daniela Hagègea počasnim doktorom Sveučilišta u Zagrebu, profesor Hagège upisao se u Knjigu počasnih doktora te se obratio uzvanicima u auli. Svečanost dodjele počasnoga doktorata Sveučilišta u Zagrebu završila je akademskom himnom Gaudeamus igitur.

Uz prorektore, dekane i prodekane Sveučilišta u Zagrebu, svečanoj dodjeli počasnoga doktorata profesoru emeritusu Danielu Hagègeu nazočili su brojni profesori i studenti te drugi visoki uzvanici.

U glazbenom dijelu programa sudjelovali su studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Dodjela počasnoga doktorata Sveučilišta u Zagrebu profesoru emeritusu Danielu Hagègeu

uto, 2018-12-11 09:48

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje počasni doktorat profesoru emeritusu Danielu Hagègeu, profesoru Sveučilišta u Orléansu u Francuskoj, za iznimne doprinose razvoju znanstvenih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu, posebice u području biokemije, biologije i molekularne biotehnologije, za suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu te za njegovu afirmaciju u Europskom prostoru visokoga obrazovanja.


Svečana dodjela će se održati u srijedu 12. prosinca 2018. u 11 sati u auli SVeučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14).

Počasni doktorat profesoru emeritusu Danielu Hagègeu dodijelit će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras na temelju izvješća Stručnoga povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata, koje je prihvatio Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 12. lipnja 2018.

Stručno povjerenstvo djelovalo je u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Mrša (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednik povjerenstva, prof. dr. sc. Damir Ježek (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Marijana Krsnik Rasol, professor emerita Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Slobodan Barbarić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Višnja Besendorfer (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Svečanost dodjele počasnoga doktorata započet će uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, nakon čega će uslijediti govor promotora prof. dr. sc. Vladimira Mrše.

Nakon što rektor proglasi profesora emeritusa Daniela Hagègea počasnim doktorom Sveučilišta u Zagrebu, profesor Hagège upisat će se u Knjigu počasnih doktora te se obratiti uzvanicima u auli. Svečanost dodjele počasnoga doktorata Sveučilišta u Zagrebu završit će akademskom himnom Gaudeamus igitur.

Uz prorektore, dekane i prodekane Sveučilišta u Zagrebu, očekuje se da će svečanoj dodjeli počasnoga doktorata profesoru emeritusu Danielu Hagègeu  nazočiti brojni profesori i studenti te drugi visoki uzvanici.

Sveučilišni dan međunarodne suradnje

pon, 2018-12-10 15:33
U petak 14. prosinca 2018. na Sveučilištu u Zagrebu (Ulica kralja Zvonimira 8) održat će se Sveučilišni dan međunarodne suradnje u organizaciji Središnjega ureda za međunarodnu suradnju uz sudjelovanje prodekana za međunarodnu suradnju, ECTS koordinatora i kontakata za međunarodnu suradnju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Odbora za znanost i međunarodnu suradnju, Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti te Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti. Teme tradicionalnoga godišnjeg sastanka bit će Erasmus+ projekti mobilnosti (KA103 i KA107) te ostale mogućnosti razmjene studenata i nastavnika, kao i ostale aktivnosti Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju. Studentska udruga Erasmus Student Network Zagreb predstavit će svoje aktivnosti, a sudionici mobilnosti (nastavno i nenastavno osoblje) podijelit će s prisutnima svoja iskustva sudjelovanja u programima koje administrira Središnji ured za međunarodnu suradnju. PROGRAM

Izaslanstvo Sveučilišta u Mainzu posjetilo Sveučilište u Zagrebu

pet, 2018-12-07 16:22
Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. Branka Roščić primili su u petak 7. prosinca 2018. u posjet izaslanstvo Sveučilišta u Mainzu koju je predvodio posebni savjetnik za partnerstvo sa Sveučilištem u Zagrebu, profesor Werner E. G. Müller.   Kao dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti profesor Müller od 1998. aktivno sudjeluje u znanstvenom životu Hrvatske zbog čega je dobio i nagradu Spiridion Brusina za poseban doprinos razvoju prirodnih znanosti u Hrvatskoj. Nakon održanoga predavanja u HAZU-u bio je u posjetu Sveučilištu kako bi s domaćinima razgovarao o proširenju suradnje u području posebnih programa za studente, povezivanju znanstvenika radom na zajedničkim istraživačkim projektima i mogućnostima za suradnjom na području obrazovanja učitelja u europskom okviru. Suradnja dvaju sveučilišta počela je sklapanjem sporazuma 1975. i od tada traje neprekidno, što zajedno s činjenicom povezivanja dvaju gradova prijatelja - Mainza i Zagreba, čije prijateljstvo traje i dulje, od 1967. - svjedoči o uskoj povezanosti. Sastanku su prisustvovali i predstavnik Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu profesor Siegfried Gherman kao i kolege uvaženoga gosta prof. dr. sc. Xiaohong Wang i prof. dr. sc. Renato Batel.  

Otvorene prijave za članove studentskih odbora

pet, 2018-12-07 13:08
Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskoga centra. Pozivamo sve zainteresirane stanovnike studentskih domova da se jave putem e-pošte na studentski.zbor@gmail.com kako bi u suradnji sa Studentskim zborom i Studentskim Centrom unaprijedili život u svom studentskom domu. Prijave su otvorene do petka 14. prosinca 2018. do 12 sati. Za prijavu je potrebno navesti: ime i prezime, broj mobitela, studij i ime studentskoga doma u kojem ste smješteni. Prijava treba sadržavati životopis i motivacijsko pismo. Članovi odbora mogu biti samo studenti smješteni u tom studentskom domu. Odbori imaju sedam članova, a mandat im je godinu dana. U slučaju prijave većega broja studenata od propisanoga, Predsjedništvo Studentskog zbora će obaviti razgovor sa svim prijavljenima kako bi izabrali potrebnih sedam. Moguće se prijaviti za sljedeće Odbore:
 1. Studentski odbor Stjepan Radić
 2. Studentski odbor Cvjetno naselje
 3. Studentski odbor dr. Ante Starčević
 4. Studentski odbor Lašćina
Prava i dužnosti članova su propisana čl. 9 Pravilnika o studentskim odborima (istraživati problematiku koja se tiče života u studentskom domu te predlagati mjere za unaprjeđenje standarda života u studentskom domu).

Predstavljanje Hrvatske tehničke enciklopedije u auli 10. prosinca

pet, 2018-12-07 12:41
U auli Sveučilišta u Zagrebu, u ponedjeljak 10. prosinca 2018. u 12 sati, svečano će biti predstavljena Hrvatska tehnička enciklopedija (1. svezak). Predstavljanje organizira Leksikografski zavod Miroslav Krleža u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te Akademijom tehničkih znanosti u povodu 100. obljetnice osnutka Tehničke visoke škole. O tehnici u Hrvatskoj, ulozi Tehničke visoke škole u njezinu razvoju te o Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji na predstavljanju će govoriti glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža dr. sc. Antun Vujić, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić, predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Vladimir Andročec, prof. dr. sc. Mislav Grgić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i glavni urednik Hrvatske tehničke enciklopedije dr. sc. Zdenko Jecić.

Održana tribina u povodu 100. međunarodnoga priznanja za inovacije sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu

sri, 2018-12-05 13:18
U utorak 4. prosinca 2018. u auli Sveučilišta u Zagrebu održana je tribina pod nazivom Inovacije, treća misija Sveučilišta. Tribina je organizirana u povodu osvajanja 100. priznanja za inovacije koje su sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene na međunarodnim izložbama i sajmovima inovacija. Tribinu su zajednički organizirali Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te Vijeće za tehnološki razvoj HAZU, u partnerstvu s Udrugom inovatora Hrvatske. Program je započeo uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i akademika Slobodana Vukičevića u ime predsjednika HAZU akademika Zvonka Kusića, nakon čega su uslijedila uvodna izlaganja. Gospodin Bruno Radojica iz Sektora za inovacijsku politiku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održao je izlaganje pod nazivom Inovacije i gospodarski razvoj, a prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga govorio je o inovacijama na Sveučilištu u Zagrebu. Na tribini su uslijedila predstavljanja dviju inovacija Sveučilišta u Zagrebu koje su nedavno nagrađene u Las Vegasu (SAD). Riječ je o projektu RUCONBAR - apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke s recikliranom gumom Građevinskoga fakulteta, koji je predstavio dekan prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, te o  projektu Primjena RFID tehnologije za automatsko ažuriranje baze podataka prometnih znakova Fakulteta prometnih znanosti, koji je predstavio dekan prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić. Uslijedila je rasprava sudionika. Tribinom koja se održava u povodu osvajanja 100. priznanja za inovacije na međunarodnim izložbama i sajmovima inovacija Sveučilište u Zagrebu želi predstaviti inovacijski potencijal svojih sastavnica. Također, cilj je i pokazati da dobra suradnja između fakulteta i gospodarske zajednice može rezultirati stvaranjem vrlo uspješnih proizvoda te uspješnih ostvarenja na međunarodnoj razini. Sveučilište u Zagrebu potiče i druge zainteresirane da se uključe u partnerski odnos sa Sveučilištem u stvaranju inovativnih proizvoda. U tom smislu, tribina Inovacije, treća misija Sveučilišta prigoda je da se raspravi i o poboljšanju modela tih oblika međusobne suradnje.

Službeno predstavljanje EIT CLIMATE-KIC HUB Hrvatska

sri, 2018-12-05 11:40

U auli Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 13. prosinca 2018. u 11 sati održat će se službeno predstavljanje EIT Climate-KIC Hub Hrvatska. Riječ je o konzorciju kojega čini osam organizacija (Zagrebački inovacijski centar, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, Terra Hub, Zelena energetska zadruga, Mreža znanja i Impact Hub Zagreb), a glavni je cilj promicati i uspostaviti gospodarstvo koje je svjesno svih učinaka i izazova klimatskih promjena te odgovorno djeluje i radi na inovativnim rješenjima, posluje i gradi sustavne promjene u ekosustavu, koji uključuje sve sektore i razine društva.

EIT Climate-KIC Hub Hrvatska je kontakt-točka za organizacije iz svih sektora: poduzetničkoga i gospodarskoga, gradova i javnoga sektora, visokoga školstva, sveučilišta i istraživačkih centara, te će pružati potporu u dijeljenu znanja i iskustava, integriranju različitih znanja i ubrzanju puta inovativnih rješenja iz laboratorija prema tržištu.

Climate-KIC Hub dio je Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation Scheme, EIT RIS).

EIT Climate-KIC europska je mreža organizacija znanja i inovacija koje rade na akceleraciji tranzicije prema naprednom, inkluzivnom društvu, otpornom na klimatske promjene, temeljenom na cirkularnoj ekonomiji i gospodarstvu bez emisija ugljika. To je najveća mreža javno-privatnoga partnerstva s više od 300 organizacija – sveučilišta, istraživačkih instituta, gradova, regija, tvrtki, nevladinih i drugih organizacija koje rade na inovativnim rješenjima kako bi se smanjile emisije ugljika.

Rok za prijavu: 11. prosinca 2018. do 12 sati.

Više možete saznati OVDJE.

Rudari ophodari posjetili Sveučilište u Zagrebu

sri, 2018-12-05 08:54
Rektor prof. dr. sc. Damir Boras i prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga primili su u utorak 4. prosinca 2018. ophodare - brucoše koji se primaju u rudarski stalež s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u pratnji predstavnika Udruge Sretno! i predstavnika Fakulteta.


Svake godine, na blagdan ili uoči blagdana Sv. Barbare, zaštitnice rudara i opasnih zanimanja, kada se obilježava i Dan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ophodari dolaze u posjet rektoru kako bi iskazali svoju zrelost i pripadnost akademskoj zajednici. Tom prigodom, ispred Rektorata svake godine otpjevaju akademsku himnu Gaudeamus igitur, a tijekom prijama prigodne rudarske pjesme.

U petak 7. prosinca 2018. održat će se i 33. tradicionalna manifestacija pod nazivom Skok preko kože pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Riječ je o događanju koji se održava svake dvije godine i simbolizira ulazak u rudarsku branšu.

 

 

Interaktivna radionica: Intelektualno vlasništvo u novinarstvu

uto, 2018-12-04 13:50
U Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb) u petak 7. prosinca 2018. u 12 sati izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković održat će interaktivnu radionicu pod nazivom "Intelektualno vlasništvo u novinarstvu". Organizatori radionice su Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo, Zebra komunikacije d. o. o. i Hrvatsko novinarsko društvo. Program:
12.00 - 12.45 – predavanje Intelektualno vlasništvo u novinarstvu
12.45 - 13.15 – rasprava
13.15 - 14.00 – druženje uz domjenak O predavačici
Dr. sc. Romana Matanovac Vučković je izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnoga fakulteta i voditeljica specijalističkoga interdisciplinarnoga poslijediplomskog studija Intelektualno vlasništvo na Sveučilištu u Zagrebu. Dopredsjednica je Hrvatskoga društva za autorsko pravo i posebna savjetnica ministrice kulture u Vladi Republike Hrvatske dr. sc. Nine Obuljen Koržinek, te surađuje kao međunarodni ekspert u području autorskoga prava sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO). Angažirana je na više projekata na Sveučilištu u Zagrebu koji se odnose se transfer tehnologije i intelektualno vlasništvo. O radionici
Radionica će obuhvatiti tematiku intelektualnoga vlasništva u novinarstvu, posebno pitanja koja se tiču zaštite novinara - autora i novinarskih djela kao autorskih djela. Obradit će se i digitalno korištenje intelektualnih tvorevina u novinskom izdavaštvu. Ukazat će se na odnos autorskoga prava i cenzure. Posebno će se obraditi i iznimno aktualna i zanimljiva tema o europskoj Direktivi o autorskim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu s naglaskom na „kontroverznim“ člancima 11. i 13. Radionica je besplatna za sve članove Hrvatskoga novinarskog društva.

XXIII. Međureligijski koncert

pon, 2018-12-03 11:11
XXIII. Međureligijski koncert održat će se u Hrvatskom glazbenom zavodu u četvrtak 6. prosinca 2018. s početkom u 20 sati. Organizator je Sveučilište u Zagrebu s programom Universitas Cantat.     U molitvenom dijelu sudjeluju Rimokatolička crkva, Srpska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna crkva, Hrvatska starokatolička crkva, Islamska vjerska zajednica, Židovska općina Zagreb, Židovska vjerska zajednica “Beth Israel”, Savez baptističkih crkava, Grkokatolička crkva i Evangelička crkva. U glazbenom dijelu sudjeluju:

Ćirilo-Metodov kor u muškom sastavu Grkokatoličke crkve (dirigent Igor Kos)
Zbor Srednje škole Čakovec Saveza baptističkih crkava u RH (dirigentica Petra Horvat)
Mislav Vudjan na violini Hrvatske starokatoličke crkve
Pjevački zbor Mihael Montiljo židovske vjerske zajednice Beth Israel Zagreb (dirigent Miroslav Salopek)
Dječji zbor Preobraženjske crkve u Zagrebu Srpske pravoslavne crkve
Collegium pro musica sacra Zagreb (dirigent Tihomir Prša, umjetnička voditeljica s. Cecilija Pleša)
Zbor Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (dirigentica Ana Benković)
Mješoviti pjevački zbor Židovske općine Zagreb “Lira“ (dirigent Robert Homen)
Ulaz je besplatan, no potrebno je podići ulaznice na blagajni radi bolje organizacije događanja.

Šumarski fakultet postao vlasnikom nekretnine na Rabu u kojoj održava terensku nastavu

pon, 2018-12-03 10:16
U petak, 30 . studenoga potpisan je kupoprodajni ugovor Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s Ministarstvom državne imovine Republike Hrvatske te je tako Fakultet postao vlasnikom nekretnine na otoku Rabu koju je i dosad koristio za održavanje praktične terenske nastave za studente. Riječ je o nekretnini površine 1.392 četvornih metara, smještenoj u uvali Sveta Mara na otoku Rabu u šumskom predjelu Kalifrontu, najvećem kompleksu šuma hrasta crnike na kršu na području Sredozemlja. Potpisom ovoga ugovora, u vrijednosti 1.640.000,00 milijuna kuna, riješeni su imovinsko-pravni odnosi nad objektom i pripadajućim zemljištem te su otvorene mogućnosti daljnjih ulaganja Fakulteta u kompleks s ciljem poboljšanja kvalitete boravka za studente i profesore te unapređenja nastavnog, stručnoga i znanstvenoistraživačkoga rada. Na svečanom potpisivanju u Vijećnici Šumarskog fakulteta okupljenima su se obratili doc. dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine, red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. „Praktična terenska nastava razlog je zbog kojeg mnogi naši studenti odabiru upravo Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i razvojna strategija nove Uprave Fakulteta usmjerena je, između ostalog, i na neprestano podizanje njezine kvalitete. Iz tog smo razloga izrazito zahvalni Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu državne imovine što su pokazali razumijevanje i omogućili nam da postanemo vlasnikom nekretnine na lokaciji na kojoj se naša terenska nastava kontinuirano održava već punih 96 godina. Daljnja ulaganja na nekretnini podići će razinu kvalitete nastave te će studentima i nastavnicima omogućiti još kvalitetniji i ugodniji boravak na terenskoj nastavi, a sve na dobrobit šumarske i drvnotehnološke struke, ali i gospodarske budućnosti Republike Hrvatske“, izjavio je prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. „Terenska nastava Šumarskog fakulteta svijetli je primjer pripreme studenata još tijekom studija na aktivnosti i poslove koje će obavljati nakon njegovog završetka, stoga sam osobito zadovoljan što je Fakultetu omogućeno da postane vlasnik objekta u svrhu znanstvenog rada i istraživanja, odnosno sveopćeg boljitka. Nadam se da će ta praksa potaknuti i ostale sveučilišne sastavnice na slične prakse i inicijative“, izjavio je red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu, obraćajući se u ime prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu. „Ovaj je ugovor više od ugovora jer je u ulozi stvarnog života – rasta u znanju i osposobljavanja za život. Ova je imovina namijenjena onima koje mi stariji zovemo budućnost – studentima Šumarskog fakulteta. U ovom inkubatoru praktične i terenske nastave stvarat će se daljnji znanstveno-istraživački radovi za nove dragocjene spoznaje i tehnološke iskorake hrvatske šumarske i drvne industrije“, zaključio je doc. dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine.

Red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu

Objekt koji se trenutno nalazi na zemljištu

Objekt na Rabu jedan je od pet nastavno-pokusnih šumskih objekata raspoređenih u najvažnijim klimatsko-zonskim šumskim vegetacijskim zajednicama diljem Hrvatske na kojima se odvija praktična terenska nastava i znanstveno-istraživački rad studenata i nastavnika Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prva terenska nastava studenata Fakulteta na otoku Rabu održana je daleke 1923. godine i ta je tradicija njegovana do danas te predstavlja jedinstvenu mogućnost za studente da primijene stečena teorijska znanja u praksi, steknu nova prijateljstva i bolje upoznaju različite krajeve Republike Hrvatske. Nakon što je nekretnina na Rabu postala vlasništvo Šumarskog fakulteta, planiraju se daljnja ulaganja koja će obuhvatiti rješavanje opskrbe vodom i električnom energijom te podizanje standarda smještaja.

Dogovoreno potpisivanje sporazuma o suradnji na projektu izgradnje studentskoga doma u Petrinji

čet, 2018-11-29 13:11
U četvrtak 29. studenoga 2018. na Sveučilištu u Zagrebu održan je sastanak rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa sa županom Sisačko-moslavačke županije Ivom Žinićem, njegovim zamjenikom doc. dr. sc. Romanom Posavcem, pročelnikom upravnoga odjela za prosvjetu, kulturu i šport Darjanom Vlahovom i ravnateljem Studentskoga centra Sisak Božanom Šutalom.   Sa Sveučilišta u Zagrebu sastanku su nazočili: prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije, pomoćnica rektora prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić i prodekan za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta Učiteljskoga fakulteta (Petrinja) izv. prof. dr. sc. Marko Badrić. Na zajedničkom sastanku dogovoreno je potpisivanje sporazuma o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sisačko-moslavačke županije na projektu izgradnje studentskoga doma u Petrinji.

Tribina u povodu 100. međunarodnoga priznanja za inovacije sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu

čet, 2018-11-29 11:24
U utorak 4. prosinca 2018. u 9.30 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se tribina pod nazivom Inovacije, treća misija Sveučilišta. Tribina se organizira u povodu osvajanja 100. priznanja za inovacije koje su sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene na međunarodnim izložbama i sajmovima inovacija. Tribinu zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te Vijeće za tehnološki razvoj HAZU, u partnerstvu s Udrugom inovatora Hrvatske. Tribina će započeti uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Zvonka Kusića, nakon čega će uslijediti uvodna izlaganja. Bruno Radojica iz Sektora za inovacijsku politiku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održat će izlaganje pod nazivom Inovacije i gospodarski razvoj, a prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga govorit će o inovacijama na Sveučilištu u Zagrebu. Na tribini će uslijediti predstavljanje dviju inovacija Sveučilišta u Zagrebu koje su nedavno nagrađene u Las Vegasu (SAD). Riječ je o projektu RUCONBAR - apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke s recikliranom gumom Građevinskoga fakulteta, koji će predstaviti dekan prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, te o  projektu Primjena RFID tehnologije za automatsko ažuriranje baze podataka prometnih znakova Fakulteta prometnih znanosti, koji će predstaviti dekan prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić. Uslijedit će rasprava sudionika. Tribinom koja se održava u povodu osvajanja 100. priznanja za inovacije na međunarodnim izložbama i sajmovima inovacija Sveučilište u Zagrebu želi predstaviti inovacijski potencijal svojih sastavnica. Također, cilj je i pokazati da dobra suradnja između fakulteta i gospodarske zajednice može rezultirati stvaranjem vrlo uspješnih proizvoda te uspješnih ostvarenja na međunarodnoj razini. Sveučilište u Zagrebu potiče i druge zainteresirane da se uključe u partnerski odnos sa Sveučilištem u stvaranju inovativnih proizvoda. U tom smislu, tribina Inovacije, treća misija Sveučilišta prigoda je da se raspravi i o poboljšanju modela tih oblika međusobne suradnje. Tribina Inovacije, treća misija Sveučilišta 24. je skup koji se organizira u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske. U okviru tribine održan je niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica radi poticanja i popularizacije ideje o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga gospodarstva koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj.

Objavljen natječaj za program 'Povezivanje znanstvenika' za potporu 'Stjecanje iskustva' (2A)

sri, 2018-11-28 09:06
Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" objavljuje natječaj za potporu pod nazivom "Stjecanje iskustva" u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika“, otvorenoga do petka 1. veljače 2019. Program nudi potpore mladim ili iskusnijim znanstvenicima i stručnjacima, bilo iz domovine ili dijaspore, za posjete vrsnim institucijama u inozemstvu ili za posjete Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj. Program podupire pokretljivost znanstvenika i stručnjaka kako bi se stvorile nove vrijednosti za hrvatsku znanost, tehnologiju i gospodarstvo. Cilj je potpore dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini. Novčana sredstva koja su na raspolaganju za program „Povezivanje znanstvenika“, za potporu „Stjecanje iskustva“, iznose  800 tisuća kuna. Konačni iznos dodijeljenih sredstava u ovom natječaju u 2019. ovisit će o kvaliteti zaprimljenih projektnih prijedloga. Trajanje predloženih projekata može biti najmanje 31 dan, a najviše 6 mjeseci, dok pojedinačna potpora može iznositi najviše 74 tisuće kuna. Tko se može prijaviti?
Talentirani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te su stekli doktorat znanosti najkasnije 10 godina od datuma otvaranja natječaja. Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda, a svi upiti mogu se poslati u Tajništvo Fonda na elektroničku poštu: ured@ukf.hr, telefon +385 1 23 52 685 ili adresu: Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja', Ilica 24, 10000 Zagreb.

Call for proposals for Connectivity Program, Gaining Experience Grant (2A)

  Unity through Knowledge Fund announces Call for proposals for the Gaining Experience Grant within Connectivity Program, which will be open until Friday, 1st of February 2019. The program provides support for young or more experienced scientists and experts from either homeland or diaspora, for the visits to the prominent institutions abroad or for visits to Republic of Croatia with a goal to improve science and technology in Croatia. Program supports the mobility of scientists and experts to create new values for Croatian science, technology and economy. The objective of the Gaining Experience Grant is to open opportunities for outstanding young scientists and professionals from Croatia to visit the excellent research and development facilities abroad in order to establish cooperation and/or acquire new skills necessary for advancing S&T competitiveness in Croatia. Total amount foreseen for the Connectivity Program, Gaining Experience Grant equals 800 000 HRK. Total amount of funds awarded in this Call for proposals in the year 2019 will depend on the quality of the project proposals. Proposed projects are to last for a minimum period of 31 days and a maximum of 6 months. Who can apply: Talented scientists, who live and work in Croatia and have obtained a PhD up to 10 years from the date of opening of this Call for proposals. Detailed information about the Call can be found at Fund's web site and all inquiries should be addressed to the UKF Secretariat at the Unity through Knowledge Fund, e-mail: office@ukf.hr; phone: +385 1 23 52 685; address: UKF, Ilica 24, HR-10000 Zagreb, Croatia.

Stranice