50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 3 hours 28 min

Odobrena i potpisana nova Erasmus "Povelja u visokom obrazovanju" za Sveučilište u Zagrebu za razdoblje 2021. - 2027.

sri, 2021-03-17 13:47
Izvršna Agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) obavijestila je o rezultatima poziva za dodjelu Erasmus "Povelje u visokom obrazovanju" (Erasmus Charter for Higher Education “ECHE” ) za 2020. godinu. Prijedlog i prijava Sveučilišta u Zagrebu za novu Erasmus "Povelju u visokom obrazovanju" prihvaćeni su s maksimalnim brojem bodova. Potpisanu Erasmus "Povelju" za Sveučilište u Zagrebu možete pronaći ovdje. Erasmus "Povelja" predstavlja okvir za kvalitetnu provedbu svih Erasmus+ aktivnosti. Temeljem "Povelje", koja je preduvjet, Sveučilište u Zagrebu će u narednom razdoblju od 7 godina moći prijavljivati projekte i sudjelovati u svim aktivnostima novoga ciklusa Erasmus+ programa. "Povelja" vrijedi za ukupno razdoblje programa 2021. - 2027., uz uvjet zadovoljavajuće provedbe i uspješnosti projekata te poštivanje načela Povelje. Važno je napomenuti da ona samostalno ne znači automatsku dodjelu financijskih sredstava. Visoka učilišta kojima je dodijeljena ova Povelja obvezuju se na daljnju internacionalizaciju ustanove i pridonošenje ciljevima Europskoga prostora obrazovanja. Osnovna načela Povelje imaju za cilj ojačati kvalitetnu provedbu mobilnosti studenata i osoblja (nastavnoga i nenastavnoga), razvijati kvalitetna partnerstva s inozemnim visokim učilištima i ustanovama sukladno svojim strategijama internacionalizacije, promicati mogućnosti za pojedince u nepovoljnom položaju, provedbu načela nediskriminacije i jednakog pristupa te razvijati transnacionalne aktivnosti podučavanja. Dodatno, za novo programsko razdoblje, "Povelja" ističe provedbu kombiniranih (blended) mobilnosti, automatskoga priznavanja ishoda mobilnosti, “digitalizaciju” Erasmusa te uvođenje građanske uključenosti i ekološke prihvatljivosti u projektne aktivnosti. Liste odobrenih ECHE nositelja za 2020. možete pronaći na sljedećim poveznicama: POVEZNICA 1 POVEZNICA 2 Više informacija o ECHE smjernicama možete pronaći OVDJE.

Srce: novi "online" tečaj za pripremu nastavnika za rad u virtualnom okruženju

sri, 2021-03-17 11:51
Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskog centra (Srce) pripremio je novi online tečaj naziva „Digitalne kompetencije nastavnika u obrazovanju“. Cilj je tečaja upoznati nastavnike s digitalnim kompetencijama koje su im potrebne za rad u virtualnom okruženju koji se danas odvija uz svakodnevnu primjenu digitalnih tehnologija. U okviru tečaja nastavnici će se upoznati s pojmom digitalne kompetencije, dobiti informaciju o okvirima za digitalne kompetencije i saznati kako napraviti samoprovjeru svojih digitalnih kompetencija. Tečaj je dostupan putem sustava za online tečajeve Centra za e-učenje, a pristupiti mu se može nakon prijave elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Tečaju se može pristupati vremenski neograničeno, tempom koji nastavniku najbolje odgovara.

Diseminacijska konferencija projekta "Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)"

čet, 2021-03-11 11:34
On-line diseminacijska konferencija projekta Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "KK.01.1.1.02.0024 Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkoga centra za tekstil (MI-TSRC)" održat će se u utorak 16. ožujka 2021. u 11 sati. Tekstilno-tehnološki fakultet jedina je znanstveno-istraživačka i nastavna institucija u RH u polju tekstilne tehnologije. Ovim je projektom Fakultet rekonstruirao postojeću infrastrukturu Centra obnovivši zgradu i kroz nabavu laboratorijske i znanstveno-istraživačke opreme u svrhu poboljšanja uvjeta rada, ali i proširenja područja rada otvaranjem novih pravaca istraživanja. Novi pravci usmjereni su na prioritete Strategije pametne specijalizacije (S3): održivi razvoj i bio-gospodarstvo, s naglaskom na ključne razvojne tehnologije (KET), odnosno napredne materijale i napredne tehnologije. Zgrada na lokaciji u Savskoj obnovljena je i opremljena najsuvremenijom istraživačkom opremom, a sve u svrhu stvaranja kapaciteta potrebnih za vrhunska istraživanja naprednih materijala i naprednih tehnologija kao i inovacija s primjenom u gospodarstvu, prvenstveno u sektoru tekstila i kože (T/K) ali i automobilskom, obrambenom i drvno-prerađivačkom sektoru te kreativnim i kulturnim industrijama.  Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Sandrom Bischof, financiran je europskim novcem, a trajao je od svibnja 2018. do ožujka 2021. POVEZNICA NA KONFERENCIJU

Na FER-u postavljena brza punionica za električna vozila

čet, 2021-03-11 10:59
Početkom ožujka 2021. godine puštena je u pogon prva brza punionica za električna vozila na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Punionica je nabavljena u sklopu znanstveno-istraživačkoga projekta "FLEXIBASE - Fleksibilnost mikromreža s visokim udjelom pretvarača" iz Programa "Znanstvena suradnja" Hrvatske zaklade za znanost.

"Punionica je dio mikromreže SmartGrid Laba na FER-u, koja se sastoji od distribuiranih izvora fleksibilnosti temeljenih na pretvaračima. Na njoj će se testirati upravljački algoritmi razvijeni u svrhu optimizacije pogona mikromreže i zadržavanja njezine stabilnosti prilikom prelaska u otočni rad, odnosno odvajanja od distribucijske elektroenergetske mreže", pojasnio je voditelj projekta FLEXIBASE izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić.

Na povezivanju e-punionice i upravljačkoga sustava SmartGrid Laba sudjelovali su brojni istraživači sa Zavoda za visoki napon i energetiku, kao i članovi projektnoga tima. Korištenje punionice besplatno je za djelatnike FER-a.

O projektu FLEXIBASE

Integracijom brzih punionica električnih vozila, baterijskih spremnika energije, fotonaponskih panela i istosmjernih tereta, povećava se količina mikromreža s visokim udjelom AC/DC pretvarača. Projekt FLEXIBASE usmjeren je na algoritme upravljanja i zaštite u takvim mikromrežama te na njihovu interakciju s distribucijskim sustavom i tržišnim sudionicima u svrhu monetizacije fleksibilnosti i upravljivosti koje mikromreže s visokim udjelom pretvarača posjeduju.

Doprinos ovog projekta leži u razvoju pojedinačnih modela, kao i njihovoj integraciji i verifikaciji koristeći kompjuterske simulacije te laboratorijsko testiranje. Iako znanstvena i tehnička zajednica ulažu značajne napore u istraživanja vezana uz mikromreže, niti jedan prethodno provedeni projekt ili projekt u tijeku ne povezuje upravljanje i sheme zaštite s algoritmima optimalnog pogona mikromreže čiji su glavni rezultati ponude za kupnju/prodaju električne energije i nuđenje energetske fleksibilnosti. Nadalje, ovaj projekt rješava i problem otpornosti mikromreže na vanjske kvarove prilikom određivanja njenog optimalnog pogona. Jedan od doprinosa projekta je i podizanje razine svijesti o okolišnim problemima te o važnosti zadovoljenja budućih potreba i izazova koji se predviđaju u energetskim sustavima.

Voditelj projekta FLEXIBASE je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić sa Zavoda za visoki napon i energetiku. Projekt je započeo u listopadu 2019. godine i traje do svibnja 2023. godine.

LERU CE7 SEMINAR 2021: Otvorena znanost – prijelaz na Viziju 2030. i budućnost sveučilišta / Open Science - A Transition to the 2030 Vision and the Future of Universities

sri, 2021-03-10 10:22
Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s Ligom europskih istraživačkih sveučilišta (LERU), organizira u ponedjeljak 12. travnja 2021. seminar o otvorenoj znanosti i  njenoj perspektivnoj budućnosti u sklopu serije "Seminari LERU CE7 skupine 2021". Cilj je seminara prikupiti poticajna gledišta i neke primjere dobre prakse u prijelazu na otvorenu znanost prema studiji Vizija 2030. i budućnost sveučilišta.

Seminar je od posebnoga interesa članicama CE7 skupine i Lige europskih istraživačkih sveučilišta, stručnjacima koji prakticiraju otvorenu znanosti, entuzijastima i kreatorima politike.

Fokus je jutarnje sjednice predstavljanje najsuvremenije otvorene znanosti, usmjerene znanju i dijeljenju iskustva u Hrvatskoj i članicama LERU CE7 skupine. Tijekom popodnevne sjednice diskutirat će se o otvorenoj znanosti s točke gledišta europske politike. Predstavnici Europske komisije i Lige europskih istraživačkih sveučilišta iznijet će svoja stajališta i dati uvod u poticajne prezentacije o holističkim pristupima sveučilišta otvorenoj znanosti te njezinoj integraciji u kontekstu nacionalne politike, kao i perspektivne vizije za 2030. godinu.

Zbog aktualnih okolnosti vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19 i ograničenja putovanja, seminar će se odvijati na daljinu. Unatoč tomu, planirano je da će se hrvatski stručni sudionici uključiti u online događaj iz Poslijediplomskoga središta Dubrovnik, osobno i u kontroliranim uvjetima, a ostali će se sudionici programu priključiti virtualno, iz udobnosti vlastitoga doma ili ureda. REZERVIRAJTE DATUM! PRIJAVITI SE MOŽETE OVDJE. _________________________________________________________________________________________ On the 12th of April 2021, the University of Zagreb from Croatia, in coordination with the League of European Research Universities (LERU) is organising a Seminar on Open Science and its forward looking future in the scope of LERU CE7 Seminar 2021 series. The seminar aims at bringing together inspiring viewpoints and some best practice examples of transition to Open Science towards its 2030 Vision and the Future of Universities. The seminar is of interest to CE7 and LERU members, the Open Science practitioners, enthusists and policymakers. The focus of the morning session is at presenting the state of the art of Open Science in Croatia and LERU CE7 members aimed at knowledge and experience sharing. The afternoon session aims at discussing the Open Science from the European policy context point of view. The representatives of the European Commission and LERU will share their views and set the scene for the inspiring presentations that will follow on the topics of the holistic approaches of Universities towards Open Science and its integration into the national policy context as well as its forward looking 2030 vision. Due to ongoing COVID-19 circumstances and the travel restrictions, this seminar will take place online. However, it has been envisioned that the high-level Croatian participants will join the online event from the Croatian Centre for the Advance Academic studies in Dubrovnik, in the controlled environment in person, while the rest of the participants will join from the comfort of their homes or offices virtually. SAVE THE DATE! REGISTRATION FORM Contact details for all questions: Anita Tregner Mlinaric - anita@euronavigator.be
Iva Budimir - ibudimir@unizg.hr             

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ZIMSKI semestar ak. god. 2021./22.

sri, 2021-03-10 09:17
Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u isključivo ZIMSKOM semestru u akademskoj godini 2021./2022.   Više možete pročitati OVDJE.

Predsjednik Zoran Milanović posjetio Metalurški fakultet u Sisku i Učiteljski fakultet Odsjek u Petrinji

uto, 2021-03-09 09:57

Povodom obilježavanja Međunarodnoga dana žena predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je 8. ožujka 2021. Metalurški fakultet u Sisku (Sveučilište u Zagrebu) gdje je održao radni sastanak s dekanicom prof. dr. sc. Zdenkom Zovko Brodarac, prodekanicom za nastavu izv. prof. dr. sc. Natalijom Dolić, prodekanicom za znanost i financije doc. dr. sc. Ivanom Ivanić te studenticama i studentima Fakulteta. Jedna od tema sastanaka bila je uloga žena u znanosti i visokoškolskom obrazovanju.

„S osobitom radošću i zadovoljstvom došao sam danas na Metalurški fakultet, dio zagrebačkoga Sveučilišta. Fakultet koji ovdje postoji već desetljećima, koji se usprkos svim promjenama kroz koje smo prošli ne da i bori“, izjavio je predsjednik Milanović nakon sastanka. Kao razlog svog dolaska naveo je obilježavanje Međunarodnoga dana žena: „Međunarodni dan žena i činjenica da su na ovom fakultetu, u Upravi, u vodstvu, isključivo žene, što je vrlo neobično s obzirom na prirodu njihove djelatnosti koja se stereotipno smatra muškom“, rekao je predsjednik Milanović dodavši da je vrlo neobično i zanimljivo da pola studenata na Metalurškom fakultetu čine studentice, žene. „U Sisku, kolijevci hrvatske metalurgije koja je prošla svoje uspone i padove, borbe za opstanak, za napredak, to znanje se čuva. Ovdje se provode i doktorski studiji u suradnji s matičnim Sveučilištem u Zagrebu, što je veliki uspjeh s obzirom na zahtjevnost i intenzitet takvih studija“, poručio je predsjednik Milanović . Za Međunarodni dan žena odabrao je posjet jednom „atipičnom kolektivu“, rekao je i dodao da je on drugačiji od ostalih. „Siguran sam da će država i ministarstvo sa svoje strane, a oni sa svoje strane, u borbi za europski novac, ovo mjesto dodatno unaprijediti, da ovo bude stvarno fakultet na koji će dolaziti studenti, ne samo iz ovog kraja nego iz svih dijelova Hrvatske“, zaključio je Predsjednik te svim građankama Hrvatske čestitao Međunarodni dan žena.   Nakon Metalurškoga fakulteta u Sisku, predsjednik Milanović posjetio je Učiteljski fakultet Odsjek u Petrinji na kojem je razgovarao s dekanom prof. dr. sc. Sinišom Opićem, prodekanom i nastavnicama Odsjeka te obišao potresom uništene zgrade Fakulteta.

Izvor teksta i fotografija: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan

Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo na Sajmu u Beču - BeSt³

pon, 2021-03-08 14:48

Od četvrtka 4. do nedjelje 7. ožujka 2021. najveći austrijski sajam rada, studija i obrazovanja BeSt³ održao se u virtualnom obliku, umjesto na lokaciji Wiener Stadthalle u Beču. Središnji ured za međunarodnu suradnju predstavljao je Sveučilište u Zagrebu koje već tradicionalno niz godina sudjeluje na ovom međunarodnom sajmu.

Posjetitelji sajma mogli su dobiti informacije iz prve ruke putem virtualnih chat kanala svakoga od izlagača četiri dana, koliko je Sajam trajao. Svaki izložbeni prostor ponudio je svojim posjetiteljima brošure nastavno na tematiku, promo-video institucije, kao i detaljnije upute o samom izlagaču. Posjetitelji su se imali priliku uključivati u online radionice, konferencije i info sesije. Na sajmu je sudjelovalo više od 250 izlagača. Više o događanju možete vidjeti OVDJE.

Poziv na radionice o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom

pon, 2021-03-08 13:46
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu organizira edukativne radionice o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju. Radionice su namijenjene koordinatorima za studente s invaliditetom, prodekanima za nastavu i studente te svim zainteresiranim nastavnicima na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Kroz edukativne radionice stječu se ključne informacije o različitim skupinama studenata s invaliditetom kao i o mogućnostima primjene različitih oblika prilagodbe studentima s invaliditetom. Tijekom ljetnog semestra ak. god. 2020./2021. planirane su sljedeće radionice:
  • "Studenti s Aspergerovim sindromom" - 25. 3. (srijeda) od 15 do 17 sati - doc. dr. sc. Jasmina Stošić
  • "Studenti s kroničnim bolestima" - 13. 4. (utorak) od 15 do 17 sati - doc. dr. sc. Damir Miholić
  • "Studenti s ADHD-om" - 27. 4. (utorak) od 15 do 17 sati - izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev
  • "Studenti s disleksijom" 5. 5. (srijeda) od 15 do 17 sati - prof. dr. sc. Mirjana Lenček
Radionicu u ožujku održat ćemo u obliku webinara putem platforme Zoom, a o načinu održavanja radionica u travnju i svibnju obavijestit ćemo vas naknadno (nadamo se mogućnosti održavanja radionica i uživo). Registrirati se možete putem obrasca za prijavu.

Započele prijave za eSTUDENT-ov najzdraviji projekt!

pon, 2021-03-08 13:06

Projekt "Mozak voli zdravo", čiji je glavni zadatak motivirati i educirati mlade ljude o zdravom načinu prehrane te poboljšanju životnih navika, i ove godine tradicionalno organizira kulinarsko natjecanje pod nazivom "Brocoola".

Prijave su otvorene od 8 do 17. ožujka 2021.

Natjecanje se održava za sve studente koji uživaju u kuhanju, kreativni su i nose u sebi natjecateljski duh. Svake godine pomno se bira glavni zadatak natjecanja, a ove godine to će biti zdrave filmske grickalice. Tko ne voli grickalice? Često su nam međuobrok, spašavaju nas od gladovanja kada žurimo i od dosade kada je film loš. Neizostavne su u vrijeme ispitnih razdoblja jer ponekad djeluju umirujuće.

Iako se grickalice smatra nezdravim namirnicama, natjecatelji ovaj put imaju priliku ispraviti taj mit i predstaviti grickalice u potpuno novom ruhu – onom zdravom, ali opet ukusnom i primamljivom. Najvažniji dio ovoga natjecanja je osmišljavanje savršenoga recepta, priprema grickalica, a cijeli je proces potrebno ovjekovječiti u obliku videa. Deset najuspješnijih natjecatelja osvojit će vrijedne nagrade. 
No, za osvajanje nagrade potrebno je prijaviti se. Za više informacija možete posjetiti službenu stranicu eSTUDENT-a gdje možete saznati više zanimljivosti o Brocooli, ali i drugim natjecanjima i aktivnostima eSTUDENTa. 

Webinar "Žene mijenjaju svijet - utjecaj žena u društvu"

pet, 2021-03-05 14:16
Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb organiziraju webinar pod nazivom "Žene mijenjaju svijet - utjecaj žena u društvu", u ponedjeljak 8. ožujka 2021. u 17 sati, putem Zoom aplikacije. Uoči Međunarodnoga dana žena održat će se online otvoreni razgovor o unaprjeđenju položaja žena, borbi za ravnopravnost, dostojanstvu žene u društvu, zaposlenosti i roditeljstvu. Uspjeh svake zajednice uvelike je mjerljiv upravo kroz uključenost i ravnopravnost žena u svim njezinim aspektima. Žene nikada nisu imale veći utjecaj na svijet, a njihove uloge redefiniraju ulogu žene i jačanje mlađih generacija žena koje će tek preuzeti vodstvo. Bit će istaknuta uspješna iskustva s ciljem motiviranja mlađih generacija u namjeri na ostvarivanje ciljeva te će se razgovarati o zastupljenosti žena na najvišim položajima. Panelistice su:
Sunčana Glavak - zastupnica u Europskom parlamentu
doc. dr. sc. Nevenka Maras - prodekanica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu
Gordana Matković - vlasnica tvrtke Educamix

Moderatorica webinara je predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena gospođa Ivana Radić. Da biste prisustvovali predavanju, potrebno je PRIJAVITI SE, a nakon prijave dobit ćete poveznicu preko koje možete interaktivno sudjelovati u predavanju.

Nagradni natječaj "Student DIGI Award 2021"

pet, 2021-03-05 11:43
I ove godine pokrenut je nagradni natječaj "Student DIGI Award 2021", kojim se biraju najbolji hrvatski mladi inovatori. Ako još niste, imate deset dana za prijavu!  
Na natječaj koji organizira Jutarnji list u suradnji s europarlamentarcem Valterom Flegom, izvjestiteljem europskoga programa "Digitalna Europa", prijaviti se mogu svi studenti i učenici srednjih škola, kao i timovi studenata i učenika koji razvijaju svoje inovativno rješenje.

Najbolji projekt i tim osvaja novčanu nagradu iz fonda od 50 tisuća kuna. Osim toga, najbolji finalisti mogu ostvariti i pravo na mentorsku podršku Zagrebačkoga inovacijskog centra (ZICER) za daljnji razvoj svoje inovacije, a deset najboljih projekata i inovatora biti će predstavljeno u tiskanom i digitalnom izdanju Jutarnjeg lista.

Na nagradni natječaj 'Student DIGI Award 2021' mogu biti prijavljena sva inovativna rješenja, aplikacije, softveri, hardveri, ostali proizvodi. Glavno preporučeno područje su digitalne transformacije, robotika, "smart city" i "smart villages" rješenja, primjene strojnoga učenja i umjetne inteligencije, a ostala preporučena područja su zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bioekonomija, moderno obrazovanje, turizam te edukacija.

Pravila nagradnoga natječaja

Prijava na natječaj

Mjesec frankofonije 2021.

sri, 2021-03-03 08:00
Mjesec frankofonije 2021., manifestacija u kojoj će Sveučilište u Zagrebu sudjelovati sa seminarom „Naše ideje za francuski u Hrvatskoj", održat će se u virtualnom obliku u četvrtak 4. ožujka, od 14 sati. Seminar je moguće pratiti putem POVEZNICE. 
Program seminara je dostupan OVDJE. Seminar je namijenjen svima onima koje zanima učenje francuskoga ili učenje na francuskom jeziku na hrvatskim sveučilištima, posebno srednjoškolcima koji će tek krenuti na studij, bez obzira govore li ili ne francuski, kao i studentima svih fakulteta. Seminar će se fokusirati na iskustva Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru te mogućnosti koje frankofonija nudi studentima tijekom njihovih jezičnih ili nejezičnih studija te dodanu vrijednost koju donosi u pogledu zapošljivosti.  Cijeli program Mjeseca frankofonije dostupan je na stranicama Francuskog instituta u Hrvatskoj ili na Facebook profilu.  

Rektor Boras u nastupni posjet primio veleposlanicu Portugala

uto, 2021-03-02 15:52
Veleposlanica Portugala Nj. E. gospođa Maria Paula Vieira Lael da Silva u utorak 2. ožujka 2021. došla je s pratnjom u svoj nastupni posjet Sveučilištu u Zagrebu.  Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić primili su u posjet veleposlanicu i njenu pratnju, gospodina Tiaga Gilaataché za kulturu i gospođu Mariju José Homemataché za obrazovanje. Tijekom sastanka razgovaralo se o mnogim zajedničkim temama, mogućnostima daljnjega razvoja suradnje i uspostavljanju novih kontakata.      

FOI Erasmus+ projekt iz poduzetništva: "Budućnost je na ženama: početak stvaranja inkluzivnih poduzetničkih ekosustava s WeRIn projektom"

uto, 2021-03-02 15:16
Službeni početni sastanak projekta "Žene poduzetnice u regionalnim uključivim poduzetničkim ekosustavima (WeRIn)" održan je virtualno 18. i 19. veljače 2021., uz prisustvo predstavnika svih 14 partnera projekta.  WeRIn je jedan od Erasmus + projekata u programu "Savezi znanja" (Knowledge Alliances), u koji je kao partner uključen Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, kao pridruženi partner iz prakse Tehnopark Varaždin, a trajat će tri godine (2021. - 2023.). FOI kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu uključen je u radne pakete "Implementacije – dizajna i razvoja WeRIn načela", "WeRIn luke znanja", a aktivno će surađivati i u ostalim radnim paketima projekta. Voditeljica projekta na Fakultetu organizacije i informatike je doc. dr. sc. Kristina Detelj. Projekt WeRIn se bavi sudjelovanjem studentica u poduzetničkom obrazovanju (EE) i na visokim učilištima (HEI) te činjenicom da one i dalje zaostaju u odnosu na svoje muške kolege. Uz to, čak i kad su sudjelovale u poduzetničkom obrazovanju, manja je vjerojatnost da će se krenuti prema ozbiljnoj poduzetničkoj karijeri nakon što diplomiraju. Nadalje, kad to učine, ove diplomirane poduzetnice slabije su uklopljene u regionalni poduzetnički ekosustav: sve manje njih sudjeluje u lokalnim programima inkubacije i akceleracije, seli se u znanstvene parkove, traži i dobiva financijska sredstva ili su aktivne članice regionalnih mreža. Mnoge se jednostavno ne osjećaju dovoljno pozvanima. S obzirom na to da studentice sada čine preko 60% studentske populacije u Europi, to znači značajan gubitak potencijalnoga poduzetničkog talenta i kapaciteta. Projekt pokušava riješiti ovaj izazov kultiviranjem uključivijih ekosustava za žene s diplomom i poduzetničkim aspiracijama. Sveobuhvatni cilj je povećati uključivost poduzetničkoga obrazovanja i programa podrške s namjerom da se poveća udio diplomiranih poduzetnica i poveća njihova razina uključenosti u regionalne poduzetničke ekosustave diljem Europe. Projekt cilja čini širok raspon skupina dionika iz akademskoga i industrijskoga spektra, što je vidljivo i iz različitih projektnih partnera koji sudjeluju: Sveučilište primijenjenih znanosti Münster (vodeći član; Njemačka), ACEEU (Njemačka), Sveučilište primijenjenih znanosti u Amsterdamu (Nizozemska), Sveučilišna industrijska inovacijska mreža (Nizozemska), FOI Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska), Tehnički institut Cork (Irska), Tehničko sveučilište u Istanbulu (Turska), Momentum Marketing Services Limited (Irska), Europski centar za žene i tehnologiju (Norveška), WESt mbH (Njemačka), Impact Hub Amsterdam, Tehnološki park Varaždin (Hrvatska), Rubicon Center (Irska) i ARI Teknokent Proje Gelistirme Planlama (Turska).

Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu

pon, 2021-03-01 10:11
Pozivaju se svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, a koji su zainteresirani obnašati dužnost studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, da se prijave i podnesu kandidaturu sukladno ovom javnom pozivu. Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta i Studentskoga zbora). Za studentskoga pravobranitelja može se kandidirati student koji zadovoljava uvjete iz čl. 17., st. 2 Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Svi zainteresirani svoje kandidature mogu poslati na e-adresu: studentski.zbor@gmail.com zaključno s 11. ožujka 2021. do 23:59 sati. Prijava treba sadržavati:
  • životopis
  • plan rada za mandatno razdoblje od godinu dana
  • dokaz o sakupljenih 60 ECTS bodova u zadnje 2 godine i potvrdu o statusu studenta 

Ljetna škola hrvatskoga jezika i hrvatske kulture za nastavnike i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore

pet, 2021-02-26 13:21
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u okviru projekta "Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori", i Udrugom Knezovi Krčki Frankopani organiziraju Ljetnu školu hrvatskoga jezika i hrvatske kulture za nastavnike i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore u gradu Krku od 26. lipnja do 3. srpnja 2021.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani nastavnici i studenti hrvatskoga jezika iz dijaspore. FACEBOOK      

Predsjednik Milanović podržao projekt "FSB Racing Team"

pet, 2021-02-26 12:52

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je članove Hrvatske studentske asocijacije strojarskih fakulteta (HSA-SF) koji su mu predstavili svoj projekt FSB Racing Team, a koji već 17 godina izrađuje trkaće bolide i sudjeluje na međunarodnim natjecanjima.

Na sastanku s predsjednikom Milanovićem sudjelovali su: predsjednik Hrvatske studentske asocijacije strojarskih fakulteta i voditelj projekta Mislav Bošnjak, glavni tajnik udruge i voditelj marketinga Bruno Dobrić, voditeljica tima Adriana Đugum i tehnički voditelj projekta električnog bolida Zvonimir Ercegovac.

Projekt FSB Racing Team jedan je od najvećih studentskih projekata u Hrvatskoj, danas broji 117 članova s različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i do sada je izradio ukupno devet bolida s kojima se uspješno natječu na međunarodnim Formula Student natjecanjima, rečeno je na sastanku. Članovi HSA-SF pohvalili su se kako su izradili i prvi električni bolid u Hrvatskoj, ali i u regiji, te da počinju s prenamjenom toga bolida u autonomno vozilo kako bi bili prvi Formula Student Team u Hrvatskoj koji će izraditi bolid bez vozača. Predstavljajući predsjedniku Milanoviću svoj rad, članovi Hrvatske studentske asocijacije strojarskih fakulteta istaknuli su kako je njihov cilj sustavno prenošenje znanja, što smatraju i najvrjednijim dijelom svoga projekta. Projekt financiraju uglavnom putem donacija i sponzorskih ugovora, a uz Fakultet strojarstva i brodogradnje koji ih podržava od samog početka, timu sponzora priključio se je i Fakultet elektrotehnike i računarstva, te preko 80 tvrtki iz Hrvatske i inozemstva koje su prepoznale potencijal projekta.  Predsjednik je dao je punu podršku projektu Hrvatske studentske asocijacije strojarskih fakulteta te im na sastanku poručio kako je važno to što rade i da se uvijek uspoređuju i natječu s najboljima.  FOTO: Ured Predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Znanstveni rad istraživača Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu preporučen od strane Američkog instituta za beton (ACI)

čet, 2021-02-25 10:32
Početkom veljače 2021. godine, Američki institut za beton (American Concrete Institute - ACI) je svojim članovima preporučio rad istraživača s Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članak pod nazivom: Non-Destructive Corrosion Inspection of Reinforced Concrete Using Ground-Penetrating Radar: A Review, objavljen je u časopisu Materials, izdavača MDPI (ISSN 1996-1944) čiji su autori Ksenija Tešić, Ana Baričević i Marijana Serdar, djelatnice Zavoda za materijale Građevinskoga fakulteta.

Preglednim radom analizirane su prednosti i izazovi pri korištenju radara za određivanje korozije armature u betonu u realnom vremenu.

Američki institut za beton vodeća je svjetska organizacija u području projektiranja i izgradnje betonskih konstrukcija, koja se bavi razvojem i pripremom normi, tehničkih preporuka i izvještaja, kao i organizacijom obrazovnih programa. Ova organizacija broji preko 30 000 članova u preko 120 zemalja, a na mjesečnoj bazi objavljuje elektronske vijesti ''ACI Concrete SmartBrief'', s izdvojenim zanimljivostima za svoje članove u području inovacija. Više možete saznati OVDJE. Članak Američkoga instituta za beton

Dvije stipendije Poslijediplomskoga sveučilišnoga specijalističkog studija "Upravljanje gradom" za polaznike iz Grada Petrinje i Grada Siska

sri, 2021-02-24 10:14
Vijeće Poslijediplomskoga sveučilišnoga specijalističkoga studija Upravljanje gradom odlučilo je dodijeliti stipendije za dvoje poslije-diplomanata iz područja pogođenih potresom, jednu polaznicu ili polaznika iz Grada Petrinje i jednu ili jednoga iz Grada Siska.

Troškovi školarina će biti u potpunosti pokriveni iz financija Studija.  Gradovi će iz redova svojih zaposlenika predložiti polaznike Studija, a oni trebaju ispunjavati uvjete koje nalaže Natječaj za V. generaciju polaznika. Tekst natječaja možete pročitati OVDJE. Više možete saznati OVDJE. Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje gradom" Sveučilišta u Zagrebu proučava aspekte gospodarenja gradom, njegovu povijest, postanak, izgradnju, funkcioniranje, transformaciju, te mjesto i ulogu grada u budućnosti. Studij je zamišljen kao inter(multi)disciplinarni specijalistički poslijediplomski studij u koji su uključeni programi iz urbane geografije i demografije, geopolitike, urbane ekonomije, prava, sociologije, psihologije, urbanizma i arhitekture, povijesti umjetnosti, medicine, prometa, krajobraza, urbane poljoprivrede, šumarstva i drugih relevantnih disciplina i aspekata. Ovaj poslijediplomski studij namijenjen je širem krugu polaznika koji sudjeluju i koji će sudjelovati u rješavanju problema i donošenju odluka o unapređenju življenja i razvoju grada kao i stručnjacima u gradskim službama, a njegov temeljni cilj bio bi osigurati kvalitetniju edukaciju djelatnika gradskih i županijskih službi u cilju najboljeg gospodarenja gradskim i prigradskim resursima.

Stranice