Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 5 sati 57 minuta

Osniva se Gospodarski savjet Metalurškoga fakulteta

čet, 2022-05-19 13:45
Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 23. svibnja 2022. u 10 sati održat će se konstituirajuća sjednica Gospodarskoga savjeta Metalurškog fakulteta. Cilj osnivanja Gospodarskoga savjeta je okupiti stručnjake iz sfere znanosti i gospodarstva kako bi razmatrali važna pitanja iz područja djelatnosti Fakulteta – visoko obrazovanje, znanost i suradnja s gospodarstvom. Zadaće Savjeta uključuju: stvaranje poticajnoga okruženja na Fakultetu u suradnji s gospodarstvom te predlaganja aktivnosti u svrhu rješavanja njihovih potreba i njihovog dinamičnijeg razvoja, praćenje i predlaganje prilagodbi nastavnog programa trendovima tržišta rada i razvoja tehnologije, poticanje razvijanja studijskih programa (provedba i revizija postojećih studijskih programa, izrada novih studijskih programa), financijska potpora odabranih istraživanja, projekata, ocjenskih radova putem zaklade, predlaganje gostujućih predavača iz struke, organiziranja stručnih praksi i stručnih posjeta, prijenos znanja i iskustva iz realnoga sektora prema Fakultetu i obrnuto, poticanje organiziranja radionica, skupova i drugih oblika cjeloživotnog obrazovanja, poticanje izvrsnosti kroz stipendiranje studenata, zapošljavanje završenih studenata, stvaranje ozračja u društvu u kojem je znanost neizostavni čimbenik razvoja gospodarstva, suradnja s gospodarstvenim subjektima i lokalnom samoupravom u svrhu poticanja domaće i strane investicije, međunarodne suradnje i regionalnog razvoja.

Gospodarski savjet kao savjetodavno tijelo bilo bi fokusirano na popularizaciju struke i privlačenje ljudskih resursa, zajedničke znanstveno-istraživačke i stručne projekte te reviziju i poboljšanja nastavnog procesa. Zainteresirani gospodarski dionici koji su potvrdili svoje sudjelovanje su tvrtke poput: ABS Sisak d.o.o., Almos ljevaonica Kutina d.o.o., Applied Ceramics d.o.o., C.I.O.S. grupa d.o.o., 3D GRUPA-Klaster 3D tehnologija, DUNI ljevaonica obojenih metala, EDC d.o.o., HEP-Proizvodnja d.o.o., INA Industrija nafte d.d., LabEKO d.o.o., LTH AluCast d.o.o., Mikrolux d.o.o, MIV Metalska industrija d.d., Petrokemija d.o.o., STSI d.o.o., Tekum d.o.o., Turbomenhanika d.o.o. Svoje sudjelovanje potvrdili su i imenovani predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Sisačko-moslavačke županije.  

Simpozij "Borba protiv bolesti COVID-19 istraživanjima"

čet, 2022-05-19 10:42

Znanstveno - stručni mini simpozij pod nazivom "Borba protiv bolesti COVID-19 istraživanjima" održat će se u četvrtak 26. svibnja 2022. od 8.30 do 16 sati u dvorani Matice hrvatske (Strossmayerov trg 4, Zagreb).

Simpozij organizira Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (CERVirVac) i Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu. Događanje će okupiti znanstvenike CERVirVac-a i partnerskih institucija koji će prezentirati recentne rezultate vlastitih istraživanja usmjerenih k suzbijanju bolesti COVID-19.

Skup je prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori te je kategoriziran kao "Domaći simpozij". Aktivnim sudionicima bit će dodijeljeno 9 bodova, a pasivnim sudionicima 7 bodova.   Službeni jezik je hrvatski. Znanstveni odbor
Dubravko Forčić, Beata Halassy, Jelena Ivančić Jelečki, Tihana Kurtović Organizacijski odbor
Maja Lang Balija, Anamarija Slović, Sanda Ravlić Registracija
Simpozij je besplatan, no budući da je broj sudionika ograničen, molimo da se registrirate putem sljedeće POVEZNICE. Ukoliko imate problema s registracijom ili dodatnih pitanja molimo da nam se obratite na e-adresu: sravlic@unizg.hr. PROGRAM I ŽIVOTOPISI   Sponzor
LKB Vertriebs GmbH, Podružnica Zagreb

Nova cesta 103
HR-10000 Zagreb, Croatia  

EUROSTUDENT istraživanje

sri, 2022-05-18 12:19
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, kao nositelj provedbe nacionalnoga istraživanja EUROSTUDENT VIII., obavještava da je započelo najopsežnije istraživanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života studenata. EUROSTUDENT je međunarodni projekt i istraživanje o kvaliteti studentskoga života čiji je cilj prikupiti podatke o socijalnoj dimenziji visokoga obrazovanja u državama članicama Bolonjskoga procesa. Pokrenut je u svrhu unapređenja socijalne dimenzije visokoga obrazovanja i postizanja strateških ciljeva kao što su dostupnost, uključivost i pristupačnost visokoga obrazovanja. Istraživanje se provodi u svim zemljama Europskoga prostora visokoga obrazovanja, a u Republici Hrvatskoj Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi istraživanje u suradnji s istraživačkim timom Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specifičnosti ovogodišnjega istraživanja su pitanja koja žele oslikati iskustva iz protekloga razdoblja u kojem se studiranje odvijalo sa smanjenim opsegom kontakata s profesorima, ali i s kolegama studentima. U istraživanju mogu sudjelovati svi studenti koji studiraju u ovom semestru. Pozivamo vas da se uključite u ovo korisno istraživanje i podijelite ovu informaciju sa što većim brojem studentskih udruga i pojedinaca. Uključivanje je moguće putem individualizirane poveznice koja se šalje studentima ili putem poveznice na stranici projekta www.eurostudent.hr (AAI pristup).

Treća zajednička konferencija o Kohezijskoj politici EU-a; Zeleno, digitalno, uključivo i pravedno: Kako Kohezijska politika može odgovoriti na nove teritorijalne izazove?

uto, 2022-05-17 13:10
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zajedno s Europskom komisijom (DG REGIO) i Regional Studies Association (RSA Europe) održat će konferenciju naziva "Treća zajednička konferencija o Kohezijskoj politici EU-a; Zeleno, digitalno, uključivo i pravedno: Kako Kohezijska politika može odgovoriti na nove teritorijalne izazove?", od 14. do 16. studenoga 2022. u Zagrebu. Predmetni će događaj okupiti sudionike iz akademskih krugova, europskih institucija i nadležnih tijela država članica s ciljem rasprave o budućnosti Kohezijske politike, o pokazateljima njezina dosadašnja djelovanja te novim globalnim izazovima, a kako bi se učinkovito odgovorilo na sve potrebe i mogućnosti razvoja putem EU fondova i u sinergiji s ostalim EU instrumentima. Slijedom navedenoga, na dostavu se pozivaju radovi na pitanja i teme koje će činiti osnovu za održavanje radionica, panela i rasprave na Konferenciji. Rok za dostavu sažetka od 500 riječi je 18. srpanj 2022., u okviru digitalne platforme mrežne stranice RSA, a na kojoj su dostupne i DODATNE INFORMACIJE o samom događaju: Iznimka je Early Career Researcher Panel, s rokom za dostavu sažetaka od 200 riječi do 14. lipnja 2022. na office@regionalstudies.org Informacije su ujedno dostupne i na MREŽNOJ STRANICI Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a.

Upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) studija u ak. godinu 2022./2023.

uto, 2022-05-17 09:15
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. redovitoj sjednici u 353. akademskoj godini (2021./2022.) održanoj 29. ožujka 2022. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. TEKST NATJEČAJA za upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2022./2023.

Datum objave Natječaja: 16. svibnja 2022.

Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH STUDIJA u ak. god. 2022./2023.*

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 

Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. 

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa (bit će navedeno u Posebnom dijelu Natječaja koji će biti objavljen početkom svibnja 2022.).

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 
U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2022./2023. prvi puta upisuju prvu godinu studija. 

Izložba radova studenata 3. godine vizualnih komunikacija

pon, 2022-05-16 10:37
Od 11. do 25. svibnja 2022. u Galeriji Studija dizajna (Frankopanska ulica 12, Zagreb) traje izložba radova pod nazivom "SUSTAV" studenata radova studenata 3. godine vizualnih komunikacija u akademskoj godini 2021./2022. Galerija je otvorena radnim danom od 10 do 12 sati te od 16 do 18 sati. Maskulinitet, psovke, LGBTQ+, dijaspora, mace, ADHD, selfcare, kante, ručak, štucanje, svrbež, earworms, moda, dileme… samo su neke od tema koje su studenti 3. godine preddiplomskoga Studija dizajna, smjera Vizualne komunikacije problematizirali tijekom tekuće akademske godine. Krajem zimskoga semestra studenti su se bavili vizualnom informacijskom strukturom – informacijskom grafikom. Odabirali su, pratili i analizirali svoju ili tuđu aktivnost u određenom vremenskom periodu. Uspostavljali su strukture odnosa aktivnosti u odnosu na praćeno vrijeme. Organizirali su i oblikovali informacijsku strukturu kako bi prezentirali prikupljene podatke. Koristeći se metodama analitike, statistike, komparacije, mjerenja, mapiranja, opservacije, analitike i deskripcije istraživali su pojavnosti, preklapanja i posebnosti specifičnih informacija i podataka. Iste su ugradili u vlastite vizualne reprezentacije kvantitativnih informacija prema kojima su iskazali određeni afinitet. Početkom ljetnoga semestra studenti su se bavili angažiranim plakatom tj. oblikovanjem komunikacije za društveno ili kulturno relevantan sadržaj. Postavljali su pitanja o svojoj okolini, sadržajima koji ih okružuju, porukama s kojima se susreću te neposredno promatrali društveni i kulturni kontekst u kojem žive. Proučavali su vlastita promišljanja i stavove kroz dizajn oblika, sredstava i načina komunikacije. Kreirali su sadržaje i poruke eksperimentirajući s načinima iznošenja osobnih stavova kroz vokabular i tehnike dizajna vizualnih komunikacija. Autori studenti 3. preddiplomske godine Studija dizajna smjera Vizualne komunikacije su Eva Bakrač, Ante Beović, Ema Božek, Lucija Burić, Frano Jurić, Ines Kocijan, Lucija Pezer, Mia Ribić, Mare Roth, Luce Storić, Paula Strugačevac, Ivana Šilić, Maja Štefanić, Lucija Tadić, Sara Zelić uz mentorstvo docentice Romane Kajp, asistentica Marije Juza i Ane-Marije Poljanec i izv. prof. Tomislava Vlainića. Izložba je dio programa "Minimalne distance" Galerije Studija dizajna i sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba. www.studijdizajna.com            

Kliofest 2022.

pon, 2022-05-16 09:18
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 17. do 20. svibnja 2022. održat će se deveti Festival povijesti Kliofest 2022. Festival će biti otvoren u utorak 17. svibnja u 10.45 u predvorju Knjižnice, a cjelokupni program Festivala prenosit će se uživo na kanalu YouTubea Kliofesta. Festivalu nazvanomu prema muzi Klio, grčkoj boginji zaštitnici povijesti, onoj koja je u drevno doba nadahnjivala pjesnike junačkih eposa, nakana je višestruka: posjetiteljima približiti povijesnu znanost i njezine stvaratelje, popularizirati nakladničku djelatnost u području historiografije i srodnih znanosti, potaknuti raspravu među povjesničarima o nekim bitnim pitanjima struke te općenito njihova mjesta i položaja u današnjem hrvatskom društvu. Ovogodišnji Kliofest tijekom četiriju dana održavanja donosi mnoštvo okruglih stolova u svezi s povijesnim temama, brojna predstavljanja knjiga, tribine različitih tematika te sajam knjiga u svezi s povijesnom i srodnom tematikom na kojem će se brojne knjige prodavati po sniženim cijenama. Tijekom Festivala bit će održano nekoliko okruglih stolova – dva će biti posvećana povjesničarima i metodama njihova rada: govorit će se o hrvatskoj historiografiji između tradicionalnosti i modernosti te o mikrohistoriji; jedan će biti posvećen temi koja nas snažno zaokuplja u posljednja dva mjeseca – agresiji Rusije na Ukrajinu, a jedan odnosima Kine i jugoistočne Europe. Tribine će biti povezane s istraživanjima srednjoeuropske povijesti, upoznavanjem povijesti Slovenaca, problematikom ženskih dnevnika i zapisa u međuraću i dr. Pedesetak hrvatskih nakladnika izložit će svoje knjige iz područja povijesti i srodnih znanosti, a pojedinim će knjigama cijene biti znatno snižene. Na Festivalu će biti predstavljene brojne knjige, među kojima su najistaknutije Kratka povijest Hrvata u MađarskojKako je operirala UDBA. Operacija Paromlin i sudbina Vinka MarkovićaSedamdeset i prva: uspon i pad hrvatskoga nacionalno-reformnog pokretaUtvrda Novi Zrin na MuriMagija na hrvatskome povijesnom prostoruThe End of Ottoman Rule in BosniaDemografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektiveSrednji vijek za djecu i dr. Tijekom Kliofesta bit će postavljeno pet izložaba, i to Raseljena sjećanja: o iseljavanju talijanskog stanovništva tijekom i nakon II. svjetskog rataRapalska granica: četvrt stoljeća postojanja i stoljeće baštine i sjećanjaZavod za hrvatsku povijest 1971.-2021.Mi gradimo pruge, pruge grade nas i Tko su bili ti strašni Hrvati?. U sklopu Festivala bit će dodijeljene nagrade za doprinos historiografiji. Na Festivalu će sudjelovati brojni sudionici iz Hrvatske i inozemstva, i to iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kine, Mađarske, Njemačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine. Organizatori su Festivala Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Udruga Kliofest, a suorganizatori su Hrvatska matica iseljenikaHrvatski državni arhivHrvatski institut za povijestKnjižnica i čitaonica Bogdana OgrizovićaOdsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u ZagrebuPoljska kulturna udruga „Mikołaj Kopernik"Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA i Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore. Pojedinosti o Festivalu povijesti Kliofest 2022.

Stručna edukacija za psihologe i 4. međunarodni simpozij psihologije sporta

pet, 2022-05-13 11:45
U organizaciji Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske psihološke komore i Hrvatskoga psihološkog društva, Adam Kocian (mentalni trener i bivši profesionalni odbojkaš) i prof. dr. sc. Renata Barić (sportska psihologinja, profesorica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) održat će jednodnevnu edukaciju za psihologe pod nazivom "Mindfulness in sport"

Stručna edukacija održat će se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u subotu 25. lipnja 2022., od 9 do 17 sati. Riječ je o interaktivnoj radionici koja će dati uvid u primjenu i korištenje tehnika mindfulnessa u radu sa sportašima u području psihološke pripreme.

Također, dan kasnije, 26. lipnja od 9 do 17 sati, organiziran je simpozij pod nazivom "Reach your full potential with sport psychology" na kojemu će predavanja održati velik broj stručnjaka iz područja psihologije sporta. Simpozij će se održati na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a sudjelovanje psihologa na edukaciji i simpoziju vrednovat će se bodovima prema pravilniku Hrvatske psihološke komore

Simpozij je namijenjen psiholozima, kineziolozima, studentima, sportašima, trenerima, članovima stručnih sportskih timova i roditeljima mladih sportaša.

Dodatne informacije možete potražiti putem e-maila: psihologija.sporta@kif.hr LETAK REGISTRACIJSKI OBRAZAC

Seminar European Young Leaders’ (EYLs): Understanding your fears and expectations of governments

uto, 2022-05-10 13:02
Seminar pod nazivom European Young Leaders’ (EYLs): Understanding your fears and expectations of governments, u okviru neprofitne istraživačke skupine Friends of Europe, održat će se u petak 13. svibnja 2022. od 16 do 18 sati u Velikoj predavaonici Arhitektonskoga, Građevinskoga i Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miošića 26. Poziv je upućen svima koji žele upoznati različita stajališta i razmišljanja te razgovarati o njima s mladim inspirativnim vođama iz različitih područja. Registrirati se možete od 16 sati uz piće dobrodošlice! POSTER What are your reflections on what governments and institutions should do to protect you? Where are they falling short? What are your fears? In the Ukraine crisis do you understand why what seems like inaction from the West is taking place? How have climate measures addressed your concerns and living conditions? And most importantly, what can be done to make feel you safer locally? Much has been said about the importance of multilateral institutions, like NATO and the UN, and there’s been a lot of talk about European security. The current crisis reveals that existing policy measures – despite the best intentions – have not deterred authoritarian regimes to attack democracy, holding Europe and the world to ransom. Likewise, leaders have gathered in councils to convene and agree on necessary measures to tackle the climate emergency, often leaving citizens out of the conversation. Citizens are the first to feel the shock of geopolitics and to deal with the realities of climate change and climate mitigating policies, this session aims to hear from them and from you. Young Leaders in attendance will include Benedetta Berti, Head of Policy Planning at the NATO Secretary General Office; Alexandra Dariescu, Award-Winning Concert Pianist; Benjamina Karić, Mayor of Sarajevo; Fadi Quran, Campaign Director at Avaaz; Jasmina Cibic, Artist and filmmaker; Justas Janauskas, Co-Founder of Vinted; Matthew Caruana Galizia, Investigative Journalist and Director of The Daphne Caruana Galizia Foundation; Jesse Klaver, Leader of the Green Dutch Party; Tamara Srzentić, Montenegro Minister for Public Administration, Digital Society and Media; Andrea Fernández Benéitez, Secretary of Equality for the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)  and Melisa Erkurt, Journalist, and Author, Editor-in-Chief of Die Chefredaktion, an Instagram based medium that produces diverse journalism by and for young people. We want to create a frank, honest and open opportunity for you to have your say, to be listened to and exchange views with some of Europe’s leading young talent. Please register here to join !    
 

11. D-fest virtualno 12. i 13. svibnja 2022.

uto, 2022-05-10 10:51
11. D-fest – skup posvećen digitalizaciji kulturne i znanstvene baštine, sustavima za upravljanje digitalnom građom, digitalnim proizvodima i uslugama te promociji digitalizacijskih projekata – održat će se virtualno, 12. i 13. svibnja 2022. u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. "Suradnja u digitalizaciji građe" kao središnja tema ovogodišnjeg D-festa potaknuta je trenutačno najvećim nacionalnim suradničkim projektom digitalizacije – e-Kultura. Riječ je o projektu kojemu je cilj potaknuti digitalizaciju građe, provesti integraciju digitalnoga sadržaja i dostavu metapodataka Europeani kao dio promocije hrvatske kulturne baštine, ali i osigurati zaštitu digitalne kulturne baštine u središnjem sustavu Ministarstva kulture i medija. D-fest se ove godine nastavlja baviti pitanjima korištenja digitalizirane građe u obrazovanju i znanosti – područje digitalne humanistike donosi niz zanimljivih projekata u kojima se očituje važnost dostupnosti otvorenih podataka i razvoja alata za njihovo istraživanje, obradu i interpretaciju.  PROGRAM Na skupu će sudjelovati i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu: Radovan Vrana (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Digitalne knjižnice kao podrška e-učenju

Vlatka Lemić (ICARUS Hrvatska / Sveučilište u Zagrebu):
WAAT projekt – učenje o baštini i digitalne platforme Tatijana Petrić, Branka Marijanović (Središnji ured za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu):
Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu – Vizbi. UNIZG Vilena Vrbanić (Knjižnica Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu):
Zaštita, očuvanje i ponovna vidljivost hrvatske glazbene periodike iz prve polovine 20. stoljeća: digitalizacija časopisa Grlica i Proljeće Ana Barbarić (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Projekt Hrvatski iseljenički tisak – suradnjom do digitalizacije publikacija hrvatskih iseljenika Tatijana Petrić, Koraljka Kuzman Šlogar (Središnji ured za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu, Institut za etnologiju i folkloristiku):
DARIAH registar: primjer evidencije knjižnica u Hrvatskoj
Sveučilište u Zagrebu je partner dariah.hr, međunarodne konferencije koja je dio paneuropske Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanističke znanosti DARIAH-EU. Hrvatska je jedna od 15 zemalja osnivačica tog konzorcija. Djelatnice Sveučilišta Tatijana Petrić i Vlatka Lemić sudjeluju u izgradnji hrvatskoga registra. Bernarda Kos, Ladislav Cvetko, Ljiljana Hajdin (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu):
Virtualna izložba Prof. dr. sc. Miroslav Žugaj, profesor emeritus: život i djelo Ružica Pepelko, Goran Zlodi, Ivanka Maroević (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Link2 d.o.o):
Virtualna izložba Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU Sudjelovanje na 11. D-festu je besplatno.

17. "Cash&Carry - Dan otvorenih vrata umjetnosti"

pon, 2022-05-09 10:50
Nastavnički odsjek Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i ove godine nastavlja s dugogodišnjom tradicijom održavanja manifestacije 'Cash&Carry - Dan otvorenih vrata umjetnosti'. Ovogodišnje izdanje održat će se u subotu 14. svibnja od 10 sati na Jabukovcu.

Ova kulturno-likovna, edukacijska, promotivna, glazbena i humanitarna manifestacija koju vode studenti treće godine preddiplomskoga studija, uz potporu profesora, omogućuje komunikaciju građanstva i stručne publike s mladim umjetnicima i njihovim kreativnim radom u neposrednom radnom okruženju. Glavni je cilj manifestacije promoviranje razvoja umjetničke scene i rada mladih umjetnika. Posjetitelji imaju priliku razgovarati sa studentima, kupiti radove i direktno poduprijeti njihovo stvaralaštvo. S druge strane, studentima se pruža prilika da javno predstave sebe i svoj rad i da se okušaju u snalaženju u izravnoj komunikaciji sa zainteresiranima.

Osim podrške studentima, ovom manifestacijom se pomaže potrebitijim skupinama ljudi – sav prihod ostvaren prodajom radova na humanitarnom dijelu izložbe namijenjen je Centru za autizam te drugim udrugama za različite potrebe. Program manifestacije Facebook

UNIC: posjet Erasmus izaslanstva Sveučilištu u Zagrebu

uto, 2022-05-03 08:51
Krajem travnja 2022. u dvodnevnom je posjetu Sveučilištu u Zagrebu boravilo izaslanstvo Erasmus sveučilišta iz Rotterdama, predvođeno predsjednikom Sveučilišta Erasmus - profesorom Edom Brinksmom i koordinatorom UNIC saveza - profesorom Peterom Scholtenom. Profesor Brinksma tom se prilikom susreo s aktualnim rektorom prof. dr. sc. Damirom Borasom i novoizabranim rektorom prof. dr. sc. Stjepanom Lakušićem, te sa članovima UNIC koordinacijskog tima na čelu s voditeljem UNIC-a za Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivanom Koprićem, također dekanom Pravnoga fakulteta. S obzirom na važnost razvoja suradnje osam sveučilišta i gradova u kojima ova sveučilišta djeluju, izaslanstvo Erasmus sveučilišta sastalo se i s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem i drugim predstavnicima Grada. Razgovaralo o važnosti povezivanja gradova sa sveučilištima te su predstavljena iskustva suradnje između Erasmus Sveučilišta i grada Rotterdama. Poseban je naglasak stavljen na promociju angažiranih istraživanja koja odgovaraju na pitanja koja su relevantna za društvo i zajednicu te imaju direktnu primjenu na širu društvenu zajednicu. U utorak, 26. travnja, održan je sastanak predstavnika katedri za upravnu znanost, za upravno pravo i za financijsku znanost i financijsko pravo s Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s eminentnim profesorom javne uprave Arwinom van Buurenom. Profesor van Buuren je ujedno i osnivač i akademski direktor Erasmus Governance Design Studio koji je uključen u razne eksperimentalne istraživačke projekte usmjerene na razvoj metodologije dizajna za javnu upravu. Na sastanku su identificirani zajednički istraživački interesi te raspravljeni mogući oblici suradnje dvaju sveučilišta u području javne uprave. Dan kasnije održan je sastanak Erasmus delegacije i članova UNIC koordinacijskoga tima Sveučilišta u Zagrebu s nekolicinom studenata koji su aktivno uključeni u UNIC aktivnosti. Svrha sastanka bila je raspraviti dosadašnja iskustva u pogledu promocije UNIC aktivnosti među studentskom populacijom. Vrlo konstruktivan razgovor rezultirao preporukama za daljnje aktivnosti na promociji UNIC-a. Delegacija Erasmus sveučilišta održala je i važan sastanak s upravom Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je nositelj pripreme združenog UNIC studija Superdiversity Classroom za Sveučilište u Zagrebu. Liesbeth Noordegraaf-Eelens, profesorica transformativnoga akademskoga obrazovanja na Sveučilištu Erasmus susrela se s predstavnicima  Akademije dramskih umjetnosti, profesorom Goranom Pavlićem, prodekanom i doc. dr. sc. Ivom Hraste Sočo. Voditeljica međunarodnoga ureda Erasmus sveučilišta Martine Wieringa susrela se s voditeljicom Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Brankom Roščić, dr. phil., kao i s voditeljima međunarodnih ureda sastavnica i prodekanima za međunarodnu suradnju. Na sastancima su iznesena iskustva u pogledu mobilnosti studenata i osoblja i raspravljene mogućnosti za intenzivniju suradnju sastavnica Sveučilišta Erasmus i Sveučilišta u Zagrebu.

Metalurški fakultet provodi važan infrastrukturni projekt "Centar za ljevarstvo – SIMET"

uto, 2022-05-03 08:32
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi infrastrukturni projekt "Centar za ljevarstvo – SIMET" (KK.01.1.1.02.0020) u okviru Europskoga fonda za regionalni razvoj Operativnog programa za koheziju i konkurentnost 2014. — 2020. u okviru poziva "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija" s krajnjim rokom provedbe projekta 31. srpnja 2023. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 44.061.083,08 HRK koje Europska unija sufinancira u stopostotnom iznosu. Fakultet osnivanjem Centra za ljevarstvo – SIMET želi ojačati kapacitete za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI), kroz ulaganje u unapređenje postojeće istraživačke infrastrukture Metalurškoga fakulteta te poboljšati kompetencije nastavnoga osoblja i studenata te pozicionirati Fakultet i općenito metalurški sektor u smislu prepoznavanja i aktiviranja njegovog IRI potencijala. Svrsihodnost Centra ogledat će se u ciljanim istraživanjima u razvoju materijala i transferu tehnologija prema partnerima iz realnoga sektora od ideje do gotovog proizvoda. Provedba projekta rezultirat će adaptacijom, opremanjem i stavljanjem u funkciju Centra za ljevarstvo – SIMET koji se nalazi u sklopu Metalurškoga fakulteta. Metalurški fakultet je pretrpio znatna oštećenja uzrokovana razornim petrinjskim potresom od 29. prosinca 2020. godine magnitude 6,4 po Richteru. Navedeno je rezultiralo N2 crvenom naljepnicom: neupotrebljivo zbog oštećenja te su iz sigurnosnih razloga obustavljeni radovi adaptacije i prilagodbe prostora Centra za ljevarstvo – SIMET, a što izravno utječe na implementaciju cjelokupnog projekta. S nadležnim ministarstvima ispregovarana je dodatna financijska alokacija u svrhu hitne sanacije konstrukcijske obnove prostora obuhvaćenih projektom, a nastavak predviđenih infrastrukturnih radova Projekta Centar za ljevarstvo – SIMET bit će moguć tek po završetku obnove. Temeljem provedenog postupka javne nabave, 2. svibnja 2022. godine potpisan je ugovor o nabavi radova hitne sanacije konstrukcije ukupne vrijednosti 2.213.490,63 HRK s PDV-om, radove će izvoditi tvrtka Gradnja iz Siska, a rok izvršenja radova je četiri mjeseca. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave usluge kompletnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova hitne sanacije konstrukcije Centra za ljevarstvo – SIMET u ukupnoj vrijednosti 36.750,00 HRK s PDV-om obavljati će Trasa Adria iz Zagreba.  Uz ovaj postupak do sada je ugovoreno i u provedbi je:
  1. Adaptacija i prilagodba prostora za potrebe Centra za ljevarstvo – SIMET ukupne ugovorene vrijednosti 7.532.470,84 HRK s PDV-om
  2. Oprema – namještaj prostora Centra za ljevarstvo – SIMET ukupne ugovorene vrijednosti 1.887.418,30 HRK s PDV-om
  3. Opremanje Centra za ljevarstvo - SIMET instrumentima i znanstvenoistraživačkom opremom potpisani su ugovori za četrnaest grupa ukupne vrijednosti 23.665.677,62 HRK s PDV-om.
Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici projekta CASTINGPOINT O napretku projekta izvještavamo i putem društvenih mreža: LinkedIn: SIMET FB: SIMET FB MF SuZg: MF

Otvorene prijave za volontiranje na Kampusijadi!

uto, 2022-05-03 08:05
Najveće studentsko - sportsko natjecanje, popularna Kampusijada, ove godine se vraća i to u novom izdanju. Ovogodišnja Kampusijada održat će se od 1. do 3. lipnja na Znanstveno – učilišnom kampusu Borongaj, a za sve studente sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spremaju se brojne discipline i aktivnosti koje spajaju sportaše, ali i one malo manje sportske tipove. Osim standardnih sportova s loptom bit će i kartaških igara, popularni Beerpong te kviz, a za one najbolje pripremaju se i zanimljive nagrade u suradnji sa sponzorima. Uz sve to, posjetitelji će uživati u druženju uz dobru glazbu, hranu i piće. Kako bi Kampusijadi ponovno vratili sjaj ranijih godina, organizacijski odbor poziva sve zainteresirane studente da se prijave na volontiranje putem POVEZNICE. Volonteri pridonose poboljšanju i kvaliteti samoga događaja pa će im tako biti osiguran ručak tijekom sva tri dana, službene majice Kampusijade i upis odrađenih volonterskih sati u Volontersku knjižicu. Dužnosti volontera su različite i ovise o osobnim preferencijama svakoga volontera: pomaganje u organizaciji sporta, koordinacija info pultom i zapisivanje  rezultata samo su neke od funkcija koje će se dodijeliti prijavljenim volonterima. Prijave za volontere zaprimaju se do 22. svibnja, nakon čega će se održati zajednički sastanak volontera. Za sve dodatne informacije ohrabruje se studente da pošalju upite na e-mail adresu volonteri.kampusijada@gmail.com Kampusijada se održava u suradnji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti te Fakulteta hrvatskih studija. Ova manifestacija zadnji put održana je 2017. te je ostvarila značajan uspjeh: preko 100 volontera, 1200 prijavljenih natjecatelja, više od 800 posjetitelja i 20 disciplina. Projekt je nagrađen Rektorovom nagradom za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici akademske godine 2015./2016.

Privremeni rezultati Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa u 2022.

pet, 2022-04-29 15:18
Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa u 2022. godini. Prijedlog je izradilo Povjerenstvo u sastavu: Ivan-Pavao Boras, Dalibor Pavić, Jurica Ljubas i Josipa Humski iz reda studenata te prof. dr. sc. Lajoš Žager, izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković i prof. dr. sc.  Klaudio Pap iz reda nastavnika. Povjerenstvo je vrednovalo programe na temelju Uputa o provedbi Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za studentske programe (2022). Žalbeni rok traje od  27. do 4. svibnja 2022. godine slanjem e-poruke na studentski.zbor@gmail.com. Rezultate Natječaja možete pogledati OVDJE. Napomena: prijevoz svih -ijada sufinanciran je u iznosu od 80% zahtijevanog iznosa!

SPS natječaj otvoren do 31. svibnja

pet, 2022-04-29 14:36
Organizacija Sjevernoatlantskoga ugovora (NATO) raspisala je novi javni poziv za prijavu prijedloga za višegodišnje projekte i istraživačka događanja u okviru programa Znanost za mir i sigurnost (Science for Peace and Security Programme – SPS). Prijave na natječaj otvorene su do 31. svibnja 2022. u 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu. SPS program promiče dijalog i praktičnu suradnju između država članica NATO-a i partnerskih zemalja na temelju znanstvenih istraživanja, tehnoloških inovacija i razmjene znanja, a okuplja stručnjake i znanstvenike s ciljem pronalaženja inovativnih rješenja za postojeće sigurnosne izazove koji se temelje na znanstvenim istraživanjima. Program SPS nudi financiranje, stručne savjete i podršku prilagođenim aktivnostima znanstvenika koji su vezani uz civilnu sigurnost u skladu sa strateškim ciljevima NATO-a. Tekst natječaja dostupan je na poveznici OVDJE. Više informacija o SPS programu dostupno je na službenim mrežnim stranicama NATO-a. 

Hrvatsko-ukrajinski odnosi i paralele iz vizure Filozofskog fakulteta

pet, 2022-04-29 11:15

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 28. travnja 2022. otvorena je izložba Hrvatsko-ukrajinski odnosi i paralele iz vizure Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U jeku niza humanitarnih akcija čitavoga svijeta, pa tako i Republike Hrvatske, Filozofski fakultet odlučio je zabilježiti svoje duboke znanstvene, kulturne i obrazovne veze s ukrajinskim narodom. Slutnje, kako samo izložba neće biti dovoljna za jasan prikaz kulturnih i znanstvenih veza, pokrenule su i izradu publikacije koja prati izložbu, u izdanju "FF pressa".

Trenutno Filozofski fakultet prima najviše studenata izbjeglih iz Ukrajine, trenutno svi profesori i studenti s Katedre za ukrajinski jezik i književnost, i Ukrajinci i Hrvati, pomažu kao volonteri u prevođenju, u komunikaciji, u integraciji svih naših ukrajinskih prijatelja. Upravo je stoga Filozofski fakultet svojevrsna stožerna ustanova integracije Ukrajinaca izbjeglih u Hrvatsku. S druge strane, Filozofski fakultet ima duboke i višestoljetne veze s Ukrajinom počevši od poučavanja jezika dulje od 50 godina, a posebno zahvaljujući studiju koji će sad slaviti 25 godina postojanja, s nizom znanstvenih veza u povijesnim znanostima, a te veze postoje i razvijaju se zbog zajedničkih korijena etnogeneze Hrvata i Ukrajinaca. Izložbu i knjigu o hrvatsko-ukrajinskim odnosima i paralelama iz vizure Filozofskoga fakulteta u Zagrebu osmislili su: Miljenko Jurković, Damir Agičić i Krešimir Filipec, a u njezinoj su realizaciji sudjelovali: Neven Budak, Igor Marko Gligorić, Borislav Grgin, Branimir Janković, Vjeran Kursar, Hrvoje Petrić, Marijeta Rajković Iveta, Filip Šimetin Šegvić i Nataša Štefanec. Panoe i knjigu grafički je oblikovao Boris Bui. U radu na projektu sudjelovali su i Tetyana Fuderer i Maksim Kamenjecki.

Završen projekt ORCHID - opremanja Regionalnoga centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici FSB-a

pet, 2022-04-29 11:14
Svečanost završetka projekta ORCHID, koji se provodio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, održana je 29. travnja 2022. u Regionalnom centru za laboratorijska istraživanja u hidromehanici FSB-a. Ukupna vrijednost projekta opremanja Regionalnoga centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici, izvedbena faza – ORCHID (KK.01.1.1.02.0019) je 7.029.328,12 kuna, a provedba je trajala od srpnja 2018. do svibnja 2022. (46 mjeseca). Projekt ORCHID imao je za cilj uspostavljanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici, a taj cilj ostvario se provođenjem dviju ključnih aktivnosti projekta:
1. opremanjem postojećega bazena za modelska ispitivanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje,
2. adaptacijom i opremanjem ostaloga istraživačkog prostora na kojem će se provoditi aktivnosti Centra.

Opremljeni bazen za modelska ispitivanja prvi je sveučilišni bazen za takva ispitivanja u Republici Hrvatskoj i regiji. Regionalni centar bit će poligon za ispitivanje i usavršavanje znanstvenih i stručnih rješenja različitih problema iz hidromehanike čime će se omogućiti projektiranje učinkovitijih i inovativnih plovnih objekata, ispitivanje ponašanja oštećenih plovila pri naplavljivanju, odnosno tegljenju, rješavanje problema pučinskih i marikulturnih objekata i drugo.

Znanstveni skup "Dr. Franjo Tuđman – život i naslijeđe"

pet, 2022-04-29 10:42
Povodom stote obljetnice rođenja prvoga predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, Hrvatski institut za povijest, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Matica hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i Hrvatski državni arhiv organiziraju znanstveni skup. Skup pod naslovom "Dr. Franjo Tuđman – život i naslijeđe" održat će se 5. i 6. svibnja 2022. u 9.30 sati uživo u dvorani Jure Petričevića pri Matici hrvatskoj u Zagrebu. Cilj skupa je znanstveno propitivanje te analiza različitih aspekata javnoga, političkoga i znanstvenog djelovanja dr. Franje Tuđmana. Na skupu će među 20 znanstvenika sudjelovati i doc. dr. sc. Velimir Veselinović sa Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Krešimir Ćosić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Wollfy Krašić s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. PROGRAM

"Raw and Circular Economy Expedition (RACE) 2022 Summer School for Master and PhD students"

čet, 2022-04-28 16:04
Obavještavaju se studenti Sveučilišta u Zagrebu diplomskih i doktorskih studija iz područja Earth Sciences, Environmental Sciences, Sustainability, Materials Science, Materials Recycling, Industrial Ecology, Environmental Management and Policy, Mining, Metallurgy, Business, Economics o otvaranju prijava za "Raw and Circular Economy Expedition (RACE) 2022 Summer School". The EIT RawMaterials community is working to secure raw materials supply for Europe's green transition - and to ensure that we have talent with innovative and entrepreneurial mindsets ready to take on the challenge. To help support this aim, our flagship Raw and Circular Economy Expedition (RACE) 2022 Summer School for Master and PhD students will take place from 20 August to 3 September and is now open for applications.

RACE gives aspiring raw materials professionals the opportunity to connect, learn and innovate for pressing raw materials challenges. During the two-week programme, students gain exposure to industry, and take on real industrial challenges, listen to expert speakers and gain insight on entrepreneurship and innovation.

We are looking for talented and enthusiastic master's students from EIT RawMaterials partner universities who are studying disciplines including Earth Sciences, Environmental Sciences, Sustainability, Materials Science, Materials Recycling, Industrial Ecology, Environmental Management and Policy, Mining, Metallurgy, Business, Economics or similar to take on the challenge. We're also looking for PhD students, Post-Docs or young professionals in the raw materials field who are willing to join the RACE as facilitators.

Students can find out more and apply by visiting the RACE 2022 website. The application deadline is 9 May 2022. 
 
Please find here a flyer with a summary of the programme.

Stranice