Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 11 hours 38 min

Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa

pon, 2020-03-23 16:39
Poštovani i dragi kolegice i kolege studenti, profesori i drugi zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu, u ovom povijesnom i teškom trenutku za naše Sveučilište, za naš glavni Grad Zagreb i našu domovinu Republiku Hrvatsku želim Vas informirati i ohrabriti te pozvati da budete na razini povijesnoga trenutka koji proživljavaju svi hrvatski građani. Potres koji je pogodio Zagreb u nedjelju 22. ožujka 2020. prouzročio je znatne štete na infrastrukturi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ali i na zgradama u kojima su smješteni Pravni fakultet i Rektorat Sveučilišta. Vjerujem da ćemo u razdoblju koje je pred nama uspjeti sanirati nastalu štetu te pronaći rješenja za ponovno održavanje sveučilišne nastave u našim amfiteatrima i predavaonicama kad pobijedimo u ovom ratu protiv epidemije virusa COVID 19. Dopustite mi da svim dekanima i upravama naših fakulteta i akademija izrazim potporu i poticaj za rad na evidentiranju a poslije i sanaciji nastale štete na našoj znanstvenoj i nastavnoj infrastrukturi. Molim sve dekanice i dekane da pravodobno informiraju kolegice i kolege studente o stanju infrastrukture na sastavnicama Sveučilišta kako bi se smanjila njihova možebitna zabrinutost u vezi sa završetkom akademske godine 2019./2020. Zahvaljujući informacijskoj infrastrukturi Sveučilišnoga računskoga centra i svih sastavnica Sveučilišta, uspjeli smo organizirati nesmetanu sveučilišnu nastavu na daljinu, koja se odvija bez znatnijih prepreka na svim fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu. Pozivam vas da pozorno pratite i poštujete sve upute svojih fakulteta i akademija i, naravno, mjere i upute Nacionalnoga stožera civilne zaštite RH. Cijelu akademsku zajednicu, sve studente i profesore naše Almae Matris očekuju veliki izazovi u danima i mjesecima koji su pred nama. Sveučilište u Zagrebu tijekom svoje 350-godišnje povijesti dijelilo je i dijeli sudbinu hrvatske države, hrvatskoga naroda i svih njezinih stanovnika. Pred nama je vrijeme „življenja povijesti“, vrijeme u kojem ćemo svi zajedno, bez iznimaka, morati pokazati snagu i izdržljivost, promišljenost i prilagodljivost, strpljivost i upornost, posebice obzirnost i brižnost. U razdoblju koje je pred nama naša se borba treba usmjeriti da budemo i ostanemo što zdraviji, i mi i naši bližnji i svi s kojima bismo mogli doći u doticaj, u čijoj bismo se blizini mogli naći. Odvojenost od drugih, samostalan rad i maksimalna predanost higijeni te staloženost uma postaje poslanje za svakoga člana naše akademske zajednice, studente, profesore, istraživače i druge zaposlenike Sveučilišta. Svima želim da budete i ostanete zdravi, kao i da uspješno prevladate sve teškoće s kojima se budete susretali, a na dobrobit vašega i našega Sveučilišta i cijele nam domovine Republike Hrvatske. Sretno i držite se! Vaš rektor prof. dr. sc. Damir Boras

Zgrada Sveučilišta u Zagrebu privremeno neuporabljiva

pon, 2020-03-23 16:02
Na temelju Izvješća o provedenom brzom pregledu, inicijalnoj ocjeni oštećenja i uporabljivosti zgrade Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Trg Republike Hrvatske 14, u kojoj djeluju Rektorat Sveučilišta u Zagrebu i dio njegova Pravnoga fakulteta, građevina je privremeno neuporabljiva te je preporučen daljnji detaljni pregled radi utvrđivanja stanja nakon potresa koji je jučer pogodio Zagreb i okolicu.
Tročlani ekspertni tim u Izvješću je naglasio kako u dvorištu zgrade postoji opasnost od padanja oštećenih dijelova dimnjaka i crijepa s krovišta, dok su u razizemlju (podrumu) vidljiva manja oštećenja u obliku pojave pukotina na oblogama zidova i stropova te lokalno odvajanje žbuke. Slično je stanje i u prizemlju zgrade, u kojem je došlo i do lokalnoga opadanje žbuke. Veća su oštećenja na prvom i drugom katu zgrade (katovi na kojima djeluje Pravni fakultet). Uz pojavu pukotina i otpadanja žbuke na zidovima, lukovima, svodovima i stropovima, na dvama su katovima evidentirana i lokalna oštećenja konstrukcijskih elemenata. Glavno je stubište na drugom katu teško oštećeno te je djelomično odvojeno od ostatka zgrade, dok je zapadno stubište doživjelo manja oštećenja. Na temelju mišljenja ekspertnoga tima, uz strogi nadzor i korištenje zaštitne opreme moguće je zaposlenicima omogućiti preuzimanje neophodnih stvari s prvoga i drugoga kata, bez nepotrebnog zadržavanja, te uz sprječavanje okupljanja većega broja ljudi u prizemlju zgrade. Prizemljem i podrumom moguće se koristiti samo uz strogo ograničenje zadržavanja u zonama u kojima postoji opasnost otpadanja žbuke. Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i dekan Pravnoga fakulteta prof. dr. sc. Igor Gliha u stalnom su kontaktu i suradnji s nadležnim institucijama i timovima zaduženima za rješavanje posljedica potresa. Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras zahvaljuje svim institucijama i pojedincima koji sudjeluju u rješavanju novonastale situacije nakon potresa, posebno Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dekanu prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću,  prodekanu izv. prof. dr. sc. Domagoju Damjanoviću, izv. prof. dr. sc. Josipu Ataliću, doc. dr. sc. Ivanu Duvnjaku, mag. ing. aedif. Janku Košćaku. Posebna zahvala i pripadnicima hrvatskih vojnih snaga koji su pomogli i u raščišćavanju i sanaciji zgrade i dvorišta Sveučilišta. Zgrada Sveučilišta u Zagrebu zaštićeno je kulturno dobro, a građena je u razdoblju od 1856. do 1859. prema projektu bečkoga arhitekta Ludwiga von Zettla. Osim za Opću javnu bolnicu, zgrada se koristila za vojarnu, tvornicu duhana, povremeni izložbeni prostor, a od 1882. u njoj je smješteno Sveučilište u Zagrebu. 

FOI na vlastitoj 'online' infrastrukturi izvodi nastavu na daljinu na svim studijima

pet, 2020-03-20 12:25
Nastava se na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, kao i u većini obrazovnih ustanova u Hrvatskoj, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. odvija isključivo na daljinu, već u prvih par dana cijeli FOI-jev sustav je izrazito dobro profunkcionirao. Komunikacija se odvija nesmetano na svim studijima, uz kontinuirano održavanje i nadogradnju vlastite online infrastrukture.
FOI se tako i u ovim trenucima epidemiološke krize pokazao kao vodeći fakultet po primjeni e-učenja, uspjevši iskoristiti svoje bogato i dugogodišnje iskustvo te u potpunosti i na vrijeme pripremiti module za online održavanje nastave. Očekivano, Fakultet organizacije i informatike za te je potrebe pripremio VLASTITU INFORMATIČKU INFRASTRUKTURU – poslužitelje, sustave za e-učenje, sustav za autentifikaciju i autorizaciju te sustav za webinare, koja se pokazala kao odlično rješenje. FOI u tu svrhu koristi isključivo alate otvorenoga koda (eng. open source code), na kojima se temelji cjelokupna infrastruktura. Zanimljiv je i podatak da je u posljednja četiri dana (od 16. ožujka) značajno porastao broj korištenja sustava za e-učenje. Djelatnici FOI-jevog Centra za razvoj programskih proizvoda, kontinuirano rade na održavanju i nadogradnji cijelog sustava, osiguravajući 24/7 (help desk) podršku svim nastavnicima, asistentima, ali i studentima u online nastavi. Rezultat je to dugogodišnje pripreme u korištenju alata za izvođenje online nastave, čime su sada stvoreni preduvjeti za lakše otklanjanje svih rizika. Time su izbjegnute mnogostruke komplikacije koje se mogu dogoditi uslijed velikog broja priključenih korisnika, ali i velikog broja hakerskih napada koji su nerijetki slučaj u posljednjih nekoliko dana. FOI studentima su na raspolaganju svi online resursi za učenje i poučavanje koji uključuju: digitalne materijale, video prezentacije, online testove, webinare i online konzultacije. Napomenimo i to da se cjelokupna praktična nastava, koja se na FOI-ju provodi kroz laboratorijske vježbe i istraživanja, izvodi online kroz povezivanje strukovno-teorijske i praktične nastave, u dogovoru i prema uputama predmetnoga nastavnika. Uz to, Povjerenstvo za e-učenje Fakulteta organizacije i informatike pripremilo je niz smjernica i uputa nastavnicima za provođenje online nastave, nekoliko različitih alata za izvođenje online nastave u realnom vremenu (poput Zoom, BigBlueButton, Adobe Connect i sl.), različite modele izvođenjea nastave koji uključuju webinare, ali i kombinaciju video i tekstualnih materijala kako bi se studentima učenje što više prilagodilo te da oni u velikoj mjeri mogu sami birati tempo učenja – naglašava dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep. FOI u ovim trenucima priprema i centralno mrežno mjesto za nastavnike i studente sa svim korisnim uputama (priprema materijala, tehnička pitanja, smjernice za studente, primjeri e-predmeta), a svi materijali će biti javno dostupni. Dodajmo i to da  se online nesmetano odvija i znanstveno-istraživački rad na FOI-ju, u koji su aktivno uključeni svi FOI-jevi znanstvenici i istraživački timovi. Velika zahvala našim programerima u Centru za razvoj programskih proizvoda FOI-ja, Povjerenstvu za e-učenje FOI-ja te svim našim nastavnicima i studentima koji održavaju nastavu na daljinu na svim predmetima na hrvatskom i engleskom jeziku. Rezultat je to dugogodišnjeg rada na razvoju e-učenja na FOI-ju, no i spremnosti nastavnika i studenata da dodatnim trudom osiguraju kvalitetnu nastavu na daljinu. Napominjem da i sve sastanke održavamo na daljinu, tako da smo osigurali sve uvjete za potpuno funkcioniranje Fakulteta u online okruženju – ističe dekanica FOI-ja.

U tijeku prijave za L-ead ljetnu školu

pet, 2020-03-20 12:21
L-ead ljetna škola fokusira se na podučavanje novih i razvijanje postojećih e-vještina potrebnih za transdiciplinarni rad u zdravstvu. Nastala je suradnjom Sveučilišta Semmweis, Sveučilišta u Navarri i E-grupe. Cijeli je program ljetne škole pod pokroviteljstvom CAMPUS programa EIT Health-a.

Program
škole traje dva tjedna i izvodi se u dva navrata u dvama velikima europskima gradovima. Prvi će se tjedan izvoditi u Barceloni od 6. do 10. srpnja, a drugi u Budimpešti od 13. do 17. srpnja. Škola je namijenjena studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, istraživačima i zdravstvenim radnicima. Program je besplatan, a budući da je cijeli program namijenjen studentima, organizatori će se potruditi naći studentima što povoljniji smještaj. EIT Health će desetorici sudionika platiti putne troškove. Prijave traju do 19. svibnja, a prijaviti se možete ovdje: https://emk.semmelweis.hu/eithealth/ Više o ljetnoj školi možete saznati ovdje: http://itdweb.hu/l-ead-summer-school/  Promidžbeni video  ljetne škole: https://bit.ly/2xbpTr3   

Glasajte za najljepšu poštansku marku - marku Sveučilišta u Zagrebu!

sri, 2020-03-18 17:35
Pozivamo vas da sudjelujete u tradicionalnom izboru najljepše poštanske marke Hrvatske pošte i da do 30. ožujka glasate za prigodnu marku izdanu povodom obilježavanja 350 godina Sveučilišta u Zagrebu.
Hrvatska pošta već 23 godine organizira izbor najljepšeg izdanja poštanskih maraka Republike Hrvatske, a glasati se može poštom i putem obrasca na mrežnoj stranici Hrvatske pošte. Marka koja prikazuje zgradu Sveučilišta u Zagrebu na adresi Trg Republike Hrvatske 14 izdana je u arku od 16 maraka, a osmislila ju je Jana Žiljak Gršić, dizajnerica iz Zagreba. Ovom prilikom pozivamo sve naše studente, kolege i prijatelje da do 30. ožujka ispune elektronički obrazac i glasaju za prigodnu marku Sveučilišta u Zagrebu koja je zavedena na mrežnoj stranici HP-a pod brojem 62.  Glasati možete OVDJEꓽ ➡️ ://bit.ly/unizg_marka Hvala vam na suradnji i podršci!   

Mlade inovatorske nade s Agronomskoga fakulteta, FER-a i FSB-a pobjednici Natječaja 'Student DIGI Award 2020'

sri, 2020-03-18 14:22
Nagradni natječaj “Student DIGI Award 2020”, kojim su se birali najbolji hrvatski mladi inovatori, pokrenut je pod pokroviteljstvom Googlea, u organizaciji Jutarnjeg lista i u suradnji s europarlamentarcem Valterom Flegom (izvjestitelj europskoga programa Digitalna Europa)Sveučilište u Zagrebu podržalo je ovaj natječaj i motiviralo studente da se prijave. Natječaj je trajao gotovo dva mjeseca, a stručni je žiri, nakon zaprimljene 61 prijave, izabrao deset finalista. Tako su nagradom iz fonda od 50 tisuća kuna nagradili tri inovacije. Prva je osvojila 30 tisuća kuna, a preostali, koji dijele drugo mjesto, osvojili po 10 tisuća kuna. Studentica Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Filipa Burul najbolja je domaća inovatorica i pobjednica “Student DIGI Award 2020” natječaja, a pobijedila je s idejom “CroCota” - mobilnoga “stručnjaka” za korov. Pomoću ove aplikacije i putem pametnih telefona poljoprivrednici će moći raspoznavati vrstu korova u svojim usjevima i dobiti podatak kojim ga herbicidom suzbiti. Novi trend u poljoprivredi, kao uostalom i u drugim granama, jest također digitalizacija. Zato je Filipa, uz podršku svoje mentorice prof. dr. sc. Klare Barić, profesorice na Zavodu za herbologiju Fakulteta, još prošle godine počela razvijati aplikaciju za prepoznavanje i suzbijanje korova. Da bi aplikacija funkcionirala potrebno je prvo napuniti bazu podataka s fotografijama svih vrsta korova koji se kod nas javljaju i to će iziskivati puno vremena. Nakon toga poljoprivrednik bi kamerom na mobitelu mogao uslikati korov u ranoj fazi razvoja, a sustav ga, na temelju prikupljene baze fotografija i analizom slike, odnosno boje, dužine i širine listova i ostalih morfoloških svojstava biljke, prepoznaje i predlaže kojim ga herbicidom najefikasnije suzbiti i u kojoj količini. Rješenje je to koje stvara ekonomsku i ekološku korist jer bi se u nekim slučajevima mogla koristiti tek polovica trenutačno propisane doze herbicida. Aplikaciju bi poljoprivrednici na svojim telefonima mogli imati do kraja godine. Osim poljoprivrednika, malih i velikih, korisnici aplikacije mogle bi biti i poljoprivredne udruge, zadruge i organizacije poljoprivrednih proizvođača, poljoprivredne apoteke kao distributeri pesticida. Uz to, koristilo bi i srednjim školama i fakultetima vezanima uz poljoprivredu ili proizvodnju hrane. Drugoplasirani tim na Natječaju je Urban Oasis, predvođen voditeljem Markom Ratkovićem, studentom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu osmislio je uređaj za uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru. Točnije, to je “pametna vitrina” u kojoj se mogu uzgajati biljke i povrće, a može se smjestiti u dnevni boravak, ured, restoran ili hotel. Urban Oasis je osvojio i nagradu čitatelja Jutarnjeg lista. U prošlotjednom glasanju na portalu čitatelji su većinom glasova odlučili da je njihova ideja najbolja. Tim Urban Oasis, uz Ratkovića, čine studentice Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Lucija Jelavić Nikolina Martinec te idejni začetnik Mateo Cahun, student TVZ-a. Urban Oasis je zapravo aeroponski uređaj, što znači da se biljke uzgajaju bez zemlje i samo uz pomoć vodene pare. Visine je oko dva metra i širine pola metra i treba mu samo utičnica za struju. Sa svih je strana omeđen staklom, a unutra je šesterokutni vertikalni cilindar u koji se polažu biljke. U donjem dijelu uređaja nalazi se spremnik za osam litara vode koju ultrasonična parilica pretvara u čestice, vodenu paru, a ventilator ih šalje prema vrhu uređaja. Korijeni biljaka love te čestice i tako ih se zalijeva. Uređaj je opremljen i LED lampicama, koje osiguravaju svjetlost za fotosintezu, te posebnim senzorima koji prate temperaturu, vlagu i tlak. Oni prikupljaju podatke i sami reguliraju atmosferu u uređaju. Sve što korisnik mora napraviti jest uključiti uređaj u struju i svaka dva tjedna, u prosjeku, dolijevati vodu u spremnik jer je uređaj iznimno štedljiv s vodom. Tim Potential BCI iz Pule, koji je prema odluci stručnog žirija, također, zauzeo drugo mjesto na natječaju za najbolje mlade inovatore izmislio je softver za “čitanje misli”, odnosno bilježi električne impulse mozga i prevodi u jezik računala. BCI tehnologija, odnosno sučelje mozga i računala, funkcionira tako da električni signal mozga hvata EEG uređaj, uz pomoć elektroda bilježi impulse i prenosi ih u softver, s kojim se onda može “komunicirati mislima”. Student Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Kristijan Lucijetić voditelj je tima. Osim Kristijana, kojeg zanima spoj medicine i strojarstva, član Potentiala BCI je programer i developer Aldo Ferlatti, student informatike na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i Frano Rajič, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, razvojni inženjer i stručnjak za mikrokontrolere. Na natječaj su se mogli prijaviti svi studenti i učenici srednjih škola, kao i timovi studenata i učenika koji razvijaju svoje inovativno rješenje, a najbolji finalisti ostvaruju i pravo na mentorsku podršku Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) za daljnji razvoj svoje inovacije. Na nagradni natječaj mogla su se prijaviti sva inovativna rješenja: aplikacija, softver, hardver, proizvod... Glavno preporučeno područje su bile digitalne transformacije, robotika, „smart city“ i „smart villages“ rješenja, primjene strojnog učenja i umjetne inteligencije, a ostala preporučena područja zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija, moderno obrazovanje, turizam te edukacija. Izvor fotografije CROPIX

Produljuje se rok studentima za prijavu radova za Rektorovu nagradu

sri, 2020-03-18 12:55
Na temelju čl. 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i mišljenja Rektorskog kolegija u užem sastavu sa elektroničke  sjednice održane 18. ožujka 2020. godine, rektor donosi ODLUKU o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu.Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati. Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.


Fakultet hrvatskih studijaꓽ obavijesti o prilagodbi nastave i upute studentima o organizaciji nastave na daljinu

sri, 2020-03-18 08:07
U skladu s Odlukom rektora Sveučilišta u Zagrebu dekan Fakulteta hrvatskih studija prof. dr. sc. Pavo Barišić izvješćuje da se nastava na Fakultetu ne obustavlja, nego da se zbog sprječavanja mogućega širenja zaraze koronavirusom izvedba nastave prilagođava iz nastave u živo u fakultetskim predavaonicama u nastavu na daljinu. Konzultacije u živo, u pravilu, ne će se održavati, nego sredstvima elektroničkoga priopćavanja. Studenti se podsjećaju da su se u komunikaciji s nastavnicima i administracijom Fakulteta dužni služiti službenom elektroničkom adresom @hrstud.hr. Obavješćujemo sve studente da će nastava biti organizirana prema terminima predviđenima rasporedom nastave. Pojedinim nastavnim jedinicama moguće je pristupiti i više puta. Pozivamo studente da potvrde svoje praćenje nastave, ako se ona odvija u sustavu Merlin (Moodle). Pozivamo sve nastavnike da pravodobno obavijeste svoje studente o načinu i platformi izvođenja pojedinoga kolegija. Sva pitanja vezana uz pristup sustavu preko AAI-identiteta možete uputiti na informaticar@hrstud.hr. Zbog opterećenosti sustava molimo budite strpljivi i uporni. Vaš će vam nastavnik javiti na koji način izvodi nastavu na daljinu. Ako ne dobijete obavijest, pišite mu na službenu e-adresu i na znanje: kvaliteta@hrstud.hr. Nastavnicima je u izvođenju nastave na daljinu preporučeno služenje sljedećim sustavima. I. Sustav za učenje na daljinu MERLIN Prijavite se preko svoje AAI-adrese prijave na https://moodle.srce.hr/2019-2020/. Kratke upute za korištenje sustava MERLIN možete pročitati na https://www.hrstud.unizg.hr/images/50041150/kratke_upute_o_merlinu_3_7.pdf, malo šire na https://www.hrstud.unizg.hr/images/50041150/MERLIN.pdf, a dvominutni video-zapis pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=sTExSvpXotI. II. Ostali sustavi za izvođenje nastave na daljinu Osim preko Merlina nastava se može izvoditi preko platformi (webinari):
  1. Adobe Connect, https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
  2. Google Hangouts, https://hangouts.google.com/
  3. Zoom, https://zoom.us/
  4. 365 Office direktno (ne preko Merlina ili Srca): https://www.office.com/?omkt=hr-HR, Microsoft Teams: https://products.office.com/hr-hr/microsoft-teams/group-chat-software
  5. Facebook
  6. Skype (video-konferencija)
  7. YouTube (snimljeno predavanje).
III. Mrežna stranica Fakulteta hrvatskih studija Nastava se može pratiti preuzimanjem materijala s Repozitorija kolegija na mrežnim stranicama Fakulteta, ako vas nastavnik uputi. O održanoj nastavi i njezinu praćenju vodi se evidencija.

Predavanje prof. dr. sc. Adriane Vince o koronavirusu

uto, 2020-03-17 11:40
Pogledajte predavanje prof. dr. sc. Adriane Vince održano 28. veljače 2020. na sastanku dekanica i dekana fakulteta i akademija u vezi s postupanjem u situaciji pojave koronavirusa (COVID-19) u Hrvatskoj. Profesorica Vince je pročelnica Katedre za infektologiju Medicinskoga fakulteta, specijalistica infektologinja i voditeljica Zavoda za probavne infekcije u sklopu kojega je jedinica za striktnu izolaciju Zarazne bolnice u Zagrebu.
PREDAVANJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

COVID-19: Preporuke za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica

pon, 2020-03-16 12:14
Rektor Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 16. ožujka 2020. donio je Preporuke za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica u vezi sa situacijom pojave koronavirusa.  
PREPORUKE

Prijavite se na EIT Health InnoStars Awards program do 27. ožujka

ned, 2020-03-15 10:27
EIT Health InnoStars Awards program svojim kompetitivnim načinom financiranja, mentoriranja i treninga pomaže mikro ili malim tvrtkama, razvojnim tvrtkama i tvrtkama kćerima (eng. spin-off) iz zemalja sa srednje razvijenim inovacijskim mogućnostima koje već imaju razvijen prototip (eng. MVP – Minimal Viable Product) vezan uz zdravlje, da svoj proizvod plasiraju na tržište.
Da bi se kvalificirale za InnoStars Awards, tvrtke moraju priložiti poslovni plan za navedeni proizvod. Izabrane tvrtke svoj će proizvod predstaviti međunarodnom stručnom sudačkom timu, sastavljenom od zdravstvenih stručnjaka, predstavnika iz EIT Healtha, tržišnih stručnjaka i industrijskih partnera. Pobjednici natjecanja mogu osvojiti čak i do 25 000 eura novčane potpore za lansiranje svojega proizvoda na tržište. Uz to, EIT Health omogućit će im četiri mjeseca mentoriranja, tri različita intervjua s potencijalnim klijentima, investitorima ili budućim partnerima te mrežu kontaktâ putem EIT Healt Investor Network i Living Labs and Test Beds mreža. Rok za prijavu je 27. ožujka 2020., a prijaviti se možete ovdje: https://eithealth.optimytool.com/en/

Stranice