Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 8 hours 1 min

Sveučilište u Zagrebu i tvrtka BIA Separations sklopili sporazum o transferu tehnologije za patentirano rješenje pročišćavanja virusnih cjepiva

sri, 2020-02-12 13:11
Sveučilište u Zagrebu i razvojno orijentirana tvrtka BIA Separations d. o. o. iz Slovenije sklopili su sporazum koji omogućuje razvoj i korištenje rješenja za pročišćavanje virusa u biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji. Rješenje su razvili istraživači Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Marija Brgles, dr. sc. Beata Halassy i dr. sc. Dubravko Forčić. Članovi istraživačkoga tima prepoznati su kao ključni stručnjaci za istraživanje i razvoj u području virusnih cjepiva te sudjeluju u brojnim projektima i programima, uključujući i nacionalni Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva CerVirVac. Rješenje koje omogućuje pročišćavanje virusa u uvjetima povoljnima za virus, tzv. nativnim uvjetima, razvijeno je u sklopu projekta Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija Hrvatske zaklade za znanost, kojega je voditeljica bila dr. sc. Marija Brgles.  Čestice virusa visoke čistoće preduvjet su djelotvornosti i sigurnosti preventivnih i terapeutskih oslabljenih virusnih cjepiva, a uklanjanje nečistoća uz očuvanje osjetljive strukture čestica virusa težak je zadatak. Stoga je učinkovit postupak elucije u tzv. nativnim (prirodnim) uvjetima nakon pročišćavanja u imunoafinitetnoj kromatografiji značajan iskorak koji rezultira čistim virusnim česticama s očuvanom strukturnom cjelovitošću i funkcionalnostima.  Osim objavom znanstvenoga rada u priznatom međunarodnom časopisu Journal of Chromatography A, kvaliteta i inventivni iskorak rješenja priznati su i u postupku ostvarenja patentne zaštite za izum. Tako je Europski patenti ured (EPO) potkraj 2019. potvrdio priznanje europskog patenta pod naslovom An Elution Mobile Phase and Process for Immunoaffinity Chromatography of Viruses (EP3408383 B1), a u siječnju 2020. najavljeno je i priznanje patenta u SAD-u. Sporazumom koji je sklopljen između Sveučilišta u Zagrebu i BIA Separations d. o. o. bit će omogućena primjena rješenja u praksi u procesima pročišćavanja virusa u tvrtkama u cijelom svijetu. Također, sporazumom koji se sastoji od djelomičnoga prijenosa prava i licencije na razvijeno rješenje, uspostavljen je partnerski odnos u komercijalizaciji rješenja te će BIA Separations uz suradnju sa Sveučilištem rješenje plasirati prema biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji. Osim toga, sporazumom se definiraju uvjeti za daljnji razvoj suradnje stručnjaka BIA Seaparations d. o. o. i Centra  za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu. BIA Separations d. o. o. vodeći je proizvođač monolitne tehnologije i kromatografskih nosača za proizvodnju, pročišćavanje i analizu velikih biomolekula, uključujući viruse, koji svoje proizvode i usluge istraživanja i razvoja metoda za klijente plasira po cijelom svijetu. Sjedište je tvrtke u Ajdovščini u Sloveniji, gdje se nalazi i njihov višenamjenski istraživački, proizvodni i edukacijski centar. Sveučilište u Zagrebu ponosno je na sklopljeni sporazum o transferu tehnologije kojim je dano dodatno priznanje angažmanu istraživačkoga tima i kojim će se novo rješenje približiti korisnicama i doprinijeti poboljšanju proizvodnih procesa u medicinskoj biotehnologiji. Takav oblik suradnje u suglasju je s nastojanjima Sveučilišta u Zagrebu da kao vodeća istraživačka organizacija doprinese i razvoju inovacija te ostvari pozitivan utjecaj na društvo.  Poveznice: (1)  Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva  http://zci-cervirvac.hr/hr/projekti/. (2)  HRZZ projekt Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija  http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1875&rok=2013-11 (3)  Brgles M, Sviben D, Forčić D, Halassy B. Nonspecific native elution of proteins and mumps virus in immunoaffinity chromatography. Journal of Chromatography A. 2016; 1447: 107-114 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967316304289

Rektori osam sveučilišta europskih postindustrijskih gradova potpisali izjavu o misiji UNIC-a

čet, 2020-02-06 13:22
Na Erasmus sveučilištu Rotterdam rektori osam europskih sveučilišta: u Bilbau, Bochumu, Corku, Istanbulu, Liègeu, Ouluu, Rotterdamu i Zagrebu 5. veljače 2020. potpisali su udruženu izjavu o misiji za novi europski savez - UNIC (Europsko sveučilište postindustrijskih gradova).     Mnogi se postindustrijski gradovi diljem Europe suočavaju sa zajedničkim društvenim izazovima uslijed prelaska s ekonomije bazirane na materijalnoj proizvodnji na ekonomiju temeljenu na uslužnim djelatnostima. Među njima su (ne)zaposlenost (mladih), utjecaj novih tehnologija, prijelaz na obnovljive izvore energije te novi zdravstveni izazovi. Nadraznolikost Bitna značajka postindustrijskog europskog grada je socioekonomska i sociokulturna nadraznolikost . Nadraznolikost zahtjeva razvoj inovativnijih, pristupačnijih i inkluzivnijih načina istraživanja, poučavanja i učenja, koji artikuliraju i odgovaraju na potrebe različitih populacija. Različita znanja i vještine, prezentirane u srodnom (postindustrijskom) okruženju i publici, će rezultirati novim pristupima i najboljim praksama za pomoć europskom visokom obrazovanju u praćenju promjenjive europske populacije. Kampus, akademija i CityLab Ideja UNIC-a, na čelu s Erasmus sveučilištem Rotterdam i razvijena u uskoj suradnji sa studentima različitih sveučilišta, je dugotrajni savez s tri glavne točke.
 1. Intersveučilišni kampus: omogućiti studentima, osoblju i istraživačima/nastavnicima nesmetanu mobilnost u učenju, obučavanju, poučavanju, istraživanju, radu i dijeljenju usluga unutar UNIC-a, bez obzira na njihovu socioekonomsku i kulturnu pozadinu.
 2. Akademija nadraznolikosti: izazvati sveučilišta da pruže dobrodošlicu studentima i osoblju svih pozadina.
 3. CityLab program: prostori za sastanke u svrhu razmjene znanja unutar gradova i s gradovima.
UNIC ubrzava dalekosežni pozitivan društveni razvoj Rutger Engels, rector magnificus Erasmus sveučilišta Rotterdam, o izjavi misije: “Erasmus sveučilište Rotterdam jedinstveno je u Nizozemskoj po svojoj nadraznolikoj studentskoj populaciji s relativno velikim postotkom netradicionalnih studenata. Takva studentska populacija odražava ubrzanu transformaciju Rotterdama kao postindustrijskog grada. Ostala sveučilišta UNIC-a dijele te odlike i predanost poboljšanju mobilnosti i povećavanju inkluzivnosti u našim programima edukacije. Cilj nam je osigurati istinski europsko iskustvo učenja za sve naše studente i obučiti vođe promjena koje će oblikovati budućnost nekih od najnadrazličitijih gradova Europe. UNIC se hvata u koštac s tim izazovima razvijajući nove pristupe i modele za edukaciju, alate, ponude i komunikacije. To će ubrzati naše napore naspram inkluzivnosti u postindustrijskim gradovima i služiti kao nacrt koji će pomoći europskoj edukaciji da drži korak u pripremi za budućnost Europe.” UNIC-ov će prijedlog kasnije ovog mjeseca biti podnijet inicijativi Europska sveučilišta Europske komisije, kao podrška ostvarenju Europskog prostora obrazovanja.

Sveučilišta UNIC-a

Bilbao        Sveučilište Deusto                     Španjolska

Bochum     Sveučilište Ruhr Bochum             Njemačka

Cork          Sveučilišni koledž u Corku           Irska

Istanbul      Sveučilište Koç                           Turska

Liège          Sveučilište u Liègeu                     Belgija

Oulu           Sveučilište u Ouluu                      Finska

Rotterdam   Erasmus sveučilište Rotterdam    Nizozemska

Zagreb        Sveučilište u Zagrebu                 Hrvatska

  Press office Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl  

Prof. dr. sc. Anti Čoviću dodijeljeno odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

čet, 2020-02-06 13:12
Odlukom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, prof. dr. sc. Ante Čović odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost u području filozofije i bioetike te za njihovo promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu. Odlikovanje je uručeno na prigodnoj svečanosti u Uredu predsjednice Republike 4. veljače 2020.
U Poticaju za odlikovanje, koji je Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske podnijelo Hrvatsko bioetičko društvo, navedene su zasluge i postignuća temeljem kojih je predložena dodjela odlikovanja. Navedene su u prvom redu osobite zasluge za razvoj i promicanje bioetike kao nove znanstvene discipline u Hrvatskoj i na međunarodnom planu, ali i njegovi doprinosi za razvoj i promicanje filozofije. U području filozofije posebno su istaknuta postignuća prof. dr. sc. Ante Čovića u razvijanju i vođenju nakladničkog projekta „Filozofska istraživanja“ na programskim osnovama ideje integrativnosti koju će u području bioetike u sklopu domaćih i međunarodnih projekata razviti do nove paradigme integrativnog mišljenja. U znanstvenim i stručnim radovima artikulirao je inovativni koncept integrativne bioetike, zasnovan na metodološkim zasadama pluriperspektivizma kao i programsku ideju „europeizacije bioetike“. Na praktičnom planu prof. dr. sc. Ante Čović dao je nezaobilazne doprinose u stvaranju brojnih institucionalnih oblika bioetičkog dijaloga, bioetičke edukacije, istraživačko-dokumentacijske djelatnosti, izdavaštva i međunarodnog povezivanja u području bioetike. Najvažnije postignuće na planu bioetičke institucionalizacije svakako je osnivanje Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović), koji je odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta proglašen 10. studenoga 2014. i koji je prema zakonskoj definiciji određen kao „znanstvena organizacija ili njezin ustrojbeni dio ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline“ (čl. 29., st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

Student DIGI Award 2020. - nagradni natječaj

čet, 2020-02-06 11:18
Nagradni natječaj “Student DIGI Award 2020”, kojim se biraju najbolji hrvatski mladi inovatori, pokrenut je pod pokroviteljstvom Googlea, u organizaciji Jutarnjeg lista i u suradnji s europarlamentarcem Valterom Flegom koji je izvjestitelj europskoga programa Digitalna Europa. Sveučilište u Zagrebu podržava ovaj natječaj i poziva studente da se prijave.   Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti i učenici srednjih škola, kao i timovi studenata i učenika koji razvijaju svoje inovativno rješenje, a najbolji projekt i tim osvaja novčanu nagradu iz fonda od 50.000 kuna. Osim toga, najbolji finalisti mogu ostvariti i pravo na mentorsku podršku Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) za daljnji razvoj svoje inovacije. Na nagradni natječaj 'Student DIGI Award 2020' mogu se prijaviti sva inovativna rješenja: aplikacija, softver, hardver, proizvod... Glavno preporučeno područje su digitalne transformacije, robotika, „smart city“ i „smart villages“ rješenja, primjene strojnog učenja i umjetne inteligencije, a ostala preporučena područja su zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija, moderno obrazovanje, turizam te edukacija. Sve informacije i prijavni obrazac mogu se pronaći na sljedećim poveznicama: PRAVILA NAGRADNOGA NATJEČAJA OBRASCI

Dan Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

sri, 2020-02-05 10:32
Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća u povodu Dana Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u četvrtak 6. veljače 2020. u 12 sati u Gundulićevoj 5. Dan Stomatološkoga fakulteta veže se uz Dan sv. Apolonije - zaštitnice stomatološke struke, a koji je 9. veljače.  
Uz ugledne goste iz akademske zajednice, nastavnike i studente fakulteta, dekanica prof. dr. sc. Zrinka Tarle predstavit će rad Fakulteta u protekloj godini te dodijeliti nagrade i plakete najuspješnijim studentima, asistentima, znanstvenim novacima i nastavnicima.

Stomatološki fakultet jedina je samostalna visokoobrazovna institucija koja već dugi niz godina obrazuje moderne doktore stomatologije, a danas doktore dentalne medicine. Danas je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svojim ustrojem, nastavnim planovima i rezultatima rada nositelj struke u Hrvatskoj i vodeća visokoškolska ustanova koja njeguje sve pozitivne odlike u svojoj tradiciji, nastojeći istodobno udovoljiti uvjetima te dosegnuti i osigurati najviše europske standarde. Program
12.00 Zbor studenata SFZG-a "Z(u)bor"
12.15 Pozdrav dekanice i uzvanika
12.25 Glazbeni trenutak: Gibonni; arr: Maja Ostojić, Cesarica, izvodi zbor studenata SFZG-a "Z(u)bor"
12.30 Riječ dekanice
12.45
 • Dodjela Dekanove nagrade najboljim studentima
 • Dodjela priznanja za: najbolju izvannastavnu studentsku aktivnost, najboljega studenta druge i treće godine na studiju "Dentalna medicina na engleskom jeziku", najbolje ocijenjenim nastavnicima, za najuspješniji znanstveni rad u kategoriji suradničkih zvanja, najuspješniji znanstveni rad u kategoriji znanstveno-nastavnih zvanja, najbolji doktorski rad
 • Dodjela priznanja nenastavnom osoblju za predani rad na Stomatološkom fakultetu
 • Dodjela zahvalnica umirovljenim nastavnicima za dugogodišnji doprinos radu Stomatološkoga fakulteta
 • Dodjela zahvalnice Domu zdravlja za suradnju u projektu "Stručna praksa studenata"
 • Dodjela zahvalnica korporatinim partnerima za uspješnu suradnju
 • Dodjela Dekanove nagrade najboljim studentima i plakete studentskim udrugama
13.10 Glazbeni trenutak: Franz Lehar: duet Hanne i Danila iz operete "Vesela udovica"; izvode: Blanka Tkalčić (mezzosopran) i Ronald Braus (bariton) uz klavirsku pratnju Danijela Ota; Gioachino Rossini: duet Mačaka; izvode Blanka Tkalčić (mezzosopran) i Ronald Braus (bariton) uz klavirsku pratnju Danijela Ota
13.15 Druženje uz domjenak

Dan podizanja svijesti o EIT-u

uto, 2020-02-04 13:50
U organizaciji Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta i Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) 24. veljače 2020. u zagrebačkom hotelu Internationalu održat će se Dan podizanja svijesti o EIT-u.  
Sveučilište u Zagrebu član je čak triju EIT-ovih inovatorskih zajednica:
 1. EIT Health – u kojem Sveučilište sudjeluje kao Hub za Republiku Hrvatsku.
 2. EIT Raw Materials – u kojem je Sveučilište član Kolokacijskoga centra Istok (CLC East)
 3. EIT Climate-KIC – u kojem je Sveučilište član lokalnoga konzorcija.
Glavni je cilj Dana svijesti o EIT-u predstaviti tekuće aktivnosti EIT zajednice u Hrvatskoj i cijeloj Europi, kao i pružiti konkretnu informaciju o potencijalnim područjima suradnje sa zainteresiranim nacionalnim dionicima. Program Dana svijesti o EIT-u obuhvatit će sljedeće teme:
 1. Hrvatski inovacijski sustav
 2. Uvod u EIT, inovacijsku snagu diljem Europe
 3. EIT edukacija: od studenta do poduzetnika
 4. EIT inovacija: od ideje do proizvoda
 5. EIT poduzetništvo: od stvaranja do tržišta
 6. Panel-diskusija: Iskustva i buduće perspektive - kako EIT zajednica može pomoći u jačanju inovacijskih kapaciteta u Hrvatskoj?
Prijavu za događaj i detaljan program možete naći na poveznici EIT Awareness Day        

Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaje za dodjelu godišnjih nagrada

pon, 2020-02-03 10:39
Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2019./2020. Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić", rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 14. siječnja 2020. Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2019./2020. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 26. lipnja 2020. godine. Odluka rektora Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić"   Natječaj za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 2019./2020. Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković", Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 5. sjednici, održanoj 14. siječnja 2020., donio Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 2019./2020. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta zaključno do 26. lipnja 2020. godine. Odluka Senata Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Fran Bošnjaković"   Natječaj za dodjelu Nagrade "Ars summa Universitatis" za akademsku godinu 2019./2020. Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Ars summa Universitatis”, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 14. siječnja 2020. Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Ars summa Universitatis " za ak. god. 2019./2020. Nagrada se dodjeljuje zaposlenicima u umjetničko-nastavnim zvanjima za umjetničko-nastavne rezultate u promicanju umjetničkih disciplina i struke, nacionalne kulture i umjetnosti, te prijenos znanja, posebice u odgoju mladih umjetnika i stručnjaka u umjetničkom području Sveučilišta u Zagrebu.  Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta zaključno do 30. lipnja 2020. godine. Odluka rektora Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Ars summa Universitatis"

Apostolski nuncij posjetio Sveučilište u Zagrebu

sub, 2020-02-01 13:23
Nj. E. Giorgio Lingua, apostolski nuncij, sa svojim suradnicima 27. siječnja 2020. posjetio je Sveučilište u Zagrebu. Sa Sveučilišta u Zagrebu prisustvovali su rektor prof. dr. sc Damir Boras, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga te dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprek.   Razgovaralo se o čvrstim vezama koje postoje između Apostolske stolice i Hrvatske te kako je od samoga svog osnutka Sveučilište u Zagrebu usko povezano s Crkvom, jer je upravo crkvena ustanova, tadašnja isusovačka akademija bila temelj Sveučilišta u Zagrebu.

Veleposlanik Talijanske Republike Nj. E. gospodin Pierfrancesco Sacco u nastupnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu

pet, 2020-01-31 13:17
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, u četvrtak, 30. siječnja 2020., primio je u nastupni posjet veleposlanika Talijanske Republike Nj. E. gospodina Pierfrancesca Sacca. Uz rektora su, kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, sastanku nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, te prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije.

Razgovaralo se o akademskoj suradnji, razmjeni studenata te potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Sveučilištem La Sapienza u Rimu.

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2020./21.

čet, 2020-01-30 11:32
Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./2021.

Rok za prijavu je 21. veljače 2020. u 12:00 sati, a više informacija dostupno je na POVEZNICI.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije:
• provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
• obavljanje stručne prakse,
• stručna usavršavanja i osposobljavanja,
• volontiranja,
• razmjene mladih,
• rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i druge.

Noć muzeja na Sveučilištu u Zagrebu

sri, 2020-01-29 15:25
Sveučilište u Zagrebu ove godine prvi put izravno sudjeluje u manifestaciji Noć muzeja na njenu petnaestu obljetnicu. Tim će povodom u petak 31. siječnja 2020. u prostorima Sveučilišta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 biti organizirano multimedijalno događanje 350 godina Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i jedna od najznačajnijih i najvećih domaćih akademskih institucija. Nastavno na proslavu svoje 350. obljetnice, u Noći muzeja će posjetitelji moći upoznati dio bogate povijesne i kulturne baštine Sveučilišta i njezin znanstveni, kulturni i društveni značaj kroz prigodnu izložbu, odabrane pisane i audiovizualne zapise, razgled rektorata i predstavljanje Topoteke Sveučilišta u Zagrebu.

PROGRAM: 18.00 - 00.00 • Izložba „Arhivska baština Sveučilišta u Zagrebu – odabrani dokumenti“
U Rektoratu Sveučilišta, u sveučilišnom arhivu, čuva se gradivo iz modernog razdoblja života Sveučilišta, od 1874. godine do danas: administrativna i financijska dokumentacija, spisi sveučilišnih tijela, dokumentacija o polaznicima sveučilišnih studijskih programa te stručnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, raznovrsne zbirke tiskovina i publikacija, kao i druge dokumentacijske cjeline. 18.30 - 23.30 • Predstavljanje Topoteke Sveučilišta u Zagrebu
Topoteka Sveučilišta u Zagrebu virtualni je arhiv kroz koji su javnosti dostupni različiti arhivski izvori vezani uz povijest, razvoj, organizacijske mijene i aktivnosti Sveučilišta, koji se danas čuvaju u raznovrsnim javnim, privatnim, lokalnim i specijaliziranim zbirkama. Topoteka Sveučilišta otvorena je svima zainteresiranima za suradnju u prikupljanju i objavi novih zapisa. 18.30 - 23.30 • Razgled aule Sveučilišta u Zagrebu 18.30 - 23.30 • Projekcija filma o povijesti Sveučilišta u Zagrebu 18.00 - 00.00 • Nagradna igra za posjetitelje

Više informacija dostupno je na poveznici.

Otvoren novi prostor Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

čet, 2020-01-23 14:27
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu od 23. siječnja 2020. djeluje u novom prostoru koji je smješten u Studentskom naselju „Stjepan Radić“, u prizemlju 12. paviljona. Novi prostor Ureda za studente s invaliditetom uređen je i osmišljen na način da bude još pristupačniji i otvoreniji svojim korisnicima koji trenutno primaju neki oblik potpore ili realiziraju prava putem svojega statusa (prilagodbe u praćenju nastave i u polaganju ispita, vršnjačka potpora u akademskom okruženju, prilagođeni prijevoz, asistencija u studentskom domu i sl.). Potporu trenutno realizira oko 400 studenata s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Na  temelju natječaja koji je proveo Studentski zbor Akademije likovnih umjetnosti,  izabrana je skica Nikoline Žabčić, studentice treće godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija Animirani film i novi mediji, koja je oslikala dio prostora Ureda. Novim se prostorom koji je smješten u okviru studentskoga doma, Sveučilište u Zagrebu kroz svoj Ured za studente s invaliditetom želi još više približiti studentima koji trebaju neki vid podrške te im time pomoći u njihovom studijskom procesu. Ured djeluje u okviru Središnjega ureda za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Ured  za  studente  s  invaliditetom  Sveučilišta u Zagrebu djeluje od  2007.  godine s   ciljem izjednačavanja  mogućnosti  i  osiguravanja  uvjeta  za  uspješno i kvalitetno  studiranje svih sadašnjih ali i budućih studenata s invaliditetom. Ured je namijenjen svim studentima koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju  stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih   aktivnosti (studenti s oštećenjima vida, sluha, motoričkim, kroničnim, psihičkim  bolestima i poremećajima, specifičnim teškoćama u učenju kao što su npr. disleksija,  disgrafija i ADHD, te ostalim zdravstvenim stanjima i teškoćama koje mogu utjecati na tijek studiranja). Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, otvorenju novoga prostora Ureda za studente s invaliditetom nazočili su prorektorica za studente,  studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, sanacijski upravitelj Studentskoga centra Zagreb Mirko Bošnjak, predstavnici Studentskoga doma „Stjepan Radić“, predstavnici fakulteta i akademija koje djeluju u okviru Sveučilišta u Zagrebu te brojnih institucija s kojima Sveučilište surađuje. Podršku radu Ureda za studente s invaliditetom u novom prostoru dale su i predstavnica studenata s invaliditetom u Studentskom domu „Stjepan Radić“ Ana Mandić te studentice Mirna Brođanac, Lara Dabić i Anita Blažeković.

Bespovratna sredstva PMF-a za istraživanje klimatskih promjena

čet, 2020-01-23 09:38

Više od 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija” Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijeljeno je za realizaciju projekata u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”, a među 12 potpisnica je i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu s projektom „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima – 4HR)”.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u srpnju prošle godine raspisalo je poziv za europsko sufinanciranje projekata čiji je cilj pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmoga nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Multidisciplinarni projekt PMF-a Klima  4HR uhvatit će se u koštac s jednom od gorućih tema u novije vrijeme – klimatskim promjenama. Naime, Klima – 4HR proučavat će ranjivost urbanih i prirodnih okoliša na klimatske promjene te njihovu mogućnost prilagodbe. Projekt je fokusiran na analizu i ublažavanje urbanoga toplinskog otoka u sadašnjoj i budućoj klimi, karakterizaciju intenzivnih oluja praćenih tučom te identifikaciju negativnih utjecaja na biološku raznolikost slatkovodnih i morskih ekosustava mora na različitim razinama, od molekularne razine do razine zajednica. Na temelju rezultata koji se očekuju do kraja 2022. godine, predložit će se smjernice za daljnja istraživanja s ciljem dobivanja što učinkovitijih mjera sa širom primjenom u praćenju i gospodarenju prirodnim i urbanim okolišem. 

Projekt Klima  4HR predviđa multidisciplinarni pristup istraživanju uz suradnju Geofizičkoga i Biološkoga odsjeka te uz Institut „Ruđer Bošković” kao partnera. Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić s Geofizičkoga odsjeka PMF-a osvrnula se na važnost projekta za proučavanje klimatskih promjena u Hrvatskoj:

"Projektom su obuhvaćeni elementi okoliša koji su iznimno važni za Republiku Hrvatsku i posebno su ranjivi s obzirom na klimatske promjene, a to su gradovi te slatkovodni i morski ekosustavi. Stečena znanja i iskustva iskoristit će se za izradu općenitih prijedloga smjernica za slična istraživanja koja će se moći primjenjivati i na drugim područjima,a važna komponenta ovog projekta je podizanje svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama što će se postići održavanjem predavanja i radionica". 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.403.871,48 kuna, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva od 2.820.839,93 kuna

"Povećanje znanstveno-istraživačkih kapaciteta PMF-a kroz usavršavanje, prikupljanje potrebnih podataka, stjecanje iskustva i korištenje naprednih znanstveno-istraživačkih metoda omogućit će buduća istraživanja u području prilagodbe urbanog i prirodnog okoliša klimatskim promjenama te povećanje konkurentnosti PMF-a u nacionalnoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici", zaključuje izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić.

Veleposlanik Alžirske Narodne Demokratske Republike Nj. E. gospodin Mokhtar Amine Khelif u nastupnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu

čet, 2020-01-23 09:00
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, u srijedu, 22. siječnja 2020., primio je u nastupni posjet veleposlanika Alžirske Narodne Demokratske Republike Nj. E. gospodina Mokhtara Aminea Khelifa. Uz rektora je sastanku nazočila prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije.

Na sastanku je bilo riječi o mobilnosti studenata, akademskoj suradnji te potpisivanju memoranduma o razumijevanju s alžirskim sveučilištima.

Otvorene su prijave za program Journey 2020

sri, 2020-01-22 09:15
U tijeku su prijave za Journey 2020, program u organizaciji EIT Climate-KIC-a u čijem su fokusu klimatske promjene. Sastoji se od 10 različitih ljetnih škola u trajanju od četiri tjedna tijekom srpnja i kolovoza u više od 22 grada diljem Europe!

Svaki će sudionik biti član jedne od već spomenutih ljetnih škola te će posjetiti tri različita europska grada u razdoblju od tri tjedna, a posljednji će se tjedan svi članovi programa susresti na istoj lokaciji kako bi razmijenili svoja iskustva.

Journey 2020 namijenjen je studentima poslijediplomskih studija i mladim profesionalcima koji imaju želju postati nositelji promjena! Sudionici će putem programa razviti mrežu kontaktâ te naučiti tehnike i alate za rješavanje problema vezanih za klimatske promjene.

Prijave traju do 17. veljače, a prijaviti se možete putem sljedeće poveznice: https://journey.climate-kic.org/apply-now-2/  

Nastupni posjet veleposlanice Japana Nj. E. gospođe Misako Kaji Sveučilištu u Zagrebu

pon, 2020-01-20 15:25
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, u utorak, 14. siječnja 2020., primio je u nastupni posjet veleposlanicu Japana Nj. E. gospođu Misako Kaji u pratnji gospodina Yutare Nishida, kulturnoga atašea. Uz rektora, kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu bili su: prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije i dr. phil. Branka Roščić, rukovoditeljica Središnjega ureda za međunarodnu suradnju.

Razgovaralo se o akademskoj suradnji s japanskim sveučilištima, napose sa Chuo University iz Tokija, University of Tokyo i Nagasaki University, s kojima Sveučilište u Zagrebu ostvaruje dugogodišnju suradnju. Veleposlanica je zahvalila Sveučilištu što podržava podučavanje japanskoga jezika na Filozofskom fakultetu. Razmatrana je i potreba proširenja suradnje u područje kulture i nacionalne baštine.

Dan Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

pon, 2020-01-20 11:09

Svečana sjednica povodom obilježavanja Dana Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak 24. siječnja 2020. u predavaonici A-301 na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb s početkom u 11 sati.

 

 

Samostalni studiji tekstila i tekstilne tehnologije u Hrvatskoj su po prvi puta organizirani početkom šezdesetih godina, istovremeno kao studij na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu (isprva samo kemijskoga, a kasnije mehaničkoga i odjevnoga smjera) i kao tri nezavisne više škole, u Dugoj Resi, Varaždinu i Zagrebu. Viša škola u Zagrebu počela je obrazovati dizajnere tekstila i odjeće sredinom sedamdesetih godina. Godine 1983. više su se škole pripojile Institutu za tekstil i odjeću (u to vrijeme dijelu Tehnološkoga fakulteta). Kad je 1991. Institut za tekstil i odjeću organiziran kao samostalna institucija, pod nazivom Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, postao je jedinom visokoškolskom institucijom u znanstvenom polju tekstilne tehnologije u Hrvatskoj i jedinom koja se sustavno bavi znanstveno-istraživačkim radom u tom polju.

Po koncentraciji znanstvenih i visokoškolskih kadrova, broju studenata i mogućnosti stručnog rada, TTF je bio najsnažnija visokoškolska institucija na području tekstila i odjeće u bivšoj državi, a i danas je jedan od većih fakulteta te vrste u Europi, a diplome su međunarodno priznate od Asocijacije tekstilnih fakulteta Europe (AUTEX) i Tekstilnoga instituta iz Manchestera (Velika Britanija) za područje Commonwealtha i SAD.

Otvorene su prijave za 'EIT Health Wild Card 2020 program'

pet, 2020-01-17 09:55
Svake godine zahvaljujući Wild Card programu nastaju dva nova poslovna pothvata koja stvaraju presedane, pomiču granice te identificiraju i rješavaju najveće izazove i probleme u europskom zdravstvu.

Sam program započinje jednotjednom radionicom i hackatonom pri kojem polaznici imaju priliku zajednički naći nova rješenja. Nakon toga, izabrani timovi sudjeluju i u programu validacije rješenja, uz potporu vodećih stručnjaka iz zdravstvene industrije. Na kraju programa, dva tima osvojit će dvogodišnju EIT Health potporu i investiciju u vrijednosti od dva milijuna eura za pokretanje i razvoj poslovanja zasnovanoga na predloženom rješenju.  

Dva su područja u fokusu ovogodišnjega Wild Carda: zdravlje žena i digitalna terapija.

Prijave su otvorene do 9. veljače 2020. u 23.59 po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Prijevoz za redovite studente s invaliditetom

čet, 2020-01-16 14:27
Objava Odluke o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.   Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Odluku o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020. Više možete vidjeti OVDJE.

Održan nacionalni dan paneuropskog projekta "Time Machine"

čet, 2020-01-16 14:12
Nacionalni dan paneuropskog projekta Time Machine održan je 15. siječnja 2020. na Sveučilištu u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s početkom u 9.30 sati.

Time Machine je paneuropski FET Flagship CSA projekt, pokrenut 2017. kao Horizon 2020 Large-Scale Research Initiative Programme, posvećen razvoju velikih digitalizacijskih i računalnih infrastruktura i umjetne inteligencije (AI) s ciljem umrežavanja europske kulturne baštine i njezine dostupnosti putem mrežnih stranica i aplikacija. Četiri su osnovna stupa projekta: Znanost i tehnologija, Rad, Mogućnosti primjene i Doseg i inovacije,  a projektna infrastruktura uspostavljena je kroz Time Machine Organization (TMO), kao održivu zajedničku platformu za budući razvoj i istraživanje u području tehnologije, znanosti i kulturne baštine i njihovo pozicioniranje u nove strateške europske programe za iduće desetljeće.

S više od 500 uključenih institucija TMO čini najveću europsku mreže akademskih, istraživačkih i kulturnih ustanova i IT sektora, u kojoj aktivno sudjeluju i hrvatski članovi koji su organizirali nacionalni TM dan s idejom predstavljanja TM projekta zainteresiranim dionicima iz područja humanistike, kulture, znanosti, IT i istraživačkog sektora kao i nacionalnih aktivnosti  vezanih uz ICT i kulturnu baštinu. Sudjelujte u hrvatskom TM danu i saznajte više o ovim aktivnostima.
Program
• Uvodna riječ prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu
• Uvodna riječ doc. dr. sc. Vlatke Lemić, Time Machine ambasadorice
dr. sc. Thomas Aigner (TMO, ICARUS): Time Machine - Let´s create the big data of the past!
prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Nikola Mišković (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu): Heterogeneous mobile robots mapping the present and the past
dr. sc. Nataša Jermen (Leksikografski zavod Miroslav Krleža): Od enciklopedije do portala hrvatske baštine / From encyclopedia to Croatian heritage portal • prof. dr. sc. Vlatka Rajčić (Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu): 3D modelling of cultural heritage through an inclusive approach for time-dynamic 3D reconstruction of built environments.
dr. sc. Ljiljana Kolešnik (Institut za povijest umjetnosti): Informacijski sustavi Instituta za povijest umjetnosti I Time Machine / Information systems of the Institute of Art History
dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku): Hrvatska nematerijalna kultura u vremeplovu  / Croatian intangible cultural heritage in a TM
Marijana Glavica (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu): CROSSDA - Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti i mogućnosti suradnje s Time Machine / CROSSDA - Croatian Social Science Data Archive and Time Machine
Kristijan Crnković (ArhivPRO): INDIGO: platform for digital humanities

Program je održan na hrvatskom i engleskom jeziku, a moderirala ga je voditeljica Središnjega ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu Vlatka Lemić, potpredsjednica ICARUS-a i TM ambasadorica.

Više informacija možete saznati na poveznici.

Stranice