Sveučilište u Zagrebu

Pretplati se na Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Osvježeno: prije 1 hour 52 min

Uspješna suradnja Sveučilišta u Zagrebu sa sveučilištima u SAD-u

pon, 2018-10-01 11:11
Doc. dr. sc. Mario Konecki s Fakulteta organizacije i informatike, posebni savjetnik rektora Sveučilišta u Zagrebu za internetske servise i koordinator Rektorskoga zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije, posjetio je tijekom kolovoza i rujna 2018. četiri sveučilišta u SAD-u: Sveučilište Illinois u Chicagu (engl. University of Illinois at Chicago), Sveučilište DePaul (engl. DePaul University - Chicago), Sveučilište Cincinnati (engl. University of Cincinnati) i Sveučilište Wisconsin-Parkside (engl. University of Wisconsin-Parkside). Tijekom posjeta navedenim sveučilištima doc. dr. sc. Konecki održao je nekoliko pozvanih predavanja na temu tehnologije za pomoć osobama s invaliditetom u području visokoga obrazovanja i na temu dizajna korisničkih sučelja. Održao je i niz sastanaka s profesorima i stručnim suradnicima te nekoliko sastanaka s dekanima pojedinih fakulteta s kojima je razgovarao o mogućim zajedničkim obrazovno-istraživačkim aktivnostima. U svrhu razgovora o međusobnoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i sveučilišta u SAD-u, doc. dr. sc. Konecki sastao se s članovima uprava Sveučilišta DePaul i Sveučilišta Wisconsin-Parkside. Razgovaralo se o mogućnosti provođenja zajedničkih projekata i znanstvenih istraživanja, organiziranja zajedničkih događanja i zajedničkoga izvođenja nastave na pojedinim predmetima. Uz navedeno, razgovaralo se i o financiranju mobilnosti nastavnika i studenata, studiranju studenata iz Hrvatske u SAD-u, cijeni školarina za hrvatske studente, mogućnosti stipendiranja studenata iz Hrvatske, mogućim zajedničkim studijskim programima i mogućim dolascima studenata iz SAD-a na hrvatske fakultete.
doc. dr. sc. Mario Konecki i rektorica Sveučilišta Wisconsin-Parkside prof. dr. sc. Deborah L. Ford Vezano za navedene teme utvrđena je mogućnost suradnje na izvođenju pojedinih predmeta, utvrđeno je postojanje sredstava za financiranje mobilnosti nastavnika i studenata, dogovorena je značajno niža cijena školarina za studente iz Hrvatske, utvrđeno je postojanje sredstava za stipendiranje pojedinih studenata iz Hrvatske, identificirana su moguća područja u kojima bi studenti mogli završiti dio studija u Hrvatskoj, a dio u SAD-u. Vezano za navedenu mogućnost studiranja u SAD-u, dogovoreno je da bi studenti dio studija mogli završiti i putem internetskih servisa, iz Hrvatske. Utvrđena je i mogućnost dolaska studenata iz SAD-a u Hrvatsku, gdje bi studenti polagali pojedine predmete uz priznavanje istih u SAD-u.
doc. dr. sc. Mario Konecki i prorektor za akademske i studentske poslove
Sveučilišta Wisconsin-Parkside prof. dr. sc. Robert Ducoffe
Tijekom sastanka doc. dr. sc. Koneckog s članovima uprave Sveučilišta DePaul, potpisan je i sporazum o suradnji Sveučilišta DePaul i Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od 5 godina – do 2023. godine.
doc. dr. sc. Mario Konecki i prorektor Sveučilišta DePaul prof. dr. sc. Marten L. denBoer Djelatnici Pravnog fakulteta, Fakulteta organizacije i informatike, Akademije dramske umjetnosti i drugi djelatnici Sveučilišta u Zagrebu surađivali su sa Sveučilištem DePaul u prethodnim godinama, a potpisivanje spomenutoga sporazuma predstavlja iskaz interesa za nastavak međusveučilišne suradnje i u budućem razdoblju.

Stranice