Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA)

Usluga Ara prestala je s radom 29. studenog 2021.

Srce nakon višegodišnjeg pružanja usluge Agregatora hrvatskih repozitorija i arhiva, Ara, 29. studenog 2021. godine ugasilo je navedenu uslugu. Uslugu Ara Srce je pokrenulo 2013. godine u okviru svojih aktivnosti vezanih uz podatkovne usluge i digitalne repozitorije, podupirući pri tome inicijativu za otvoreni pristup. Ara je  automatizirano prikupljala metapodatke hrvatskih repozitorija s implementiranom podrškom za protokol OAI-PMH te krajnjim korisnicima omogućivala njihovo pretraživanje na jednom mjestu. U međuvremenu je na sustavu Digitalni akademski arhivi i repozitorij - Dabar omogućeno središnje pretraživanje svih uključenih repozitorija te je većina repozitorija uključena u druge agregatore poput OpenAIRE portala.

Srce nudi mogućnost pretraživanja znanstvenih i stručnih sadržaja putem komplementarnih usluga dostupnih na:

Osim navedenog korisnicima je dostupna mogućnost pretraživanja putem sljedećih repozitorija i arhiva:

O Ari

Ara na jednom mjestu prikuplja metapodatke hrvatskih repozitorija s implementiranom podrškom za OAI-PMH. Logo Are

Korisnicima je Ara pružala web sjedište na kojem se može vidjeti katalog hrvatskih repozitorija i arhiva i centralizirano pretraživati sve njihove metapodatke. Kroz rezultate pretraživanja korisnik se upućuje na radove u izvornim repozitorijima.

Prijavom repozitorija u Aru vlasnici repozitorija su dobivali dodatan kanal za diseminaciju digitalnih sadržaja iz repozitorija. Povećanjem vidljivosti sadržaja povećavala se vjerojatnost njihove korištenosti i citiranosti. 

Ara je uvrštena u Registar pružatelja OAI-PMH servisa (service providers) koji održava Inicijativa za otvoreni pristup (OAI). Osim Registra pružatelja servisa Inicijativa održava i registar pružatelja podataka (data provider) na koji je već dugi niz godina uvršten naš Hrčak.