50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

ARA

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva - ARA ARA Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva Na gornjem linku pregledajte hrvatske repozitorije i arhive.

O ARI

ARA na jednom mjestu prikuplja metapodatke hrvatskih repozitorija s implementiranom podrškom za OAI-PMH. Logo Are

Ako ste korisnik u potrazi za podacima kroz Aru dobivate jedno web sjedište na kojem možete vidjeti katalog hrvatskih repozitorija i arhiva i centralizirano pretraživati sve njihove metapodatke. Kroz rezultate pretraživanja upućujete se na radove u izvornim repozitorijima.

Ako ste vlasnik repozitorija prijavom repozitorija u Aru dobivate jedan dodatan kanal za diseminaciju digitalnih sadržaja iz repozitorija. Povećanjem vidljivosti sadržaja povećava se vjerojatnost njihove korištenosti i citiranosti. Svoj repozitorij ili arhiv možete u Aru prijaviti on-line, a obrazac za prijavu i informacije o uvjetima prijave možete naći na web stranicama Are.

Ara je uvrštena u Registar pružatelja OAI-PMH servisa (service providers) koji održava Inicijativa za otvoreni pristup (OAI). Osim Registra pružatelja servisa Inicijativa održava i registar pružatelja podataka (data provider) na koji je već dugi niz godina uvršten naš Hrčak.

Sve dodatne informacije o Ari mogu se pronaći na web stranicama Are, a možete ih zatražiti i slanjem elektroničke pošte na adresu ara@srce.hr.