CIT. Journal of Computing and Information Technology

Na kraju 2015. godine, Srce je nakon 23 godine prestalo biti izdavač časopisa CIT Journal of Computing and Information Technology.

Izdavanje CIT-a, bez prekida u izlaženju časopisa, od 1. 1. 2016. godine preuzeo je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Podaci u nastavku preuzeti su iz Uvodnika ovog posljednjeg broja CIT-a u izdanju Srca, a napisao ga je njegov glavni urednik, profesor Vlado Glavinić. Sve je započelo 1992. godine kada su profesori Leo Budin, Vlatko Čerić, Slobodan Ribarić i Dean Rosenzweig sa Sveučilišta u Zagrebu inicirali pokretanje novog međunarodnog znanstvenog časopisa iz područja računarstva i informacijske tehnologije (na engleskom jeziku), što je podržalo i Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike RH. Ubrzo su im se pridružili profesori Branko Jeren, Slavko Krajcar kao direktor časopisa i Vlado Glavinić kao urednik prikaza knjiga. Kako je svaki broj, osim radova na engleskom jeziku trebao u drugom dijelu (koji se nešto kasnije ugasio) sadržavati radove na hrvatskom jeziku, njegovi su urednici postali profesori Damir Boras, Hrvoje Gold, Ivan Rusan i Mladen Varga. Srce je izabrano za izdavača novog časopisa.

U proteklom periodu, u kojem su glavni  urednici osim profesora Lea Budina bili i profesori Vlatko Čerić, Sven Lončarić i Vlado Glavinić, zaprimljeno je (bez uvodnika) preko 1.800 radova, od kojih je njih više od 80 % iz inozemstva. Srce je, uz financijsku potporu MZOS-a,  tiskalo 93 broja s oko 660 radova. Paralelno s papirnim izdanjem, 2002. godine uvedeno je i on-line izdanje časopisa u otvorenom pristupu. Ovom se prilikom Srce kao izdavač zahvaljuje svim urednicima i članovima uredničkog odbora, autorima, recenzentima i čitateljima CIT-a na uloženom trudu, znanju i podršci, te lektorici Mirni Petani, Elementu koji je radio grafičku obradu i tiskarama Birotisak, Gipa i AKD na tehničkoj podršci koju je časopis od njih godinama dobivao.     

Informacije o časopisu CIT moći će se iza 1. 1. 2016. naći na stranicama novog izdavača FER-a, na adresi http://cit.fer.hr.

Podaci o časopisu

ISSN: 1330-1136 (tiskana verzija)
ISSN: 1846-3908 (online verzija)
CODEN: CJCTEM
UDC: 004
DOI  10.2498/cit
Jezik: engleski
Recenzija radova: međunarodna
Godina prvog izdanja 1993.
Tiskana godišta Vol.1 (1993) - Vol.22 (2014);  4 broja po volumenu
Sažeci / indeksiranje Scopus, INSPEC, LISA, EBSCO Library, Information Science & Technology Abstracts, EBSCO Computer Science Index, PASCAL, CIS; PILA CrossRef
Uredništvo međunarodno (20 urednika + 30 članova, od toga desetak iz RH)
Izdavač Sveučilišni računski centar Srce
e-mail   cit@srce.hr
Web: http://cit.srce.unizg.hr/
http://hrcak.srce.hr/cit

Časopis se bavi temama iz područja računalne znanosti i inženjerstva, modeliranja i simulacije te informacijskih sustava. CIT objavljuje originalne znanstvene i pregledne radove te prethodna priopćenja. Posebna se pozornost posvećuje edukacijskom, društvenom, pravnom i upravljačkom aspektu računarstva i informacijske tehnologije. U tom pogledu časopis CIT potiče razmjenu ideja, iskustava i znanja između područja s različitim tehnološkim i kulturalnim naslijeđem, posebice u zemljama Srednje i Istočne Europe te Mediterana.

Tematska područja

 • Teorija računanja
 • Umjetna inteligencija
 • Prepoznavanje oblika
 • Sustavi u stvarnom vremenu
 • Programsko inženjerstvo
 • Sučelja i multimedija
 • Baze podataka
 • Sigurnost
 • Računalna statistika
 • Rudarenje podataka
 • Numeričko i simboličko računanje
 • Obrada slike
 • Robotski vid
 • Operacijski sustavi
 • Umrežavanje
 • Strateško upravljanje
 • Sustavi za podršku u odlučivanju
 • Diskretna i kontinuirana simulacija
 • Računarska lingvistika
 • Obrada prirodnih jezika