Međunarodna suradnja

Međunarodnu suradnju Srca čine sudjelovanja i aktivni doprinosi u međunarodnim projektima, članstva i sudjelovanja u radu niza međunarodnih udruga i ustanova, organizacija i te formalni i neformalni kontakti s međunarodnim ustanovama i stručnjacima.

Članstvom i sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga i projekata Srce osim razmjene znanja i iskustava ostvaruje i integraciju Hrvatske u europski istraživački prostor (engl. European Reasearch Area, ERA) i prostor visokog obrazovanja (engl. European Higher Education Area, EHEA) kao i mogućnost sudjelovanja u kreiranju budućih trendova.

Danas Srce aktivno sudjeluje u slijedećim međunarodnim (EU) projektima:

 • EGI-Engage (Engaging the Research Community towards an Open Science Commons), infrastrukturni projekt prijavljen u sklopu poziva EINFRA-1-2014 novog EU programa za istraživaje i inovacije - Horizon 2020. Projekt je započeo 1. ožujka 2015. i trajati će 30 mjeseci. EGI-Engage okuplja 43 partnera iz cijele Europe, SAD-a i šest zemalja u azijsko-pacifičkoj regiji. Srce i Institut Ruđer Bošković hrvatski su sudionici u projektu. Ciljevi projekta EGI-Engage su jačanje postojećih računalnih kapaciteta, proširenje portfelja usluga kao i baze korisnika. Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI) se na ovaj način povezuje sa sličnim europskim infrastrukturama čime se osigurava integriranost Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor.
 • GÉANT4 SGA1 (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network) prva faza infrastrukturnog projekta GÉANT4 u trajanju od 12 mjeseci. Projekt GÉANT4 odvijat će se pod okriljem FPA (engl. Framework Partnership Agreement) i to u više faza a pokrivat će razdoblje od 7 godina. Projekt je započeo 1. svibnja 2015. u sklopu novog EU programa za istraživaje i inovacije - Horizon 2020. Zahvaljujući prethodnim generacijama GÉANT projekta uspostavljena je napredna pan-europska mrežna infrastruktura  GÉANT za potrebe istraživača i njihovih projekata unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA). Srce u projektu sudjeluje kao "treća strana" (Third Party), odnosno kao višegodišnji partner CARNeta.
 • TALOE - Time to Assess Learning Outcomes in E-learning - dvogodišnji projekt koji se izvodi u okviru LLP-programa (Lifelong Learning Programme) Europske unije. Nositelj projekta je Sveučilište u Portu, a Srce je partner na projektu. Projekt  je započeo krajem siječnja 2014., a cilj je razvoj web aplikacije koja će pomoći nastavnicima u provjeri jesu li dobro definirali metode vrednovanja polaznika u svojem e-kolegiju te koliko je način vrednovanja povezan s postavljenim ishodima učenja.

Temeljem posebnog ugovora s DANTE Ltd. (nakon rekonstrukcije pod nazivom GÉANT Association Ltd) koja operativno upravlja paneuropskom mrežom GÉANT, Srce udomljuje i daje osnovnu podršku radu međunarodnog čvora te mreže u Republici Hrvatskoj na koji je povezana CARNetova mreža. GÉANT Association, koji je formalno uspostavljen 7. listopada na sastanku u Berlinu, formiran je reorganizacijom TERENA-e i DANTE-a, a kao odgovor na zahtjev zajednice europskih akademskih i istraživačkih mreža za uspostavom jedinstvene upravljačke strukture.

Pregled međunarodnih projekata:

U svojoj bogatoj povijesti Srce je sudjelovalo u brojnim projektima u okviru međunarodnih programa za financiranje projekata LLP, FP7, FP6, IPA, TEMPUS i COST 11.

Stručnjaci Srca sudjeluju u radu međunarodnih ustanova ili tijela, kao što su:

 • ECAM- European Committee for Academic Middleware
  • Vijeće za akademski middleware koje djeluje pod okriljem GÉANT Association
 • EDEN - European Distance and E-Learning Network, izvršni odbor
 • EGI Council - European Grid Initiative Council
 • e-IRG- e-Infrastructure Reflection Group
  • Nacionalni predstavnik u e-IRG
 • EUGridPMA - European Policy Management Authority for Grid Authentication
 • GÉANT Association
  • Uprava organizacije GÉANT Association
  • Radne skupine TF-EMC2: European Middleware Coordination and Collaboration i TF- MNM: Mobility and Network Middleware
 • GeGC- Global eduroam Governance Committee 
  • Vijeće za globalnu uslugu eduroam™ koje djeluje pod okriljem GÉANT Association
  • Izvršni odbor projekta GN3
 • REFEDS – Research and Education Federations, radna skupina koja okuplja predstavnike federacija elektroničkih identiteta iz znanstvene i obrazovne zajednice

Vezano uz aktivnosti na pojedinim proizvodima Srce ima svoje članstvo u sljedećim međunarodnim udrugama:

 • EDEN: European Distance and E Learning Network
 • EGI.eu: European Grid Initiative
 • EUgridPMA – European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science
 • EUNIS: The European University Information Systems Organization
 • euroCRIS: the European Organisation for International Research Information
 • Euro-IX: European Internet Exchange Association
 • EuroPACE: European association of universities and educational organisations for networked e-learning
 • RIPE NCC - Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

Važan element međunarodne aktivnosti i prisutnosti Srca svakako je i  međunarodni časopis Journal of Computing and Information Technology - CIT.

Povijesne zanimljivosti

Srce je sudjelovalo i u organizaciji brojnih međunarodnih sportskih i drugih događanja od kojih izdvajamo suradnju i pružanje informatičke podrške u organizaciji Svjetskog kupa u gimnastici (Zagreb, 1982.), Svjetskog prvenstva u umjetničkom klizanju za juniore (Sarajevo, 1982.), Svjetskom kupu u alpskom skijanju (Bjelašnica, 1983), XIV. zimskih olimpijskih igara (Sarajevo, 1984), Igara dobre volje (Moskva, 1986.), Univerzijade (Zagreb, 1987.), te XV. zimskih olimpijskih igara, (Calgary, 1988.). Informacijski sustav za 'on-line' upravljanje i praćenje gimnastičkih natjecanja korišten je i na Ljetnim olimpijskim igrama u Los Angelesu.

Punih 35 godina Srce je bilo organizator tradicionalne međunarodne konferencije Information Technology Interfaces - ITI, čija je misija bila pospješiti komunikaciju i interakciju između istraživača i stručnjaka koji se bave razvojem i primjenama metoda i tehnika u širokome području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Srce i Sveučilište u Zagrebu bili su domaćini najveće europske konferencije o e-učenju – EDEN 2014 koja se održavala u Zagrebu od 10. do 13. lipnja 2014. u prostoru Srca i Hypo Centra. Tema konferencije bila je From Education to Employment and Meaningful work with ICT (http://www.eden-online.org/2014_zagreb.html)

 

Kontakt

e-mail: iro@srce.hr

telefon: +385 1 616 517