Usluga "Javne kolekcija podataka" (JKP) u sadašnjem obliku prestala je s radom 1. 6. 2015. godine.

Uslugu JKP Srce je pokrenulo 2011. godine s ciljem da promovira ideje sustavne brige za kolekcije istraživačkih podataka i otvorenog pristupa istraživačkim podacima. U trenutku pokretanja usluge koristili smo tada dostupna tehnološka rješenja i nama poznati pristup.
U međuvremenu je Srce uspostavilo nove platforme i usluge (npr. MojOblak ili Dabar) koje na primjereniji način omogućavaju sustavnu brigu za podatke, uključujući objavu u otvorenom pristupu.

Molimo vlasnike postojećih kolekcija da nam se hitno jave na adresu jkp@srce.hr radi dogovora o novom smještaju ili preuzimanju podataka.


Javne kolekcije podataka

Usluga Javne kolekcije podataka namijenjena je pohrani različitih trajnih zbirki podataka od javnog interesa, odnosno od interesa za znanstvenu i obrazovnu zajednicu ili cjelokupnu javnost (npr. primarni znanstveni podaci prikupljeni u mjerenjima i istraživanjima, različiti obrazovni multimedijalni sadržaji, zbirke arhivskih podataka itd.) čiji opseg zahtijeva značajnije podatkovne resurse.

Pohranjivanje podataka u okviru ove usluge omogućeno je svim članovima virtualne organizacije iz AAI@EduHR, pri čemu članovi virtualne organizacije ujedno i vlasnici kolekcije. Kolekciju zastupa i za njen sadržaj kao odgovorna osoba odgovara jedan od članova virtualne organizacije. Jedna virtualna organizacija može biti vlasnik više kolekcija podataka.

Vlasnik svake pojedine kolekcije obvezan je osigurati opis pohranjene kolekcije podataka kroz skup metapodataka koji određuje Srce. Taj opis obavezno je dostupan na javnom portalu usluge te na taj način kolekcija podataka postaje „javna“, odnosno njezino postojanje i opis objavljeni su svima koji mogu biti potencijalno zainteresirani za njeno korištenje.

Srce potiče vlasnike kolekcija podataka da u svim slučajevima kada je to moguće omoguće otvoreni pristup sadržaju kolekcija podataka.