Impressum i uvjeti korištenja

Sadržaj, dokumenti, slike, video-zapisi i fotografije objavljeni na javnom webu Srca (www.srce.unizg.hr) u vlasništvu su Srca ili u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba koje su Srcu dale pristanak na objavljivanje tih materijala.

Uporaba materijala s javnog weba Srca u komercijalne svrhe (prodaja) nije dopuštena.

Dopušteno je koristiti materijale s javnog weba Srca samo za promidžbene i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima, biltenima i elektronskim medijima. Prilikom objave i korištenja materijala s javnog weba Srca obveza je onoga tko materijale objavljuje i koristi na mediju na kojemu ih koristi navesti Srce (www.srce.unizg.hr) kao izvor.

Uz navedeni sadržaj Srce na stranicama javnog weba prema svojoj Politici otvorenog pristupa, objavljuje sadržaj/dokumente pod četiri različite vrste licenci:

  1.  Obrazovni sadržaji – online tečajevi, online obrazovni moduli, priručnici tečajeva i dodatni materijali – CC Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima (CC BY-NC-SA)
  2. Stručne analize i politike Srca u različitim područjima istraživanja i primjene IKT – dokumenti tehničkog ili stručnog sadržaja nastali radom Srca, istraživanjima i sl. – CC Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada (CC BY-NC-ND)
  3. Članci, stručni/znanstveni radovi, prezentacije sa nekih skupova – CC Imenovanje-Nekomercijalno (CC BY-NC)
  4. Ostali materijali – planovi rada, izvještaji i drugi akti – CC Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada (CC BY-NC-ND)

Ako je sadržaj/dokument objavljen pod nekom od navedenih licenci, oznaka licence naznačena je u samom radu/dokumentu.

Popis dokumenata objavljenih pod navedenim licencama nalazi se na stranici Otvoreni pristup i otvoreni obrazovni sadržaji u Srcu.

Srce nastoji održavati sadržaj na svojim stranicama točnim, potpunim i aktualnim, ali ne preuzima odgovornost za njegovu točnost, potpunost i aktualnost, a pogotovo za sadržaj na drugim web-stranicama (izvan domene Srca) na koje vode poveznice na stranicama javnog weba Srca. Srce ima pravo u svakom trenutku izmijeniti sadržaj na stranicama javnog weba.

Srce ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s javnog weba Srca ili s web-stranica do kojih korisnici dođu putem poveznice s javnog weba Srca. Srce ne odgovara za štetu nastalu korištenjem ili nemogućnosti korištenja nekog dijela weba ili weba u cijelosti.

Srce je nositelj autorskih prava na dizajn javnog weba Srca (grafički elementi i njihov raspored) i sva su prava pridržana.

Kolačići (engl. cookies)

Kolačić je skup podataka koji stranica koju posjećujete sprema na vaše računalo. Kolačić ne sadrži osobne podatke već služi tome da primjenjuje vaše postavke koje ste primijenili na npr. naslovnici i na ostalim stranicama weba Srca, da izračuna vrijeme kad ste posljednji put pristupili web-stranici, koliko dugo se zadržali na pojedinoj stranici i slično. Kolačići na webu Srca omogućavaju dosljedno pregledavanje svih stranica povećanim fontom ili u kontrastnoj verziji (čime se osigurava pristupačnost (engl. accessibility)).

Kako bi uredništvo javnog weba Srca moglo web održavati što korisnijim i atraktivnijim korisnicima, dobro je imati uvid u statistiku i način na koji korisnici koriste web-stranice, koje stranice najviše posjećuju i koji sadržaj ih najviše zanima. Stoga javni web Srca u svrhu poboljšavanja korisničkog iskustva koristi alat Google Analytics. Alat Google Analytics na računalo korisnika koji pristupa webu Srca sprema kolačić treće strane (engl. third party cookie) pomoću kojega je moguće mjeriti i pratiti spomenute statistike.

Svaki internetski preglednik u svojim postavkama korisniku omogućava podešavanje načina korištenja kolačića (odobravanje, odbijanje, vrijeme i način brisanja i slično).

Također ako želite posebno onemogućiti da Google Analytics sprema kolačiće na vaše računalo, možete to učiniti na poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Uredništvo

e-mail: webmaster@srce.hr

e-mail: press@srce.hr