Pristup korisničkim prostorima Srca za osobe s invaliditetom

Za osobe s invaliditetom osiguran je zapadni ulaz u zgradu Srca.

Pogledajte kartu Pristup za osobe s invaliditetom u većem prozoru

Osobe s invaliditetom mogu pristupiti korisničkim prostorima Srca kroz zapadni ulaz u zgradu Srca.

Do zapadnog ulaza u zgradu Srca najlakše je doći s južnog je parkinga budući da nema fizičkih prepreka (stepenice, nogostupi...), a do samog ulaza vodi rampa za osobe s invaliditetom. Za prolazak kroz vrata, potrebno je pozvoniti i pričekati na otvaranje vrata.

Kretanje unutar korisničkih prostora Srca također je prilagođeno osobama s invaliditetom. Prilaz učionicama Srce-E1 i Srce-E2 omogućen je pomoću lifta.

Dodatno, sa sjeverne strane između Srca i zgrade Hypo banke postoji javno parkirno mjesto za osobe s invaliditetom. 

1_juzni_parking.jpg
2_juzni_parking.jpg
3_rampa_zapadni.jpg
4_zapadni.jpg
5_zapadni.jpg
6_lift.jpg
7_parking.jpg

Pristupačnost web-stranica osobama s invaliditetom

Prilikom izrade weba Srca vodilo se računa o dobrom korisničkom iskustvu pa je u tom smislu posebna pažnja posvećena i prilagodbi weba za osobe s invaliditetom te implementiranju što više detalja koji bi web stranice učinili pristupačnijim.

Za osobe kojima je lakše čitati tekstove na povećanom kontrastu ili u negativu izrađen je dodatni predložak s bijelim tekstom na crnoj pozadini koji omogućava bolju čitljivost osobama slabijeg vida. Dodatno je omogućeno povećanje i smanjivanje slova te vraćanje na osnovnu (zadanu) veličinu.

U usporedbi s prošlim webom Srca, područja oko linkova povećana su u izbornicima i tekstu kako bi se olakšao odabir linka osobama s tremorom.

Tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale. Iz istog su razloga, u usporedbi s prošlim webom, povećana slova i razmaci među redovima. Također, zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije.

Nadamo se da smo vam na ovaj način olakšali korištenje i snalaženje na webu Srca.

 

Opće smjernice za prilagodbu web-stranica osobama s invaliditetom

Srce je izradilo Opće smjernice za prilagodbu web-stranica osobama s invaliditetom. Smjernice možete preuzeti i koristiti kao pomoć prilikom izrade novih web-stranica ili prilagodbe postojećih kako bi osobe s invaliditetom lakše pristupale sadržaju na stranicama.

 

Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

adresa: Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb

Matični broj: 3283020
OIB: 34016189309
Žiro račun: 2340009-1100010215 (otvoren kod Privredne banke Zagreb)
IBAN: HR37 23400091100010215

telefon: +385 1 616 5555
faks: +385 1 616 5559
kako doći do Srca
pristup za osobe s invaliditetom


Helpdesk - informacije i pomoć korisnicima
radno vrijeme za korisnike:
svaki radni dan od 8:00 do 20:30
vikendom od 9:00 do 13:00
blagdanima ne radi
telefon: +385 1 616 5165
e-mail: helpdesk@srce.hr

Centrala
telefon: +385 1 616 5555


Ravnatelj

telefon: +385 1 616 5501
e-mail: ured@srce.hr

Zamjenik ravnatelja
telefon: +385 1 616 5511
e-mail: ured@srce.hr

Odnosi s javnošću
telefon: +385 1 616 5840
e-mail: press@srce.hr

Urednik weba
telefon: +385 1 616 5842
e-mail: webmaster@srce.hr

Službenica za informiranje (prema Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/13)
telefon: +385 1 616 5507
e-mail: pristup_informacijama@srce.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
telefon: +385 1 616 5543
e-mail: zop@srce.hr