Javna nabava

Temeljem odredbe članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013 i 143/2013 i 13/14) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima postoji sukob interesa u smislu odredbe članka 13. Zakona:

  1. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
  2. Koios savjetovanje d.o.o., Zagreb
  3. GÉANT Association, NL, Amsterdam
  4. GÉANT Limited, UK, Cambridge

Zagreb, 29. 1. 2015.

Postupci u tijeku

 Trenutno nema otvorenih postupaka.

 

Plan nabave 2015.

Temeljem odredbe članka 20. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-OUSRH) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2015. godinu.

Zagreb, 16. 2. 2015.

 

Plan nabave 2015. (16. 2. 2015.)
Plan nabave 2015. - izmjena I. (20. 10. 2015.)

Plan nabave 2014.

Temeljem odredbe članka 20. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-OUSRH) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2014. godinu.

Zagreb, 12. 2. 2014.

 

Plan nabave 2014. (12. 2. 2014.)

 Plan nabave 2014. - izmjena I. (28. 7. 2014.)

Plan nabave 2014. - izmjena II. (22. 9. 2014.)

Plan nabave 2014. - izmjena III. (30. 12. 2014.)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem odredbe članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

Registar ugovora (28. 12. 2012.)
Registar ugovora II (12. 4. 2013.)
Registar ugovora III (28. 11. 2013.)
Registar ugovora IV (30. 12. 2014.)

 

Pregled ugovora

Temeljem članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003, 144/2010) objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.
Zagreb, 07.04.2011.

 

Pregled ugovora (7. 4. 2011.)
Pregled ugovora (7. 10. 2011.)
Pregled ugovora (10. 4. 2012.)
Pregled ugovora (3. 10. 2012.)
Pregled ugovora (11. 4. 2013.)