Usluge Srca koje su prestale s radom

Usluge prestale s radom tijekom 2015. godine

  • Udomljavanje računalno-komunikacijske opreme (Od 2016. godine usluga funkcionira unutar sveobuhvatnije usluge Podatkovni centri Srca.)
  • CIT. Journal of Computing and Information Technology (Na kraju 2015. godine, Srce je nakon 23 godine prestalo biti izdavač časopisa CIT Journal of Computing and Information Technology. Izdavanje CIT-a, bez prekida u izlaženju časopisa, od 1. 1. 2016. godine preuzeo je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER).)
  • Javne kolekcije podataka (Usluga je prestala s radom jer je Srce uspostavilo nove platforme i usluge (npr. MojOblak ili Dabar) koje na primjereniji način omogućavaju sustavnu brigu o podacima, uključujući objavu u otvorenom pristupu.)
  • Referalni centar za SAS (1. 10. 2015. istekla je licenca za programski sustav SAS za ak. god. 2014/2015. koju je financiralo Srce iz svog proračuna. Istekom SAS licence prestaje s radom i Referalni centar za programski sustav SAS.)

Usluge prestale s radom tijekom 2014. godine

  • SIP@EduHr (Zbog premalog broja korisnika usluge SIP@EduHr koji ne opravdava resurse potrebne za daljnji razvoj i održavanje, Srce je odlučilo obustaviti pružanje usluge.)
  • GSS (Srce je za pružanje podatkovnog prostora za udaljeno pohranjivanje, organiziranje i pretraživanje datoteka te dijeljenje sadržaja s drugim korisnicima prešlo na suvremeniju tehnologiju u obliku usluge MojOblak).
  • Međunarodna konferencija ITI (Konferencija Information Technology Interfaces održala se ukupno 35 puta od 1974. do 2013. godine.)

Usluge prestale s radom tijekom 2011. godine

  • .hr domene (Nakon gotovo 19 godina Srce je odlukom CARNeta 31. prosinca 2011. prestalo voditi brigu o sustavu .hr domena.)