Referalni centar za programski sustav SAS (RC SAS)

Usluga je ugašena 2015. godine.

1. 10. 2015. ističe licenca za programski sustav SAS za ak. god. 2014/2015. koju je financiralo Srce iz svog proračuna. S istekom SAS licence gasi se i Referalni centar za programski sustav SAS, pa studenti Sveučilišta u Zagrebu neće više moći od Srca dobiti kopiju SAS-a za home-use uporabu na vlastitom računalu.

U zamjenu, SAS Institute je za studente pripremio besplatnu licencu SAS University Edition (ne smije se koristiti u komercijalne svrhe). Više na web adresama:

 

Cilj Referalnog centra za programski sustav SAS je:

 1. omogućiti (kroz licenciranje SAS-a iz proračuna Srca), obavljanje obrazovne i konzultantske djelatnosti Srca (iz područja statistike i SAS-a) namijenjene članovima akademske i istraživačke zajednice, te
 2. osigurati studentima Sveučilišta u Zagrebu preduvjete za uključivanje kvalitetne statističke i grafičke analize podataka za potrebe sveučilišnih statističkih kolegija ili pripreme diplomskih, magistarskih i doktorskih radova kroz home use uporabu SAS-a

Korisnici SAS licence su, osim Srca, studenti Sveučilišta u Zagrebu koji na svojim matičnim fakultetima ne ostvaruju pravo home use uporabe SAS-a na privatnom računalu.

 

Aktivnosti Referalnog centra obuhvaćaju:

 • licenciranje programskog sustava SAS uz suradnju sa SAS Institute (i Sveučilištem u Zagrebu)
 • distribucija i instaliranje novih SAS verzija za potrebe rada u Srcu
 • zaprimanje i evidenciju Zahtjeva za dodjelu kopija SAS licence za home use uporabu studentima
 • sklapanje Sporazuma o home use uporabi SASa za studente, između Srca i studenta (korisnika SAS-a) Sveučilišta u Zagrebu
 • home use instalaciju SAS softvera na privatno računalo studenta Sveučilišta u Zagrebu
  VAŽNO
  -Počevši od 26.05.2014. Srce ponovno zaprima Zahtjeve za nove home-use instalacije SAS-a za studente (postojeće instalacije se mogu produljiti). Potrebni dokumenti mogu se naći na gornjoj adresi.
  -Nakon što se dokumenti urudžbiraju, student dogovara termin za instalaciju na Helpdesku Srca osobno, telefonom (6165-165) ili e-mailom: helpdesk@srce.hr (uz obavezni Subject: SAS instalacija).
  -Instalacija se izvodi unutar jednog radnog dana od 8-16 sati.
  -Instalaciju je moguće napraviti samo na ispravno računalo s ažuriranom instalacijom Windowsa i 20 GB slobodnog prostora.
 • administriranje baze home-use SAS korisnika - studenata
 • konzultacije u vezi SAS softvera, te promjena u novim verzijama SASa
 • konzultacije u vezi SAS instalacije za SAS koordinatore 
 • održavanje bibliotekeSTAT-SAS-macro programa
 • održavanje mailing liste stat-sas-l za razmjenu SAS informacija
 • održavanje web stranice projekta.

 

Od 1. 1. 2010. godine financira se iz proračuna Srca (centar je od 2001. - 1. 1. 2010. godine dobivao financijsku potporu MZOS-a).