Studenti

Studenti, vi ste najbrojnija skupina naših korisnika i Srce od samog svog nastanka posebnu brigu vodi o vama. Stoga su mnoge od usluga Srca posebno namijenjene upravo vama. Na ovoj ćete stranici pronaći usluge koje možete koristiti, te informacije o onim uslugama koje možda već i koristite, a ni ne znate da vam ih upravo Srce omogućava, bilo izravno, bilo suradnjom s ostalim akademskim ustanovama.

Najtraženije usluge za studente

SRCE ZA BRUCOŠE

Svake godine provodimo akciju „Srce za brucoše" kako bismo studente, a posebno brucoše, upoznali s pravima i mogućnostima koje imaju, predstavili im najznačajnije usluge Srca i olakšali pristup tim uslugama. I smo godine na gotovo svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu održali kratka predavanja o uslugama Srca za brucoše (prezentacija (PDF)). Također, pripremili smo bookmarke koje smo dijelili na uvodnim predavanjima, a koji su dostupni i na Helpdesku Srca.
 
Svim studentima Sveučilišta u Zagrebu, a posebno studentima prvih godina preddiplomskih studija želimo uspješno i veselo studiranje!

Posjetili smo brojne fakultete i akademije

14. rujna predstavili smo se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. 21. rujna bili smo na Medicinskom fakultetu, a 25. rujna na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te na PMF-u na Odsjeku za biologiju, Odsjeku za fiziku i geofiziku i na Matematičkom odjelu. 28. rujna išli smo na uvodna predavanja devet fakulteta: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, PMF Odsjek za geologiju, Stomatološki fakultet, Veterinarski fakultet, PMF Odsjek za kemiju, Fakultet prometnih znanosti, Geodetski fakultet i Građevinski fakultet. 30. rujna bili smo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Fakultetu organizacije i informatike i Šumarskom fakultetu. 1. listopada predstavili smo se na uvodnim predavanjima brucoša Fakulteta političkih znanosti, Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Studijskog centra za javnu upravu i javne financije pri Pravnom fakultetu. 2. listopada predstavili smo se studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, FER-a, Metalurškog fakulteta u Sisku i Hrvatskih studija, a 5. smo listopada išli na PMF-ov Odsjek za geografiju i na Tekstilno-tehnološki fakultet. 12. listopada bili smo na Muzičkoj akademiji. 20. listopada predstavili smo se na Akademiji likovnih umjetnosti, a 22. listopada u Varaždinu na Geotehničkom fakultetu.

Besplatne radionice za studente!

Besplatne on-line pripreme

Besplatne pripreme za ECDL-ispite od sad su dostupne ne samo polaznicima naših tečajeva, nego i svim ostalim zainteresiranim građanima. Pripreme su dostupne putem našeg sustava za udaljeno učenje. U sustav se možete prijaviti korisničkim računom sustava AAI@EduHr, a ako ga ne posjedujete, možete otvoriti lokalni korisnički račun.

Helpdesk za korisnike