Udomljavanje računalno-komunikacijske opreme

Od 2016. godine usluga funkcionira unutar sveubuhvatnije usluge Podatkovni centri.

Ovom uslugom osiguravaju se prostorni i prateći kapaciteti potrebni za prihvat te pouzdan i nesmetan rad računalno-komunikacijske opreme trećih strana u hali Srca.

Korisnici usluge su CIX članice. Uslugom je obuhvaćeno:

  • smještaj opreme u 19'' komunikacijske ormare
  • spoj na sustav neprekidnog napajanja
  • klimatizirani prostor
  • fizički i tehnički nadzor udomljene opreme
  • tehnička pomoć
  • osiguravanje pristupa opremi

Računalna hala smještena je na drugom katu zgrade Srca.

Spoj na gradsku elektroenergetsku mrežu (220 V) osiguran je preko trafostanice smještene u zgradi Srca. Zgrada je opremljena sustavom neprekidnog napajanja kojega čine agregat i UPS. Redundancija sustava je N+1.

Računalna hala Srca je klimatizirana te je opremljena suvremenim sustavom za detekciju i rano otkrivanje požara te plinskim sustavom za gašenje požara.

Zgrada Srca opremljena je 24/7 sustavom video nadzora uz stalno prisustvo fizičkog osiguranja.

 

Kontakt

telefon: +385 1 616 5165

faks: +385 1 616 5859

e-mail: udomljavanje-opreme@srce.hr