Upravljanje i unutarnji ustroj Srca

U upravljanju Sveučilišnim računskim centrom sudjeluju:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Kolegij
 • Stručno vijeće

Upravno vijeće

Upravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema novom Statutu Srca (2013.) sastoji od pet članova. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu, a jedan član koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i na način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati. Senat Sveučilišta u Zagrebu imenuje tri člana Upravnog vijeća na prijedlog rektora Sveučilišta i jednog člana s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Mandat članova Upravnog vijeća je dvije godine.

Senat Sveučilišta na svojoj 2. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 28. listopada 2014. godine imenovao je Upravno vijeće Srca na razdoblje od dvije godine u sastavu:

 • red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • prof dr. sc. Damir Kalpić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora
 • Ružica Vučić, dipl. ing., voditeljica službe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – na prijedlog Ministra znanosti, obrazovanja i sporta

Dragan Janjušević, dipl. ing., voditelj Odjela za podatkovne centre u Srcu, predstavnik je radnika Srca u Upravnom vijeću temeljem provedenih izbora održanih 7. ožujka 2014. godine.

Upravno vijeće je za predsjednika jednoglasno izabralo prof. dr. sc. Damira Kalpića.

Ravnatelj Srca

Čelnik i voditelj rada te poslovanja Srca je ravnatelj, koji je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Srca na četiri godine temeljem javnog natječaja. Ista osoba može biti imenovana ravnateljem više puta.

Ravnatelj:
dr. sc. Zoran Bekić

Zamjenik ravnatelja:
Ivan Marić

Kolegij

Kolegij čine:

Stručno vijeće

Stručno vijeće, uz članove Kolegija, čine:

 • Mijo Đerek, predstojnik Sektora za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • Kruno Golubić, predstojnik Sektora za podršku korisnicima
 • Emir Imamagić, predstojnik Sektora za računalne sustave
 • Mario Klobučar, predstojnik Sektora za mrežne i komunikacijske sustave
 • Denis Kranjčec, predstojnik Sektora za informacijske sustave
 • Sabina Rako, predstojnica Sektora za obrazovne usluge
 • mr. sc. Damir Danijel Žagar, predstojnik Sektora za središnju infrastrukturu i sustave

Unutarnje ustrojstvene jedinice Srca

Unutarnje ustrojstvo Srca određeno je Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srca.

Ustrojstvene jedinice su:

 • Ravnateljstvo Srca
 • Sektor za središnju infrastrukturu i sustave
 • Sektor za mrežne i komunikacijske sustave
 • Sektor za računalne sustave
 • Sektor za posredničke sustave i podatkovne usluge
 • Sektor za informacijske sustave
 • Sektor za obrazovne usluge
 • Sektor za podršku korisnicima
 • Sektor za poslovanje