Centar potpore ISVU-a

Centar potpore ISVU-a je organizacijska jedinica unutar hijerarhije organizacijskih jedinica Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu, koja osigurava pouzdano i ispravno funkcioniranje ISVU-a, planira i obavlja poslove održavanja i razvoja ISVU-a, te daje tehničku podršku korisnicima ISVU-a.

Djelatnici Centra potpore ISVU-a pružaju korisnicima podršku u implementaciji ISVU-a na visokim učilištima. U dosadašnjem radu pomogli smo mnogim institucijama u procesu implementacije ISVU-a, nastavnicima u radu s Nastavničkim portalu i studentima u radu sa Studomatom.

PODRŠKA KOJU PRUŽAMO

  1. tehnička podrška korisnicima u radu ISVU modulima
  2. edukacija korisnika za rad s ISVU modulima, koje Centar potpore ISVU-a podržava preko: 
  • tečajeva
  • webinara
  • priručnika
  • konzultacija
  1. pomoć u prilagodbi procesa koji se odvijaju na visokom učilištu kroz ISVU module.