MoodleMoot 2016 - program

10. lipnja 2016., Srce, Zagreb

Program (pdf, 488 KB)

MoodleMoot Hrvatska - program
9:30-10:00 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
10:00-10:10 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
Pozvana predavanja
Moderator: Sandra Kučina Softić
10:10-10:40

Digital Learning Landscape: How we use Moodle and more to support teaching and learning

Domi Sinclaire, University College London

Domi Sinclar_prezentacija  Sinclar_snimka predavanja

10:40-11:10

Cjelovita kurikularna reforma i uporaba IKT

Lidija Kralj, OŠ Veliki Bukovec 

Lidija Kralj_prezentacija Kralj_snimka predavanja

11:10-11:40

Magičnih 12 godina sa Moodlom

Viktorija Florjančič, Fakulteta za management Univerza na Primorskem

Viktorija Florjančić_prezentacija  Florjančić_snimka predavanja

11:40-12:00 Pauza za kavu
Dvorana E (Moderator: Jasmin Klindžić),
Dvorana A (Moderator: Tamara Birkić)
12:00-12:20

Dvorana E Gemifikacija predmeta za podučavanje web programiranja u Moodle-u

Dragutin Kermek i Matija Novak, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Kermek_Novak_CV  Novak_Kermek_sazetak  Kremek_Novak_prezentacija  Kermek_Novak_snimka predavanja

Dvorana A Zašto Moodle, a ne Edmodo?

Mirjana Lazor, ŠOSO Milan Petrović, Srbija

Lazor_CV  Lazor_sazetak​  Lazor_prezentacija  Lazor_snimka predavanja

12:20-12:40

Dvorana E Git u primjeni za potrebe sustava Moodle

Dubravko Penezić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Penezic_CV  Penezic_sazetak  Penezić_prezentacija​  Penezić_snimka predavanja

Dvorana A Uporaba sustava Moodle kao okosnice za organizaciju kompleksnog virtualnog okruženja za učenje

Goran Bubaš i Antonela Čižmešija, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Čižmešija_CV  Bubaš_Čižmešija_sazetak​  Bubaš_Čižmešija_prezentacija  Bubaš_Čižmešija_snimka predavanja

12:40-13:00

Dvorana E Moodle 3.1 – mali koraci za korisnika, ali…

Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Bosnic_CV  Bosnić_sazetak​  Bosnić_prezentacija  Bosnić_snimka predavanja

Dvorana A Izazov korisničke podrške sustava Loomen

Tomislav Negulić, CARNet

Negulic_CV  Negulić_sažetak​  Negulić_prezentacija  Negulić_snimka predavanja

13:00-13:20

Dvorana E Moodle Mobile - iskustva implementacije sustava u Srcu

Vedran Mušica, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Musica_CV  Mušica_sažetak  Mušica_prezentacija​  Mušica_snimka predavanja

Dvorana A HR4EU – Mrežni portal za e-učenje hrvatskoga jezika

Martina Šnajder i Matea Filko, Implementacija Snova i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Šnajder_CV  Šnajder_Filko_sazetak​  Šnajder_Filko_prezentacija  Šnajder_Filko_snimka predavanja

13:20-13:40 Diskusija
13:40-14:00 Pauza za ručak
Dvorana E (Moderator: Tona Radobolja),
Dvorana A (Moderator: Ivana Bosnić)

14:00-14:20

Dvorana E Iskustva edukacije policijskih službenika o e-učenju i obrazovnim tehnologijama

Maja Glogoški, Mirjana Abramović i Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i MUP RH

Klindzic_CV  Glogoški_Klindžić_Abramović_sazetak  Abramović_Glogoški_Klindžić_prezentacija​  Glogoški_Abramović_Klindžić_snimka predavanja

Dvorana A Merlin na latinskom

Zdravka Martinić-Jerčić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Martinić-Jerčić_CV  Martinić-Jerčić_sazetak​  Martinić-Jerčić_prezentacija  Martinić-Jerčić_snimka predavanja

14:20-14:40

Dvorana E Koliko su korisnici sustava za e-učenje Merlin zadovoljni sustavom?

Ana Ćorić Samardžija i Ante Jurjević, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

ĆorićSamardžija_Jurjević_CV  ĆorićSamardžija_Jurjević_sazetak​  Ćorić-Samardžija_Jurjević_prezentacija  Ćorić-Samardžija_Jurjević_snimka predavanja

Dvorana A Unapređenje e-kolegija kroz godine

Stanko Ružičić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ruzicic_CV  Ružičić_sazetak​  Ružičić_prezentacija  Ružičić_snimka predavanja

14:40-15:00

Dvorana E Priprema i postavljanje sadržaja u sustav Moodle – primjeri tečajeva Srca

Irena Jandrić, Dominik Kenđel i Tamara Birkić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Jandrić_Kenđel_Birkić_CV  Jandrić_Kenđel_Birkić_sazetak  Birkić_Jandrić_Kenđel_prezentacija​  Jandrić_Kenđel_Birkić_snimka predavanja

Dvorana A Iskustva u online nastavi na visokoškolskim ustanovama

Vitomira Lončar, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Lončar_CV  Lončar_sazetak  Lončar_prezentacija​  Lončar_snimka predavanja

15:00-15:20

Dvorana E Koja je uloga sove? - NIJE ODRŽANO

Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klindžić_CV  Klindžić_sazetak​  

Dvorana A Moodle kao okruženje pisanja diplomskih radova

Suzana Tomaš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Tomaš_CV  Tomaš_sazetak​  Tomaš_prezentacija  Tomaš_snimka predavanja

15:20-15:40

Dvorana E Zašto implementirati značke u e-kolegij?

Tona Radobolja, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Radobolja_CV  Radobolja_sazetak  Radobolja_prezentacija​  Radobolja_snimka predavanja

Dvorana A Moodle – temelj programa obrazovanja za IT – specijaliste edu4IT

Sabina Rako, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Rako_CV  Rako_sazetak​  Rako_prezentacija  Rako_snimka predavanja

15:40-16:00 Diskusija