MoodleMoot 2018 - program

05. lipnja 2018., Srce, Zagreb

Program (pdf, 520 KB)

MoodleMoot Hrvatska - program
09:30-10:00 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
10:00-10:10 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
Moderator: Sandra Kučina Softić
10:10-10:40

Supporting the academic community of Aristotel University of Thessaloniki embrace Moodle

Niki Kaliakouda, E-learning team at the Central Library and Information Center, Aristotel University, Thessaloniki, Grčka (via webinar)

10:40-11:00

Moodle 3.4. i 3.5. – novosti

Kristina Golem, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Golem_CV  Golem_sazetak    

11:00-11:20

Provjera autentičnosti studentskih radova integracijom sustava Moodle i PlagScana

Ivica Petrinić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Klindzic_CV  Klindzic_sazetak    

11:20-11:40

Iskustva primjene softvera za provjeru autentičnosti na sveučilišnoj razini - TURNITIN

Lado Kranjčević, Sveučilište u Rijeci

Grabar_CV Grabar_sazetak    

11:40-12:00 Diskusija uz kavu
Dvorana E (Moderator: Tamara Birkić),
Dvorana A (Moderator: Zvonko Martinović)
12:00-12:20

Dvorana E Moodle kao podrška cjelovitoj kurikularnoj reformi

Darija Dasović Rakijašić, Lidija Kralj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Karall_CV  Karall_sazetak    

Dvorana A Korištenje Merlin Referade i Zbornice na zadarskom Odjelu za informacijske znanosti

Mirko Duić, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

Lukovic_CV  Lukovic_sazetak​    

12:20-12:40

Dvorana E Glazbeno stvaralaštvo u sustavu Moodle

Josipa Ivić, Visoko učilište Algebra

Jurjevic_CV  Jurjevic_sazetak    

Dvorana A Iskustvo provedbe testova u sustavu Merlin putem smartphone-a

Jere Gulin, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kosor_CV  Kosor_sazetak​    

12:40-13:00

Dvorana E Fakultativni strani jezik u digitalnom okruženju

Ivica Buzov, Upravna škola Zagreb

Brusic_CV  Brusic_sazetak    

Dvorana A Moodle i analitika učenja

Mate Kosor, Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru

Buzov_CV  Buzov_sazetak​    

13:00-13:20

Dvorana E Igre u sustavu Moodle

Andrea Golijanin, Osnovna škola Skalice, Split

Musica_CV  Musica_sazetak    

Dvorana A Uvođenje inovativnih načina e-učenja na kolegiju „Građansko pravo 1: opći dio i obavezno pravo“

Ivana Kanceljak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tomas_CV  Tomas_Ivic_sazetak    

13:20-13:40

Dvorana E Primjena Moodle sustava u nastavi autoškole

Bojan Žugec, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV  Klindzic_Perkovic_sazetak​    

Dvorana A Prilagodba nastavnih materijala za studente s invaliditetom

Maja Perković, Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV  Klindzic_Perkovic_sazetak    

13:40-14:10 Pauza za ručak
Dvorana E 
Moderator: Sandra Kučina Softić

14:10-14:40

Moodle Learning Analytics Update

Elizabeth Dalton, Research Analyst for Moodle HQ (via webinar)

14:40-15:10

Iskustva izrade interaktivnih sadržaja pomoću H5P-a

Tamara Birkić, Jasmina Plavac, Aleksandra Ana Janković i Sabina Rako, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV Grabar_sazetak    

15:10-15:30

Da se mene pita: HA-PET-PE (H5P)

Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV Grabar_sazetak    

15:30-15:50

Moodle i zaštita privatnosti

Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV  Grabar_sazetak    

15:50-16:30 Diskusija uz kavu