MoodleMoot Hrvatska 2019 - teme

1. Moodle u nastavi

 • primjeri dobre prakse
 • nove metode poučavanja primjenom novih tehnologija
 • vrednovanje i ishodi učenja u e-kolegiju
 • dizajn e-kolegija
 • digitalne značke
 • MOOC-ovi
 • softveri za provjeru autentičnosti
 • nastava i učenje na mobilnim uređajima

2. Implementacija sustava Moodle

 • instalacija i administriranje sustava Moodle
 • konfiguracija servera za Moodle
 • Moodle 3.7 - novosti
 • primjeri uspostave sustava Moodle na obrazovnoj ustanovi

3. Razvoj sustava Moodle

 • razvoj dodataka za sustav Moodle (blokovi, aktivnosti, lokalni dodaci...)
 • povezivanje sustava Moodle s drugim informacijskim sustavima
 • izrada tema za sustav Moodle