MoodleMoot Hrvatska 2019 - program

7. lipnja 2019., Srce, Zagreb

Program (pdf, 576 KB)

MoodleMoot Hrvatska - program
09:30-10:00 Registracija, ispred dvorane E
Dvorana E
10:00-10:10 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima
Moderator: Sandra Kučina Softić
10:10-10:40

Moodle analytics from different perspectives

David Monllao Olive, Lead Data Scientist at Moodle HQ, Australija (via webinar)

  

10:40-11:00

Primjena i razvoj Moodle sustava na Sveučilištu u Mostaru

Marko Odak, Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina   

  

11:00-11:20

Customized Workshop and Didactical Support in the Moodle for University Teachers

Natalija Špur, Katja Breznik i Manja Podgoršek Mesarec, Sveučilište u Mariboru, Slovenija

Klindzic_CV  Klindzic_sazetak    

11:20-11:40

I opet, H5P: lokalizacija, novosti i besplatan tečaj

Jasmin Klindžić, Maja Perković, Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV  Grabar_sazetak 

11:40-12:00

Moodle 3.6 i 3.7. - novosti

Ana Zemljak, Kristina Golem, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV  Grabar_sazetak    

12:00-12:30 Pauza za ručak
Dvorana E (Moderator: Tona Radobolja),
Dvorana A (Moderator: Ivana Bosnić)
12:30-12:50

Dvorana E Organizacija stručne prakse u sustavu Moodle na Fakultetu prometnih znanosti

Vlatka Stupalo, Ivan Grgurević, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Karall_CV  Karall_sazetak    

Dvorana A Erasmus+ projekt ELPID – E-learning Platform for Innovative Product

Zvonko Martinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Lukovic_CV  Lukovic_sazetak​  

12:50-13:10

Dvorana E Potencijali naprednih tehnologija za razvoj novih mentalnih modela u digitalnom prostoru

Branka Mraović, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jurjevic_CV  Jurjevic_sazetak    

Dvorana A Igrifikacija predmeta korištenjem dodatka LevelUp

Matija Novak, Matija Kaniški, Dragutin Kermek, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV Grabar_sazetak    

13:10-13:30

Dvorana E Od Moodle-a do kurikularne reforme

Darija Dasović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Brusic_CV  Brusic_sazetak    

Dvorana A Moodle Makeover

Živana Komlenov Mudrinski, Prirodno-matematički fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Srbija

Buzov_CV  Buzov_sazetak​    

13:30-13:50

Dvorana E Studenti u ulozi učitelja u sustavu Moodle

Suzana Tomaš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Musica_CV  Musica_sazetak    

Dvorana A

Moodle UM at the University of Maribor

Metka Zorič Venuti, Sveučilište u Mariboru, Slovenija

Klindzic_CV  Klindzic_Perkovic_sazetak    

13:50-14:10

Dvorana E Moodle kao platforma za natjecanje

Darko Rakić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Klindzic_CV  Klindzic_Perkovic_sazetak​    

Dvorana A Flash apokalipsa: kad SCORM paketi utihnu!m

Jasmin Klindžić, Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV  Klindzic_Perkovic_sazetak  

14:10-14:30 Pauza za kavu
Dvorana E 
Moderator: Zvonko Martinović

14:30-14:50

Dorada sustava Merlin prema rezultatima ankete o zadovoljstvu korisnika sustavom za e-učenje Merlin

Domagoj Horvatović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Tomas_CV  Tomas_Ivic_sazetak    

14:50-15:10

Razvoj e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku

Ivana Zeljko, Sveučilište u Dubrovniku

Grabar_CV Grabar_sazetak    

15:10-15:30

Prilagodba mobilne Moodle aplikacije

Bojan Žugec, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Kosor_CV  Kosor_sazetak​    

15:30-15:50

Kompetencije u sustavu Moodle

Tona Radobolja, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV  Grabar_sazetak    

15:50-16:10

A1, A2: Implementacija i podrška za 2 MOOC-a

Maja Perković, Jasmin Klindžić, Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV  Grabar_sazetak     

16:10-17:00 Diskusija uz kavu