MoodleMoot Hrvatska 2019 - pozvani predavači

Tema: Moodle analytics from different perspectives

Sažetak: Description of the analytics features in Moodle from different perspectives: From developers and site administrators to teachers and students. The presentation will include a description of the new features in 3.7, an overview of what we are working on for Moodle 3.8 and an outline of the long term objectives for analytics in Moodle.

DAVID MONLLAO OLIVE, Lead Data Scientist at Moodle HQ, Perth (Australia)

Bio: He held different positions related to software engineering during the last 12 years, formerly at Universitat Rovira i Virgili in Tarragona (Spain) and later at Moodle HQ in Perth (Australia). He also participated in Google Summer of Code, both as a student and as a mentor. He received a Bachelor's Degree in Computer Science from the Universitat Oberta de Catalunya, in Barcelona and he is finishing a Master of Philosophy in Machine Learning at The University of Western Australia.


Tema: Primjena i razvoj Moodle sustava na Sveučilištu u Mostaru

Sažetak: U prezentaciji će biti predstavljena primjena i razvoj sustava za e-učenje na Sveučilištu u Mostaru. Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) osnovan je 2017. godine, a jedna od primarnih zadaća SUMIT-a je podrška akademskoj zajednici u upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u cilju unaprjeđenja nastavnog procesa. U fokus rada SUMIT-a za kalendarsku 2019. godinu stavljene su aktivnosti e-učenja. Realizacija tih aktivnosti podrazumijeva podršku studentima, podršku nastavnicima, razvoj obrazovnih sadržaja i razvoj specifične infrastrukture.

doc. dr. sc. MARKO ODAK, Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru​

Bio: Rođen 1986. godine u Mostaru. Na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru diplomirao 2010. godine i stekao naziv diplomirani inženjer računarstva. Akademski stupanj doktora znanosti stekao 2016. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Više...