Koje su digitalne kompetencije potrebne visokoškolskim nastavnicima danas?

Interaktivna rasprava, 1. travnja 2019., Dani e-infrastrukture 2019, Srce

Moderatorice:

  • Sandra Kučina Softić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
  • Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Mihaela Banek Zorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Tona Radobolja, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Opis: Danas se govori o digitalnim kompetencija koje trebaju imati studenti, ali da bi ih studenti stekli tijekom studija i njihovi nastavnici trebaju imati digitalne kompetencije kako bi mogli provoditi takvu nastavu. Što su to digitalne kompetencije? Europska komisija definira digitalnu kompetenciju kao skup znanja, vještina, stavova, sposobnosti, strategija i svjesnosti koje su potrebne pri korištenju ICT i digitalnih medija za izvođenje zadataka, rješavanje problema, komunikaciju, upravljanje informacijama, suradnju, izradu i dijeljenje sadržaja, i izgradnju znanja, na učinkovit, efikasan, primjeren, kritički, kreativan, autonoman, fleksibilan i etički način, u odnosu na posao, slobodno vrijeme, suradnju, učenje i druženje (Ferrari, 2012.)

Dolaskom digitalnog doba mijenjaju se načini održavanja nastave, ali i dalje sve ostaje na individualnom trudu nastavnika hoće li ili neće pratiti nove tehnologije i implementirati ih u svoju nastavu. Koliko se digitalne kompetencije razlikuju od ne-digitalnih i mogu li se uopće odvajati? Koje su digitalne kompetencije potrebne nastavnicima, kako ih steći? O svemu tome, ali i puno više raspravljat ćemo se na interaktivnoj radionici. Uz uvod u temu, polaznici će raspravljati što su digitalne kompetencije i definirati koje su im potrebne da bi mogli unaprijediti kvalitetu nastave i učiniti je inovativnijom.

 Prezentacija "Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju" (PDF, 945 KB)

 Prezentacija "Europski okvir za digitalne kompetencije nastavnika" (PDF, 430 KB)