Digitalne vještine za poučavanje i učenje ili vještine 21. stoljeća u obrazovanju

Okrugli stol: petak, 30.9.2016., dvorana E Srce, 12 do 14 sati

Informacijske i komunikacijske tehnologije su postale u vrlo kratkom vremenu osnovni element modernog društva što dovodi do sve većih zahtjeva za stjecanjem digitalnih vještina i kompetencija. Sve je više poslova koji zahtijevaju poznavanje ICT-a, a velik dio građana EU još uvijek nema razvijene osnovne digitalne vještine. Predviđa se da će u sljedećih 10 godina i zanimanja koja nisu direktno povezana s ICT-em morati ovladati digitalnim vještinama kako bi povećala svoju učinkovitost. Stoga je posebno važno osigurati moderno i kvalitetno obrazovanje koje će omogućiti budućim zaposlenicima stjecanje znanja i vještina potrebnih u 21. stoljeću.

Prema dokumentu Europske komisije Otvaranje obrazovanja inovativnom poučavanju i učenju s pomoću novih tehnologija i otvorenih obrazovnih resursa (2014.) 70% nastavnika u Europskoj uniji prepoznaje da su digitalne tehnologije važne za obrazovanje no samo 20-25% njih ih primjenjuje u nastavi. Većina nastavnika koristi ICT za pripremu nastave, a manje za rad s učenicima i studentima. Razlog tome je što ne posjeduju potrebne kompetencije za pedagošku uporabu ICT-a u nastavi. Navodi se i da 70% nastavnika u Europskoj uniji želi napredovati u svojoj struci po pitanju vještina ICT. Sličan zaključak iznosi se i u OECD izvještaju Skills for a Digital World. 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy: Background report (2016.). koji donosi rezultate međunarodnog istraživanja vezano uz nastavničku profesiju (TALIS) i navodi da svega 37% nastavnika često koristi ICT u nastavi. Kao jedan od razloga ovako malom postotku navodi se nedostatak kompetencija nastavnika  za primjenu ICT u nastavi. Kada se nastavnik osjeća kompetentnim  bit će skloniji pokušati nove metode poučavanja. Kompetencija i motivacija su usko povezane pa veća kompetencija vodi do veće motivacije za isprobavanje novog i primjenu novih metoda u poučavanju.

Europska komisija donijela je u lipnju 2016. godine Program za nove vještine u Europi. Program ima za cilj osigurati razvoj vještina potrebnih za poslove današnjice i sutrašnjice. U programu se zemlje Europske unije i dionici pozivaju na poboljšanje kvalitete vještina i svojeg odnosa prema tržištu rada. Cilj je smanjiti broj europskih građana s neodgovarajućim vještinama čitanja i pisanja te numeričkim i digitalnim vještinama.

Cilj okruglog stola je raspravljati kako se u Hrvatskoj gleda na potrebe za digitalnim vještinama, prvenstveno nastavnika kroz cijelu vertikalu obrazovanja kao i s kojim vještinama danas mladi izlaze na tržište rada.  

Uvodničari:

  • Prof.dr.sc. Goran Bubaš, Fakultet organizacije i informatike Sveučilište u Zagrebu
  • Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
  • Dr. Jasminka Buljan Culej, Nacionalno vijeće za vanjsko vrednovanje obrazovanja
  • Vesna Janko, prof., učiteljica predmetne nastave
  • Sonja Lušić Radošević, prof., nastavnica u srednjoj školi
  • Branka Vuk, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
  • Draženka Kovačević, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje  
  • Irena Ištvanić, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Organizatori tribine: Sveučilišni računski centar Srce i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH


 Galerija fotografija s okruglog stola

 Zaključci okruglog stola 

   Snimka okruglog stola