Nove tehnologije u obrazovanju – koliko su naš obrazovni sustav, nastavnici i studenti spremni na nove metode poučavanja i učenja?

Okrugli stol: srijeda, 27.9.2017., Srce, dvorana E , 13 do 15 sati

 Galerija fotografija s okruglog stola

 Snimka okruglog stola

 Zaključci okruglog stola

Organizatori tribine: Sveučilišni računski centar Srce i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije donesena 2014. godine kaže da dinamičan razvoj i primjena informacijske tehnologije i komunikacijskih mogućnosti korjenito mijenja paradigmu učenja i obrazovanja. Stoga Strategija donosi mjere za razvoj i širenje primjene e-učenja, uvođenje ekspertnih sustava za poučavanje te drugih suvremenih metoda poučavanja utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. E-učenje u Hrvatskoj prisutno je još od 90-tih godina prošlog stoljeća kroz iskorake pojedinaca i obrazovnih ustanova koje po vokaciji primjenjuju informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. Sustavna primjena e-učenja na Sveučilištima u Hrvatskoj počinje 2006. godine provođenjem međunarodnog Tempus projekta EQIBELT (Education Quality Improvement by E-learning Technologies) u kojem sudjeluju Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku te se donose i prve strategije e-učenja kao i osnivaju centri za e-učenje. Od tada do danas e-učenje dobiva zamah i sve više postaje sastavni i integralni dio obrazovnog procesa. Sustavno uvođenje e-učenja doprinosi kvaliteti sveučilišnog obrazovanja koje se temelji na ishodima učenja sa studentima u središtu obrazovnog procesa kao i razvoju prikladnih i inovativnih metoda poučavanja i učenja koje će podići motivaciju studenata za studiranje te kreativan i istraživački rad. Skorašnji policy dokumenti koje je izdala Europska komisija koji uključuju i Renewed Agenda for Higher Education (2017) u fokus stavljaju izazove digitalizacije, ključnu ulogu edukatora i potrebu za kvalitetno dizajniranim obrazovnim programima. Osim toga Europska komisija ističe i ključnu ulogu visokog obrazovanja u današnjem društvu jer digitalne tehnologije čine poslove fleksibilnijima i kompleksnijima te se od zaposlenika očekuju vještine 21. stoljeća. Do 2025. godine više od polovice svih poslova zahtijevat će visoku razinu kvalifikacija, a i zanimanja koja nisu direktno povezana s informacijskim i komunikacijskim vještinama morat će ovladati digitalnim vještinama kako bi povećala svoju učinkovitost. Stoga je posebno važno osigurati moderno i kvalitetno obrazovanje koje će omogućiti budućim zaposlenicima stjecanje znanja i vještina potrebnih u 21. stoljeću.

Na okruglom stolu raspravljat će se:

 • koliko se ostvaruju ciljevi iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije vezano uz implementaciju novih tehnologija u visoko obrazovanje- dosadašnji rezultati, prepreke, planovi
 • koliko su donesene politike i strategije vezano uz e-učenje zaživjele na sveučilištima i fakultetima, koji su konkretni rezultati ali i problemi u sustavnoj implementaciji e-učenja, te sljedeći koraci i planovi
 • kako se s novim tehnologijama snalaze nastavnici, na koji način je nastavnicima osigurano usavršavanje, priznavanje izvrsnosti u nastavi i dodatnog truda i rada, kakva je situacija s uvjetima Rektorskog zbora za izbor u nastavna i znanstveno-nastavna znanja vezano uz objavu materijala na webu i primjenu e-učenja
 • što o primjeni novih tehnologija u nastavi misle studenti, imaju li potrebne kompetencije za cjeloživotno učenje i jesu li zapošljivi kada izlaze sa sveučilišta

Uvodničari:

 • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr.sc. Branka Ramljak, državna tajnica za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • prof. dr. sc. Ivanka Stričević, prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu Sveučilišta u Zadru
 • prof. dr.sc. Vesna Vlahović-Štetić, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • izv. prof. dr.sc. Marko Delimar, prodekan za nastavu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. Irena Petrušić, načelnica Odjela za istraživanje i razvoj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • Marko Lepoglavec, zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Moderator:

 • Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima, Srce