Okrugli stol "Strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu"

Datum održavanja: srijeda, 26.9.2018., dvorana E Srce, 10 do 12 sati

 Bilješka s okruglog stola

 Galerija fotografija s okruglog stola

 Snimka okruglog stola

Cilj okruglog stola je raspraviti o važnosti strateškog planiranja i odlučivanja o primjeni novih tehnologija u visokom obrazovanju u cilju njegovog unaprjeđenja, boljih postizanja ishoda učenja te stjecanja kompetencija i vještina studenata potrebnih za tržište rada. Koliko je važno da se takve promjene u sustavu visokog obrazovanja odvijaju top-down pristupom, odnosno da je implementacija e-učenja dio strategije ustanove, te kakvo je stanje implementacije e-učenja na visokim učilištima u Hrvatskoj predstavit će se kroz rezultate projekta Higher Decision i u raspravi sa sudionicima okruglog stola.

Projekt Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (Higher Decision) uspješno vodi Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a financira Nacionalna zaklada za znanost i ulazi u svoju završnu fazu odnosno petu godinu projekta.

Visoko obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju ljudskih potencijala te u gospodarskom i društvenom razvoju. Sustav i visokoškolske ustanove trebaju biti inovativne, strateški vođene i upravljane kako bi mogle kvalitetno ispunjavati svoju misiju. Stoga, donošenje odluka i praćenje njihove primjene u visokom obrazovanju ostaje prvorazredno istraživačko i razvojno pitanje. I Europska komisija kontinuirano u svojim dokumentima ističe važnost i neophodnost implementacije digitalne tehnologije za poboljšanje obrazovanja. U Akcijskom planu za digitalno obrazovanje koji je donijela Europska komisija u siječnju 2018. ističe se važnost boljeg iskorištavanja digitalne tehnologije za poučavanje i učenje te navodi niz koraka koje je potrebno provesti da se iskoristi puni potencijal digitalne tehnologije za poboljšanje obrazovanja. Digitalna spremnost u obrazovanju zahtijeva znanje te uključuje prilagodbu i promjene. Dokument Sofia Call for Action on Digital Skills and Education nastao za vrijeme bugarskog predsjedanja Europskom unijom, u travnju 2018., nadovezuje se na Akcijski plan i poziva zemlje Europske unije na posvećenu i sustavnu provedbu kako bi obrazovanje postalo inovativnije, inkluzivno i dostupno svima. Pri tome ne treba zaboraviti osnovu premisu da e-učenje nije tradicionalno učenje prebačeno u online okruženje ili da je dovoljno nabaviti računala da se realizira e-učenje. E-učenje donosi novi set zahtijeva koji traži radikalne promjene u načinu kako sveučilišta posluju.

Tijekom projekta provedeno je niz istraživanja te su temeljem toga izrađeni dokumenti kao što su Preporuke za uvođenje e-učenja u visoko obrazovanje u Hrvatskoj, Model za procjenu zrelosti i uspješnosti provedbe strategije e-učenja ili Metodologija za praćenje provedbe strateških odluka koji mogu značajno pridonijeti uspješnoj implementaciji novih tehnologija u obrazovni proces i pomoći ustanovama da se lakše snađu s promjenama koje su pred njima.

Na okruglom stolu bit će prezentirani rezultati istraživanja, a od sugovornika ćemo imati prilike čuti kakvo je stanje na terenu i s kojim se problemima susreću.

Na okruglom stolu raspravljat će se:

 • jesu li i na koji način ustanove u sustavu visokog obrazovana započele sustavnu implementaciju e-učenja i koji su rezultati?
 • kako se donose odluke u visokom obrazovanju, koje su specifične karakteristike odlučivanja, načini odlučivanja, odluke koje se donose, koja su ograničenja?
 • koliko ustanova u sustavu visokog obrazovanja ima strategiju e-učenja i kako je osigurana sustavnost provođenja?
 • treba li implementacija novih tehnologija biti strateška odluka ustanove, resornog ministarstva ili države, ako da, koliko se provodi Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije u praksi na ustanovama u sustavu VO?
 • što je sve potrebno za sustavnu i uspješnu implementaciju novih tehnologija u obrazovni proces?
 • treba li nas brinuti što smo sve manje konkurentni u Europi i svijetu (gledajući broj online studija, te broj stranih studenata, virtualnu mobilnost na nacionalnoj i međunarodnoj razini)?
 • u što treba ulagati novac – u infrastrukturu, u kurikulume ili ljude?

Organizatori tribine: Sveučilišni računski centar Srce i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (projekt Higher Decision)

Ciljana skupina: čelnici i uprave ustanova u sustavu visokog obrazovanja, ostali dionici u visokom obrazovanju od ministarstva, agencija, sveučilišta do nastavnika i studenata te svi koje ova tema zanima

Uvodničari:

 • prof. dr.sc. Blaženka Divjak, voditeljica projekta Higher Decision, ministrica znanosti i obrazovanja
 • Nikola Kadoić, mag.inf., član projektnog tima projekta Higher Decision, Fakultet organizacije informatike Sveučilišta u Zagrebu

Panelisti:

 • prof. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
 • prof.dr.sc. Hrvoje Gold, dekan, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • izv. prof. dr.sc. Nina Begičević Ređep, prodekanica za znanstveno-istraživački rad, Fakultet organizacije informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • izv. prof.dr.sc. Zvonimir Šatalić, prodekan za nastavu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • doc.dr.sc. Ani Grubišić, prodekanica za znanost, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

Moderator: Sandra Kučina Softić, Srce