Okrugli stol: Koliko smo unaprijedili nastavu u visokom obrazovanju primjenom e-učenja?

Datum održavanja: srijeda, 25.9.2019., dvorana E Srce, 11 do 13 sati

 Galerija fotografija s okruglog stola

 Pristup virtualnoj sobi za webinare

E-učenje u visokom obrazovanju u Hrvatskoj prisutno je dugi niz godina, no sustavna implementacija e-učenja na sveučilištima započinje 2006. godine provođenjem međunarodnog Tempus projekta EQIBELT (Education Quality Improvement by E-learning Technologies) u kojem sudjeluju Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku te se donose i prve strategije e-učenja kao i osnivaju centri za e-učenje. S odmakom od 13 godina danas se možemo osvrnuti na postignute rezultate, posebice na iskustva nastavnika i studenata te uprava vezano uz unaprjeđenje procesa podučavanja i učenja. Koliko smo unaprijedili nastavu u visokom obrazovanju primjenom e-učenja?
Nove tehnologije ubrzano mijenjaju naš život, a samim time jača i društveni pritisak prema njihovom sve većem i učinkovitijem integriranju u obrazovne procese. Posebice se stavlja naglasak na visoko obrazovanja gdje se očekuje da informatičke tehnologije postanu standard, te da je e-učenje sastavni i integralni dio procesa sveučilišnog obrazovanja. U dokumentima Europske komisije vezano uz obrazovanje ističe se važnost boljeg iskorištavanja digitalnih tehnologija. U Akcijskom planu za digitalno obrazovanje koji je izdala Europska komisija 2018. to je prvi prioritet, a uz to se još navodi: „Digitalna tehnologija ima golem, u velikoj mjeri neiskorišten potencijal za poboljšanje obrazovanja.“ Europska komisija ističe i ključnu ulogu visokog obrazovanja u današnjem društvu jer digitalne tehnologije čine poslove fleksibilnijima ali i kompleksnijima te se od zaposlenika očekuju vještine 21. stoljeća. E-učenje donosi mnoge prednosti u organizaciju obrazovnog procesa kao što su vremenska i prostorna fleksibilnost u podučavanju i učenju, pristupu ažurnim i aktualnim multimedijalnim i interaktivnim obrazovnim sadržajima, pristup repozitorijima obrazovnih sadržaja i digitalnim knjižnicama, arhivima i muzejima, mogućnost prilagođavanja osobnom stilu učenja, omogućavanje kolaborativnog učenja i stjecanje vještina projektnog i timskog rada, kao i dostupnost širem krugu studenata. Tehnologija omogućava nastavniku i da koristi metode podučavanja i učenja koji nisu moguće u učioničkoj nastavi. Uvođenje e-učenja u obrazovni proces omogućava i promjenu paradigme iz one u kojoj je nastavnik u središtu obrazovnog procesa u onu u kojoj je student u središtu obrazovnog procesa. Nastavnik tako dobiva novu ulogu mentora i koordinatora obrazovnog procesa, a student postaje aktivan sudionik koji preuzima odgovornost za svoje rezultate u obrazovnom procesu. Sustavno uvođenje e-učenja može značajno pridonijeti povećanju kvalitete sveučilišnog obrazovanja i postizanju ishoda učenja te usklađivanju obrazovnih potreba studenata i potrebama tržišta rada i društva u cjelini. 

Na okruglom stolu raspravljat će se:

  • je li primjena e-učenja unaprijedila proces podučavanja i učenja? Kako to možemo mjeriti?
  • kako su nastavnici reagirali na mogućnost primjene e-učenja i kakva su njihova iskustva?
  • zašto e-učenje još nije sastavni dio nastave na svim visokoškolskim ustanovama?
  • postoji li potreba i u kojoj mjeri za nastavom u potpunosti online? je li takva nastava bolja od učioničke nastave?
  • kako osigurati kvalitetu obrazovnog procesa primjenom e-učenja? Izrađuju li se novi studijski programi još uvijek kao učionička nastava ili se ipak poseže za novim tehnologijama i mješovitim oblicima nastave?
  • što o primjeni novih tehnologija u nastavi misle studenti, preferiraju li učioničku nastavu ili nastavu uz primjenu tehnologija?

Panelisti:

  • prof.dr.sc. Jadranka Lasić Lazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
  • prof.dr.sc. Zoran Ježić, prodekan za preddiplomske studije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • doc.dr.sc. Ivan Grgurević, prodekan za nastavu i studente Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu
  • Pegi Pavletić, predsjednica Hrvatskog studentskog zbora

Organizator okruglog stola: Sveučilišni računski centar Srce 

Ciljana skupina su svi dionici u visokom obrazovanju od ministarstva, agencija, sveučilišta do nastavnika i studenata te svi koje ova tema zanima

Moderator: Sandra Kučina Softić, Srce

Okrugli stol će se prenositi i putem sustava za webinare tako da će se moći pratiti u realnom vremenu i sudjelovati u raspravi i online.