Panel: Razvoj digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u okviru projekta e-Sveučilišta

Datum održavanja: srijeda, 12. listopada 2022.
snimka panela 
 Galerija slika
 vijest o održanom panelu

Na panelu je predstavljen projekt "e-Sveučilišta" koji se izvodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 i to aktivnosti koje se odnose na razvoj digitalnih kompetencija nastavnika na visokim učilištima. Projektom je planiran razvoj programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, a uz CARNET, koji vodi projekt, partneri na ovoj aktivnosti su Srce i AZVO. Tijekom panela raspravljat će se o digitalnim kompetencijama nastavnika u sustavu visokog obrazovanja u kontekstu digitalne transformacije, koliko je dostupno i kako je organizirano kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika vezano uz digitalne kompetencije te kako osigurati kvalitetu nastave koja se odvija u online okruženju. 

Panelisti:

  • mr. sc. Sandra Bezjak, v.d. ravnateljice  Agencije za znanost i visoko obrazovanje
  • izv. prof. dr. sc. Darko Etinger, dekan Fakulteta za informatiku Sveučilišta u Puli
  • Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravantelja CARNET-a
  • prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • doc. dr. sc. Suzana Tomaš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Matea Vasilj, studentica 2. godine diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Moderatorica: doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja, Sveučilišni računski centar, Srce