ABC to VLE: beyond curriculum design

ABC to VLE logoTrajanje: rujan 2018. – rujan 2020.

Vrsta projekta: Erasmus + projekt

Cilj projekta

Cilj projekta je prilagodba ABC metode koja će pomoći nastavnicima da unaprijede svoje kolegije/module primjenom novih tehnologija i postave kao mješovite ili online kolegije, pri tome uzimajući u obzir čitav niz aspekata od pedagoških, tehnoloških, pitanja kvalitete i podrške do međukulturnih i strateških.

ABC metoda instrukcijskog dizajna je praktična i djelotvorna metoda, bazirana na karticama i ploči (storyboard) za dizajn kurikuluma odnosno inovativnih kolegija i tečajeva uz pomoć novih tehnologija u visokom obrazovanju.

Srce je partner na projektu i sudjelovat će u sljedećim aktivnostima:

  • priprema radnih materijala i priručnika za nastavnike na hrvatskom jeziku
  • priprema radionice o primjeni ove metode koja će postati redovna radionica Ceu
  • izrada studije slučaja - praćenje nekoliko nastavnika tijekom implementacije ABC metode i unapređenja e-kolegija

Očekivani rezultati projekta:

  • partneri će doraditi i unaprijediti ABC metodu kao paket materijala dostupnih na više jezika (hrvatski, talijanski, finski, rumunjski, estonski, danski, francuski, nizozemski)
  • unaprijedit će se radionica i prateći materijali kako bi ustanove integrirale ovu metodu u svoje redovne aktivnosti i povezale sa svojim VLE/LMS
  • postojeći materijali i radionica će se doraditi uzimajući u obzir i kulturološke aspekte, lokalizaciju i jezik, vezu s lokalnim institucijskim strategijama, različitosti u isporuci nastavnog sadržaja te prijenos u lokalni VLE i kapacitet podrške koja se osigurava nastavnicima
  • razmjena iskustva i stjecanje novih znanja u podršci nastavnicima i instrukcijskom dizajnu
  • edukacija partnera za daljnje održavanje radionice u sklopu svojih redovnih aktivnosti