Srce na EDEN konferenciji

Srce na EDEN konferenciji 2011.

Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao je na konferenciji EDEN (European Distance and E-Learning Network) 2011. godine. Prijavljeni rad "Opportunities and challenges of using e-portfolio in higher education" (Mogućnosti i izazovi korištenja e-portfolija u viskom obrazovanju) prihvaćen je i prezentiran na konferenciji kao poster.


Eden