Radionica "Kako ocjenjivanje usmjerava učenje u visokom obrazovanju?"

Utorak, 22. rujna 2015. od 9:00 do 12:15

  • voditeljica prof.dr.sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Opis:

Vrednovanje ishoda učenja, a temeljem toga i ocjenjivanje, usmjerava učenje. Dubinsko učenje potiče se dobro odabranim metodama vrednovanja studentskog rada, koje su jasno povezane s ishodima učenja predmeta, a preko njih i s ishodima učenja studijskog programa. U tom pristupu važno je dobro opisati, a onda i primijeniti kriterije vrednovanja. Kriterije vrednovanja i način ocjenjivanja treba na vrijeme objaviti i objasniti ih studentima. Dobra tehnika za prezentaciju i primjenu kriterijskog ocjenjivanja je rubrika. Vrijednost rubrike posebno dolazi do izražaja kod vrednovanja kompleksnih zadataka te u slučaju kada u ocjenjivanju sudjeluje više od jednog nastavnika. Tada je osim opisa svakog kriterija potrebno kriterijima dodijeliti i težinske vrijednosti koje uzimaju u obzir različite perspektive. U radionici planiramo omogućiti izradu dijela silabusa predmeta na temelju ishoda učenja, zatim rad na rubrici za jedan kompleksan problemski orijentiran zadatak koji treba ocijeniti te određivanje težine kriterija.


Ishodi učenja radionice:

Polaznici radionice će nakon završenog procesa učenja na radionici biti u stanju:

  • Objasniti ulogu ishoda učenja i pripadnih metoda vrednovanja/ocjenjivanja u poticanju dubljeg, aktivnog učenja studenata
  • Izraditi silabus predmeta temeljem ishoda učenja
  • Izraditi rubriku za ocjenjivanje kompleksnog zadataka

 

Galerija slika

Prezentacija (PDF)

Trajanje Tema Metoda rada Način rada
9:00-9:15 Uvod Upoznavanje, ishodi učenja radionice i očekivanja polaznika Plenarno
9:15-9:45 Ishodi učenja Prezentacija + 2 točke za diskusiju Plenarno + diskusija
9:45-10:30 Povezivanje ishoda učenja s metodama poučavanja s ocjenjivanjem studenta Prezentacija i primjeri Plenarno + individualni rad
10:30-11:00 Pauza za kavu i osvježenje
11:00-11:45 Rubrika i pripema kriterija vrednovanja Rad u grupi na izboru radnog zadatka, izradi rubrike i rad na kriterijima vrednovanja Rad u grupama od po 4 polaznika
11:45-12:00 Prezentacija rezultata Prezentacija rezultata po grupama Plenarno uz diskusiju
12:00-12:15 Evaluacija radionice Kratki upitnik o postignutim ishodima učenja radionice i diskusija o mogućim temama za sljedeće radionice Individualno i plenarno


Vrednovanje postizanja ishod učenja radionice:

Ishod učenja Metoda vrednovanja
Objasniti ulogu ishoda učenja i pripadnih metoda vrednovanja/ocjenjivanja u poticanju dubljeg, aktivnog učenja studenata Diskusija i individualni rad
Izraditi silabus predmeta temeljem ishoda učenja Rezultati grupnog rada na izradi dijela silabusa

Izraditi rubriku za ocjenjivanje kompleksnog zadataka

Rezultati grupnog rada na izradi rubrike


Reference:

  1. Biggs. J. (2003.), Teaching for Quality Learning at University – What the Student Does 2nd Edition SRHE / Open University Press, Buckingham.
  2. Divjak B. (2012.), Chapter: Implementation of learning outcomes in mathematics for non-mathematics major by using e-learning in the book: Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies; Editor(s): A. A. Juan M. A. Huertas S. Trenholm C., Steegmann; IGI Global.
  3. Entwistle. N. (2000.), Promoting deep learning through teaching and assessment: conceptual frameworks and educational contexts. Paper presented at the TLRP Conference, Leicester, November 2000.